Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Cited by 1
  • Print publication year: 2012
  • Online publication date: August 2012

12 - Reviews after the Act

from Part III - Quality Assurance

References

1. Cuperus-Bosma, J. M. 1998. Regulering, toetsing en kwalitetisbewaking van levensbeeindigend handelen. De rol van het Openbaar Ministerie in de meldingsprocedure euthanasie [Regulation, evaluation and quality control of life-ending interventions: The role of the public prosecution in the procedure to report euthanasia]. Thesis, Vrije Universiteit.
2.Regeling Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (Regulation Regional Euthanasia Commissions). Staatscourant 1998, nr. 101.
3. Widdershoven, Guy. 1999. Euthanasia in the Netherlands: Some first experiences of evaluation committees. The Hastings Center Report 29: 47.
4. Euthanasia Review Committee (ERC). 2004. Year Report 2003: 16, case 5/2003, 17. Den Haag: Koninklijke De Swart.
5. Suyver, J. 2003. De positie van de toetsingscommissie onder de nieuwe euthanasiewet [The position of the ERC under the new euthanasia law]. Tijdschr gezondheidsrecht 4: 254–258.
6. Pans, Esther. 2006. De normatieve grondslagen van het nederlandse euthanasierecht [The normative foundations of the Dutch euthanasia jurisprudence]. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
7. Widdershoven, Guy. 2003. De werkwijze en ervaringen van de toetsingscommissies [The procedures and experiences of the evaluation committees]. In Levensbeeindigend handelen van een arts op verzoek van een patient [Life-ending interventions by a physician at the request of a patient], ed. J. Legemaate and R. J. M. Dillmann, 48–61. Houten/Antwerpen: BohnStafleu Van Loghem.
8. Klijn, Albert. 2003. De meldingsfrequentie euthanasie. Rekensom of beleidsevaluatie [The rate of reporting euthanasia: Calculation or policy evaluation]. In Euthanasie: knelpunten in een voortgezette discussie [Euthanasia: Bottlenecks in a continuing discussion]. 171–198. Kampen: Kok.