Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-55597f9d44-ssw5r Total loading time: 2.697 Render date: 2022-08-15T16:55:51.609Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "useRatesEcommerce": false, "useNewApi": true } hasContentIssue true

Sources and Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  19 November 2020

Alexander Morrison
Affiliation:
New College, Oxford
Get access
Type
Chapter
Information
The Russian Conquest of Central Asia
A Study in Imperial Expansion, 1814–1914
, pp. 540 - 592
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2020

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

AGADZHANOV, S. G. (ed.): Russko-turkmenskie otnosheniya v XVIII–XIX vv.: Do prisoedineniya Turkmenii k Rossii: Sbornik arkhivnykh dokumentov (Ashkhabad: Izd. Akademii Nauk Turkmenskoi SSR, 1963)Google Scholar
BEKMAKHANOVA, N. E.: Prisoedinenie Kazakhstana i Srednei Azii k Rossii (XVIII–XIX veka): Dokumenty (Moscow: Institut Rossiiskoi Istorii RAN, 2008)Google Scholar
BERZHE, A. (ed.): Akty, sobrannye Kavkazskoi Arkheograficheskoi Kommissii. Vol. 8. 1831–7 (Tiflis: Tip. Glavnogo Upravleniya Namestnik Kavkazskogo, 1881)Google Scholar
BREGEL, Iu. E.: Khorezmskie Turkmeny v XIX veke (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1961)Google Scholar
BREGEL, Iu. E.: Dokumenty iz arkhiva Khivinskikh Khanov po istorii i etnografii Karakalpakov (Moscow: Nauka, 1967)Google Scholar
EROFEEVA, I. V. (ed.): Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh XVI–XX vekov. Vol. III. Zhurnaly i sluzhebnye zapiski diplomata A. I. Tevkeleva po istorii i etnografii Kazakhstana (1731–1759 gg.) (Almaty: Daik-Press, 2005)Google Scholar
I. V, EROFEEVA (ed.) Epistolyarnoe nasledie kazakhskoi pravyashchei elity 1675–1821 godov (Almaty: abdi, 2014) 2 volumesGoogle Scholar
EROFEEVA, I. V. & ZHANAEV, B. T.: Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh XVI–XX vekov. Vol. VI. Putevye dnevniki i sluzhebnye zapiski o poezdakh po iuzhnym stepyam XVIII–XIX veka (Almaty: Daik-Press, 2007)Google Scholar
JELAVICH, Charles & JELAVICH, Barbara: Russia in the East 1876–1880: The Russo-Turkish War and the Kuldja Crisis as Seen through the Letters of A. G. Jomini to N. K. Giers (Leiden: E. J. Brill, 1959)Google Scholar
KIREEV, F. N. et al. (ed.): Kazakhsko-russkie otnosheniya v XVI–XVIII vekakh (1594–1770) (Alma-Ata: Nauka, 1961)Google Scholar
KIREEV, F. N. et al. (ed.): Kazakhsko-russkie otnosheniya v XVIII–XIX vekakh (1771–1867 gody): Sbornik dokumentov i materialov (Alma-Ata: Nauka, 1964)Google Scholar
MUSTAFAYEV, Shahin & SERIN, Mustafa (eds.): The History of Central Asia in Ottoman Documents. Vol. I. Political and Diplomatic Relations (Samarkand: IICAS, 2001)Google Scholar
NODA, Jin & ONUMA, Takahiro (eds.): A Collection of Documents from the Kazakh Sultans to the Qing Dynasty (Tokyo: TIAS, 2010)Google Scholar
Parliamentary papers:Google Scholar
SEREBRENNIKOV, A. G. (ed.): Sbornik materialov dlya istorii zavoevaniya Turkestanskogo kraya. Vol. 1. 1839 g. (Tashkent: Tip. Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1908), Vol. 2. 1840 g. & Vol. 3. 1841 g. (Tashkent: Tip. Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1912), Vol. 4. 1842–3 gg. (Tashkent: Tip. Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1913)Google Scholar
SEREBRENNIKOV, A. G. (ed.): Turkestanskii krai: Sbornik materialov dlya istorii ego zavoevaniya. Vol. 5. 1844–46 g., Vol. 6. 1847 g., Vol. 7. 1848–1850 g. & Vol. 8. 1851–52 g.; 1864 g. Pt. I; 1864 g. Pt. II; 1865 g. Pt. I; 1865 g. Pt. II (Tashkent: Tip. Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1914), 1866 g. Pt. I; 1866 g. Pt. II (Tashkent: Tip. Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1915)Google Scholar
SHASTITKO, P. M. et al. (eds.): Russko-indiiskie otnosheniya v XIX v. (Moscow: Izd. Firma Vostochnaya Literatura RAN, 1998)Google Scholar
SHASTITKO, P. M. et al. (eds.): Russko-indiiskie otnosheniya v 1900–1917 gg. (Moscow: Izd. Firma Vostochnaya Literatura RAN, 1999)Google Scholar
STANISHEVSKII, A. V.: Sbornik arkhivnykh dokumentov po istorii Pamira i Ismailizmu (Moscow & Leningrad: n.p., 1933)Google Scholar
STRUVE, V. V., VOROVKOV, A. K. & ROMASKEVICH, A. A. (eds.): Materialy po istorii Turkmen i Turkmenii (Moscow & Leningrad: Izd. AN SSSR, 1938) 2 volumesGoogle Scholar
Turkestanskii sbornik, Navoi Library, TashkentGoogle Scholar
Vneshnyaya politika Rossii XIX i nachala XX veka: Dokumenty Rossiiskogo Ministerstva inostrannykh del. Series I & II (Moscow: Gosudarstvennoe Izd. Politicheskoi Literatury, 1960–1995)Google Scholar
WELSFORD, Thomas & TASHEV, Nuryoghdi (eds.): A Catalogue of Arabic-Script Documents from the Samarqand Museum (Samarkand: International Institute for Central Asian Studies, 2012)Google Scholar
ZAGORODNIKOVA, T. N. (ed.): Bol’shaya igra’ v Tsentral’noi Azii: ‘Indiiskii pokhod’ russkoi armii: Sbornik arkhivnykh dokumentov (Moscow: Institut Vostokovedeniya, 2005)Google Scholar
ZHANAEV, B. T. (ed.): Istoriya Kazakhstana v russkikh istochnikakh XVI–XX vekov. Vol. VIII. O pochetneishikh i vliyatel’neishikh ordyntsakh (Almaty: Daik-Press, 2006)Google Scholar

Secondary Sources

Bayan-i ahvalat-i ‘Abdullah Bik Avdaichi [c. 1870] ‘Zhizneopisanie Abdully bek, odnogo iz pridvornykh emira Muzafara’, Sankt-Peterburgskii filial Instituta Vostokovedeniya RAN Arkhiv Vostokovedov [AV] F.33 Op.1 D.149. Available at http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t1190.html.Google Scholar
Hikayat-i Damulla ‘Abad Akhund [c. 1870] ‘Rasskaz ochevidtsa o sobytiyakh vremen prisoedineniya Srednei Azii k Rossii (o russkikh v Samarkande i Bukhare)’, AV F.33 Op.1 D.147 & 184 ff8b–14b. Available at http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t21.html.Google Scholar
Badakhshi, Mirza Sang Muhammad: Ta’rikh-i Badakhshan – Istoriya Badakhshana [c. 1900] ed. Boldyrev, A. N. (Leningrad: Izd. Leningradskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 1959)Google Scholar
Danish, Ahmad Makhdum-i: Risala ya Mukhtasari az Ta’rikh-i Saltanat-i Khanadan-i Mangitiyya [1898] ed. Mirzoev, Abulghani (Stalinabad: Nashriyat-i Daulati-yi Tajikistan, 1960)Google Scholar
Fayz Katib Hazarah, Muhammad: Siraj al-Tawarikh (Kabul: Matbaʻah-i Hurufi Dar al-Saltanah, 1912–14) 3 volumesGoogle Scholar
Khan, Muhammad Hakim: Muntakhab al-Tawarikh. Ta’lif-i Muhammad Hakim Khan [1845] ed. Kawahara, Yayoi & Haneda, Koichi. Vol. II (Tokyo: Toyo Bunko, 2006)Google Scholar
Muhammad b. ‘Ashur Muhammad Khoqandi, Mullah Niyazi: Ta’rikh-i Shahrukhi [1871] ed. N. N. Pantusov as Taarikh Shakhrokhi. Istoriya Vladetelei Fergany Sochinenie Molly Niyazi Mukhammed Ben Ashur Mukhammed Khokandtsa (Kazan’: Tip. Imperatorskogo Universiteta, 1885)Google Scholar
Muhammadzadah, Qurban & Shahzadah, Muhabbat: Tā’rīkh-i Badakhshan [c. 1930] ed. Egani, A. A. (Moscow: Nauka, 1973)Google Scholar
Mirza ‘Abd al, Azim Sami: Ta’rikh-i Salatin-i Manghitiyya. [c. 1907] Istoriya Mangitskikh Gosudarei Pravivshikh v stolitse, Blagorodnoi Bukhare ed. Epifanova, L. M. (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1962)Google Scholar
‘Abd al-‘Azim Bustani [Sami] Bukharayi, : Tuhfa-yi Shahi [c. 1907] ed. Jalali, Nadira (Tehran: Anjuman-i athar va mafakhir-i farhangi, 2010)Google Scholar
Ta’rif-i Hakemran-i Shahrisabz dar Zaman-i Piruzi-yi Urusiya [c. 1870] ‘Rasskaz o pravitelyakh Shakhrisabza pered Russkim zavoevaniem’, AV F.33 Op.1 D.142. Available at http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t1189.html.Google Scholar
Khwaja Tashkandi, Muhammad Salih: Ta’rikh-i Jadidah-yi Tashkand [c. 1886]. Al-Biruni Institute of Oriental Studies, Tashkent MS IVAN RUz-1, 11073/II. Available at http://zerrspiegel.orientphil.uni-halle.de/t386.html. (This transcription includes only extracts from ff. b1a1–294 of the 1,000-folio manuscript.)Google Scholar
2
BARTOL’D, V. V.: ‘Sobytiya pered khivinskim pokhodom 1873 goda po rasskazu khivinskogo istorika’ [1910], in Sochineniya Vol. II, Part 2 (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1964) pp. 400–13Google Scholar
BARTOL’D, V. V.: ‘Tuzemets o russkom zavoevanii’, in Sochineniya Vol. II, Part 2 (Moscow: Nauka, 1964) pp. 333–49Google Scholar
CHEKHOVICH, O. D.: ‘Skazanie o Tashkente’ (1808), in PPV (Moscow: Nauka, 1970) pp. 172–6Google Scholar
Donish, Akhmad: Istoriya Mangitskoi dinastii (1898) ed. & trans. I. A. Nadzhafova (Dushanbe: Donish, 1967)Google Scholar
MUKHTAROV, A.: Dil’shod i ee mesto v istorii obshchestvennoi mysli tadzhikskogo naroda (Dushanbe: Donish, 1969)Google Scholar
OSTROUMOV, N. P. (ed.): ‘Razskaz v stikakh o srazhenii russkikh s musulmanami v gor. Chimkente Syr-Dar’inskoi Oblasti Turkestanskogo Kraya, v 1864 godu’, in Sbornik materialov dlya statistiki Syr-Dar’inskoi Oblasti. Vol. III (Tashkent: Tip. Syr-Dar’inskoi Oblastnogo Statisticheskogo Komiteta 1894) pp. 164Google Scholar
OVEZBAEV, Seid Murad (ed. & trans.): ‘Goni Bek (rasskaz Turkmena o bitve s russkimi pod Geok-Tepe)’, Turkmenovedenie (1927) No. 1, pp. 2329Google Scholar
SEMENOV, A. A. (ed.): ‘Turkmenskaya pesnya pro vzyatie Geok-Tepe (zapisana v Akhal-Tekinskom oazise, v seleniya “Kipchak”’, Etnograficheskoe Obozrenie (1903) No. 4, pp. 125–7Google Scholar
Mirza, Abdal-‘azim Sami: Ta’rikh-i Salatin-i Mangitiia. (1907) Istoriya Mangitskikh Gosudarei Pravivshikh v stolitse, Blagorodnoi Bukhare ed. & trans. Epifanova, L. M. (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1962)Google Scholar
Seiid, Khaidar-Sho: Istoriya Shugnana (Ta’rikh-i Shugnan) trans. A. A. Semenov (Tashkent: Tip. pri Kantselyarii Turkestanskogo General-Gubernatora, 1916) & TKLA Vol. 21 (1917) pp. i–iii, 123Google Scholar
Fazl, Ali-Bek Surkhafsar & Sang-Mukhammad, Badakhshi: Ta’rikh-i Badakhshan (Istoriya Badakhshana) trans. A. N. Boldyrev & S. E. Grigor’ev (Moscow: Nauka, 1997)Google Scholar
VESELOVSKII, N. I. (ed.): Kirgizskii razskaz o russkikh zavoevaniyakh v Turkestanskom Krae (St Pb.: P. O. Yablonskii, 1894)Google Scholar
3
Prince ‘Arfa, : Memories of a Bygone Age: Qajar Persia and Imperial Russia, 1853–1902 (London: Gingko Library, 2016)Google Scholar
Babur, Zahiruddin Muhammad: The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor trans. & ed. Thackston, Wheeler M. (New York, NY: Random House, 2002)Google Scholar
Bek Bayani, Muhammad Yunus: Shajara-yi Khwarazmshahi [1914] trans. Ron Sela, in Islamic Central Asia: An Anthology of Historical Sources ed. Sela, Ron & Levi, Scott (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010) pp. 300–6Google Scholar
ERKINOV, Aftandil (ed. & trans.): ‘The Conquest of Khiva from a Poet’s Point of View’, in Looking at the Coloniser: Cross-Cultural Perceptions in Central Asia and the Caucasus, Bengal, and Related Areas ed. Beate, Eschment & Hans, Harder (Würzburg: Ergon Verlag, 2004) pp. 91115Google Scholar
Fayz Muhammad, Katib Hazarah: The History of Afghanistan: Fayz Muhammad Katib Hazarah’s Siraj al-Tawarikh trans. & ed. R. D. McChesney & M. M. Khorrami (Leiden: Brill, 2013 & Brill Online 2016) 4 volumesGoogle Scholar
Izzatullah, Mir: Travels in Central Asia by Meer Izzat-Oollah in the Years 1812–13 trans. Capt. P. D. Henderson (Calcutta: Foreign Department Press, 1872)Google Scholar
Nur ud, Din Muhammad Jahangir: The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India trans. & ed. Wheeler M. Thackston (Oxford: Oxford University Press, 1999)Google Scholar
Qurban, Ali Khalidi: An Islamic Biographical Dictionary of the Eastern Kazakh Steppe, 1770–1912 ed. Frank, Allen J. & Usmanov, Mirkasym (Leiden: Brill, 2005)Google Scholar
Muhammad, Shir Mirab, Munis & Muhammad Riza, Mirab Agahi: Firdaws al-iqbal: History of Khorezm [c. 1840] trans. & ed. Bregel, Yuri (Leiden: Brill, 1999)Google Scholar
PRIOR, Daniel (ed. & trans.): The Shabdan Baatyr Codex: Epic and the Writing of Northern Kirghiz History (Leiden: Brill, 2013)Google Scholar
Mullah, Muhammad Yunus Jan, Shighavul Dadkhwah, Tashkandi: Ta’rikh-i ‘Aliquli, Amir-i Lashkar [c. 1903] trans. & ed. Beisembiev, Timur as The Life of ‘Alimqul: A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia (London: Curzon Press, 2003)Google Scholar
4
ABAZA, K. K.: Zavoevanie Turkestana: Razskazy iz voennoi istorii, ocherki prirody, byta i nravov tuzemtsev – v obshchedostupnom izlozhenii (St Pb.: Tip. M. M. Stasiulevicha, 1902)Google Scholar
ABRAMOV, A. K.: ‘Izvlechenie iz donesenie General-Maiora Abramova ob ekspeditsii v Shakhrisyabz, 1870 g.’, in Russkii Turkestan: Sbornik izdannyi po povodu Politekhnicheskoi vystavki ed. Trotskii., V. N. Vyp. 3 (St Pb.: n.p., 1872) pp. 207–17Google Scholar
