Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-559fc8cf4f-q7jt5 Total loading time: 0.342 Render date: 2021-02-28T04:31:00.698Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": false, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true }

Unacademic academics: Holocaust deniers and trivializers in post-Communist Romania

Published online by Cambridge University Press:  20 November 2018

Michael Shafir
Affiliation:
Faculty of History, Babe-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Corresponding
E-mail address:

Abstract

The Romanian Academy (and much of the country's historical establishment) is packed with Holocaust deniers and trivializers, many of whom indulge in Holocaust obfuscation against the background of the post-Communist “competitive martyrdom” between the victims of the Holocaust and the Gulag. Quite a few of these deniers and trivializers are also former secret police informers. On closer examination, however, it turns out that explaining the reluctance to face the country's “dark past” as being the independent variable resultant of the post “Romanianization” of the Communist Party and its Securitate is a partial explanation at best. A substantially more convincing one might be provided by scrutinizing the phenomenon as the product of post-mnemonic cultural traumas.

Type
Articles
Copyright
Copyright © 2014 Association for the Study of Nationalities 

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below.

References

Academicianul Dinu C. Giurescu, rectrutat de Securitate ìn 1977, nu a fost colaborator, decide CNSAS.” 2014. Realitatea.net, January 1. http://www.realitatea.net/academicianul-dinu-c-giurescu-recrutat-de-securitate-in-1967-nu-a-fost-colaborator-decide-cnsas_1349711.html Google Scholar
Alexander, Jeffrey C. 2004. “Toward a Theory of Cultural Trauma.” In Cultural Trauma and Collective Identity, edited by Alexander, Jeffrey C., Eyerman, Roy, Giesen, Bernhard, Smelser, Neil J., and Sztompka, Piotr, 130. Berkeley: University of California Press.CrossRefGoogle Scholar
Andrei, Cristian. 2010. “Exclusiv. Recrutat ìnainte de Revoluţie sub numele conspirativ ‘Gavrilescu Adrian,’ istoricul Alex Stoenescu a primit bani de la Securitate.” Puterea, December 12. http://www.puterea.ro/dezvaluiri/exclusiv_recrutat_inainte_de_revolutie_sub_numele_conspirativ_gavrilescu_ad-12889.html Google Scholar
Berdard-Donals, Michael. 2009. Forgetful Memory. Representation and Remembrance in the Wake of the Holocaust. New York: State University of New York Press.Google Scholar
Betea, Lavinia. 2006. Am făcut Jilava ìn pantofi de vară. Convorbiri cu Ioana Berindei. Bucureşti: Editura Compania.Google Scholar
Bichir, Florian. 2006. “Misterele unui scriitor.” Evenimentul zilei, September 3. http://www.evz.ro/detalii/stiri/misterele-unui-scriitor-409650.html Google Scholar
Bogdan, Sidonia. 2013. “Cum a ajuns Giurescu sursa ‘Darius'.” Romănia liberă, December 30. http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/cum-a-ajuns-giurescu-sursa-darius-321710.html Google Scholar
Boia, Lucian. 1997. Istorie şi mit ìn conştiinţa romănească. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Boia, Lucian. 1998a. Jocul cu trecutul. Istoria ìntre adevăr si ficţiune. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Boia, Lucian, ed. 1998b. Miturile comunismului romănesc. Bucureşti: Editura Nemira.Google Scholar
Boia, Lucian. 1999a. Două secole de mitologie naţională. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Boia, Lucian. 1999b. Mitologia ştiinţifică a comunismului. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Boia, Lucian. 2001. History and Myth in Romanian Consciousness. Budapest: Central European University Press.Google Scholar
