Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Print publication year: 2010
  • Online publication date: August 2010

15 - Bank loan contracts in Polish law: the legal position of the borrower

from PART II - Conceptualising unconscionability in financial transactions

Summary

Introduction

The purpose of this chapter is to examine the legal position of the borrower under a loan agreement entered into with a bank. As Polish financial and capital markets develop, a growing amount of banking products have become available. This is particularly evident with respect to bank loans, which have become increasingly affordable.

Despite the fact that many banks are present on the market, the competition to secure a client base does not always guarantee that contracts equally protect the interests of the client and the bank. Apart from including abusive clauses and burdening the borrower with onerous duties, banks assume that the borrower is aware of the legal effects of creating security for the loan. However, in practice, the borrower does not comprehend the effect this has on his legal position. Moreover, this position entails legal effects not only for the borrower during his lifetime, but also for his heirs upon his death.

Poland's accession to the European Union must be viewed as having had a positive influence on the development of banking practice and consumer protection in the field of bank loans. Directives such as the Consumer Credit Directive, Door-Step Selling Directive, e-Commerce Directive, Distance Marketing Directive, and the Unfair Terms Directive are aimed at increasing the safety and transparency of transactions, with particular attention paid to the protection of consumers.

Related content

Powered by UNSILO
Kaszubski, R. W., ‘Wpływ prawa europejskiego na funkcjonowanie polskiego systemu bankowego’ (2005) 6 Prawo bankowe49–50
Marczynska, K., ‘Stosunki między bankiem, a klientem na tle skarg klientów do Arbitra Bankowego’ (2005) 6 Prawo Bankowe53
Narozny, T., Czynnosci kredytowe banku. Zagadnienia prawne (Warsaw: Zarządzanie i Finanse, 2000) 15
Szpunar, A., ‘O umowie pozyczki’ (1992) 12 Państwo i Prawo30
Strzelecki, A., Zarys prawa bankowego (Wloclawek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005) 100–4
Popiolek, W., ‘Pozyczka’, in Pietrzykowski, K. (ed.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (Warsaw: C. H. Beck 2004) 357
Pisulinski, J., ‘Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach’ (2005) 6 Prawo bankowe15
Swistak, A., ‘Luki we wzorcach umownych i ich interpretacja’ (2004) 7/8 Prawo bankowe85
Narozny, T., Prawo bankowe (Poznan: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 1998) 48
Tracz, G. and Zoll, F., Przewłaszczenie na zabezpieczenie (Kraków: Zakamycze 1998) 36–40
Szczesny, J., ‘Konstytucyjnosc bankowych tytulow egzekucyjnych. Glosa do wyroku TK z 26.I.2005r. (P 10/04)’ (2005) 11 Prawo bankowe38
Rutkowska, E., ‘Ochrona kredytobiorcy – konsumenta uslug bankowych’ (2005) 6 Prawo bankowe89–94
Szczesny, J., ‘Konstytucyjnosc bankowych tytulow egzekucyjnych. Glosa do wyroku TK z 26.I.2005r. (P 10/04)’ (2005) 11 Prawo bankowe40–1
Malarewicz, A., ‘Hipoteka laczna jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego’ (2006) 2 Prawo bankowe71–2
Rudnicki, S., Komentarz do ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece oraz do przepisow o postepowaniu w sprawach wieczystoksiegowych (Warsaw: Lexis Nexis 2002) 228
,International Valuation Standards Committee, International Valuation Standards, 8th edn (London: IVSC, 2007) 141
Rogon, D. and Spyra, T., ‘Wplyw spadkobrania na bankowe stosunki umowne’ (2007) 9 Prawo bankowe77
Marczynska, K., ‘Stosunki między bankiem, a klientem na tle skarg klientów do Arbitra Bankowego’ (2005) 6 Prawo Bankowe57
Smykla, B., Prawo bankowe. Komentarz (Warsaw: C. H. Beck 2005)
Portalska, A. and Kornatowicz, O., Odzyskiwanie należności pieniężnych (Warsaw: C. H. Beck, 2003) 75
Swistak, A., ‘Luki we wzorcach umownych i ich interpretacja’ (2004) 7/8 Prawo bankowe91
Pisulinski, J., ‘Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach’ (2005) 6 Prawo bankowe19
Pisulinski, J., ‘Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach’ (2005) 6 Prawo bankowe6 (2005) 20–2