ABRAMOV, N.: ‘Chernyaev: K Turkestanskim boevym iubileem 1865–1915’, VS (1915) No. 6, pp. 171–8; No. 7, pp. 167–71; No. 8 pp. 137–42; No. 9, pp. 109–15; No. 10, pp. 141–51; No. 11, pp. 65–81; No. 12, pp. 87–96; VS (1916) No. 1, pp. 85–95Google Scholar
ABRAMOV, N.: ‘K biografii Chernyaeva (pereskaz posluzhnogo spiska), VS (1915) No. 3, pp. 175–84Google Scholar
ALEKSEEV, V. (ed.): Pis’ma Konsulu F. A. Bakulinu (o sredne-aziatskikh delakh) 1874–1878 (St Pb.: P. Usov, 1914)Google Scholar
ALEKSIEVICH, Svetlana: Tsinkovye Mal’chiki (Moscow: Vremya, 2015)Google Scholar
ALIKHANOV-AVARSKII, M.: ‘Russkie v Merve’, Moskovskie Vedomosti (1882)Google Scholar
ALIKHANOV-AVARSKII, M.: Mervskii Oazis i dorogi vedushchie k nemu (St Pb.: A. Transhelya, 1883)Google Scholar
ALIKHANOV-AVARSKII, M.: Pokhod v Khivu (kavkazskikh otryadov) 1873: Step’ i oazis (St Pb.: Ya. I. Liberman, 1899)Google Scholar
ALIKHANOV-AVARSKII, M.: ‘Zakaspiiskiya vospominaniya 1881–5’, VE (1904) No. 9, pp. 74125; No. 10, pp. 445–95Google Scholar
ANDREEV, I. G.: Opisanie srednei ordy Kirgiz-kaisakov [1790] (Almaty: Gylym, 1998)Google Scholar
ANNENKOV, Gen. M.: Akhal-Tekhinskii Oazis i puti k Indii (St Pb.: Tip. Shtaba Voisk Gvardii, 1881)Google Scholar
ARNOL’DI, M.: V Zakaspiiskom krae v 1877 godu (vospominaniya ofitsera) (St Pb.: Tip. Departamenta Udelov, 1885)Google Scholar
ARANDARENKO, G. A.: Dosugi v Turkestane 1874–1889 (St Pb.: Tip. M. M. Stasiulevicha, 1889)Google Scholar
ARTAMONOV, L. K. (ed.): Pokorenie Turkmen-Tekintsev russkimi voiskami pod nachal’stvom General Skobeleva v 1880–1881 g. Trudy Pedagogicheskogo Muzeya po sostavleniiu chteniya dlya voisk i naroda (St Pb.: Tip. M. M. Stasiulevicha, 1884)Google Scholar
BARTOL’D, V. V.: ‘Neskol’ko slov ob ariiskoi kul’ture v Srednei Azii’, TKLA Vol. 1/6 (1896); also in Sochineniya Vol. II, Part 2 (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1964) pp. 322–32Google Scholar
BEKCHURIN, A.: Turkestanskaya oblast’: Zametki statskogo Sovetnika Bekchurina (Kazan: Tip. Imperatorskogo Universiteta, 1872)Google Scholar
BEZAK, A. P.: ‘Yany-Kurgan’, VS (1861) No. 12, pp. 511–25Google Scholar
BLARAMBERG, I. F.: Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossiiskoi Imperii. Vol. 14, Pt. 3. Zemli Kirgiz-kaisakov vnutrennei (Bukeevskoi) i zaural’skoi (Maloi) Ordy, Orenburgskogo vedomstva (St Pb.: n.p., 1848)Google Scholar
BLARAMBERG, I. F.: Vospominaniya (Moscow: Nauka, 1978)Google Scholar
BOBRINSKII, A. A.: Sekta Ismail’ya v russkikh i bukharskikh predelakh Srednei Azii (Moscow: Obshchestva Liubitelei Estestvoznaniya, Antropologii i Etnografii, 1902)Google Scholar
BOBRINSKII, A. A.: Gortsy verkhov’ev Pyandzha: Vakhantsy i ishkashimtsy: Ocherki byta (Moscow, n.p., 1908)Google Scholar
BOBROVSKII, P.: ‘Akhal-Tekinskaya ekspeditsiya 1879 goda’, VS (1898) No. 10, pp. 259–95Google Scholar
BOBROVSKII, P.: ‘Zametki k stat’e “Akhal-Tekinskaya ekspeditsiya 1879 goda”’,VS (1899) No. 1, pp. 56–8Google Scholar
BOGDANOV, M. G.: ‘Materialy dlya opisaniya bukharskoi ekspeditsii 1868 goda’, in Materialy dlya statistiki Turkestanskogo kraya: Ezhegodnik. ed. Maev Vyp., N.A. II. (St Pb.: n.p., 1873)Google Scholar
BOGDANOV, M. N.: Ocherki prirody Khivinskogo Oazisa i pustyni Qizil-Qum: Opisanie khivinskago pokhoda 1873 goda, sostavlennoe pod redaktsieiu general’nogo shtaba General-Leitenanta V. N. Trotskago. Vyp. XII (Tashkent: Tip. F. V. Basilevskim, 1882)Google Scholar
Boi na Kushke 18 marta 1885 g.’, RS (1910) No. 3, pp. 644–64; No. 4 pp. 26–44Google Scholar
BOLOTOV, S.: ‘S Syr-Dar’i’, RV (1866) No. 3, pp. 174–94Google Scholar
BUTAKOV, A. I. Dnevnye zapiski A. I. Butakova po Aral’skomu Moryu v 1848–1849 gg. (Tashkent: Izd. AN UzSSR, 1953)Google Scholar
BUTTINO, Marko: Revoliutsiya naoborot (Moscow: Zven’ya, 2007)Google Scholar
BRYANOV, A. I.: Na pamyat’ o Fergane: 1876–1901 g. (Novyi Margelan: Tip. Ferganskogo Oblastnogo Pravleniya, 1901)Google Scholar
CHERKASOV, Shtabs-Kapitan: ‘Zashchita Samarkanda v 1868 godu’, VS (1870) No. 5, pp. 3358Google Scholar
CH[ERNYAEVA], A: ‘M. G. Chernyaev v Srednei Azii (na Syr-Dar’inskoi linii)’, IV (1915) No. 6, pp. 840–72Google Scholar
CHERNYAEV, M. G.: ‘Sultany Kenesary i Sadyk’, RV (1889) No. 8, pp. 2739Google Scholar
CHERNYAK, Shtabs-Kapitan: ‘Ekspeditsiya v Akhal-Teke 1879 goda (iz dnevnika sapernogo ofitsera)’, VS (1887) No. 6, pp. 283–93; No. 7, pp. 129–44; No. 9, pp. 125–38; No. 10, pp. 261–78Google Scholar
CHERNYSHEV, A. I.: ‘Zhizneopisanie Grafa Aleksandra Ivanovicha Chernysheva’, SIRIO Vol. 122 (St Pb., 1905)Google Scholar
CHERNYSHEV, A. I.: ‘Bumagi A. I. Chernysheva za Tsarstvovanie Imperatora Aleksandra I’, SIRIO Vol. 121 (St Pb., 1906)Google Scholar
[CHERNYSHEV, A. I.:] Voennye deistviya otryada General Ad”iutanta Chernysheva v 1812, 1813 i 1814 godakh (St Pb.: Voennaya Tip., 1839)Google Scholar
CHERTKOV, V. G. (ed.): L. N. Tolstoi protiv voiny (Christchurch: Izd. Svobodnogo Slova, 1902)Google Scholar
CHIKHACHEV, P.: ‘O issledovanii vershin Syr i Amu-dar’i i nagornoi ploshchadi Pamir’, ZIRGO Kn. III (1849) pp. 141.Google Scholar
DAL, V. I.: ‘Pis’ma k druzyam iz khivinskoi ekspeditsii’, RA (1867) No. 3, pp. 402–31; No. 4, pp. 606–39Google Scholar
DESINO, K. N.: ‘Izvlechenie iz otcheta o puteshestvii Kapitana Yungkhezbanda po Pamiram i sopredel’nym stranam’, in Sbornik geograficheskikh, topograficheskikh i statistecheskikh materialov po Azii. Vyp. L (St Pb., 1892) pp. 246252Google Scholar
DIUGAMEL’, A. O.: ‘Avtobiografiya A. O. Diugamelya’, RA (1885) No. 5, pp. 82126; No. 10, pp. 161–224Google Scholar
Dmitrii Vasil’evich Volkov: Materialy k ego biografii 1718–1785’, Russkaya Starina (September 1874) No. 9, pp. 478–96Google Scholar
DOBROMYSLOV, A.: ‘Zaboty Imperatritsy Ekateriny II o prosveshchenii Kirgizov’, TOUAK Vyp. IX (1902) pp. 5163Google Scholar
DOBROMYSLOV, A. I.: Tashkent v proshlom i nastoiashchem: Istoricheskii ocherk (Tashkent: A. I. Portsev, 1912)Google Scholar
DOSTOEVSKII, F.: ‘Foma Danilov, zamuchennyi russkii geroi’, in Dnevnik pisatelya Jan. 1877, Sobranie sochinenii. Vol. 14 (St Pb.: Nauka, 1995) pp. 1419Google Scholar
DOSTOEVSKII, F.: ‘Geok-Tepe – chto takoe dlya nas Aziya?’, in Dnevnik pisatelya Jan. 1881, Polnoe sobranie sochinenie. Vol. 21 (St Pb.: A. F. Marks, 1896) pp. 513–23Google Scholar
EFREMOV, Filipp: ‘Stranstvovanie Filippa Efremova, rossiiskogo unter-ofitsera, kotoryi nyne praporshchikom, devyatiletnee stranstvovanie i priklyucheniya v Bukharii, Khive, Persii i Indii i vozvrashchenie ottuda chrez Angliyu v Rossiyu, pisannoe im samim v Sankt-Peterburge 1784 goda’, in Puteshestviya po Vostoku v epokhu Ekaterina II (Moscow: Vostochnaya Literatura, 1985)Google Scholar
EGGERT, V. V.: ‘Ocherk Pamirov (svedeniya sobrannye v Pamirskom otryade s avgusta 1896 goda po iiul’ 1897 goda)’, Sbornik geograficheskikh, topograficheskikh i statisticheskikh materialov po Azii. Vyp. 16 (St Pb.: n.p., 1902) pp. 129Google Scholar
ERMOLOV, A. P.: Materialy dlya istorii voiny 1812 goda: Zapiski Alekseya Petrovicha Ermolova (Moscow: Tip. V. Got’e, 1863)Google Scholar
ERMOLOV, N. P.: (ed.): Zapiski Alekseya Petrovicha Ermolova. Chast’ I. 1801–1812 g. & Chast’ II. 1816–1827 g. (Moscow: Universitetskaya Tipografiya, 1865–8)Google Scholar
EVDOKIMOV, L. V.: ‘“Slavnyi liubimyi General” – M. G. Cherniaev’, VS (1915) No. 11, pp. 111–28; No. 12, pp. 151–60; VS (1916) No. 1, pp. 129–44Google Scholar
FEDCHENKO, A. P.: Iz Kokana: Svedeniya o puteshestvii po Kokandskomu Khanstvu A. P. Fedchenko v 1871 g. iz turkestanskikh vedomostei (Tashkent: Tip. Okruzhnogo Shtaba, 1871)Google Scholar
FEDCHENKO, A. P.: ‘Puteshestvie v Turkestan’, in Izvestiya Imperatorskogo Obshchestva Liubitelei Estestvoznaniya. Vol. I, Part II. V Kokanskom khanstve (St Pb. & Moscow: Tip. M. Stasiulevicha, 1875)Google Scholar
FEDOROV, G. P.: ‘Moya sluzhba v Turkestanskom krae’, IV (1913) No. 9, pp. 786812; No. 10, pp. 3055; No. 11, pp. 437–65; No. 12, pp. 860–90Google Scholar
FEDOROV, K. M.: Akhal-Tekinskaya ekspeditsiya 1880–1 gg.: Geok-Tepinskii boi M. D. Skobeleva (Askhabad: Elektropechatnya K. M. Fedorova, 1904).Google Scholar
G[AGEMEISTER, Iu. A.]: ‘O torgovom znachenii Srednei Azii v otnoshenii k Rossii’, RV Vol. 41 (1862) No. 10, 706–36Google Scholar
GEINS, A. K.: ‘Kirgizskie ocherki’, VS (1866) No. 1, pp. 145–78Google Scholar
GEINS, K.: ‘Ocherk boevoi zhizni Akhaltekinskogo otryada 1880–1881 gg.’, VS (1882) No. 6, pp. 340–59; No. 7, pp. 151–9; No. 8, pp. 336–48; No. 9, pp. 155–67; No. 10, pp. 317–28; No. 11, 128–42Google Scholar
GOLOSOV, D.: ‘Pokhod v Khivu v 1717 godu’, VS (1861) No. 10, pp. 303–64Google Scholar
GOLOVNINA, Iu. D.: Na Pamirakh: Zapiski russkoi puteshestvennitsy (Moscow: Tip. M. N. Kushnerev, 1902)Google Scholar
GORNYI, Mikhail: Pokhod na Afgantsev i boi v Kushke (1885 g.): Vospominaniya byvshego ryadovogo Andreya Bolandina (Moscow: E. I. Konovalova, 1901)Google Scholar
Graf Vasilii Alekseevich Perovskii’, RA (1878) No. 3, pp. 373–4Google Scholar
GREBNER, A.: Osady i shturmy sredne-aziyatskikh krepostei i naselennykh punktov (St Pb.: V. A. Tikhanov, 1897)Google Scholar
GREN, A.: ‘Pis’ma iz Forta Perovskii (Ak-Mechet’) 31/08/1859’, VS (1859) No. 12, pp. 445–62Google Scholar
GREN, A.: ‘Zametki ob ukrepleniyakh v Orenburgskom krae voobshche i na Syr-Dar’inskoi linii v osobennosti’, Inzhenernyi Zhurnal (1861) No. 5, pp. 433–65Google Scholar
GRIGOR’EV, V. V.: ‘Russkaya politika v otnoshenii k Srednei Azii’, in Sbornik Gosudarstvennykh Znanii. Vyp. I ed. Bezobrazov, V. P (St Pb.: Tip. V. P. Bezobrazov, 1874), pp. 233–61Google Scholar
GRODEKOV, N. I.: Khivinskii pokhod 1873 g.: Deistviya kavkazskikh otryadov (St Pb.: V. S. Balashov, 1883)Google Scholar
GRODEKOV, N. I.: Voina v Turkmenii: Pokhod Skobeleva v 1880–1881 gg. (St Pb.: Tip. V. A. Balasheva, 1883–4) 4 volumesGoogle Scholar
GROMBCHEVSKII, B. L.: ‘Vesti iz ekspeditsii B. L. Grombchevskogo’, IIRGO Vol. 26 (1890) No. 1, pp. 85107Google Scholar
GROMBCHEVSKII, B. L.: Nashi interesy na Pamire: Voenno-politicheskii ocherk: Doklad Podpolkovnika B. L. Grombchevskago, chitannyi v Nikolaevskoi Akademii General’nogo Shtaba 14 marta 1891 g. (Moscow: n.p., 1891)Google Scholar
GROMBCHEVSKII, B. L.: Na sluchai voiny s Indieyu: Ozero Shiva kak strategicheskii punkt: Voenno-politicheskii ocherk (Novyi Margelan: Tip. Ferganskogo Oblastnogo Pravleniya, 1891)Google Scholar
GRONBCHEVSKII, B. L.: Otchet o poezdke v Kashgar i iuzhnuiu Kashgariiu v 1885 g. (sekretno) (Novyi Margelan: Pechataetsya na pravakh rukopisi, 1886)Google Scholar
GRUMM-GRZHIMAILO, G. E.: ‘Ocherk pripamirskikh stran’, IIRGO Vol. 22 (1886) No. 2, pp. 81109, also in TS Vol. 405, pp. 36–50Google Scholar
IGNAT’EV, N. I.: Missiya v Khivu i Bukharu v 1858 g. Fligel’-ad”yutanta Polkovnika N. Ignat’eva (St Pb.: Gosudarstvennaya Tip., 1897)Google Scholar
IUDIN, M. L.: Vzyatie Ak-Mecheti v 1853 godu kak nachalo zavoevaniya Kokandskogo Khanstva (Moscow: Izd. Vladimira Bolasheva, 1917)Google Scholar
IUZHAKOV, Iu. D.: Shestnadtsatiletnyaya godovshchina vzyatiya Tashkenta (vospominamie starago Turkestantsa) (St Pb.: Tip. V. V. Komarova, 1881)Google Scholar
IVANIN, M. I.: ‘Zametki po povodu napechatannoi vo 2 i 3 numerakh “Voennogo Sbornika” nyneshnogo goda stat’i “pokhod v Khivu 1839 g.”’, VS (1863) No. 4, pp. 484502Google Scholar
IVANIN, M. I.: Opisanie zimnego pokhoda v Khivu v 1839–40 g. (St Pb.: Tip. Obshchestvennaya Pol’za, 1874)Google Scholar
IVANIN, M. I.: O voennom iskusstve i zavoevaniyakh mongol–tatar i sredne-aziyatskikh narodov pri Chingis-Khane i Tamerlane ed. Golitsyn, N. S. (St Pb.: Tip. Obshchestvennaya Pol’za, 1875)Google Scholar
IVANIN, M. I./GOLOSOV, D.: ‘Pokhod v Khivu v 1839 godu otryada russkikh voisk, pod nachal’stvom General-Ad’iutanta Perovskago’, VS (1863) No. 1, pp. 372; No. 2, pp. 309–58; No. 3, pp. 3–71Google Scholar
IVANOV, D. L.: ‘Pod Samarkandom (rasskaz Novichka)’, VS (1876) No. 1, pp. 181212; No. 2, pp. 362–92Google Scholar
IVANOV, D. L.: ‘V gorakh (iz turkestanskoi pokhodnoi zhizni)’, VS (1876) No. 4, pp. 449–80; No. 5, pp. 189–213; No. 6, pp. 407–30Google Scholar
IVANOV, D. L.: ‘Puteshestvie na Pamir’, IIRGO Vol. 20 (1884) No. 3, pp. 209–52Google Scholar
IVANOV, D. L.: ‘Chto nazyvat’ Pamirom’, IIRGO Vol. 21 (1885) No. 2, pp. 131–45Google Scholar
IVANOV, D. L.: ‘Shugnan: Afganskie ocherki’, VE Vol. 4 (1885) Kn. 7, pp. 4952Google Scholar
IVANOV, D. L.: ‘Iz vospominanii Turkestantsa’, IV (1896) No. 5, pp. 830–59Google Scholar
Izvestiya s Syr-Dar’inskoi linii’, VS (1864) No. 4, pp. 191–2Google Scholar
Izvestiya iz Orenburgskogo kraya: Deistviya pod Chemkentom’, VS (1864) No. 11, pp. 40–3Google Scholar
Izvestiya iz Vostoka’, VS (1864) No. 12, pp. 150–2Google Scholar
Izvestiya iz Turkestanskoi Oblasti’, VS (1865) No. 7, pp. 70–2; No. 11, pp. 204–9Google Scholar