Boia, Lucian. 2002. Romănia: Ţară de frontieră a Europei. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Boia, Lucian. 2012. De ce este Romănia altfel? Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 1991. Romănia cu şi fără Antonescu: documente, studii, relatări şi comentarii. Iaşi: Editura Moldova.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 1995. Aşa a ìnceput Holocaustul ìmpotriva poporului romăn. Bucureşti: Editura Majadahonda.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 1996. Romănii ìn arhivele Kremlinului. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 1999. “Lovitura de stat din august 1944.” In Istoria romănilor ìn secolul XX, edited by Scurtu, Ioan and Buzatu, Gheorghe, 443486. Bucureşti: Editura Paideia.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, ed. 2002. Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Bucureşti: Editura Mica Valahie.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 2005. Hitler, Stalin, Antonescu. Vol. 1. Ploieşti: Editura Mileniul III.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 2008a. Antonescu, Hitler, Stalin. Un raport nefinal. Vol. 3. Iaşi: Casa Editorială Demiurg.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 2008b. “Istoriografia şi izvoarele.” In Istoria Romănilor. Vol IX Romănia ìn anii 1940–1947, edited by Dinu, C. Giurescu, XXVII–LXX. Academia Romănă. Secţia de ştiinţe isorice şi arheologice. Bucureşti: Editura Enciclopedică.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 2009. Execuţia Mareşalului Ion Antonescu. Iaşi: Casa Editorială Demiurg.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 2010. Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial. 2 vols. 2nd ed. Iaşi: Tipo Moldova.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe. 2013. “Prefaţă.” In Istoria relaţiilor internaţionale. Europa ìn perioada anilor 1919–1947, edited by Lupu, Corvin and Lupu, Graţian, 710. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, and Beldiman, Dana, eds. 2003. 23 august 1939–1944. Romănia şi proba bumerangului. Bucureşti: Editura Mica Valahie.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, Cheptea, Stela, and Cìrstea, Marusia. 2008. Pace şi război (1940–1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu. Vol. I. 1940–1941. Iaşi: Casa Editorială Demiurg.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, Cheptea, Stela, Dobrinescu, V. F., and Saizu, I., eds. 1990. Mareşalul Antonescu ìn faţa istoriei. 2 vols. Iaşi: Editura BAI.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, Cheptea, Stela, Dobrinescu, V. F., and Saizu, I., eds. 2002. Mareşalul Antonescu ìn faţa istoriei. Directive de război. Craiova: Editura Helios.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, and Chiriţoiu, Mircea. 1998. Agresiunea comunismului ìn Romănia. Documente din arhivele secrete: 1944–1989. 2 vols. Bucureşti: Editura Paideia.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, Ciucanu, Corneliu, and Sandache, Cristian. 1996. Radiografia dreptei romăneşti. Bucureşti: FF Press.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, Panagoreţ, Ioana, and Botez, Dan. 2009. Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu. Alexandria: Editura TL.Google Scholar
Buzatu, Gheorghe, in collaboration with Rotaru, G. 2007. Hitler, Stalin, Antonescu. 2 vols. Rămnicu-Vălcea: Rottarymond.Google Scholar
Ceauşescu, Nicolae. 1966. Partidul Comunist Romăn – Continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului romăn, al tradiţiilor mişcării democratice si socialiste din Romănia. Bucureşti: Editura politică.Google Scholar
