Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Print publication year: 2018
  • Online publication date: July 2018

Chapter Eight - Gender Quotas and Women's Solidarity As a Challenge to the Gender Regime in Poland

from Part II - Gender Quotas As Symbolic Equality Remedies
Banaszak, Bogusław. 2009. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: Wydawnictwo C.H. Beck.
Bator, Joanna. 1999. Wizerunek kobiety w polskiej debacie politycznej. Perspektywa feministyczna. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
Bego, Ingrid. 2015. Gender Equality Policy in the European Union. A Fast Track to Parity for New Member States. Houndsmills: Palgrave Macmillan.
Broumas, Antonios. 2015. “Movements, Constitutability, Commons: Towards a Ius Communis.” Law Critique 12: 1126.
Buras, Piotr. 2016. “Where is Poland headed?” Commentary. European Council of Foreign Relations. 16 January.
Butler, Judith. 1988. “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory.” Theatre Journal 4 (40): 519–31.
Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. London: Routledge.
Chełstowska, Agata, Drucianek, Małgorzata, Niyńskaż, Aleksandra, and Skoczylas, Natalia. 2015. Udział kobiet w wyborach parlamentarnych 2015. Wyniki monitoringu Obserwatorium Równoci Płciś. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
Chmaj, Marek. 2011. “Parytet płci w kodeksie wyborczym.” In Kodeks wyborczy. Wstpna ocenaę, edited by Skotnicki, Krzysztof. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe.
Chmaj, Marek. 2014. “Opinia prawna w przedmiocie: oceny zgodnoci poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151) z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej.” 13 January. http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1151.
Choluj, Boenaż, and Neususs, Claudia. 2004. “EU Enlargement in 2004: East-West Priorities and Perspectives from Women Inside and Outside the EU.” Discussion Paper 7. www.frauenakademie.de/dokument/img/gender_equality_enlargedEU.pdf.
Czerwiskań, Alicja, and Piotrowska, Joanna. 2009. “20 lat zmian - raport. Kobiety w Polsce w okresie transformacji 1989-2009.” Warsaw: Foundation Feminoteka.
Dbskaę, Hanna. 2014. Władza, Symbol, Pastwoń. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe.
Druciarek, Małgorzata, Fuszara, Małgorzata, Niyskażń, Aleksandra, and Zbieranek, Jarosław. 2012. Women on the Polish Political Scene. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
Flis, Jarosław. 2014. “Opinia prawna w przedmiocie: oceny zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151) z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej.” 13 January. Available at: ąhttp://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1151.
Foucault, Michel. 2002. “The Moral and Social Experience of the Poles Can No Longer Be Obliterated.” In The essential works of Michel Foucault, 1954–1984. Vol. 3, Power, 465–73. New York: The New Press.
Freidenvall, Lenita, and Dahlerup, Drude. 2013. “Electoral Gender Quotas and their Implementation in Europe.” Study for the European Parliament, Update. Brussels: European Parliament.
Fuszara, Małgorzata. 2006. Kobiety w Polityce. Warsaw: Trio.
Fuszara, Małgorzata. 2008. “Poland: One Step Forward, One Step Back. A Polish Dance Around the Quota System.” In Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe, edited by Dahlerup, Drude and Freidenvall, Lenita, 7282. Brussels: European Parliament.
Fuszara, Małgorzata. 2009. “Kobiety w polityce dwudziestolecia (1989–2009).” In Kobiety dla Polski, Polska dla Kobiet, 20 lat transformacji, Raport, edited by Fuszara, Małgorzata, 187. Warsaw: Kongres Kobiet Polskich.
Fuszara, Małgorzata 2010. “Participation of Women in Public Life and Women's Rights in Poland.” In Democracy in Poland 1989–2009. Challenges for the Future, edited by Kucharczyk, Jacek and Zbieranek, Jarosław, 89100. Warsaw: Institute of Public Affairs.
Fuszara, Małgorzata. 2012. “Polish Women's Fight for Suffrage.” In The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens, edited by Rodríguez-Ruiz, Blanca and Rubio-Marín, Ruth, 143–57. Leiden: Brill.
Fuszara, Małgorzata, Grabowska, Joanna, Mizielinska, Joanna, and Regulska, Joanna. 2008. Współpraca czy Konflikt? Pastwo, Unia Europejska i Kobietyń. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Garlicki, Lech. 2003. “Komentarz do art. 33.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. III, edited by Garlicki, Lech, 1012. Warsaw: Sejmu.
Grabowska, Magdalena. 2014. Unia Europejska Oczami Kobiet: Polityka Rzdu, Równoć płci i Polskie Organizacje Kobieceąś. Raport. Warsaw: Heinrich Böll Stiftung.