Iz zapisok Gr. Vasiliya Alekseevicha Perovskago o prebyvanii ego v plenu u frantsuzov 1812–1814’, RA (1865) No. 3, pp. 258–86Google Scholar
K: ‘Delo Ural’tsev pod Turkestanom’, VS (1865) No. 5, pp. 115–24Google Scholar
K. M. V.: ‘Kaspiiskoe More’, VS (1900) No. 4, pp. 405–22Google Scholar
KAMENSKII, Gavriil: ‘Angliya strashnyi sopernik Rossii v torgovle i promyshlennosti’, Vestnik Promyshlennosti (1859) No. 2, 141–61Google Scholar
KARAZIN, N. N.: ‘Zarabulakskie vysoty’, in Pogonya za Nazhivoi [1876] (St Pb.: Lenizdat, 1993) pp. 471501Google Scholar
KENESARIN, Akhmet: Sultany Kenisara i Sadyk ed. Smirnov, E. T. (Tashkent: Tip. S. I. Lakhtina, 1889)Google Scholar
KAZANSKII, K. K.: Vblizi Pamirov (Tashkent: Tip Brat’ev Izmenskie, 1895)Google Scholar
KHANYKOV, N.A.: Opisanie Bukharskogo Khanstva (St Pb.: Tip. Imperatorskoi Akademii Nauk, 1843)Google Scholar
Khivinskaya ekspeditsiya 1839 goda’, RS Vol. 7 (1873) No. 2, pp. 236–53Google Scholar
KH[OROSHKHI]N, A. P.: ‘Vesna 1868 g. v Srednei Azii’, VS (1875) No. 9, pp. 154–87Google Scholar
KHOROSHKHIN, A. P.: Sbornik statei kasaiushchikhsya do Turkestanskogo kraya (St Pb.: Tip. A. Transhelya, 1876)Google Scholar
KHOROSHKHIN, M.: Geroiskii podvig ural’tsev: Delo pod Ikanom 4, 5 i 6 dekabrya 1864 goda (Ural’sk: n.p., 1895)Google Scholar
KHREBTOV, A. N.: Khivinskii pokhod: Chetyre chteniya dlya voisk i naroda (St Pb.: Tip. A. M. Kotomina, 1875)Google Scholar
KILEVEIN, E. B.: ‘Otryvok iz puteshestviya v Khivu, i nekotorye podrobnosti o khanstve vo vremya pravleniya Seid-Mohammed Khana, 1856–1860 g.’, ZIRGO (1861) Kn. 1, pp. 114Google Scholar
KIYASKO, Podpolkovnik: ‘Ocherki Zakaspiiskoi Oblasti’, VS (1897) No. 8, pp. 342–74; No. 9, pp. 150–82; No. 10, pp. 358–88; No. 11, pp. 188212; No. 12, pp. 372–9Google Scholar
KOLOKOL’TSOV, Polkovnik: Ekspeditsiya v Khivu v 1873 godu: Ot Dzhizaka do Khivy: Pokhodnyi dnevnik (St Pb.: n.p., 1873)Google Scholar
KORITSKII, Ivan: Khiva, ili geograficheskoe i statisticheskoe opisanie Khivinskago Khanstva, sostoyashchago teper’ v voine s Rossiei (Moscow: Universitetskaya Tip., 1840)Google Scholar
KORNILOV, L.: Kashgariya ili Vostochnyi Turkestan: Opyt voenno-statisticheskogo opisaniya (Tashkent: Tip Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1903)Google Scholar
KORSAKOV, A.: ‘Vospominaniya o Karse’, RV Vol. 34 (1861) pp. 337430Google Scholar
KORZHENEVSKII, N. L.: Poezdka na Pamiry, Vakhan i Shugnan (St Pb., Obshchestva Zemlevedeniya pri Sankt-Peterburgskogo Universiteta, 1906)Google Scholar
KORZHENEVSKII, N. L.: ‘Cherez Pamir k Gindukushu (ot Osha do Pamirskogo posta)’, IV (1912) No. 2, pp. 691732Google Scholar
KORZHENEVSKII, N. L. (ed.): Dnevnye zapiski plavaniya A. I. Butakova po Aral’skomu Moriu v 1848–1849 gg. (Tashkent: Izd. AN UzSSR, 1957)Google Scholar
KORZHINSKII, S.: Ocherk Roshana i Shugnana s sel’skokhozyaistvennoi tochki zreniya (St Pb.: Tip. Sankt-Peterburgskogo Gradonachal’stva, 1898)Google Scholar
KOSTENKO, L. F.: Puteshestvie v Bukharu russkoi missii v 1870 godu (St Pb.: A. Morigerovskii, 1871)Google Scholar
KOSTENKO, L. F.: Srednyaya Aziya i vodvorenie v nei russkoi grazhdanstvennosti (St Pb.: Tip. B. Bezobrazov, 1871)Google Scholar
KOSTENKO, L. F.: ‘Turkestanskiya voiska i usloviya ikh bytovoi, pokhodnoi i boevoi zhizni’, VS (1875) No. 4, pp. 203–22; No. 5, pp. 6182; No. 6, pp. 294312Google Scholar
KOSTENKO, L. F.: ‘Istoricheskii ocherk rasprostranenie russkogo vladychestva v Srednei Azii’, VS (1887) No. 8, pp. 145–78; No. 9, pp. 537; No. 10, pp. 139160; No. 11, pp. 535Google Scholar
KOSYREV, E. M.: ‘Pokhod v Khivu v 1839 godu (iz zapisok uchastnika)’, IV (1898) No. 8, pp. 538–45Google Scholar
KRESTOVSKII, V. V.: V gostyakh u Emira Bukharskogo (St Pb.: A. S. Suvorin, 1887)Google Scholar
KRIVOSHEIN, A. P.: Zapiska Glavnoupravlyaiushchago Zemleustroistvom i Zemledeliem o poezdke v Turkestanskii krai v 1912 godu (St Pb.: Gosudarstvennaya Tip., 1912).Google Scholar
KUN, A. L. (ed.): Turkestanskii al’bom: Po rasporiazheniiu turkestanskago General-Gubernatora General-ad’iutanta K. P. fon Kaufmana 1-go (Tashkent: Literatura Voenno-Topograficheskogo Otdela Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1871–2) 4 volumesGoogle Scholar
KUN, A. L.: ‘Nekotorye svedeniya o Ferganskoi doline’, VS (1876) No. 4, pp. 417–48Google Scholar
KUN, A. L.: Ocherk Kokandskogo Khanstva: Otdel’nyi ottisk iz ‘Izvestii Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo Obshchestva’ Vol. 12 (St Pb.: n. p., 1876)Google Scholar
KUROPATKIN, A. N.: Alzhiriya (St Pb.: Tip. V. A. Poletiki, 1877)Google Scholar
KUROPATKIN, A. N.: Kashgariya: Istoriko-geograficheskii ocherk strany, eya voennyya sily, promyshlennost’ i torgovlya (St Pb.: V. Balashev, 1878)Google Scholar
KUROPATKIN, A. N.: Turkmeniya i Turkmenii (St. Pb.: Tip. A. Poletiki, 1879)Google Scholar
KUROPATKIN, A. N.: Deistvie otryadov General Skobeleva v Russko-Turetskoi Voine 1877–78 g.: Lovcha i Plevna (St Pb.: Tip. Glavnogo Shtaba, 1885)Google Scholar
KUROPATKIN, A. N.: Zavoevanie Turkmenii: Pokhod v Akhal-Teke v 1880–1881 gg.: Ocherk voennykh deistvii v Srednei Azii s 1839 p. 1876-i god (St Pb.: V. Berezovskii, 1899)Google Scholar
Kratkaya Istoriya 6-ogo Turkestanskogo Strelkovago Batal’ona (Samarkand: Tip. Trud, 1904)Google Scholar
LEDENEV, N.: Istoriya Semirechenskogo Kazach’yago voiska (Vernyi: Tip. Semirechenskogo Oblastnogo Upravleniya, 1909)Google Scholar
LEVSHIN, A. I.: Opisanie kirgiz-kazach’ikh ili kirgiz-kaisatskikh gor i stepei [1832] (Almaty: Sanat, 1996)Google Scholar
LIPSKII, V. I.: Gornaya Bukhara: Rezul’taty trekhletnikh puteshestvii v Sredniuiu Aziiu v 1896, 1897 i 1899 godu (St Pb.: Tipo-Lit. ‘Gerol’da’, 1892–1905) 3 volumesGoogle Scholar
LITVINOV, B.: ‘Cherez Bukharu na Pamiry’, IV (1904) No. 10, pp. 297331; No. 11, pp. 698729; No. 12, pp. 1045–87Google Scholar
LOBYSEVICH, F.: ‘Syr-Dar’inskaya liniya’, VS (1864) No. 6, pp. 397410Google Scholar
LOBYSEVICH, F. ‘Vzyatie Khivy i Khivinskaya ekspeditsiya 1873 g.’, VE (1873) No. 8, pp. 583619; No. 12, pp. 583600Google Scholar
LOBYSEVICH, I.: ‘Orenburg, ego zhiteli, torgovlya, promyshlennost’’, VS (1861) No. 1, pp. 211–22Google Scholar
LOGOFET, D. N.: Strana bezpraviya: Bukharskoe khanstvo i ego sovremennoe sostoyanie (St Pb.: V. Berezovskii, 1909)Google Scholar
LYKO, M.: Ocherk voennykh deistvii 1868 goda v doline Zaryavshana (St Pb.: Tip. Deputata Udelov, 1871)Google Scholar
MACGAHAN, J. A.: Voennye deistviya na Oksus i padenie Khivoi (Moscow: Universitetskaya Tip., 1875)Google Scholar
MAEV, N. A. (ed.): Materialy dlya statistiki Turkestanskago Kraya: Ezhegodnik. Vyp. I (St Pb.: Izd. Turkestanskogo Statisticheskogo Komiteta, 1873)Google Scholar
MAEV, P.: ‘Aziyatskii Tashkent’, in Materialy dlya statistiki Turkestanskago kraya: Ezhegodnik ed. Maev, N. A.. Vyp. IV (St Pb.: Tip. A. Transhelya, 1876) pp. 260313Google Scholar
MAEV, N. A.: ‘A. L. Kun’, TV Vol. 22/11 (1888) No. 46Google Scholar
MAIER, A. A.: God v peskakh: Nabroski i ocherki Akhal-Tekinskoi ekspeditsii 1880–1881 (iz vospominanii ranenogo) (Kronstadt: Pechatano v Tip. Kronshtadtnogo Vestnika, 1886)Google Scholar
MAKSHEEV, A. (ed.): Voenno-statisticheskoe obozrenie Rossiiskoi Imperii (St Pb.: Tip. F. S. Sushchinskogo, 1867)Google Scholar
MARKOZOV, V.: Krasnovodskii otryad: Ego zhizn’ i sluzhba so dnya vysadki na vostochnyi bereg Kaspiiskogo Morya p. 1873 g. vkliuchitel’no (St Pb.: V. A. Berezovskii, 1898)Google Scholar
MASLOV, A. N.: ‘Rossiya v Srednei Azii: Ocherk nashikh noveishikh priobretenii’, IV (1885) No. 5, pp. 372423Google Scholar
MASLOV, A. N.: Zapiski o M. D. Skobelev (materialy dlya biografii) (St Pb.: A. S. Suvorin, 1887)Google Scholar
MASLOV, A. N.: Zavoevanie Akhal-Tekke (St Pb.: A. S. Suvorin, 1887)Google Scholar
MEIER, A. A. & TAGEEV, B. L.: Poludennye ekspeditsii (Moscow: Voennoe Izd., 1998)Google Scholar
MEIER, L.: ‘Obzor Zapadnoi okonechnosti Karatauskikh gor i neskol’ko slov o vzyatii kokanskoi kreposti Yany-Kurgan’, VS (1862) No. 10, pp. 263–78Google Scholar
MEIER, L. (ed.): Kirgizskaya step’ Orenburgskago vedomstva: Materialy dlya geografii i statistiki Rossii sobrannye ofitserami general’nogo shtaba (St Pb.: Tip. E. Veimar & F. Person, 1865)Google Scholar
MEIENDORF, E. K.: Puteshestviya iz Orenburga v Bukharu (Moscow: Nauka, 1975)Google Scholar
MIKHAILOV, M.: Pokhod v Kokand v 1875 g.: Otdel’nyi ottisk iz gazety ‘Turkestanskie Vedomosti’ 1884 Nos. 3, 10, 11, 12, 13 (Tashkent: Turkestanskie Vedomosti, 1884)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Dnevnik D. A. Milyutina 1873–82 ed. Zaionchkovskii, P. A. (Moscow: Biblioteka SSSR imeni V. I. Lenina, 1947–50) 4 volumesGoogle Scholar
MILIUTIN, D. A.: Vospominaniya General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Milyutina 1860–1862 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: Rossiiskii Arkhiv, 1999)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Vospominaniya General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Milyutina 1843–1856 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: Rossiiskii Arkhiv, 2000)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Vospominaniya General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Milyutina 1863–1864 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: ROSSPEN, 2003)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Vospominaniya General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Milyutina 1856–1860 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: ROSSPEN, 2004)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Vospominaniya General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Milyutina 1868–nachalo 1873 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: ROSSPEN, 2006)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Dnevnik General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Miliutina 1876–1878 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: ROSSPEN, 2009)Google Scholar
MILIUTIN, D. A.: Dnevnik General-Fel’dmarshala Grafa Dmitriya Alekseevicha Miliutina 1879–1881 ed. Zakharova, L. G. (Moscow: ROSSPEN, 2010)Google Scholar
MURAV’EV, N. N.: Puteshestvie v Turkmeniyu i Khivu v 1819 i 1820 godakh (Moscow: Tip. Avgusta Semena, 1822)Google Scholar
MURAVTSEV, Kapitan: ‘Turkestanskii otryad v Akhal-Tekinskoi ekspeditsii 1880 god’, VS (1882) No. 3, pp. 159–83; No. 4, 358–76; No. 5, 167–92; No. 12, 292–9; (1883) No. 1, pp. 149–58; No. 2, pp. 288–332.Google Scholar
NALIVKIN, V. P.: ‘Moi vospominaniya o Skobeleve’, Russkii Turkestan (1906) No. 119, reprinted in Polveka v Turkestane: V. P. Nalivkin: biografiya, dokumenty, trudy ed. Kotiukova, T. V. (Moscow: Izd. Mardzhani, 2015) pp. 525–53Google Scholar
NALIVKIN, V. P.: Kratkaya istoriya Kokandskago Khanstva (Kazan’: Tip. Imperatorskogo Universiteta, 1885)Google Scholar
NALIVKIN, V. P. & NALIVKINA, M.: Ocherk byta zhenshchiny osedlago tuzemnogo naseleniya Fergany (Kazan: Tip. Imperatorskogo Universiteta, 1886).Google Scholar
NEDVETSKII, V. E.: Uzun-Agachskoe delo i ego znachenie v istorii Semirechenskago kraya (Vernyi: Tip. Semirechenskogo Oblastnogo Pravleniya, 1910)Google Scholar
NESSELRODE, K. V.Zapiski Grafa Karla Vasil’evicha Nessel’rode’, Russkii Vestnik Vol. 59 (1865) pp. 519–68Google Scholar
NOVITSKII, V. F. (ed.): Voennaya entsiklopediya (St Pb.: Tip. Tovarishchestva I. D. Sytina, 1911–15) 18 volumesGoogle Scholar
‘O geroiskoi smerti Unter-ofitsera Danilova’, Russkii Invalid (1876) No. 90Google Scholar
OBERUCHEV, K.: ‘Artileriya v Kokanskom pokhode 1875–1876 godov’, VS (1896) No. 9, pp. 3662; No. 11, pp. 173–93; No. 12, pp. 388408Google Scholar
‘Obozreniya Kokanskogo Khanstva v nyneshnem ego sostoyanii’, ZIRGO Kn. III (1849) pp. 96116Google Scholar
OBRUCHEV, N. N. (ed.): Voenno-statisticheskii sbornik. Vyp. III (St Pb.: Voennaya Tip., 1868) & Vyp. IV (St Pb.: Voennaya Tip., 1871)Google Scholar
Opisanie voennykh deistvii v Zailiiskom krae v 1860 godu i zhurnal osady Khokandskoi kreposti Pishpek (St Pb.: Tip. V. Spiridionova, 1861)Google Scholar
OSTROUMOV, N. P.: Kitaiskie emigranty v Semirechenskoi oblasti Turkestanskogo kraya i rasprostranenie sredi nikh Pravoslavnogo Khristianstva (Kazan’: Tip. Imperatorskogo Universiteta, 1879)Google Scholar
OSTROUMOV, N. P.: ‘Pesnya o Khudoyar Khane’, ZVORIAO Vol. 2 (1887) pp. 189–94Google Scholar
OSTROUMOV, N. P.: ‘Neskol’ko dokumentov, otnosyashchikhsya k zavoevaniiu Tashkenta’, TKLA Vol. 19 (1915) pp. 510Google Scholar
PALEN, K. K.: Otchet, revizuiushchago, po vysochaishemu poveleniiu, Turkestanskogo kraya: Kraevoe upravlenie (St Pb.: Senatskaya Tip., 1910)Google Scholar
