Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Print publication year: 2018
  • Online publication date: July 2018

Chapter Eleven - The “Natural” Prolongation of the Norwegian Gender Equality Policy Institution

from Part IV - Gender Quotas As Accessory Equality Measures

Related content

Powered by UNSILO
Ahern, Kenneth R., and Dittmar, Amy K.. 2012. “The Changing of the Boards: The Value Effect of Massive Exogenous Shock.” Quarterly Journal of Economics 127 (1): 137–97.
Armstrong, Jo, and Walby, Sylvia. 2012. Gender Quotas in Management Boards. Note. Directorate-General for Internal Policies, Policy Department, Citizen's Rights and Constitutional Affairs. Available at: www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120216ATT38420/20120216ATT38420EN.pdf.
Bekhouche, Yasmina, Hausmann, Ricardo, Tyson, Laura D'Andrea, and Zahidi, Saadia. 2015. The Global Gender Gap Report 2015. Geneva: World Economic Forum. Available at: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/.
Birkelund, Gunn E., and Sandnes, Toril. 2003. “Paradoxes of Welfare States and Equal Opportunities: Gender and Managerial Power in Norway and the USA.” Comparative Social Research 21: 203–42.
Borchorst, Anette, Freidenvall, Lenita, Kantola, Johanna, Reisel, Liza, and Teigen, Mari. 2012. “Institutionalizing intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden.” In Institutionalizing Intersectionality? The Changing Nature of European Equality Regimes, edited by Kriszan, Andrea, Skjeie, Hege, and Squires, Judith. Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 5988.
Cvijanovic, Anette. 2009. Rettferdig og rimelig? – om kjønnskvotering i styrene i allmennaksjeselskap. Masteroppgave i politikk og samfunnsendring. Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Bodø.
Dahl, Tove Stang. 1985. Kvinnerett I. Oslo: Universitetsforlaget.
Dahlerup, Drude. 2011. “Women in Nordic Politics – A Continuing Success Story?” In Gender and Power in the Nordic Countries. With Focus on Politics and Business, edited by Kirsti Niskanen. Oslo: NIKK-publication. pp. 5986 Available at: www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub2011_broschyr_K%C3%B8n-og-magt_Gender-Power.pdf (Accessed August 2017).
Dahlerup, Drude, and Freidenvall, Lenita. 2005. “Quotas as a ‘Fast Track’ to Equal Representation for Women. Why Scandinavia is No Longer the Model.” International Feminist Journal of Politics 7 (1): 122.
Dale-Olsen, Harald, Schøne, Pål, and Verner, Mette. 2013. “Diversity among Norwegian Boards of Directors: Does a Quota for Women Improve Firm Performance?Feminist Economics 19 (4): 110–35. doi: 10.1080/13545701.2013.830188
Derthick, Martha, and Quirk, Paul J.. 1985. The Politics of Deregulation. Washington D.C.: The Brookings Institution.
Ellingsæter, Anne Lise. 2006. “The Norwegian Child Care Regime and Its Paradoxes.” In Politicising Parenthood in Scandinavia, edited by Ellingsæter, Anne Lise and Leira, Arnlaug. Bristol: Policy Press. pp. 121–44
Engelstad, Fredrik. 2012. “Limits to State Intervention into the Private Sector Economy: Aspects of Property Rights in Social Democratic Societies.” In Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives, edited by Engelstad, Fredrik and Teigen, Mari. Bingley: Emerald. pp. 235–65.
Engelstad, Fredrik. 2015. “Property Rights, Governance and Power Balances.” In Cooperation and Conflict the Nordic Way. Work, Welfare and Institutional Change in Scandinavia, edited by Engelstad, Fredrik and Hagelund, Anniken. Open, De Gruyter. Berlin, Boston: Sciendo Migration. pp. 3655. Retrieved 19 February 2018, from https://degruyter.com/view/product/462497.
Engelstad, Fredrik, Ekberg, Espen, Gulbrandsen, Trygve, and Vatnaland, Jon. 2003. Næringslivet mellom marked og politikk. Oslo: Gyldendal forlag.
Evenrud, Marte. 2010. Politisk diskurs forut for innføringen av lov om representasjon av begge kjønn I styrene til allmennaksjeselskap. Masteroppgave. Oslo: University of Oslo.
Fagan, Colette, Gonzalez Menendez, Maria C., and Ansón, Silvia Gomez. 2012. Women on Corporate Boards and in Top Management. European Trends and Policy. London: Palgrave.
Franceschet, Susan, and Piscopo, Jennifer. 2013. “Equality, Democracy and the Broadening and Deepening of Gender Quotas.” Politics & Gender 9 (3): 310–16.
Hagen, Inger Marie. 2015. “Participation and Co-Determination. Why Some Arrangement Fail and Other Prevail.” In Cooperation and Conflict the Nordic Way. Work, Welfare and Institutional Change in Scandinavia, edited by Engelstad, Fredrik and Hagelund, Anniken. Open, De Gruyter. Berlin, Boston: Sciendo Migration. pp. 7795. Retrieved 19 February 2018, from https://degruyter.com/view/product/462497.
Halrynjo, Sigtona, Teigen, Mari, and Nadim, Marjan. 2015. “Kvinner og menn i toppledelsen.” In Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv, edited by Teigen, Mari. Oslo: Gyldendal akademisk. pp. 6176.
Hernes, Helga. 1987. Welfare State and Woman Power. Essays in State Feminism. Oslo: Norwegian University Press.
