Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Get access
    Check if you have access via personal or institutional login
  • Cited by 1
  • Print publication year: 2018
  • Online publication date: July 2018

Chapter One - Gender Quotas in Belgium

from Part I - Gender Quotas As Transformative Equality Remedies

Related content

Powered by UNSILO
Celis, Karen, and Meier, Petra. 2013. ‘Genderquota als een kieshervorming: terug naar de context, actoren en belangen.’ Res Publica 55 (3): 287301.
Celis, Karen, Erzeel, Silvia, and Meier, Petra. 2013. ‘Twintig jaar quota en wat nu? Een empirische reflectie op de tijdelijkheid van genderquota in de lokale politiek.’ In Op zoek naar de kiezers. Lokale partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, edited by Deschouwer, Kris, Verthé, Tom, and Rihoux, Benoit, 123–46. Brussels: Academic & Scientific Publishers.
Celis, Karen, Erzeel, Silvia, Mügge, Liza, and Damstra, Alyt. 2013. ‘Quotas and intersectionality: ethnicity and gender in candidate selection.’ International Political Science Review 35 (1): 4154.
Cromboom, Sofie, Samzelius, Johanna Tove, and Woodward, Alison. 2001. Toepassing van het quotadecreet van 1997 in de Vlaamse adviesraden. Brussels: RHEA.
Dahlerup, Drude, ed. 2006. Women, Quotas, Politics. London: Routledge.
Erzeel, Silvia, and Caluwaerts, Didier. 2013. ‘Hoe parlementsleden denken over de legitimiteit van quota: een Europese vergelijking.’ Res Publica 55 (3): 321–38.
Erzeel, Silvia, and Meier, Petra. 2011. ‘Is er iets veranderd? De rekrutering en selectie van kandidaten door Belgische partijen na de invoering van quotawetten.’ Tijdschrift voor Genderstudies 14 (2): 619.
Kittilson, Miki Caul. 2006. Challenging Parties, Changing Parliaments. Women and Elected Office in Contemporary Western Europe. Columbus, OH: Ohio State University Press.
Krook, Mona Lena. 2007. ‘Candidate gender quotas: a framework for analysis.’ European Journal of Political Research 46 (3): 367–94.
Krook, Mona Lena, Lovenduski, Joni, and Squires, Judith. 2006. ‘Western Europe, North America, Australia and New Zealand. Gender quotas in the context of citizenship models.’ In Women, Quotas and Politics, edited by Dahlerup, Drude, 194221. London: Routledge.
Lépinard, Éléonore. 2016. ‘From breaking the rule to making the rules: the adoption, entrenchment, and diffusion of gender quotas in France.’ Politics, Groups, and Identities 4 (2): 231–45.
Leyenaar, Monique. 2004. Political Empowerment of Women: The Netherlands and Other Countries. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Lovenduski, Joni, ed. 2005. State Feminism and Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press.
Lovenduski, Joni, and Norris, Pippa, eds. 1993. Gender and Party Politics. London: Sage.
Meier, Petra. 2000a. ‘From theory to practice and back again: gender quota and the politics of presence in Belgium.’ In Democratic Innovation, edited by Saward, Michael, 106–16. London: Routledge.
Meier, Petra. 2000b. ‘The evidence of being present: guarantees of representation and the example of the Belgian case.’ Acta Politica 35 (1): 6485.
Meier, Petra. 2004a. ‘De kracht van de definitie. Quotawetten in Argentinië, België en Frankrijk vergeleken.’ Res Publica 46 (1): 80100.
Meier, Petra. 2004b. ‘The contagion effect of national gender quota on similar party measures in the Belgian electoral process.’ Party Politics 10 (3): 583600.
Meier, Petra. 2005. ‘The Belgian paradox: inclusion and exclusion of gender issues.’ In State Feminism and Political Representation, edited by Lovenduski, Joni, 4161. Cambridge: Cambridge University Press.
Meier, Petra. 2008. ‘A gender gap not closed by quotas: the renegotiation of the public sphere.’ International Feminist Journal of Politics 10 (3): 329–47.