PANTUSOV, N. N.: Svedeniya o Kuldzhinskom raione za 1871–1877 gody sobrannye N. N. Pantusovym (Kazan’: Universitetskaya Tip., 1881)Google Scholar
PASHINO, P. I. Turkestanskii Krai (St Pb.: Tiblen & Nekliudov, 1866)Google Scholar
PEROVSKII, V. A.: ‘Pis’ma Grafa V. A. Perovskago k A. Ya. Bulgakovu’, RA (1878) No. 7, pp. 3446Google Scholar
PESLYAK, Aloizii: ‘Zapiski Peslyaka’, IV (1883) No. 9, pp. 576–94Google Scholar
PETROVSKII, N. F.: Turkestanskie pis’ma ed. Myasnikov, V. S. (Moscow: Pamyatniki Istoricheskoi Mysli, 2010)Google Scholar
PICHUGIN, P.: ‘Vtorzhenie Kokandtsev v Alatavskii Okrug v 1860 godu’, VS (1872) No. 5, pp. 540Google Scholar
Pokhody v stepi: Upotreblenie verbliudov dlya voennykh nadobnostei’, VS (1862) No. 2, pp. 357–88Google Scholar
POLTORATSKII, V. A.: ‘Vospominaniya’, IV (1895) No. 5, pp. 414–44; No. 6, pp. 760–82Google Scholar
POSPELOV, F. F.: ‘Seid-Khan Karimkhanov’, in Spravochnaya kniga Samarkandskoi Oblasti. Vyp. 10 (Samarkand: Tip-Lit. Tоvarishchestva B. Gazarov i K. Sliyanov, 1912) pp. 126–31Google Scholar
POTTO, V. A.: ‘O stepnykh pokhodakh’, VS (1873) No. 4, pp. 536; No. 5, pp. 3362; No. 6, pp. 209–36; No. 7, 229–66Google Scholar
POTTO, V. A.: ‘Iz putevykh zametok po stepi’, VS (1876) No. 8, pp. 383409Google Scholar
POTTO, V. A.: ‘Gibel otryada Rukina v 1870 godu’, IV (1900) No. 7, pp. 110–35Google Scholar
PUTINTSEV, Mikhail: ‘Obshchii ocherk Kirgizskoi Stepi: ot Semipalatinsk do Kopala’, VS (1865) No. 11, pp. 359–86Google Scholar
PUTYATA, D. V.: ‘Pamirskie ekspeditsii 1883 g.’, IIRGO Vol. 19 (1883) No. 4, pp. 332–40Google Scholar
PUTYATA, D. V.: ‘Ocherk ekspeditsii v Pamir, Sarykol, Vakhan i Shugnan v 1883 g.’, Sbornik geograficheskikh, topograficheskikh i statisticheskikh materialov po Azii. Vyp. 10 (1884) pp. 188Google Scholar
RAZGONOV, A. K.: Po vostochnoi Bukhare i Pamiru (Tashkent: Izd. Turkestanskogo Voennogo Okruga, 1910)Google Scholar
REGEL, A. E.: ‘Puteshestvie v Shugnan’, IIRGO Vol. 20 (1884) No. 4, pp. 268–73Google Scholar
REGEL, A. E.: ‘Puteshestvie v Shugnan’, TV (1884) No. 17Google Scholar
REGEL, A. E.: ‘Poezdka v Karategin i Darvaz’, IIRGO Vol. 18 (1882) No. 2, pp. 127–41Google Scholar
ROMANOVSKII, D. I.: Zametki po sredne-aziyatskomu voprosu (St Pb.: Tip. 2-go Otdela Sobstvennogo Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, 1868)Google Scholar
Russkim voinam na pamyat’ ob Agafon Nikitine, pogibshem mucheniskoiu smert’iu v 1880 godu za veru, Tsarya i otechestvo, pri vzyatii nashimi voiskami kreposti Geok-Tepé (St Pb.: n.p., 1902)Google Scholar
SARANCHOV, E.: ‘Khivinskiya ekspeditsiya 1873 goda’, Inzhenernyi Zhurnal (1874) No. 1, pp. 138; No. 2, pp. 159221; No. 3, pp. 297334; No. 4, pp. 447–79Google Scholar
SHCHERBAK, A. V.: Akhal-Tekinskaya ekspeditsiya Generala Skobeleva v 1880–81 godakh (St Pb.: A. S. Suvorin, 1887)Google Scholar
SEMENOV, A. A.: ‘Po granitsam Bukhary i Afganistana (putevye ocherki 1898 g.)’, IV (1898) No. 3, pp. 961–92; No. 4, 98122Google Scholar
SEMENOV, A. A.: Etnograficheskie ocherki Zaravshanskikh gor, Karategina i Darvaza (Moscow: n.p., 1903)Google Scholar
SEMENOV, A. A.: ‘Pokoritel’ i ustroitel’ Turkestanskogo kraya: General-Ad’iutant K. P. fon-Kaufman 1-i’, in Kaufmanskii Sbornik: Izdannyi v pamyat’ pokoritelya i ustroitelya Turkestanskogo kraya, General-Ad’iutanta K. P. fon-Kaufmana 1-ogo (Moscow: Tip. I. N. Kushnerev, 1910) pp. ilxxxivGoogle Scholar
SEMENOV, P. P.: ‘Znachenie Rossii v kolonizatsionnom dvizhenii evropeiskikh narodov’, IIRGO Vol. 38 (1892) pp. 349–69Google Scholar
SEMENOV, P. P.: ‘Pervaya poezdka na Tian’-shan ili nebesnyi khrebet do verkhov’ev r. Yaksarta ili Syr-Dar’i v 1857 g.’, VIRGO Chast’ 23, Otd. 5 (1858) pp. 125Google Scholar
SEMENOV, V. P. (ed.): Rossiya: Pol’noe geograficheskoe opisanie nashego otechestva. Vol. XVIII. Kirgizskii krai (St Pb.: Izd. A. F. Devriena, 1903)Google Scholar
SEMENOV-TIAN-SHANSKII, P. P.: Puteshestvie v Tian’-Shan’ v 1856–7 godakh ed. Berg, L. S. (Moscow: OGIZ, 1946)Google Scholar
SEREBRENNIKOV, A. G.: ‘Ocherki Shugnana’, VS (1895) Nos. 11–12, pp. 406–35Google Scholar
SEREBRENNIKOV, A. G.: ‘K istorii Kokanskogo pokhoda’, VS (1897) No. 9, pp. 528; (1899) No. 4, pp. 211–26; (1901) No. 4, pp. 2955; No. 9, pp. 2855; No. 10, pp. 6996; No. 11, pp. 3774Google Scholar
SEREBRENNIKOV, A. G.: ‘Ocherk Pamira’, VS (1899) No. 6, pp. 432–44; No. 7, pp. 219–36; No. 8, pp. 442–64; No. 9, pp. 216–26; No. 10, pp. 447–66; No. 11, pp. 227–36 & reprinted as Ocherki Pamira (St Pb.: Tip. Glavnoe Upravlenie Udelov, 1900)Google Scholar
SEREDONIN, S. M.: ‘Istoricheskii ocherk zavoevaniya Aziatskoi Rossii’, in Aziatskaya Rossiya. Vyp. I (St Pb.: Izd. Pereselencheskago Upravleniya, 1914) pp. 144Google Scholar
SEVAST’YANOV, S. N.: ‘Sobytiya v Orenburgskom krae pogotovivshiya ekspeditsiyu v Khivu 1839–1840 gg.’, TOUAK Vyp. XVI (1906) pp. 108–42Google Scholar
SEVAST’YANOV, S. N.: ‘Grigorii Fedorovich Gens’, TOUAK Vyp. XIX (1907) pp. 148–67Google Scholar
SEVERTSOV, N. A.: Mesyats plena u Kokandtsev (St Pb.: Tip. Riumin i Kompanii, 1860)Google Scholar
SEVERTSOV, N. A.: ‘Kratkii otchet o Pamirskikh issledovaniyakh i obshchikh nauchnykh rezul’tatakh Ferganskoi uchenoi ekspeditsii’, IIRGO (1879) No. 2, pp. 6686; also in TS Vol. 349, pp. 6575AGoogle Scholar
SEVERTSOV, N. A.: Orograficheskii ocherk Pamirskoi gornoi sistemy (St Pb.: Tip. Imperatorskoi Akademii Nauk, 1886)Google Scholar
SHEVCHENKO, Taras: Polnoe Sobranie Sochinenii v 10-i tomakh (Kiev: Izd. AN USSR, 1962) 10 volumesGoogle Scholar
SHAKHOVSKOI, V. ‘Ekspeditsiya protiv Akhal-Tekintsev v 1879–1880–1881 gg.: Posvyashchaetsya pamyati M. D. Skobeleva, RS Vol. XLVI (1885) No. 4, pp. 161286; No. 5, 377410; No. 6, 531–58Google Scholar
SHEMANSKII, A. D.: Boi na Kushke i ego 25-letnii iubilei (St Pb.: V. Berezovskii, 1910)Google Scholar
SHUMIGORSKII, E.: ‘Odin iz revnosteishikh nasaditelei nemetskago zasil’ya v Rossii: Graf Karl Vasil’evich Nessel’rode’, RS Vol. 161 (1915) No. 1, pp. 160–5Google Scholar
SIMONOVA[Khokhriakova], L. Kh.: ‘Rasskazy ochevidtsev o zavoevanii russkimi Samarkanda i o semidnevnom sidenii’, IV 97 (1904) No. 9, pp. 844–66Google Scholar
SKER’SKII, A. G.: ‘Kratkii ocherk Pamira’, Sbornik geograficheskikh, topograficheskikh i statisticheskikh materialov po Azii Vyp. L (1892) pp. 1339Google Scholar
SKOBELEV, M. D.Osada i shturm kreposti Dengil-Tepe (Geok-Tepe)’, VS (1881) No. 4, pp. 364Google Scholar
SKOBELEV, M. D.Posmertnye bumagi M. D. Skobeleva’, IV (1883) No. 11, pp. 109294Google Scholar
SNESAREV, A. E. (ed.): Svedeniya kasaiushchiyasya stran, sopredel’nykh s Turkestanskim Voennym Okrugom (Tashkent: Tip. Shtaba Turkestanskogo Voennogo Okruga 1898–1900) 19 volumesGoogle Scholar
SNESAREV, A. E.: ‘Religiya i obychai gortsev zapadnogo Pamira’, TV (1904) Nos. 89–93Google Scholar
SNESAREV, A. E.: Indiya kak glavnyi faktor v sredne-aziatskom voprose (St Pb.: A. Suvorin, 1906)Google Scholar
SNESAREV, A. E.: Pis’ma A. E. Snesareva iz Indii i Srednei Azii 1899–1904 (Moscow: Tsentrizdat, 2006)Google Scholar
SOBOLEV, L. N.: Vozmozhen-li pokhod Russkikh v Indiyu? (Moscow: n.p., 1901)Google Scholar
SYARKOVSKII, Gilyarii: ‘Vospominaniya ofitsera o Turkestanskikh pokhodakh 1864–5 gg.’, VS (1891) No. 2, pp. 357–81; No. 3, pp. 157–64Google Scholar
TAGEEV, B. L.: ‘Cherez Alai i Pamir’, Vsemirnoi Illiustratsii (1895) Vol. 53, p. 459Google Scholar
TAGEEV, B. L.: ‘Pamirskii pokhod (vospominaniya ochevidtsa)’, IV (1898) No. 7, pp. 111–63Google Scholar
TAGEEV, B. L.: Pamirskie pokhody 1892–1895 g. (Warsaw: Gubernskaya Tip., 1900)Google Scholar
TAGEEV, B. L.: Russkie nad Indiei: Ocherki i rasskazy iz boevoi zhizni na Pamire (St Pb.: Tip. V. S. Ettingera, 1900) reprinted in Poludennye ekspeditsii: Ocherki (Moscow: Voennoe Izd., 1998) pp. 163350Google Scholar
TATARINOV, A.: Semimesyachnyi plen v Bukharii (St Pb.: Izd. M. O. Vol’fa, 1867)Google Scholar
TERENT’EV, M. A.: Rossiya i Angliya v Srednei Azii (St Pb.: P. P. Merkulev, 1875)Google Scholar
TERENT’EV, Gen-Lt. M. A.: Istoriya zavoevaniya Srednei Azii (St Pb.: A. V. Komarov, 1906) 3 volumesGoogle Scholar
TOLBUKHOV, E.: ‘Skobelev v Turkestane (1869–1877 g.)’, IV (1916) No. 10, pp. 107–32; No. 11, pp. 369403; No. 12, pp. 638–67Google Scholar
TROTSKII, V. N.: Raport Nachal’nika otryada deistvovavshego na levom beregu Syr-Dar’i, Svity ego Velichestva General-Maiora Trotskogo, Komanduiushchemu voiskami deistvovavshimi v Kokandskom khanstve (Tashkent: n.p., 1875)Google Scholar
TROTSKII, V. N.: Materialy dlya opisaniya Khivinskago pokhoda 1873 goda: Opisanie deistvii Kavkazskikh otryadov (Tashkent: Izdano, na pravakh rukopisi, po rasporyazheniiu Turkestanskogo General-Gubernatora, Gen-Ad. K. P. Fon-Kaufmana, 1881)Google Scholar
TROTSKII, V. N.: Opisanie deistvii Orenburgskago otryada v khivinskuiu ekspeditsiiu 1873 g. (Tashkent: n.p., 1881)Google Scholar
TROTSKII, V. N.: Opisanie deistvii Turkestanskago otryada v khivinskuiu ekspeditsiiu 1873 goda (Tashkent: Tip. F. V. Vasilevskim, 1882)Google Scholar
TUGAN-MIRZA-BARANOVSKII, V. A.: Russkie v Akhal-Teke 1879 g. (St Pb.: Tip. V. V. Komarova, 1881)Google Scholar
Turkestanskaya Oblast’’, VS (1865) No. 3, pp. 5761Google Scholar
UMANETS, S.: ‘Pamirskii vopros i ego znachenie’, IV (1892) No. 1, pp. 196208Google Scholar
URALEV, N.: Na verbliudakh: Vospominaniya iz zhizni v Srednei Azii (St Pb.: Tip. P. P. Soikina, 1897)Google Scholar
V.N.G., : ‘Ocherk ekspeditsii v Akhal-Teke 1879–1880’, VS (1888) No. 5, pp. 204–30; No. 6, pp. 396426Google Scholar
VALUEV, D. A.: Dnevnik P. A. Valueva 1815–1890 ed. Zaionchkovskii, P (Moscow: Izd. AN SSSR, 1961) 2 volumesGoogle Scholar
VALIKHANOV, Chokan Chingisovich: Sochineniya Chokana Chingisovicha Valikhanova ed. Veselovskii, N. I., ZIRGO po otdeleniu etnografii. Vol. XXIX (St Pb.: Tip. Glavnogo Upravleniya Udelov, 1904)Google Scholar
VALIKHANOV, Chokan Chingisovich: ‘Dnevnik poezdki na Issyk-Kul’ [1856], in Izbrannye proizvedeniya ed. Margulan, A. Kh. (Alma-Ata: Kazakhskoe Gosudarstvennoe Izd. Khudozhestvennoi Literatury, 1958) pp. 236–86, 444–86Google Scholar
VALIKHANOV, Chokan Chingisovich: ‘Opisanie puti v Kashgar i obratno v Alatavskii Okrug’ [1859], in Izbrannye proizvedeniya ed. Margulan, A. Kh. (Alma-Ata: Kazakhskoe Gosudarstvennoe Izd. Khudozhestvennoi Literatury, 1958) pp. 444–86Google Scholar
VALIKHANOV, Chokan Chingisovich: Sobranie sochinenii Ch. Ch. Valikhanova ed. Kh. Margulan, A (Alma-Ata: Kazakhskaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1985) 5 volumesGoogle Scholar
VARENIK:, ‘S Russko-Avganskoi granitsy’, Severnyi Kavkaz (1886) Nos. 28–29Google Scholar
VASIL’EV, Shtabs-Kapitan: ‘Statisticheskii ocherk Karategina’, VS (1888) No. 10, pp. 422–36Google Scholar
VELYAMINOV-ZERNOV, V. V.: ‘Istoricheskiya izvestiya o Kokanskom Khanstve ot Mukhammed-Ali do Khudoyar Khana’, TVOIRAO Chast’ II (St Pb.: n.p., 1856) pp. 329–70Google Scholar
VENIUKOV, M. I.: ‘Zametki o stepnykh pokhodakh v Srednei Azii’, VS (1860) No. 12, pp. 269–98Google Scholar
VENIUKOV, M. I.: ‘Ocherki Zailiiskogo kraya I: Prichuiskoi strany’, ZIRGO (1861) No. 4, pp. 79116Google Scholar
VENIUKOV, M. I.: Puteshestviya po okrainam Russkoi Azii i zapiski o nikh (St Pb.: Tip. Imperatorskoi Akademii Nauk, 1868)Google Scholar
VENIUKOV, M. I.: Opyt’ voennogo obozreniya russkikh granits v Azii (St Pb.: Tip. B. Bezobrazov, 1873–6) 2 volumesGoogle Scholar
VERESHCHAGIN, V. V.: Na voine v Azii i Evrope: Vospominaniya khudozhnika V. V. Vereshchagina (Moscow: I. N. Kushnerev, 1894)Google Scholar
VESELOVSKII, N. I.: ‘Dagbid’, ZVOIRAO (1888) No. 2, pp. 8595Google Scholar
VESELOVSKII, N. I.: Badaulet Yakub-Bek: Atalyk Kashgarskii (St Pb.: Tip. Imperatorskoi Akademii Nauk, 1898)Google Scholar
VITKEVICH, I. V.: ‘Zapiska, sostavlennaya po rasskazam Orenburgskogo Lineinoga Batal’ona No. 10 Praporshchika Vitkevicha otnositel’no puti ego v Bukharu i obratno’, in Zapiski o Bukharskom Khanstve ed. Khalfin, N. A. (Moscow: Nauka, 1983)Google Scholar
‘Voennoe predpriyatie protiv Khivu’, in Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh pri Moskovskom Universitete. Kn. 1-aya (1860) pp. 147–66Google Scholar
Voennye deistvii v byvshem Kokandskom khanstve s 25-go dekabrya 1875 goda p. 7-go fevral’ya 1876 goda’, VS (1876) No. 8, pp. 119–77Google Scholar
Vzyatie Tashkenta’, VS (1865) No. 9, pp. 6777Google Scholar
YAVORSKII, I. L.: Puteshestvie russkoi missii po Avganistanu i Bukharskomu khanstvu v 1878–79 gg. (St. Pb.: Tip M. A. Khana, 1882) 2 volumesGoogle Scholar
YUVACHEV, I.: ‘Kurban-Dzhan-Datkha [sic], kara-kirgizskaya tsaritsa Alaya’, IV (1907) No. 12, pp. 954–80Google Scholar
ZAITSEV, V. N.: Istoriya 4-ogo Turkestanskogo Lineinogo Batal’ona za period s 1771 do 1882 god kak material k dvizheniiu russkikh v Sredniuiu Aziiu (Tashkent: n.p., 1882)Google Scholar