Cioflăncă, Adrian. 2005. “A ‘Grammar of Exculpation’ in Communist Historiography: Distortion of the History of the Holocaust under Ceauşescu.” In Cultură Politică şi Politici culturale ìn Romănia modernă/Political Culture and Cultural Politics in Modern Romania, edited by Zub, Alexandru and Cioflăncă, Adrian, 245262. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”.Google Scholar
Coja, Ion. 1997. Legionarii nostri. Bucureşti: Editura Kogaion.Google Scholar
Coja, Ion. 2007. “Al. Graur şi ‘holocaustul’ din Romănia.” http://ioncoja.ro/holocaust-in-romania/algraur-si-holocaustul-din-romania/ Google Scholar
Coja, Ion. 2009a. “Filderman şi şafran, doi evrei pămănteni vrednici de veşnica noastră pomenire.” (I). Flacăra lui Adrian Păunescu 9 (380): February 1420.Google Scholar
Coja, Ion. 2009b. “Jean Ancei- nemernicul măntuit?” July 27. http://ioncoja.ro/holocaust-in-romania/jean-ancel-nemernicul-mantuit/ Google Scholar
Coja, Ion. 2014a. “Audiatur et Altera Pars! Samizdat.” (mimeo, no place, no date). Published also as http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/reuniunea-sionista-de-la-academie-un-fiasco-bine-pus-la-punct-si-binemeritat/ Google Scholar
Coja, Ion. 2014b. “Reuniunea sionistă de la Academie – un fiasco bine pus la punct! şi binemeritat! Felicitări autorilor.” ioncoja.ro/doctrina-nationalista/reuniunea-sionista-de-la-academie-un-fiasco-bine-pus-la-punct-si-binemeritat/Google Scholar
Constantiniu, Florin. 1997. O istorie sinceră a poporului romăn [A Sincere History of the Romanian People]. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.Google Scholar
Constantiniu, Florin. 2003. “The Antonescu Regime and the Jews.” In The Holocaust and Romania. History and Contemporary Significance, 113121. Bucharest: Institute for Political Studies of Defense and Military History, The “Goldstein Goren” Diaspora Research Center Tel Aviv and the “Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies of Bucharest University.Google Scholar
Constantiniu, Florin. 2007. De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu. Bucureşti: Editura Enciclopedică.Google Scholar
Constantiniu, Florin, and Schipor, Ilie. 1995. Trecerea Nistrului, 1941. O decizie controversată. Bucureşti: Editura Albatros.Google Scholar
Corlăţan, Mirela. 2009. “Cazul Berindei: tatăl care şi-a turnat fiul la Securitate.” Evenimentul zilei, November 9. http://www.evz.ro/detalii/stiri/cazul-berindei-tatal-care-si-a-turnat-fiul-la-securitate-875026.html Google Scholar
Cotidianul (Bucharest Daily). 2006.Google Scholar
Cristea, Radu Călin. 2004. “Trei personaje ìn căutarea altei poveşti.” Ziua, November 12. http://www.ziua.net/display.php?data=2004–11–12&id=162281&kword=Becali Google Scholar
Deletant, Dennis. 2006. Hitler's Forgotten Ally. Ion Antonescu and his Regime, Romania 1940–44. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Desbois, Father Patrick. 2008. The Holocaust by Bullets. A Priest's Journey to Uncover the Truth Behind the Murder of 1.5 Million Jews. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Drăgan, Flavia. 2013. “Cum se neagă holocaustul ìn aula Academiei. Vezi ce spune Academia.” Romănia liberă, February 20. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/cum-se-neaga-holocaustul-in-aula-academiei-romane-vezi-ce-spune-academia-293915.html Google Scholar
Dujisin, Zoltán. 2014. “Post-Communist Europe: On the Path to a Regional Regime of Remembrance?” Paper presented at the ASN World Convention, Columbia University, New York, April 2426.Google Scholar