Grabowska, Magdalena, and Regulska, Joanna. 2007. “New Geographies of Women's Subjectivities in Poland.” In Global Babel: Interdisciplinarity, Transnationalism and the Discourses of Globalization, edited by Murphy, Margueritte and Dayal, Samir, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Graff, Agnieszka. 2001. wiat bez kobietŚ. Warsaw: Wydawnictwo WAB.
Jabłoskiń, M. 2014. “Opinia prawna w przedmiocie: oceny zgodnoci poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151) z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej.” 13 January. Available at: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1151.śą
Janion, Maria. 2009. “Solidarity – a Great Collective Obligation of Women.” [Solidarno – wielki zbiorowy obowizek kobiet] Keynote speech, Congress of Women, Warsaw, June 20–1.śćą
Jovenduski, Joni, and Guardagnini, Marila. 2010. “Political Representation.” In The Politics of State Feminism. Innovation in Comparative Research, edited by McBride, Dorothy E., and Mazur, Amy G.. Philadelphia: Temple University Press.
Kułakowska, Katarzyna, and Łuksza, Agata. 2015. “The Voice of Poland. The Case of Danuta Wałsaę.” Special Issue: Mediating Post-Socialist Femininities. Feminist Media Studies 15 (1): 5373.
Laclau, Ernesto. 1994. “Minding the Gap: The Subjects of Politics.” In The Making of Political Identities, edited by Laclau, Ernesto. London: Verso.
Laclau, Ernesto. 2001. “Democracy and the Question of Power.” Constellations 8 (8): 314.
Matland, R. 2003. “Zwikszanie uczestnictwa politycznego kobiet: nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborczeę,” translated by P. Rogala. In Aktorzy ycia publicznego. Płe jako czynnik rónicującyżćż, edited by Siemieńska, Renata. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Muszyskiń, Mariusz. 2014. “Opinia prawna w przedmiocie: oceny zgodnoci poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (druk nr 1146) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1151) z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej.” 13 January. Available at: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1151.śą
Niyn´skażń, Anna. 2011. Kandydatki w wyborach samorzdowych w 2010ą. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
Ostrowski, Adam, ed. 2010. Kociół, pastwo i polityka płciśń. Raport. Warsaw: Heinrich Böll Stiftung.
Pateman, Carole. 1988. The Sexual Contract. Cambridge: Polity Press.
Penn, Shana. 2005. Solidarity's Secret. The Women who Defeated Communism in Poland. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Plummer, Kenneth. 2003. Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues. Wash–Chesham: University of Washington Press.
Przybylska-Maszner, Beata, and Trosiak, Cezary. 2011. “Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach.” Przegld Politologicznyą 3: 167–83. http://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/pp/pp-3-2011/167-184.pdf.
Rodríguez Ruiz, Blanca, and Rubio-Marín, Ruth. 2008. “The Gender of Representation: on Democracy, Equality and Parity.” International Journal of Constitutional Law 6: 287.
Rubio-Marín, Ruth. 2014. “The Achievement of Female Suffrage in Europe: On Women's Citizenship.” International Journal of Constitutional Law 12 (1): 434.
Rutkowska, Ewa. 2008. “Gender Mainstreaming in Poland: A Case Study.” In Gender Mainstreaming. How Can We Successfully Use Its Political Potential, edited by Grzybek, Agnieszka, 87120. Warsaw: Heinrich Böll Foundation.
Sadurski, Wojciech. 2005. Rights Before Courts. A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe. Dordrecht, Netherlands: Springer.
Sirocka, Anna. 2016. “Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce 2016.” Warsaw: Fundacja Liderek Biznesu.
Skotnicki, Krzysztof. 2010. “Opinia w sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych.” Przegld Sejmowyą 3: 129.
Szmyt, Andrzej. 2010. “Opinia w sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych.” Przegld Sejmowyą 3: 137.
Szulc, Łukasz. 2016. “The New Polish Government and ‘Gender Ideology’.” Notches Blog. http://notchesblog.com/2016/04/28/the-new-polish-government-and-gender-ideology/
Śledzika-Simonń, Anna, and Bodnar, Adam. 2013. “Gender Equality from Beneath: Electoral Gender Quotas in Poland.” Canadian Journal of Law and Society 28 (2): 118.
Śledzińska-Simon, Anna, and Bodnar, Adam 2015. “Between Symbolism and Incrementalism: Moving Forward with the Gender Equality Project in Poland.” EUI Law Working Paper 2015/30. http://cadmus.eui.eu/handle/1814/35981.
Urbaniak, Krzysztof. 2011. “Parytety, kwoty a Konstytucja RP.” Pastwo i Prawoń 2: 6778.
Wieruszewski, Roman, and Skowska-Kozłowskaę, Katarzyna. 2010. “Opinia w sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych.” Przegld Sejmowyą 3: 14.