ZAKHAR’IN, I. N.: Khiva: Zimnii pokhod v Khivu Perovskago v 1839 godu, – i ‘Pervoe posol’stvo v Khivu’ v 1842 godu (St Pb.: Tip. P. P. Soikina, 1898)Google Scholar
ZAKHAR’IN, I. N.: Graf V. A. Perovskii i ego zimnii pokhod v Khivu (St Pb.: Tip. P. P. Soikina, 1901)Google Scholar
ZAKHAR’IN, I. V.: ‘Nachalo zavoevaniya Kokanda (k 25-letiiu prisoedineniya Ferganskoi oblasti)’, IV (1901) No. 6, pp. 1065–74Google Scholar
ZALESOV, I.: ‘Pis’mo iz stepi’, VS (1858) No. 8, pp. 487–91Google Scholar
ZALESOV, I.: ‘Pis’mo iz Khivy’, VS (1858) No. 8, pp. 492–7; (1859) No. 1 pp. 273–95Google Scholar
ZALESOV, I.: ‘Pis’mo iz Bukhary’, VS (1860) No. 4, pp. 335–48Google Scholar
ZALESOV, I.: ‘Posol’stvo v Khivu Kapitana Nikiforova v 1841 g.’, VS (1861) No. 11, pp. 4192Google Scholar
ZALESOV, I.: ‘Posol’stvo v Khivu Podpolkovnika Danilevskogo v 1842 g.’, VS (1866) No. 5, 4175Google Scholar
ZHUKOVSKII, S. V.: Snosheniya Rossii s Bukharoi i Khivoi za poslednee trekhsotletie (Petrograd: Obshchestvo Russkikh Orientalistov, 1915)Google Scholar
ZINOV’EV, M.: Osada Ura-Tyube i Dzhizaka: Vospominaniya ob osennoi ekspeditsii 1866 goda v Turkestanskoi Oblasti (Moscow: Russkii Vestnik, 1868)Google Scholar
ZNAMENSKII, M. S.: ‘Dnevnik Aulie-atinskogo pokhoda’, in Sobranie sochinenii Ch. Ch. Valikhanova ed. Kh. Margulan, A. Vol. 5 (Alma-Ata: Kazakhskaya Sovetskaya Entsiklopediya, 1985) pp. 247–54Google Scholar
ZYKOV, S. ‘Khivinskiya dela s 1839–1842’, Russkoe Slovo (March 1862) pp. 158Google Scholar
5
A Narrative of the Russian Military Expedition to Khiva under General Perofski, in 1839. Translated from the Russian for the Foreign Department of the Government of India (Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1867)Google Scholar
ABBOT, Capt. James: Narrative of a Journey from Heraut to Khiva, Moscow and St Petersburgh during the Late Russian Invasion of Khiva, with Some Account of the Court of Khiva and the Kingdom of Khaurism (London: W. H. Allen & Co., 1843) 2 volumesGoogle Scholar
ALISON, Sir Archibald: History of Europe from the Commencement of the French Revolution […] to the Restoration of the Bourbons (Edinburgh: Wm Blackwood, 1835–1842) 12 volumesGoogle Scholar
ATKINSON, Mrs [Lucy]: Recollections of Tatar Steppes and Their Inhabitants (London: John Murray, 1863)Google Scholar
ATKINSON, Thomas: Oriental and Western Siberia: A Narrative of Seven Years’ Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary, and Part of Central Asia (London: Hurst & Blackett, 1858)Google Scholar
BADDELEY, J. F. The Russian Conquest of the Caucasus (London: Longmans, Green & Co., 1908)Google Scholar
BAKER, Valentine: Clouds in the East (London: Chatto & Windus, 1876)Google Scholar
BELLEW, H. W.: Kashmir and Kashghar: A Narrative of the Embassy to Kashghar in 1873–4 (London: Trübner & Co, 1875)Google Scholar
BONVALOT, Gabriel: Du Caucase aux Indes, à travers le Pamir (Paris: Librairie Plon, 1889)Google Scholar
BOULANGER, Edgar: ‘Voyage à Merv’, Le Tour du monde. Nouveau journal des voyages Vol. 53 (1887) pp. 145208Google Scholar
BOULANGER, Edgar: Voyage à Merv (Paris: Hachette, 1888)Google Scholar
BOULGER, Demetrius Charles: The Life of Yakoob Beg, Athalik Ghazi and Badaulet, Ameer of Kashgar (London: W. H. Allen, 1878)Google Scholar
BURNABY, Capt. Fred: A Ride to Khiva (London: Cassel, Petter & Galpin, 1877)Google Scholar
BURNES, Capt. Sir Alexander: Travels into Bokhara (London: John Murray, 1834) 3 volumesGoogle Scholar
BUTAKOFF, Alexey: ‘Survey of the Sea of Aral’, JRGS Vol. 23 (1853) pp. 93101Google Scholar
BYRON, Robert: The Road to Oxiana (London: Jonathan Cape, 1937)Google Scholar
CALLWELL, Charles E.: Small Wars: Their Principles and Practice 2nd ed. (London: HMSO, 1899)Google Scholar
CASTLE, John: ‘Journal von der AO 1736 aus Orenburg zu dem Abul Geier Chan der Kirgis-Kaysak tartarischen Horda’, in Materialen zu der russischen Geschichte (Riga: n.p., 1784) trans. Sarah Tolley & ed. Beatrice Teissier as Into the Kazakh Steppe: John Castle’s Mission to Khan Abu’lkhayir (1736) (Oxford: Signal Books, 2014)Google Scholar
CHENEVIX TRENCH, Captain F.: ‘The Russian Campaign against Khiva, in 1873’, RUSI Journal, 18/77 (1874) pp. 212–26Google Scholar
COBBOLD, Ralph: Innermost Asia: Travel and Sport in the Pamirs (London: William Heinemann, 1900)Google Scholar
CONOLLY, Arthur: Journey to the North of India Overland from England through Russia, Persia and Affghaunistan (London: Richard Bentley, 1834)Google Scholar
CURZON, G. N.: Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question (London: Longmans, 1889)Google Scholar
CURZON, G. N.: ‘The Transcaspian Railway’, PRGS Vol. 11 (1889) No. 5, pp. 273–95Google Scholar
CURZON, G. N.: The Pamirs and the Source of the Oxus (London: Royal Geographical Society, 1896)CrossRefGoogle Scholar
CURZON, G. N.: On the Indian Frontier ed. Anjaria, Dhara (Karachi: Oxford University Press, 2012)Google Scholar
DAVIS, Jefferson: Report of the Secretary of War, Communicating, in Compliance with a Resolution of the Senate of February 2, 1857, Information Respecting the Purchase of Camels for the Purposes of Military Transportation (Washington, DC: A. O. P. Nicholson, 1857)Google Scholar
DE NESSELRODE, A. (ed.): Lettres et papiers du Chancelier Comte de Nesselrode 1760–1850: Extraits de ses archives (Paris: A. Lahure, 1907) 12 volumesGoogle Scholar
DUNMORE, Earl of: The Pamirs: Being a Narrative of a Year’s Expedition on Horseback & on Foot through Kashmir, Western Tibet, Chinese Tartary and Russian Central Asia (London: John Murray, 1893) 2 volumesGoogle Scholar
DURAND, Algernon: The Making of a Frontier: Five Years’ Experiences and Adventures in Gilgit, Hunza, Nagar, Chitral and the Eastern Hindu Kush (London: John Murray, 1899)Google Scholar
FEDCHENKO, A.: ‘Topographical Sketch of the Zarafshan Valley’, JRGS Vol. 40 (1870) pp. 448–62Google Scholar
FILCHNER, Wilhelm: Ein Ritt über den Pamir (Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1903)Google Scholar
FORSYTH, Thomas: Report of a Mission to Yarkund in 1873 under Command of Sir T. D. Forsyth, with Historical and Geographical Information Regarding the Possessions of the Ameer of Yarkund (Calcutta: Foreign Department Press, 1875)Google Scholar
GARBER, Johann Garber: Journal von der Reise aus Astrachan nach Chiwa und Bucharen, 1732 (St Pb.: Buchdruckerei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1902)Google Scholar
GERARD, M. G.: Report on the Proceedings of the Pamir Boundary Commission (Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1897)Google Scholar
GRĄBCZEWSKI, Bronisław: Kaszgarja: Kraj i ludzie: Podróż do Azji Środkowej (Warsaw: Gebethner i Wolff, 1924)Google Scholar
GRĄBCZEWSKI, Bronisław: Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł rzeki Indus (Warsaw: Gebethner i Wolff, 1924)Google Scholar
GRĄBCZEWSKI, Bronisław: Na służbie rosyjskiej: Fragmenty wspomnień (Warsaw: Gebethner i Wolff, 1926)Google Scholar
GRODEKOFF, Major-General N. I.: The War in Turkumania: [sic] Skobeleff’s Campaign of 1880–81 trans. J. M. Grierson (Simla: Government Central Branch Press, 1884–5) 4 volumesGoogle Scholar
GROUM-GRSHIMAÏLO, Gr.: Le Pamir et sa faune lépidoptérologique: Mémoires sur les lépidoptéres ed. Romanoff, N. M.. Vol. IV (St Pb.: M. M. Stassuléwitsch, 1890)Google Scholar
HAYWARD, George: ‘Journey from Leh to Yarkand and Kashgar, and Exploration of the Sources of the Yarkand River’, JRGS Vol. 40 (1871) pp. 33166Google Scholar
HEDIN, Sven: Through Asia (London: Methuen & Co, 1898) 2 volumesCrossRefGoogle Scholar
HENDERSON, George & HUME, Allan Octavian: Lahore to Yarkand: Incidents of the Route and Natural History of the Countries Traversed by the Expedition of 1870 under T. D. Forsyth Esq., C.B. (London: L. Reeve & Co, 1873)Google Scholar
HOLDICH, T. H.: ‘Afghan Boundary Commission; Geographical Notes. III’, PRGS (1885) No. 5, pp. 273–92Google Scholar
IGNATIEV, N. P.: Mission to Khiva and Bukhara, 1858 (Newtonville, MA: Oriental Research Partners, 1984)Google Scholar
KHANIKOFF, Nikolai: Bokhara, Its Amir and Its People trans. Baron Clement A. de Bode (London: James Madden, 1845)Google Scholar
KUROPATKIN, A. N.: Kashgaria [Eastern or Chinese Turkestan]: Historical and Geographical Sketch of the Country; Its Military Strength, Industries and Trade trans. Walter E. Gowan (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1882)Google Scholar
LEONARD, Arthur Glyn: The Camel: Its Uses and Management (London: Longmans, Green & Co., 1894)Google Scholar
LERCH, Peter: Khiva oder Kharezm: Seine historischen und geographischen Verhältnisse (St Pb.: Verlag der Kaiserlichen Hofbuchandlung, 1873)Google Scholar
LITTLEDALE, St George R.: ‘A Journey across the Pamir from North to South’, PRGS Vol. 14 (1892) No. 1, pp. 135Google Scholar
LOMONOSOFF, Alexis: ‘M. Severtsof’s Journey in Ferghana and the Pamir in 1877–8’, PRGS Vol. 2 (1880) No. 8, pp. 499506Google Scholar
MACGAHAN, J. A. Campaigning on the Oxus and the Fall of Khiva (London: Sampson, Low, Marston, Low and Searle, 1874)Google Scholar
MANNERHEIM, C. G.: Across Asia from West to East in 1906–1908 (Oosterhout: Anthropological Publications, 1969) 2 volumesGoogle Scholar
MARVIN, Charles: Colonel Grodekoff’s Ride from Samarcand to Herat, through Balkh and the Uzbek States of Afghan Turkestan (London: W. H. Allen & Co., 1880)Google Scholar
MARVIN, Charles: The Eye Witnesses’ Account of the Disastrous Russian Campaign against the Akhal Tekke Turcomans (London: W. H. Allen & Co., 1880)Google Scholar
MARVIN, Charles: Merv, the Queen of the World, and the Scourge of the Man-Stealing Turcomans (London: W. H. Allen & Co., 1881)Google Scholar
MARVIN, Charles: The Russian Advance towards India: Conversations with Skobeleff, Ignatieff, and Other Distinguished Russian Generals and Statesmen, on the Central Asian Question (London: W. H. Allen & Co., 1882)Google Scholar
MARVIN, Charles: ‘Lieutenant Alikhanoff’s Journey with a Russian Caravan to Merv’, in Reconnoitring Central Asia: Pioneering Adventures in the Region Lying Between Russia and India (London: Swan Sonnenschein, 1884) pp. 363–83Google Scholar
MEYENDORFF, Georges de: Voyage d’Orenbourg à Boukhara fait en 1820 (Paris: Librairie Orientale de Dondey-Dupré Père et Fils, 1826)Google Scholar
MICHELL, John & MICHELL, Robert (eds.): The Russians in Central Asia: Their Occupation of the Kirghiz Steppe and the Line of the Syr-Daria: Their Political Relations with Khiva, Bokhar and Kokan: Also Descriptions of Chinese Turkestan and Dzungaria by Capt. Valikhanof, M. Veniukof and Other Russian Travellers (London: Edward Stanford, 1865)Google Scholar
MICHELL, Robert: ‘The Russian Expedition to the Alai and Pamir in 1876’, PRGS Vol. 21 (1876–7) No. 2, pp. 122–40Google Scholar
MICHELL, Robert: ‘The Russian Expedition to the Alai and Pamir’, JRGS Vol. 47 (1877) pp. 1747Google Scholar
MICHELL, Robert: ‘The Regions of the Upper Oxus’, PRGS Vol. 6 (1884) No. 9, pp. 489512Google Scholar
MONTGOMERIE, T. G. (ed.): ‘A Havildar’s Journey through Chitral to Faizabad in 1870’, JRGS Vol. 16 (1871–2) No. 3, pp. 253–61Google Scholar
[MURAVTSEV, Captain]: ‘March of the Turkestan Detachment across the Desert from the Amu’, trans. J. J. Leverson, Journal of the Royal United Service Institution Vol. 26 (1883) pp. 568–85Google Scholar
MURAV’YOV, Nikolay: Journey to Khiva through the Turcoman Country [Calcutta: 1871] (London: Oghuz Press, 1977)Google Scholar
NALIVKIN, Vladimir & NALIVKINA, Maria: Muslim Women of the Fergana Valley: A 19th-Century Ethnography from Central Asia trans. Maria Markova & ed. Marianne Kamp (Bloomington, IN: Indiana, University Press, 2016)Google Scholar
NAPIER, Capt. G. C.: Collections of Journals and Reports Received from the Hon. Capt. G. C. Napier, on Special Duty in Persia 1874 (London: Eyre & Spottiswoode, 1876)Google Scholar
NOVIKOVA, O. A.: Skobeleff and the Slavonic Cause (London: Longmans, Green & Co., 1883),Google Scholar
O’DONOVAN, Edmund: The Merv Oasis: Travels and Adventures East of the Caspian, 1879–80–81, Including Five Months’ Residence among the Tekkés of Merv (London: Smith, Elder & Co., 1882) 2 volumesGoogle Scholar
OLUFSEN, Ole: Through the Unknown Pamirs: The Second Danish Pamir Expedition 1898–99 (London: W. Heinemann, 1904)Google Scholar
OLUFSEN, Ole: The Emir of Bokhara and His Country: Journeys and Studies in Bokhara (with a Chapter on My Voyage on the Amu Darya to Khiva) (Copenhagen: Gyldendal, Nordisk forlag; London: Heinemann, 1911)Google Scholar