“Ehe Wiesel ìi trimite pachet ‘Steaua Romăniei’ lui Ion Iliescu.” 2004. Adevărul, December 16. http://adevarul.ro/news/societate/elie-wiesel-trimite-pachet-steaua-romaniei-ion-iliescu-1_50ad2d2a7c42d5a66390283a/index.html Google Scholar
Florian, Alexandru. 2008. “The Holocaust as Subject of Law.” In Holocaust Memory and Antisemitism in East Central Europe. Comparative Issues, Elie Wisel National Institute for the Study of the Holocaust and Friedrich Ebert Stiftung, 195–212. International Conference, Bucharest, May 14, 2007, Publishing House of the Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania.Google Scholar
Fuchs, Anne. 2008. Phantoms of War in Contemporary German Literature, Films and Discourse. The Politics of Memory. Houndmills: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Georgescu, Vlad. 1981. Politică si istorie. Cazul comuniştilor romăni 1944–1977. München: Jon Dumitru–Verlag.Google Scholar
Georgescu, Titu. 2001–2004. Tot un fel de istorie. 3 vols. Rămnicu-Vălcea: Editura Conphys.Google Scholar
Ghermani, Dionisie. 1967. Die kommunistische Umdeutung der rumänischen Geschichte unter besonderer Berücksichtigung des Mittelatlers. München: Verlag R. Oldenbourg.Google Scholar
Giurescu, Constantin C. 1994. Cinci ani şi două luni ìn penitenciarul de la Sighet. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Romăne.Google Scholar
Giurescu, Dinu C. 1999. Romănia ìn al doilea război mondial. Bucureşti: Editura ALL Educaţional.Google Scholar
“Giurescu şi Securitatea.” 2014. Revista 22, January 28. http://www.revista22.ro/dinu-giurescu-537i-securitatea-37160.html Google Scholar
Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 2007–2014. http://www.halbjahresschrift.homepage.t-online.de Google Scholar
Heinen, Armin. 2013. “Cuvinte, destinatari ipotetici şi reali şi globalitatea internetului. De ce activitatea profesorului Vladimir Iliescu a trebuit suspendată chiar dacă nu a contestat Holocaustul.” Observator cultural 424 (682), July 18–24. http://www.observatorcultural.ro/Cuvinte-destinatari-ipotetici-si-reali-si-globalitatea-Internetului∗articleID_28931-articles_details.html Google Scholar
Himka, John-Paul, and Beata Michlic, Joanna. 2013. “Introduction.” In Bringing the Dark Past to Light. The Reception of the Holocaust in Postcommunist Europe, edited and with an introduction by Himka, Jan-Paul and Beata Michlic, Joanna, 124. Lincoln: University of Nebraska Press.Google Scholar
Hirsch, Marianne. 2012. The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press.Google Scholar
International Commission on the Holocaust in Romania. 2005. Final Report. Iaşi: Polirom. Ioniţă, Gheorghe I. 2007. O viaţă, un destin. Istorii ştiute si neştiute. Bucureşti: Editura Cartea Universitară.Google Scholar
Jipa, Roxana. 2010. “Alex. Mihai Stoenescu, turnătorul plătit care voia să ajungă ofiţer.” Kamikaze Online, December 14. http://www.kmkz.ro/investigatii-2/ancheta/alex-mihai-stoenescu-turnatorul-platit-care-voia-sa-ajunga-ofiter/ Google Scholar
Jurnalul naţional (Bucharest Daily). 2002.Google Scholar
Katz, Dovid. 2009. “On Three Definitions: Genocide, Holocaust Denial, Holocaust Obfuscation.” In A Litmus Test Case of Modernity. Examining Modern Sensibilities and the Public Domain in the Baltic States at the Turn of the Century, edited by Donskis, Leonidas, 259277. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Liiceanu, Gabriel. 2013. Dragul meu turnător. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Lupu, Corvin and Lupu, Graţian. 2013. Istoria relaţiilor internaţionale. Europa ìn perioada anilor 1919–1947. Bucureşti: Editura Universităţii Nationale de Apărare “Carol I”.Google Scholar