Krizsan, Andrea, Skjeie, Hege, and Squires, Judith. 2012. “Institutionalizing Intersectionality: A Theoretical Framework.” In Institutionalizing Intersectionality: The Changing Nature of European Equality Regimes, edited by Krizsan, Andrea, Skjeie, Hege, and Squires, Judith. Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 132.
Krook, Mona L. 2008. “Quota Laws for Women in Politics: Implications for Female Practice.” Social Politics 15 (3): 345–68.
Krook, Mona L. 2009. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press.
Krook, Mona Lena, and True, Jacqui. 2012. “Rethinking the life cycles of international norms: The United Nations and the global promotion of gender equality.” European Journal of International Relations: 18 (1): 103–27. doi: 10.1177/1354066110380963
Magma, . 2010. “Da kvoteringsloven kom til verden: En politisk styrtfødsel. Intervju med Ansgar Gabrielsen i tidsskriftet Magma” [Interview with Ansgar Gabrielsen in the scientific management journal, Magma]. Magma 7: 1519.
Murray, Rainbow, Krook, Mona Lena, and Opello, Katherine A. R.. 2012. “Why Are Gender Quotas Adopted? Party Pragmatism and Parity in France.” Political Research Quarterly 65 (3): 529–43.
Niskanen, Kirsti, ed. 2011. Gender and Power in the Nordic Countries – With Focus on Politics and Business. Oslo: NIKK-publication 2011, Vol. 1. Available at: www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub2011_broschyr_K%C3%B8n-og-magt_Gender-Power.pdf (Accessed August 2017).
NOU. 2000. Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? – En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer. Norwegian Official Report 19.
NOU. 2001. Velgere, valgordning, valgte. Norwegian Official Report 3.
NOU. 2012. Politikk for likestilling. Norwegian Official Report 15.
Phillips, Anne. 1995. The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press.
Rubio-Marín, Ruth. 2014. “The Achievement of Female Suffrage in Europe: On Women's Citizenship.” I:CON 12 (1): 434.
Skjeie, Hege. 1991. “The Uneven Advance of Norwegian Women.” New Left Review 187: 79102.
Skjeie, Hege. 1992. Den politiske betydningen av kjønn. En studie av norsk top-politikk. ISF-rapport 92:11. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
Skjeie, Hege, and Siim, Birte. 2000. “Scandinavian Feminist Debates on Citizenship.” International Political Science Review 21 (4): 345–60.
Skjeie, Hege, and Teigen, Mari. 2003. Menn i mellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Stjernø, Steinar. 2005. Solidarity in Europe: The History of an Idea. Cambridge: Cambridge University Press.
Stiglitz, Joseph. 2010. Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy. London: Penguin.
Sørensen, Siri Øyslebø. 2011. “Statsfeminismens møte med næringslivet. Bakgrunnen og gjennombruddet for kjønnskvotering i bedriftsstyrer som politisk reform.” Tidsskrift for kjønnsforskning 35 (2): 102–19.
Teigen, Mari. 2002. “Kvotering til styreverv – Mellom offentlig og privat handlefrihet.” Tidskrift for samfunnsforskning 43 (1): 73104.
Teigen, Mari. 2012a. “Gender Quotas for Corporate Boards in Norway – Innovative Gender Equality Policy.” In Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy, edited by Fagan, Colette, Gonzalez Menendez, Maria C., and Ansón, Silvia Gomez. London: Palgrave. pp. 7090.
Teigen, Mari. 2012b. “Gender Quotas in Corporate Boards – On the Diffusion of a Distinct National Policy Reform.” In Firms, Boards and Gender Quotas: Comparative Perspectives, edited by Engelstad, Fredrik and Teigen, Mari. Bingley: Emerald. pp. 115–46.
Teigen, Mari. 2015. “The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway.” In Cooperation and Conflict the Nordic Way. Work, Welfare and Institutional Change in Scandinavia, edited by Engelstad, Fredrik and Hagelund, Anniken. De Gruyter Open. Berlin, Boston: Sciendo Migration. pp. 96117. Retrieved 19 February 2018, from https://www.degruyter.com/view/product/462497.
Teigen, Mari, and Wängnerud, Lena. 2009. “Tracing Gender Equality Cultures: Elite Perceptions of Gender Equality in Norway and Sweden.” Politics and Gender 5: 2144.
Terjesen, Siri, Aguilera, Ruth, and Lorenz, Ruth. 2015. “Legislating a Woman's Seat on the Board: Institutional Factors Driving Gender Quotas for Boards of Directors.” Journal of Business Ethics 128 (2): 233–51.
Vik, Malin Lenita. 2012. Kjønnslikhet, kvinneulikhet, og mangfold – «velment og forent» eller på tvers og tverke? En komparativ studie av norsk likestillingspolitikk 1981–2013. Masteroppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Vogel, Steven K. 1996. Freer Markets, More Rules. Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Walby, Sylvia. 2015. Crisis. Cambridge: Polity Press.
Woldendorp, Jaap. 2011. “Corporatism in Small North-West European Countries 1970–2006: Business as Usual, Decline or a New Phenomenon.” Working Paper Series 30 (February), Department of Political Science, VU University Amsterdam.