OOKHTOMSKY, Prince E. E.: Travels in the East of Nicholas II, Emperor of Russia When Cesarewitch 1890–1 trans. Robert Goodlet (Westminster: Constable, 1896) 2 volumesGoogle Scholar
PAHLEN, K. K.: Mission to Turkestan: Being the Memoirs of Count K. K. Pahlen ed. Pierce, Richard & trans. N. J. Couriss (London: Oxford University Press, 1964)Google Scholar
PRIOUX, A.: Les Russes dans l’Asie Centrale: La dernière campagne de Skobelev (Paris: Librairie Militaire de L. Baudoin et Cie., 1886)Google Scholar
[PUTYATA, D. V.]: ‘The Russian Pamir Expedition of 1883’, PRGS Vol. 6 (1884) No. 3, pp. 135–42Google Scholar
RANKE, Leopold: ‘Die grossen Mächte’, Historisch-Politische Zeitschrift Vol. II (1833) pp. 151Google Scholar
RENNELL, James: ‘On the Rate of Travelling, as Performed by Camels: And Its Application, as a Scale, to the Purposes of Geography’, Philosophical Transactions of the Royal Society of London Vol. 81 (1791) pp. 129–45Google Scholar
ROBERTSON, G. S.: The Kafirs of the Hindu-Kush (London: Lawrence & Bullen, 1896)Google Scholar
SALGARI, Emilio: Le aquile della steppa (Genoa: Donath, 1907)Google Scholar
SEVERTSOF, N. A.: ‘M. Severtsof’s Journey in Ferghana and the Pamir in 1877–8’, trans. Alexis Lomonossof, PRGS Vol. 2 (1880) No. 8, pp. 499506Google Scholar
SCHUYLER, Eugene: ‘A Month’s Journey in Kokand in 1873’, PRGS Vol. 18 (1873–4) No. 4, pp. 408–14Google Scholar
SCHUYLER, Eugene: Turkistan: Notes on a Journey in Russian Turkestan, Khokand, Bukhara and Kuldja (London: Sampson, Lowe, Marston, Searle & Rivington, 1876) 2 volumesGoogle Scholar
SEMENOV TIAN-SHANSKII, P. P.: Travels in the Tian-Shan 1856–1857 ed. Colin, Thomas (London: The Hakluyt Society, 1998)Google Scholar
SEREBRENNIKOV, A.: ‘On the Afghan Frontier: A Reconnaissance in Shugnan’, GJ Vol. XVI (1900) No. 6, pp. 669–71Google Scholar
SHAKESPEAR, Richmond: ‘A Personal Narrative of a Journey from Heraut to Ourenbourg, on the Caspian [sic] in 1840’, Blackwood’s Edinburgh Magazine Vol. 51 (June 1842) pp. 691720Google Scholar
SHAW, Robert: Visits to High Tartary, Yarkand, and Kashghar (London: John Murray, 1871)Google Scholar
SKOBELEFF, M. D.: Siege and Assault of Denghil-Tépé: General Skobeleff’s Report trans. Lt J. J. Leverson R.E. (London: HMSO, 1881),Google Scholar
SKRINE, Francis Henry & ROSS, Edward Denison: The Heart of Asia: A History of Russian Turkestan and the Central Asian Khanates from the Earliest Times (London: Methuen & Co., 1899)Google Scholar
STEIN, Aurel: ‘A Third Journey of Exploration in Central Asia, 1913–1916’, GJ Vol. 48 (1916) No. 3, pp. 212–19Google Scholar
STUMM, Hugo: Der russische Feldzug nach Chiwa (Berlin: Mittler, 1875)Google Scholar
STUMM, Hugo: The Russian Campaign against Khiva in 1873 trans. F. Henvey & P. Mosa (Calcutta: Foreign Department Press, 1876)Google Scholar
TOLSTOY, L. N.: Sevastopol and other Stories trans. Louise Maude & Aylmer Maude (London: Grant Richards, 1903)Google Scholar
TOLSTOY, Leo: War and Peace trans. Louise Maude & Aylmer Maude (Oxford: Humphrey Milford for Oxford University Press, 1942)Google Scholar
TROTTER, Henry: ‘The Proceedings of the Pamir Boundary Commission’, GJ Vol. 13 (1899) No. 1, pp. 50–6Google Scholar
VAMBERY, Arminius: ‘Sketch of a Journey through Central Asia to Khiva, Bokhara and Samarcand’, PRGS Vol. 8 (1863–4) No. 6, pp. 267–74Google Scholar
VAMBERY, Arminius: Travels in Central Asia (London: John Murray, 1864)Google Scholar
WOEIKOFF, A.: Le Turkestan russe (Paris: Armand Colin, 1914)Google Scholar
WOLFF, Rev. Joseph: Narrative of a Mission to Bokhara in the Years 1843–5 6th ed. (Edinburgh: Wm Blackwood & Sons, 1852)Google Scholar
WOOD, Capt. John: A Journey to the Source of the River Oxus (London: John Murray, 1872)Google Scholar
YATE, A. C.: England and Russia Face to Face in Asia: Travels with the Afghan Boundary Commission (Edinburgh: Wm Blackwood & Sons, 1887)Google Scholar
YATE, C. E.: Northern Afghanistan or Letters from the Afghan Boundary Commission, with Route Maps (Edinburgh: Wm Blackwood & Sons, 1888)Google Scholar
YOUNGHUSBAND, Francis: ‘Journeys in the Pamirs and Adjacent Countries’, PRGS Vol. 14 (1892) No. 4, pp. 205–34Google Scholar
YOUNGHUSBAND, Francis: The Heart of a Continent: A Narrative of Travels in Manchuria, across the Gobi Desert, through the Himalayas, the Pamirs and Hunza 1884–1894 (London: John Murray, 1896)Google Scholar
6
ABAEVA, T. G.: Ocherki istorii Badakhshana (Tashkent: Nauka, 1964)Google Scholar
ABDIROV, Murat: Zavoevanie Kazakhstana Tsarskoi Rossiei i bor’ba Kazakhskogo naroda za nezavisimost’ (iz istorii voenno-kazach’ei kolonizatsii kraya v kontse XVI–nachale XX vekov) (Astana: Elorda, 2000)Google Scholar
ABDURASULOV, Ulfat & SARTORI, Paolo: ‘Neopredelonnost’ kak politika: Razmyshlenyaya prirode rossiiskogo protektorata v Srednei Azii’, AI (2016) No. 3, pp. 118–64Google Scholar
ABASHIN, S. N.: ‘V. P. Nalivkin. “Budet to, chto neizbezhno dolzhno byt’; i to, chto neizbezhno dolzhno byt’, uzhe ne mozhet ne byt’.”: Krizis orientalizma v Rossiiskoi Imperii?’, in Aziatskaya Rossiya: Liudi i struktury Imperii ed. Rodionov, Iu. P. & Yakub, A. V. (Omsk: Izd. OMGU, 2005) pp. 4396Google Scholar
ABASHIN, S. N.: Natsionalizmy v Srednei Azii: V poiskakh identichnosti (St Pb.: Aleteia, 2007)Google Scholar
ABASHIN, S. N.: & BUSHKOV, V. I. (ed.): Ferganskaya dolina: Etnichnost’, etnicheskie protsessy, etnicheskie konflikty (Moscow: Nauka, 2004)Google Scholar
ABASHIN, S. N., ARAPOV, D.A. & BEKMAKHANOVA, N. A. (ed.): Tsentral’naya Aziya v sostave Rossiiskoi Imperii (Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2008)Google Scholar
AKHMEDZHANOV, G. A.: Rossiiskaya Imperiya v Tsentral’noi Azii (istoriya i istoriografiya kolonial’noi politiki Tsarizma v Turkestane) (Tashkent: FAN, 1995)Google Scholar
AKRAMOV, N: Voprosy istorii, arkheologii i etnografii narodov Pamira i Pripamir’ia v trudakh B. L. Grombchevskogo (Dushanbe: Irfon, 1974)Google Scholar
AMINOV, A. M. & BABAKHODZHAEV, A. Kh.: Ekonomicheskie i politicheskie posledstviya prisoedineniya Srednei Azii k Rossii (Tashkent: Izd. Uzbekistan, 1966)Google Scholar
ARAPOV, D.: ‘Vy posylaetes v stranu, kotoruiu my malo znaem: Razvedyvatel’naya “programma” russkogo konsula v Kashgare N. F. Petrovskogo’, Istochnik. Dokumenty russkoi istorii (2002) No. 6, pp. 52–5Google Scholar
ASIMOV, M. S. & MUKHTAROV, A. M. (ed.): Pamirovedenie (Dushanbe: Donish, 1984–5)Google Scholar
AZADAEV, F.: Tashkent vo vtoroi polovine XIX-go veka (Tashkent: Izd. Akademii Nauka Uzbekskoi SSR, 1959)Google Scholar
BABADZHANOV, Bakhtiyar: Kokandskoe Khanstvo: Vlast’, politika, religiya (Tokyo & Tashkent: NIHU Programme Islamic Area Studies Centre, 2010)Google Scholar
BABADZHANOV, Bakhtiyar: ‘Rossiiskii General-Konkvistador v Russkom Turkestane: Vzlety i padeniya M. G. Chernyaeva’, CIAS Discussion Paper No. 35 (Kyoto, 2013) pp. 17–45Google Scholar
BARTOL’D, V. V.: Istoriya kul’turnoi zhizni Turkestana (Moscow: Izd. Akademii Nauk SSSR, 1927)Google Scholar
BARTOL’D, V. V.: ‘Ocherk istorii Semirech’ya’, in Sochineniya Vol. II, Part 1 (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1963) pp. 23106Google Scholar
BASKHANOV, M. K.: Russkie voennye vostokovedy do 1917 goda: Biobibliograficheskii slovar’ (Moscow: Izd. Firma Vostochnaya Literatura RAN, 2005)Google Scholar
BASKHANOV, M. K.: ‘U vorot angliiskogo mogushchestva’: A. E. Snesarev v Turkestane 1899–1904 (St Pb.: Nestor-Istoriya, 2015)Google Scholar
BASKHANOV, M. K., KOLESNIKOV, A. A. & MATVEEVA, M. A. (ed.): Dervish Gindukusha: Putevye dnevniki tsentral’no-aziatskikh ekspeditsii Generala B. L. Grombchevskogo (St Pb.: Nestor-Istoriya, 2015)Google Scholar
BEISEMBIEV, Timur: Tarikh-i Shakhrukhi kak istoricheskii istochnik (Alma-Ata: Nauka, 1987)Google Scholar
BEISEMBIEV, Timur: ‘Vysshaya Administratsiya Tashkenta i yuga Kazakhstana v period Kokandskogo Khanstva: 1809–1865 gg.’ in Istoriko-kul’turnye vzaimosvyazi Irana i Dasht-i Kipchaka v XIII–XVIII vv. (Almaty: Daik-Press, 2004) pp. 291313Google Scholar
BEISEMBIEV, Timur: Kokandskaya istoriografiya: Issledovanie po istochnikovedeniiu Srednei Azii XVIII–XIX vekov (Almaty, TOO Print-S, 2009)Google Scholar
BEKMAKHANOV, Erumzhan Bekmakhanovich: Kazakhstan v 20–40 gody XIX veka (Alma-Ata: Kazakhskoe Ob”edinennoe Gosudarstvennoe Izd., 1947)Google Scholar
BOBROVNIKOV, V. O.: Musul’mane Severnogo Kavkaza: nasilie (Moscow: Vostochnaya Literatura, 2002)Google Scholar
BOBROVNIKOV, V. O.: ‘Pochemu my marginaly? Zametki na poliakh russkogo perevoda “Orientalizma” Edwarda Saida’, AI (2008) No. 2, pp. 325–44Google Scholar
BREGEL, Iurii: ‘Sochinenie Bayani “Shadzhara-ii khorezmshakhi” kak istochnik po istorii Turkmen’, Kratkie soobshcheniya instituta narodov Azii Vyp. 44 (1961) pp. 125–57Google Scholar
BREZHNEVA, S. N.: Prisoedinenie Turkestana k Rossii: diskussionye problemy dorevoliutsionnoi i sovetskoi istoriografii (Tol’yatti: Tol’yattinskaya Gosudarstvennaya Akademiya Servisa, 2004)Google Scholar
BUKETOVA, E. A.: Vernenskie istorii (Almaty: Elnur, 2011)Google Scholar
CHEKHOVICH, O. D.: ‘O nekotorykh voprosakh istorii Srednei Azii XVIII–XIX vekov’, Voprosy Istorii (1956) No. 3, pp. 8495Google Scholar
DEMIDOVA, E. Iu., MORRISON, A. S. & SABITOV, A. R.: ‘Rossiiskie ukreplennye poseleniya Raim i Vernyi: Graficheskaya rekonstruktsiya’, Vestnik TiumGASU (2015) No. 3, pp. 73–9Google Scholar
DZHAMGERCHINOV, B.: Prisoedinenie Kirgizii k Rossii (Moscow: Izd. Sotsial’no-ekonomicheskoi Literatury, 1959)Google Scholar
EPIFANOVA, L. M.: Rukopisnye istochniki po istorii Srednei Azii perioda prisoedineniya ee k Rossii (Tashkent: Nauka, 1965)Google Scholar
EROFEEVA, I. V.: Khan Abulkhair: Polkovodets, pravitel’, politik (Almaty: Daik-Press, 2007)Google Scholar
FON KIUGELGEN, Anke: Legitimatsiya sredneaziatskoi dinastii Mangitov v proizvedeniyakh ikh istorikov (XVII–XIX vv.) (Almaty: Daik-Press, 2004)Google Scholar
GALIEV, B. Z.: ‘Prodvizhenie rossiiskikh voisk po territorii iuzhnogo Kazakhstana’, in Istoriya kolonizatsii Kazakhstana v 20–60x godakh XIX veka ed. Galiev, B. Z. & Mazhitov, S. F. (Almaty: Mektep, 2009) pp. 111130Google Scholar
GLUSHCHENKO, E. A.: Rossiya v Srednei Azii: Zavoevaniya i preobrazovaniya (Moscow: Tsentropoligraf, 2010)Google Scholar
HODIZODA, Rasul: Akhmad Danish: Ego biografiya i literaturnoe nasledstvie (Dushanbe: Irfon, 1976)Google Scholar
IL’YASOV, A.: Prisoedinenie Turkmenii k Rossii (Ashkhabad: Ilim, 1972)Google Scholar
ISKANDAROV, B. I.: Iz istorii Bukharskogo emirata: Vostochnaya Bukhara i zapadnyi Pamir v kontse XIX veka (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1958)Google Scholar
ISKANDAROV, B. I.: Vostochnaya Bukhara i Pamir v period prisoedineniya Srednei Azii k Rossii (Stalinabad: Tadzhikskoe Gosudarstvennoe Izd., 1960)Google Scholar
ISKANDAROV, B. I.: Vostochnaya Bukhara i Pamir vo vtoroi polovine XIX v. (Dushanbe: AN Tadzhikskoi SSR, 1962–3)Google Scholar
IVANOV, P. P.: Vosstanie Kitai-Kipchakov v Bukharskom Khanstve 1821–1825 gg.: Istochniki i opyt ikh issledovaniya. Trudy Instituta Vostokovedeniya XXVII (Moscow & Leningrad: Izd. AN SSSR, 1937)Google Scholar
IVANOV, P. P.: Arkhiv khivinskikh khanov XIX v.: Issledovanie i opisanie dokumentov s istoricheskim vvedeniem (Leningrad: Izd. Gosudarstvennoi Publichnoi Biblioteki, 1940)Google Scholar
IVANOV, S. M., D’YAKOV, N. N. & SULTANOV, T. I. (eds.): Rossiya, Zapad i Musul’manskii Vostok v kolonial’nuiu epokhu (St Pb.: Izd. Dmitrii Bulanin, 1996)Google Scholar
IVANOV, V. A.: ‘Rossiya i Turkestan v kontekste Bol’shoi Igry’, in Rossiya–Srednyaya Aziya. Vol. I (Moscow: URSS, 2011) pp. 96123Google Scholar
KAREEVA, N. D.: ‘Moi prapraded dal Rossii “Kryshu mira”’, Rodina (2015) No. 8, pp. 84–5Google Scholar
KASTEL’SKAYA, Z. D.: Iz istorii Turkestanskogo kraya (Moscow: Nauka, 1980)Google Scholar
KHALFIN, N. A.: ‘Vosstanie Iskhak-khana v iuzhnom Turkestane i pozitsiya russkogo tsarizma (1888 g.)’, in Trudy Sredneaziyatskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. V. I. Lenina: Istoriya stran vostoka. Novaya Seriya, Vyp. LXVIII, Vostokovedcheskie Nauki, Kn. 9 (Tashkent: Izd. SAGU, 1955) pp. 107–26Google Scholar
KHALFIN, N. A.: Politika Rossii v Srednei Azii (1857–1868) (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1960)Google Scholar
KHALFIN, N. A.: Prisoedinenie Srednei Azii k Rossii (Moscow: Nauka, 1965)Google Scholar
KHALFIN, N. A.: ‘Drama v nomerakh “Parizh”’, Voprosy Istorii (1966) No. 10, pp. 216–20Google Scholar
KHALFIN, N. A.: Rossiya i khanstva Srednei Azii (Moscow: Nauka, 1974)Google Scholar
KHALFIN, N. A.: Rossiya i Bukharskii Emirat na Zapadnom Pamire (Moscow: Nauka, 1975)Google Scholar
KHALILOV, S.: ‘Iz istorii kanala Ulughnakhr’, in Iz istorii Srednei Azii (dorevoliutsionnyi period): Sbornik statei (Tashkent: Nauka, 1965) pp. 3744Google Scholar