Mediafax (Independent News Agency). 2002, 2004.Google Scholar
Moldovan, Petre (Constantin C. Giurescu). 1976. A. M. Lazarev: a Counterfeiter of History. Milano: Nagard.Google Scholar
Monitorul oficial al Romăniei. Part I, 2002, 2006.Google Scholar
Munteanu, Neculai Constantin. 2013. “Top 5. Cei mai scărboşi informatori (V).” Revista 22, February 21. http://www.revista22.ro/top-5-cei-mai-scrbosi-informatori-12004.html Google Scholar
Muraru, Andrei. 2011. Review of Biografie. Reflecţii. Corespondenţă by Avram Bunaciu. In Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romănesc, 450–455, VVI.Google Scholar
Oprea, Marius. 2002. Banalitatea răului. O istorie a Securităţii ìn documente 1949–1989. Iaşi: Polirom.Google Scholar
Oprea, Coste. 2008. “Academicianul Florin Constantiniu, informator al Securităţii?” Romănia liberă, April 17. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/academicianul-florin-constantiniu-informator-al-securitatii-122712.html Google Scholar
Oprea, Marius. 2014o. “Dinu C. Giurescu, un academician ìn faţa prostiei.” Observator cultural, 706, January 17. http://www.observatorcultural.ro/∗-articles_search.html?doSearch=1&qWord=Giurescu&numberID=all&field%5Bname%5D=1 Google Scholar
Papacostea, şerban. 1996. “Captive Clio: Romanian Historiography under Communist Rule.” European History Quarterly 26 (2): 181208.CrossRefGoogle Scholar
“Pierderea unui titan al Istoriei Romăniei. Larry Watts, Ilie Bădescu, Ioan Scurtu şi Cristian Troncotă despre prezenţa perenă a Profesorului Gheorghe Buzatu.” 2013. Ziarişti Online, May 23. http://www.ziaristionline.ro/2013/05/23/pierderea-unui-titon-al-istoriei-romaniei-larry-watts-ilie-badescu-ioan-scurtu-si-cristian-troncota-despre-prezenta-perena-a-profesorului-gheorghe-buzatu/#sthash.VyxDZjhg.dpuf Google Scholar
“Profesorii George Potra si Ioan Scurtu propun primirea profesorului Gheorghe Buzatu post mortem ìn Academia Romănă. Susţinem!” 2013. Ziarişti Online, August 10. http://www.ziaristionline.ro/2013/08/10/profesorii-george-potra-si-ioan-scurtu-propun-primirea-profesorului-gheorghe-buzatu-post-mortem-in-academia-romana-sustinem/#sthash.V8tjV9TE.dpuf Google Scholar
“Profesorul Florin Constantiniu: ‘Am ìmbrăcat cămaşa verde de la şapte ani! Video inedit despre copilăria Profesorului, Mişcarea Legionară, Corneliu Codreanu, AC Cuza şi Istoria Romăniei. In Memoria.” 2012. Victor Roncea Blog, April 16. Roncea.ro/2012/04/16/profesorul-florin-constantiniu-am-imbracat-camasa-verde-de-la-sapte-ani-video-inedit-despre-copilaria-profesorului-miscarea-legionara-corneliu-codreanu-ac-cuza-si-istoria-romaniei-in-memoria/Google Scholar
Rădulescu Zoner, şerban. 2004. “Doar Holocaust?” Romănia liberă, supliment Aldine, October 29.Google Scholar
Rădulescu Zoner, şerban. 2008. Securitatea ìn Institutul de Istorie “Nicolae Iorga.” Studiu de caz. Bucureşti: Editura Cavallioti.Google Scholar
Rompres (Official News Agency). 2002.Google Scholar
Roncea, Victor, and Buzatu, Gheorghe. 2012. Documente din arhiva Corneliu Zelea Codreanu. Opera Omnia. 27 vols. Iaşi: Tipo Moldova.Google Scholar
Rura, Michael J. 1961. Reinterpretation of Romanian History as a Method of Furthering Communism in Romania. Washington, DC: Georgetown University Press.Google Scholar
Scurtu, Ioan. 1999. “'Este guvernul meu'.” In Istoria romănilor ìn secolul XX, edited by Scurtu, Ioan and Buzatu, Gheorghe, 327342. Bucureşti: Editura Paideia.Google Scholar
“şeful istoricilor, fost legionar şi colaborator al Securităţii.” 2003. Evenimentul zilei, August 4. http://www.evz.ro/detalii/stiri/seful-istoricilor-fost-legionar-si-colaborator-al-securitatii-623999.html Google Scholar