Meier, Petra. 2012a. ‘Paradoxes in the meaning of quotas in Belgium.’ In The Impact of Gender Quotas, edited by Franceschet, Susan, Krook, Mona Lena, and Piscopo, Jennifer, 157–72. New York, NY: Oxford University Press.
Meier, Petra. 2012b. ‘Why the traditional laggard became a model student: explaining the Belgian gender quotas and parity clause.’ West European Politics 35 (2): 362–79.
Meier, Petra. 2013. ‘Quotas, quotas everywhere: from party regulations to gender quotas for corporate management boards. Another case of contagion.’ Representation 49 (4): 453–66.
Meier, Petra. 2014. ‘Quotas for advisory committees, business and politics: just more of the same?International Political Science Review 35 (1): 106–18.
Meier, Petra, and Verlet, Dries. 2008. ‘La position des femmes en politique locale belge et l'impact des quotas.’ Swiss Political Science Review 14 (4): 715–40.
Moor, de Joost, Marien, Sofie, and Hooghe, Marc. 2013. ‘“Won't You Be My Number Two?” De invloed van genderquota op het rekruteringsproces van vrouwelijke burgemeesters in het Vlaams Gewest van België (2012).’ Res Publica 55 (3): 303–20.
Paye, Olivier. 1997. ‘Féminiser le politique: recitoyennisation ou tribalisation? Une réponse du monde politique belge.’ Sextant 7: 139–61.
Phillips, Anne. 1993. Democracy and Difference. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
Pilet, Jean-Benoit, and Pauwels, Teun. 2010. ‘De vertegenwoordiging van taalgroepen in België: de weg naar een hyperinstitutionalisering.’ In Gezien, Gehoord, Vertegenwoordigd? Diversiteit in de Belgische Politiek, edited by Celis, Karen, Meier, Petra, and Wauters, Bram, 4768. Gent: Academia Press.
Popelier, Patricia. 2011. ‘Geslachtsquota in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen vanuit juridisch perspectief.’ In Recht en Gender in België, edited by Brems, Eva and Stevens, Liesbeth, 145–79. Brugge: Die Keure.
Popelier, Patricia. 2014. ‘Het kaduke masker van de Senaat: tussen deelstaatfederalisme en multinational confederalisme.’ In De Zesde Staatshervorming. Instellingen, Bevoegdheden en Middelen, edited by Velaers, Jan et al., 5390. Antwerp: Intersentia.
Remiche, Adélaïde. 2013. ‘Le juge est une femme. Réalité, impact et justification de la presence des femmes dans la magistrature’. Paper presented at the conference ‘Le juge est une femme’, Brussels, 7–8 November 2013.
Remiche, Adélaïde. 2014. ‘Belgian Parliament Introduces Sex Quota in Constitutional Court’. OxHRH-Blog, 21 April 2014, available at: http://humanrights.dev3.oneltd.eu/?p=5385. Accessed 2 February 2016.
Reynolds, Andrew. 2006. Electoral Systems and the Protection and Participation of Minorities. London: Minority Rights Group International.
Schandevyl, Eva, Woodward, Alison E., Valgaeren, Elke, and De Metsenaere, Machteld. 2013. ‘Genderquota in de wetenschap, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht in België.’ Res Publica 55 (3): 359–74.
Sliwa, Sandra, Meier, Petra, and Thijssen, Peter. 2011. ‘De impact van party magnitude op het aantal vrouwelijke verkozenen. Gender quota in België kritisch bekeken.’ Res Publica 53 (2): 141–65.
Uyttendaele, Mark, and Sohier, Jérôme. 1995. ‘Les quotas féminins en droit électoral ou les paradoxes de l’égalité.’ Journal des Tribunaux 114 (5754): 249–56.
Van Molle, Leen and Gubin, Eliane. 1998. Vrouw en Politiek in België. Tielt: Lannoo.
Wauters, Bram, Maddens, Bart, and Put, Gert-Jan. 2014. ‘It takes time: the long-term effects of gender quota.’ Representation 50 (2): 143–59.
Woodward, Alison. 1998. ‘Politische partizipation von Frauen in Belgien: die gespaltene frau.’ In Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, edited by Hoecker, Beate, 1739. Opladen: Leske und Budrich.