KHARIUKOV, L. N.: Anglo-russkoe sopernichestvo v Tsentral’noi Azii i Ismailizm (Moscow: Izd. Moskovskogo Universiteta, 1995)Google Scholar
KHIDOYATOV, G. A.: Iz istorii anglo-russkikh otnoshenii v Srednei Azii v kontse XIX veka (Tashkent: FAN, 1969)Google Scholar
KHIDOYATOV, G. A.: Britanskoe ekspansiya v Srednei Azii (Tashkent: FAN, 1981)Google Scholar
KHUDONAZAROV, D.: ‘Pervyi russkii pravitel’ Pamira (pamyati Eduarda Karlovicha Kivekesa)’, in Pamirskaya ekspeditsiya (Moscow: IV RAN, 2006) pp. 219–32Google Scholar
KHUDONAZAROV, D.: Pamirskie ekspeditsii Grafa A. A. Bobrinskogo 1895–1901 godov: Etnograficheskii al’bom (Moscow: Nauka, 2013)Google Scholar
KINYAPINA, N. S., BLIEV, M. M. & DEGOEV, V. V.: Kavkaz i Srednyaya Aziya vo vneshnei politike Rossii (Moscow: Izd. MGU, 1984)Google Scholar
KOLESNIKOV, A.: Russkie v Kashgarii: Missii, ekspeditsii, puteshestviya (Bishkek: Raritet, 2006)Google Scholar
KOTIUKOVA, T. V.: ‘Ya dal bukhartsam znat’, chto podrobnogo nasiliya ne dopushchu …’, Voenno-istoricheskii Zhurnal (2008) No. 9, pp. 61–5Google Scholar
KOTIUKOVA, T. V. (ed.): Polveka v Turkestane. V. P. Nalivkin: Biografiya, dokumenty, trudy (Moscow: Izd. Mardzhani, 2015)Google Scholar
KOZYBAEV, M. K. (ed.): Istoriya Kazakhstana s drevneishikh vremen do nashikh dnei. Vol. III. Kazakhstan v Novoe Vremya (Almaty: Atamura, 2010)Google Scholar
KUZNETSOVA, A.: ‘M. I. Veniukov i Imperskie proekty Rossii v Srednei Azii’, Vestnik Evrazii Vol. 4 (2002) No. 19, pp. 7284Google Scholar
LARIN, Andrei: ‘Yan Vitkevich: Raporty iz Afganistana’, in Istoriya i istoriografiya zarubezhnogo mira v litsakh ed. Kutyavin, V. V.. Vyp. IX (Samara: Izd. ‘Samarskii Universitet’, 2009) pp. 171–95Google Scholar
LAVRENOVA, A. M. & CHERNICHENKO, M. O.: ‘“Avgusteishii bol’noi”, zhandarmy i psikhiatry: “Krymskie kanikuly” velikogo knyazya Nikolaya Konstantinovicha (1901–1904 gody)’, Novyi Istoricheskii Vestnik Vol. 51 (2017) pp. 116–51Google Scholar
LEVTEEVA, L. G.: Prisoedinenie Srednei Azii k Rossii v memuarnykh istochnikakh (Tashkent: FAN, 1986)Google Scholar
LITVINOV, P. P.: Gosudarstvo i Islam v Russkom Turkestane (1865–1917) (po arkhivnym materialam) (Elets: Eletskiii Gosudarstvennyi Pedagogicheskii Institut, 1998)Google Scholar
LUNIN, B. V.: Istoriya Uzbekistana v istochnikakh (Tashkent: FAN, 1990)Google Scholar
LUZHETSKAYA, N. L.: ‘Materialy k istorii razgranicheniya na Pamire v Arkhive vostokovedov SPbF IV RAN (fond A. E. Snesareva): “Otchet General’nogo Shtaba Kapitana Vannovskogo po rekognostsirovke v Rushane” (1893 g.)’, PPV Vol. 2 (2005) No. 3, pp. 134–52Google Scholar
LUZHETSKAYA, N. L.: ‘Otchet Nachal’nika Pamirskogo otryada Kapitana V. N. Zaitseva 1893–1894’, PPV Vol. 1/8 (2008) No. 11, pp. 154–64Google Scholar
LUZHETSKAYA, N. L.: ‘Materialy Arkhiva vostokovedov IVR RAN o dvizhenii letuchego otryada Polkovnika Ionova na r. Bartang v Rushane: 1893 g.’, PPV Vol. 1 (2010) No. 12, pp. 223–36Google Scholar
MAHMUDOV, Oybek: ‘“Po Pamiram … na angel’skikh vysotakh …”: Andrei Evgen’evich Snesarev o Pamire i pamirtsakh’ (unpublished paper, cited with the kind permission of the author)Google Scholar
MAHMUDOV, Oybek: ‘Skvoz dzhungli instruktsii po “Kryshe Mira”: Politika Rossi i Pamirskaya okraina imperii glazami russkogo kolonial’nogo chinovnika’ (unpublished paper, cited with the kind permission of the author)Google Scholar
MAHMUDOV, Oybek: ‘“Odichalye frantsuzy” Pamira: Naselenie Pamira pripamirskikh vladenii glazami russkikh voennykh i issledovatelei’, CIAS Discussion Paper No. 35 (Kyoto, 2013) pp. 4771Google Scholar
MAHMUDOV, Oybek: ‘Pamir i pamirtsy v trudakh russkikh puteshestvennikov i issledovatelei poslednei treti XIX–nachala XX veka (po materialam turkestanskogo sbornika)’, in Rossiisko-uzbekistanskie svyazi v kontekste mnogovekovoi istoricheskoi retrospektivy (Tashkent: n.p., 2013) pp. 324–39Google Scholar
MAHMUDOV, Oybek: ‘I. D. Yagello na Pamire: Maloizvestnye stranitsy deyatel’nosti Nachal’nika Pamirskogo otryada (po arkhivnym materialam)’, O’zbekiston Tarixi (2015) No. 3, 6471Google Scholar
MASSON, M. E et al. (ed.): Istoriya Turkmenskoi SSR (Ashkhabad: Izd. AN Turkmenskoi SSR, 1957)Google Scholar
MATSUZATO, Kimitaka: ‘General-Gubernatorstva v Rossiiskoi Imperii’, in Novaya imperskaya istoriya postsovetskogo prostranstva (Kazan’: Tsentr Issledovanii Natsionalizma i Imperii, 2004) pp. 427–58Google Scholar
MAVRODIN, V. V.: Iz istorii otechestvennogo oruzhiya: Russkaya Vintovka (Leningrad: Izd. Leningradskogo Universiteta, 1981)Google Scholar
MIKHALEVA, G. A.: Torgovye i posol’skie svyazi Rossii so sredneaziatskimi khanstvami cherez Orenburg (Tashkent: FAN, 1982)Google Scholar
MIRZAEVA, L.: Sbornik ‘Turkestanskii Krai A. G. Serebrennikova i ego znachenie dlya sredneaziatskoi istoriografii’. Avtoreferat dissertatsii v soiskanii uchenoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk (Tashkent: Izd. AN Uzbekskoi SSR, 1963)Google Scholar
MOGIL’NER, Marina Homo Imperii: Istoriya fizicheskoi antropologii v Rossii (Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2008)Google Scholar
MOISEEV, S. V.: ‘Diplomaticheskaya i nauchnaya missiya A. N. Kuropatkina v Kashgariiu v 1876–1877 gg.’, in Vostokovednye issledovanie na Altae ed. Moiseev, S. Vol. II (Barnaul: n.p., 2000) pp. 95104Google Scholar
MOISEEV, S. V.: Rossiya i Kitai v Tsentral’noi Azii (vtoraya polovina XIX v.–1917 g.) (Barnaul: AzBuka, 2003)Google Scholar
MOISEEV, S. V.: Vzaimootnosheniya Rossii i uigurskogo gosudarstva Iettishar, 1864–1877 gg. (Barnaul: AzBuka, 2006)Google Scholar
NABIEV, R. N.: Iz istoriya Kokandskogo Khanstva (feodal’noe Khozyaistvo Khudoyar-Khana) (Tashkent: Izd. FAN Uzbekskoi SSR, 1973)Google Scholar
NORBUTAEV, Yadgor: ‘Sekrety “Turkestanskikh Generalov”: i Uch-Kuduk, i Kinderli’, fergana.ru 09/08/2016 (www.fergananews.com/articles/9053)Google Scholar
PIRUMSHOEV, Khaidarsho: Rossiisko-sredneaziatskie otnosheniya XVI–serediny XIX vekov v russkoi istoriografii (Dushanbe: MAORIF, 2000)Google Scholar
PLENTSOV, Aleksei: Delo pod Ikanom: Sotnya protiv desyati tysyach (St Pb.: Istoriko-kul’turnyi Tsentr Karel’skogo Peresheika, 2014)Google Scholar
PLOSKIKH, V. M.: Kirgizy i Kokandskoe Khanstvo (Frunze: Izd. ILIM, 1977)Google Scholar
POKROVSKII, M. N.: Diplomatiya i voiny tsarskoi Rossii v XIX stoletii: Sbornik statei (Moscow: Izd. Krasnaya Nov’, 1923)Google Scholar
POPOV, A. L.: ‘Bor’ba za sredneaziatskii platsdarm’, IZ (1940) No. 7, 182235Google Scholar
POSTNIKOV, A. V.: ‘“Istoricheskie prava” sosednikh gosudarstv i geografiya Pamira kak argumenty v “Bol’shoi Igre” Britanii i Rossii (1869–1896 gg.)’, Acta Slavica Iaponica Vol. 17 (2000) pp. 3399Google Scholar
POSTNIKOV, A. V.: Skhvatka na “Kryshe Mire”: Politiki, razvedchiki i geografy v bor’be za Pamir v XIX veke (Moscow: Pamyatniki Istoricheskoi Mysli, 2001)Google Scholar
POSTNIKOV, A. V.: Stanovlenie rubezhei Rossii v Tsentral’noi i Srednei Azii (XVIII–XIX vv.) (Moscow: Pamyatniki Istoricheskoi Mysli, 2007)Google Scholar
PRAVILOVA, Ekaterina: Finansy Imperii: Den’gi i vlast’ v politike Rossii na natsional’nykh okrainakh (Moscow: Novoe Izd., 2006)Google Scholar
REMNEV, A. V.: ‘“Omskii pasha” – general-gubernator knyaz’ P. D. Gorchakov’, Izvestiya Omskogo Gosudarstvennogo Istoriko-kraevedcheskogo Muzeya (2008) No. 14, 179–96Google Scholar
REMNEV, A. V.: ‘U istokov Rossiiskoi Imperskoi geopolitiki: Aziyatskie pogranichnye prostranstva v issledovaniyakh M. I. Venyukova’, IZ Vol. 4 (2001) No. 122, pp. 344–69Google Scholar
ROZHKOVA, M. K.: Ekonomicheskiya politika tsarskogo pravitelstva na srednem vostoke vo vtoroi chetverti XIX veka i russkaya burzhuaziya (Moscow & Leningrad: Izd. AN SSSR, 1949)Google Scholar
ROZHKOVA, M. K.: Ekonomicheskie svyazi Rossii so Srednei Azii 40–60e gody XIX veka (Moscow: Izd. AN SSSR, 1963)Google Scholar
RUDNITSKII, A. Iu, .: Etot groznyi Grombchevskii … Bol’shaya Igra na granitsakh imperii (St Pb.: Aleteia, 2013)Google Scholar
SEMENOV, A. A.: Ocherk ustroistva tsentral’nogo administrativnogo upravleniya Bukharskogo Khanstva pozdneishego vremeni (Stalinabad: AN Tadzhikskoi SSR, 1954)Google Scholar
SERGEEV, E.: Bol’shaya Igra: Mify i realii rossiisko-britanskikh otnoshenii v Tsentral’noi i Vostochnoi Azii (Moscow: KMK, 2012)Google Scholar
SHAFRANSKAYA, E.: Turkestanskii tekst v russkoi kul’ture: Kolonial’naya proza Nikolaya Karazina (St Pb.: self-published, 2016)Google Scholar
SOKOLOV, Iu. A.: Tashkent, tashkenttsy i Rossiya (Tashkent: Izd. Uzbekistan, 1965)Google Scholar
TIKHOMIROV, M. N.: Prisoedinenie Merva k Rossii (Moscow: Izd. Vostochnoi Literatury, 1960),Google Scholar
TUKHTAMETOV, T. G.: Rossiya i Khiva v kontse XIX–nachale XX veka (Moscow: Nauka, 1969)Google Scholar
VASIL’EV, D. V.: ‘Ustroitel’ Turkestanskogo kraya (k biografii K. P. von Kaufmana)’ in SRIO Vol. 5 (Moscow: Russkaya Panorama, 2002) pp. 4557Google Scholar
VASIL’EV, D. V.: Rossiya i Kazakhskaya step’: Administrativnaya politika i status okrainy XVIII–pervaya polovina XIX veka (Moscow: ROSSPEN, 2014)Google Scholar
VASIL’EV, D. V.: Bremya Imperii: Administrativnaya politika Rossii v Tsentral’noi Azii: Vtoraya polovina XIX v. (Moscow: ROSSPEN, 2018)Google Scholar
YAROSHEVSKAYA, A. M., KIRILLOVA, O. D. & LEUS, L. A. (ed.): Istoriya Uzbekistana. Vol. III. XVI–pervaya polovina XIX veka (Tashkent: FAN, 1993)Google Scholar
ZAIONCHKOVSKII, P.A.: ‘K voprosu zavoevaniya Srednei Azii’, in Petr Andreevich Zaionchkovskii: Sbornik statei i vospominanii k stoletiiu istorika ed. Zakharova, L. G. et al. (Moscow: ROSSPEN, 2008) pp. 3695Google Scholar
ZIYAEV, Kh. Z.: Istoriya Uzbekskoi SSR. Vol. II. Ot prisoedineniya Uzbekskikh Khanstv k Rossii do Velikoi Oktyabrskoi Sotsialisticheskoi Revolyutsii (Tashkent: FAN, 1967)Google Scholar
ZIYAEVA, D. Kh.: ‘Khivinskoe khanstvo v period ustanovleniya protektorata Rossiiskoi Imperii’, in Khorezm v istorii gosudarstvennosti Uzbekistana ed. Alimova, D. A. & Rteveladze, E. V. (Tashkent: Uzbekistan Failasuflari Milliy Jamiyati, 2013) pp. 233–45Google Scholar
7
ABASHIN, Sergei: ‘Le culte d’Iskandar Zu-l-Qarnayn chez les montagnards d’Asie centrale’, CAC Vol. 11 (2004) No. 12, pp. 6186Google Scholar
ABASHIN, Sergei: ‘The ‘Fierce Fight’ at Oshoba: A Microhistory of the Conquest of the Khoqand Khanate’, CAS Vol. 33 (2014) No. 2, pp. 215–31Google Scholar
ADHAMI, Siamak: ‘Toward a Biography of Ahmad Danesh’ (Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, 2006)Google Scholar
AFINOGENOV, Gregory: ‘Languages of Hegemony on the Eighteenth-Century Kazakh Steppe’, The International History Review Vol. 41 (2018) No. 5, pp. 1020–38Google Scholar
AKIYAMA, Tetsu: ‘Why Was Russian Direct Rule over Kyrgyz Nomads Dependent on Tribal Chieftains “manaps”?’, CMR Vol. 56 (2015) No. 4, 625–49Google Scholar
AKIYAMA, Tetsu: ‘From Collaborator to a Symbol of Revolt against Russia: Socio-political Conditions after the Death of a Kirghiz Chieftain at the Beginning of the Twentieth Century’, Journal of Islamic Area Studies Vol. 11 (2019) pp. 4759Google Scholar
ALDER, G. J.: British India’s Northern Frontier 1865–95; a Study in Imperial Policy (London: Longmans, 1963)Google Scholar
ALDER, G. J.: ‘He Fell among Thieves’, Journal of the Royal Central Asian Society Vol. 52 (1965) No. 1, 42–8Google Scholar
ALDER, G. J.: ‘The Key to India?: Britain and the Herat problem 1830–1863 – part 1’, Middle Eastern Studies Vol. 10 (1974) No. 2, pp. 287311CrossRefGoogle Scholar
ALEXANDER, John T.: Autocratic Politics in a National Crisis: The Imperial Russian Government and Pugachev’s Revolt, 1773–1775 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1969)Google Scholar
ALLSEN, ThomasThe Circulation of Military Technology in the Mongolian Empire’, in Warfare in Inner Asian History ed. Nicola Di, Cosmo (Leiden: Brill, 2002) pp. 265–93Google Scholar
AMANAT, Abbas: ‘Central Asia viii: Relations with Persia in the 19th Century’, in Encyclopædia Iranica, Vol. V, No. 2, pp. 205–7Google Scholar
ANDERSON, M. S.: The Eastern Question 1774–1923: A Study in International Relations (London: Macmillan, 1966)CrossRefGoogle Scholar
ANDREEVA, Elena: Russia and Iran in the Great Game: Travelogues and Orientalism (Abingdon: Routledge, 2007)Google Scholar
ATKIN, Muriel: Russia and Iran, 1780–1828 (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1980)Google Scholar
AVRUTIN, Eugene M.: ‘Racial Categories and the Politics of (Jewish) Difference in Late Imperial Russia’, Kritika Vol. 8 (2007) No. 1, pp. 1340CrossRefGoogle Scholar