Shafir, Michael. 1985. Romania. Politics, Economic and Society. Political Stagnation and Simulated Change. London: France Pinter.Google Scholar
Shafir, Michael. 1986. “Romania.” In Leadership and Succession in the Soviet Union, Eastern Europe and China, edited by McCauley, Martin and Carter, Stephen, 114135. Houndsmills: Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Shafir, Michael. 2000. “Marginalization or Mainstream? The Extreme Right in Post-Communist Romania.” In The Politics of the Extreme Right. From the Margins to the Mainstream, edited by Hainsworth, Paul, 247267. London: Pinter.Google Scholar
Shafir, Michael. 2002. Between Denial and ‘Comparative Trivialization': Holocaust Negationism in Post-Communist East Central Europe. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem, The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism, ACTA no. 19.Google Scholar
Shafir, Michael. 2003. “Ex Occidente Obscuritas: The Diffusion of Holocaust Denial from West to East.” Studia Ebraica 3: 2382.Google Scholar
Shafir, Michael. 2004. “Profile: Gigi Becali.” Radio Free Europe/Radio Liberty, December 13. http://www.rferl.org/content/article/1056373.html Google Scholar
Shafir, Michael. 2008a. “Holocaust Representation in Transitional Romania after 1990.” In Elie Wisel National Institute for the Study of the Holocaust, Friedrich Ebert Stiftung, Holocaust Memory and Antisemitism in East Central Europe. Comparative Issues, 117–172, International Conference, Bucharest, May 14, 2007, Publishing House of the Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania.Google Scholar
Shafir, Michael. 2008b. “Rotten Apples, Bitter Pears: An Updated Motivational Typology of Romania's Radical Right's Anti-Semitic Postures in Post-Communism.” Journal for the Study of Religions and Ideologies 1 (21): 150187. http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/381 Google Scholar
Shafir, Michael. 2009. “Negaţionistul Ion Coja şi respectul imposturii.” Contemporanul 5: reproduced in Acum. http://acum.tv/articol/9856/ Google Scholar
Shafir, Michael. 2011. “Romania's Tortuous Road to Facing Collaboration.” In Collaboration with the Nazis. Public Discourse after the Holocaust, edited by Stauber, Roni, 245278. London: Routledge and Tel Aviv University Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism.Google Scholar
Stan, Apostol. 2010. Istorie şi politică ìn Romănia comunistă. Bucureşti: Editura Curtea veche.Google Scholar
Stan, Apostol. 2012. De veghe la scrierea Istoriei (Securitatea). Bucureşti: Editura Curtea veche.Google Scholar
Stoenescu, Alex Mihai. 1998. Armata, mareşalul şi evreii. 1st ed. Bucureşti: Editura RAO.Google Scholar
Stoenescu, Alex Mihai. 2006a. Istoria loviturilor de stat din Romănia. II vols. Eşecul democraţiei romăne. Bucureşti: RAO International.Google Scholar
Stoenescu, Alex Mihai. 2006b. Istoria loviturilor de stat din Romănia. III Vols. Cele trei dictaturi. Bucureşti: RAO International.Google Scholar
Stoenescu, Alex Mihai. 2010. Armata, mareşalul şi evreii. 2nd ed. Bucureşti: Editura RAO.Google Scholar
Tismaneanu, Vladimir. 2003. Stalinism for All Seasons. A Political History of Romanian Communism. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Tismăneanu, Vladimir, and Vasile, Cristian. 2008. Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului. Bucureşti: Humanitas.Google Scholar
Totok, William. 2000. Der revisionistische Diskurs. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag.Google Scholar
Totok, William. 2003. “Mistificări şi falsificări. Contrareacţii la ordonanţă.” Observator cultural 152: January 21. http://www.observatorcultural.ro/Mistificari-si-falsificari∗articleID_7373-articles_details.html Google Scholar
Totok, William. 2010. “Cultul lui Antonescu şi reabilitarea criminalilor de război.” In Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor ìn Romănia şi Transnistria 1940–1944, edited by Benz, Wolfgang and Mihok, Brigitte, 299319. Chişinău: Editura Cartier.Google Scholar
Treptow, Kurt W., and Buzatu, Gheorghe. 1994. “Introducere.” In “Procesul” lui Corneliu Zelea Codreanu (mai, 1938), edited by Kurt, W. Treptow and Gheorghe Buzatu, V–LXII, Iaşi: No Publisher.Google Scholar
Tudoran, Dorin. 2014a. “Darius al lui Istaspe vs. ‘Darius’ al lui, Secu’ (plus rectificare).” Certocraţia, January 6. http://www.dorintudoran.com/darius-al-lui-istaspe-vs-darius-al-lui-secu/ Google Scholar
Tudoran, Dorin. 2014b. “Răspuns adresat dlui Marius Oprea.” Certocraţi. January 22. http://www.dorintudoran.com/scrisoare-intredeschisa-adresata-prietenului-marius-oprea/ Google Scholar
Tudoran, Dorin. 2014c. “Scrisoare deschisă adresată prietenului Marius Oprea.” Certocraţia, January 17. http://www.dorintudoran.com/scrisoare-intredeschisa-adresata-prietenului-marius-oprea/ Google Scholar
U.S. Holocaust Memorial Museum. 2013. “Introduction to the Holocaust.” http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005143 Google Scholar
Verdery, Katherine. 1991. National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania. Berkeley: University of California Press.CrossRefGoogle Scholar
Verseck, Keno. 2008. “Gigi Becali: Die Schafe haben mich stark gemacht.” Der Tagesspiegel (Berlin), May 25. http://www.tagesspiegel.de/zeitung/gigi-becali-die-schafe-haben-mich-stark-gemacht/1240420.html Google Scholar
Watts, Larry L. 2011. Fereşte-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic cu Romănia. Bucureşti: Editura RAO.Google Scholar
Watts, Larry L. 2013. Cei dintăi vor fi cei din urmă. Romănia şi sfărşitul războiului rece. Bucureşti: Editura RAO.Google Scholar
Zamfirescu, Dinu. 2013. Cărtiţele Securităţii. Agenţi de influenţă din exilul romănesc. Iaşi: Polirom.Google Scholar
Zerubavel, Yael. 1995. Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
Zlotowski, Michel. 2010. “EU Halts Move to Downgrade Shoah.” The Jewish Chronicle, December 29. http://www.thejc.com/news/world-news/43123/eu-halts-move-downgrade-shoah Google Scholar
Zub, Alexandru. 2000. Orizont ìnchis. Istoriografia romănă sub dictatură. Iaşi: Institutul European.Google Scholar

Altmetric attention score

Full text views

Full text views reflects PDF downloads, PDFs sent to Google Drive, Dropbox and Kindle and HTML full text views.

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 21 *
View data table for this chart

* Views captured on Cambridge Core between 20th November 2018 - 28th February 2021. This data will be updated every 24 hours.

Send article to Kindle

To send this article to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Unacademic academics: Holocaust deniers and trivializers in post-Communist Romania
Available formats
×

Send article to Dropbox

To send this article to your Dropbox account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Dropbox.

Unacademic academics: Holocaust deniers and trivializers in post-Communist Romania
Available formats
×

Send article to Google Drive

To send this article to your Google Drive account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Google Drive.

Unacademic academics: Holocaust deniers and trivializers in post-Communist Romania
Available formats
×
×

Reply to: Submit a response


Your details


Conflicting interests

Do you have any conflicting interests? *