BABADJANOV, Bakhtiyar: ‘Russian Colonial Power in Central Asia as Seen by Local Muslim Intellectuals’, in Looking at the Coloniser: Cross-Cultural Perceptions in Central Asia and the Caucasus, Bengal, and Related Areas ed Eschment, Beate & Harder, Hans (Würzburg: Ergon Verlag, 2004) pp. 7590Google Scholar
BABAJANOV, Bakhtiyar: ‘How Will We Appear in the Eyes of inovertsy and inorodtsy? Nikolai Ostroumov on the Image and Function of Russian PowerCAS Vol. 33 (2014) No. 2, pp. 270–88Google Scholar
BAROOSHIAN, Vahan D.: V. V. Vereshchagin, Artist at War (Gainesville, FL: University Press of Florida, 1993)Google Scholar
BARRETT, Thomas M.: ‘Lines of Uncertainty: The Frontiers of the Northern Caucasus’, in Imperial Russia: New Histories for the Empire ed. Burbank, Jane and Ransel, David L. (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1998) pp. 148–73Google Scholar
BASKHANOV, M. K.: ‘Bronislav Liudvigovich Grombchevskii (1855–1926)’, in The Quest for Forbidden Lands: Nikolai Przheval’skii and His Followers on Inner Asian Tracks ed. Alexandre Andreyev, Mikhail Baskhanov & Tatiana Yusupova (Leiden: Brill, 2018) pp. 255–310Google Scholar
BASSIN, Mark: Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)CrossRefGoogle Scholar
BATTIS, Matthias: ‘Soviet Orientalism and Nationalism in Central Asia: Aleksandr Semenov’s Vision of Tajik National Identity’, IS Vol. 48 (2015) No. 2, pp. 729–45Google Scholar
BATTIS, Matthias: ‘Aleksandr A. Semenov (1873–1958) and His Vision of Tajik Identity – on the Origins of Soviet Nationalities Policy in Late Imperial Russian Oriental Studies’ (D.Phil. Thesis, University of Oxford, 2016)Google Scholar
BAUMANN, Robert F.: Russian–Soviet Unconventional Wars in the Caucasus, Central Asia, and Afghanistan (Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute, 1993)Google Scholar
BAYLY, C. A.: Imperial Meridian: The British Empire and the World, 1780–1830 (London: Longmans, 1989)Google Scholar
BAYLY, C. A.: Empire and Information: Intelligence-Gathering and Social Communication in India, 1780–1870 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)Google Scholar
BAYLY, C. A.: The Birth of the Modern World 1780–1914 (Oxford: Blackwell, 2004)Google Scholar
BEBEN, Daniel: ‘Local Narratives of the Great Game in Badakhshan’ (unpublished paper, cited with the kind permission of the author)Google Scholar
BEBEN, Daniel: ‘The Legendary Biographies of Nasir-i Khusraw: Memory and Textualisation in Early Modern Persian Ismailism’ (Ph.D. Dissertation, Indiana University, Bloomington, 2015)Google Scholar
BEBEN, Daniel (ed.): The Memoirs of Aga Khan I: Text Edition and English Translation of the Tārīkh-i ʿibrat-afzā of Ḥasan ʿAlī Shāh Āqā Khān Mahallātī (London: I.B. Tauris, 2018)Google Scholar
BEBEN, Daniel: ‘Religious and Ethnic Identity in the Pamirs: The Ismāʿīlī Daʿwa in Shughnan in the 17th to 19th Centuries’, in Revisiting Pamiri Identity in Central Asia and Beyond ed. Carole, Faucher and Dagikhudo, Dagiev (London: Routledge, 2019) pp. 123–42Google Scholar
BECKER, Seymour: Russia’s Protectorates in Central Asia, Bukhara and Khiva (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968)Google Scholar
BECKER, Seymour: ‘Russia’s Central Asian Empire, 1885–1917’, in Russian Colonial Expansion to 1917 ed. Rywkin, Michael (London: Mansell Publishing, 1988) pp. 235–56Google Scholar
BECKERT, Sven: Empire of Cotton: A New History of Global Capitalism (London: Allen Lane, 2014)Google Scholar
BECKERT, Sven: ‘Emancipation and Empire: Reconstructing the Worldwide Web of Cotton Production in the Age of the American Civil War’, AHR Vol. 109 (2004) No. 5, pp. 1405–38Google Scholar
BEISEMBIEV, Timur: ‘Farghana’s Contacts with India in the 18th & 19th Centuries (According to the Kokand Chronicles)’, JAH Vol. 28 (1994) pp. 124–35Google Scholar
BEISEMBIEV, Timur: Annotated Indices to the Kokand Chronicles (Tokyo: ILCAA, 2008)Google Scholar
BELICH, James: The New Zealand Wars and the Victorian Interpretation of Racial Conflict (Auckland: Auckland University Press, 1986)Google Scholar
BENNETT, Huw, FINCH, Michael, MAMOLEA, Andrei & OWEN-MORGAN, David: ‘Studying Mars and Clio: Or How Not to Write about the Ethics of Military Conduct and Military History’, History Workshop Journal Vol. 88 (2019) pp. 274–80Google Scholar
BERGNE, Paul: The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic (London: I.B. Tauris, 2007)CrossRefGoogle Scholar
BERLIN, Isaiah: ‘The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy’s View of History’, in Russian Thinkers ed. Hardy, Henry & Kelly, Aileen (London: Penguin, 2013) pp. 2492Google Scholar
BEZHAN, Farid Ullah: ‘The Enigmatic Authorship of “Tārikh-i Badakhshān”’, East and West Vol. 58 (2008) Nos. 1–4, pp. 107–21Google Scholar
BIRSTEIN, Vadim J.: ‘Threatened Fishes of the World: Pseudoscaphirhynchus spp. (Acipenseridae)’, Environmental Biology of Fishes Vol. 48 (1997) 381–3CrossRefGoogle Scholar
BITIS, Alexander: Russia and the Eastern Question: Army, Government and Society 1815–1833 (Oxford: Oxford University Press, 2006)CrossRefGoogle Scholar
BODGER, Alan: ‘Abulkhair, Khan of the Kazakh Little Horde, and His Oath of Allegiance to Russia of October 1731’, SEER Vol. 58 (1980) No. 1, 4057Google Scholar
BODGER, Alan: The Kazakhs and the Pugachev Uprising in Russia, 1773–1775 (Bloomington, IN: Research Unit for Inner Asian Studies, Indiana University, 1988)Google Scholar
BRADLEY, Joseph: Guns for the Tsar: American Technology and the Small Arms Industry in Nineteenth-Century Russia (DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1990)Google Scholar
BREGEL, Yuri: Bibliography of Islamic Central Asia (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1995) 3 volumesGoogle Scholar
BREGEL, Yuri: Notes on the Study of Central Asia. Papers on Inner Asia No. 28 (Bloomington, IN: Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, 1996)Google Scholar
BREGEL, Yuri: The Administration of Bukhara under the Manghits and Some Tashkent Manuscripts. Papers on Inner Asia No. 34 (Bloomington, IN: Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, 2000)Google Scholar
BREGEL, Yuri: ‘The New Uzbek States: Bukhara, Khiva and Khoqand c. 1750–1886’, in The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age ed. Nicola di Cosmo, Allen J. Frank & Peter B. Golden, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009) pp. 392411CrossRefGoogle Scholar
BROPHY, David: Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia–China Frontier (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016)CrossRefGoogle Scholar
BROWER, Benjamin Claude: A Desert Named Peace: The Violence of France’s Empire in the Algerian Sahara 1844–1902 (New York, NY: Columbia University Press, 2009)Google Scholar
BROWER, Daniel & LAZZERINI, Edward (eds.): Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples 1700–1917 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1997)Google Scholar
BROWER, Daniel: Turkestan and the Fate of the Russian Empire (London & New York, NY: RoutledgeCurzon, 2003)Google Scholar
BULLIET, Richard W.: The Camel and the Wheel (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975)Google Scholar
BURTON, Audrey: ‘Itinéraires commerciaux et militaires entre Boukhara et l’Inde’, in CAC. Vols. 1–2. Asie Centrale–l’Inde: Routes du commerce et des idées (Tashkent & Aix-en-Provence: IFEAC, Éditions De Boccard, 1996) pp. 1335Google Scholar
BURTON, Audrey: The Bukharans, a Dynastic, Diplomatic and Commercial History 1550–1702 (London: Curzon, 1997)Google Scholar
BUTTINO, Marco: ‘Study of the Economic Crisis and Depopulation in Turkestan, 1917–1920’, CAS Vol. 9 (1990) No. 4, pp. 5974Google Scholar
CAIN, P. J. & HOPKINS, A. G.: British Imperialism: Innovation and Expansion 1688–1914 (London: Longmans, 1990)Google Scholar
CAMPBELL, Ian W.: ‘“Our Friendly Rivals’: Rethinking the Great Game in Ya’qub Beg’s Kashgaria, 1867–77’, CAS Vol. 33 (2014) No. 2, 199214Google Scholar
CAMPBELL, Ian W.: Knowledge and the Ends of Empire: Kazak Intermediaries and Russian Rule on the Steppe, 1731–1917 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2017)Google Scholar
CAMPBELL, Ian W.: ‘Bloody Belonging: Writing Transcaspia into the Russian Empire’, in Empire and Belonging in the Eurasian Borderlands ed. Lewis, Siegelbaum & Krista Goff (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019) pp. 35–47Google Scholar
CAMPBELL, Ian W.: ‘Violent Acculturation: Alexei Kuropatkin, the Central Asian Revolt, and the Long Shadow of conquest’, in The Central Asian Revolt of 1916: A Collapsing Empire in the Age of War and Revolution ed. Aminat Chokobaeva, Cloé Drieu & Alexander Morrison (Manchester: Manchester University Press, 2020) pp. 191208Google Scholar
CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène: ‘Systematic Conquest, 1865 to 1884’, in Central Asia: A Century of Russian Rule ed. Edward, Allworth (New York, NY: Columbia University Press, 1967) pp. 131–50Google Scholar
CHOKOBAEVA, Aminat: ‘When the Nomads Went to War: The Uprising of 1916 in Semirech’e’, in The Central Asian Revolt of 1916: A Collapsing Empire in the Age of War and Revolution ed. Chokobaeva, Aminat, Drieu, Cloé & Morrison, Alexander (Manchester: Manchester University Press, 2020) pp. 145–68Google Scholar
CLEMENT, Victoria: Learning to Become Turkmen: Literacy, Language, and Power 1914–2014 (Pittsburgh, PA: Pittsburgh University Press, 2018)CrossRefGoogle Scholar
COOPER, Randolf G. S.: The Anglo-Maratha Campaigns and the Contest for India: The Struggle for Control of the South Asian Military Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)Google Scholar
CREWS, Robert D.: For Prophet & Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006)Google Scholar
CURTISS, John Shelton: The Russian Army under Nicholas I 1825–1855 (Durham, NC: Duke University Press, 1965)Google Scholar
DARWIN, John: The Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System 1830–1970 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)CrossRefGoogle Scholar
DARWIN, John: ‘Imperialism and the Victorians: The Dynamics of Territorial Expansion’, English Historical Review Vol. CXII (1997) No. 447, pp. 614–42CrossRefGoogle Scholar
DAVIES, Brian L.: Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe 1500–1700 (London: Routledge, 2007)Google Scholar
DAVIES, Brian L.: The Russo-Turkish War, 1769–1774 (London: Bloomsbury, 2016)Google Scholar
DAVIES, Norman: God’s Playground: A History of Poland Vol. II (Oxford: Oxford University Press, 1982)Google Scholar
DEUTSCHMANN, Moritz: ‘“All Rulers Are Brothers”: Russian Relations with the Iranian Monarchy in the Nineteenth Century’, IS Vol. 46 (2013) No. 3, pp. 383413Google Scholar
DEUTSCHMANN, Moritz: Iran and Russian Imperialism: The Ideal Anarchists 1800–1914 (London: Routledge, 2016)Google Scholar
DEWEESE, Devin: ‘Review of Sneath The Headless State’, International Journal of Turkish Studies Vol. 16 (2010) Nos. 1–2, pp. 142–51Google Scholar
DI COSMO, Nicola (ed.): Warfare in Inner Asian History (Leiden: Brill, 2002)CrossRefGoogle Scholar
DIXON, Norman: On the Psychology of Military Incompetence (London: Jonathan Cape, 1976)Google Scholar
DUISHEMBIEVA, Jipar: ‘Visions of Community: Literary Culture and Social Change among the Northern Kyrgyz, 1856–1924’ (Ph.D. Thesis, University of Washington, Seattle, 2015)Google Scholar
DUMETT, Raymond (ed.): Gentlemanly Capitalism and British Imperialism: The New Debate on Empire (London: Longmans, 1999)Google Scholar
DURAND-GUÉDY, David: ‘Review of Sneath The Headless State’, International Journal of Asian Studies, Vol. 8 (2011) pp. 119–22Google Scholar
ECKSTEIN, A. M.: ‘Is There a “Hobson–Lenin Thesis” on Late Nineteenth-Century Colonial Expansion?’, EcHR Vol. 44 (1991) No. 2, pp. 297318Google Scholar
EDEN, Jeff: Slavery and Empire in Central Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)CrossRefGoogle Scholar
EDEN, Jeff: ‘Beyond the Bazaars: Geographies of the Slave Trade in Central Asia’, Modern Asian Studies Vol. 51 (2017) No. 4, pp. 919–55CrossRefGoogle Scholar
EDGAR, Adrienne: Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004)Google Scholar
ELNAZAROV, Hakim: ‘Anglo-Russian Rivalry in the Pamirs and Hindukush, 1860–1914’ (Ph.D. Thesis, King’s College London, 2018)Google Scholar
EMERIT, Marcel: L’Algérie à l’époque d’Abd-el-Kader (Paris: Bouchene, 2002)Google Scholar
ENGELSTEIN, Laura: ‘The Old Slavophile Steed: Failed Nationalism and the Philosophers’ Jewish Problem’, in Slavophile Empire: Imperial Russia’s Illiberal Path (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009) pp. 192203Google Scholar
ERKINOV, Aftandil: ‘How Muhammad Rahim Khan II of Khiva (1864–1910) Cultivated His Court Library as a Means of Resistance against the Russian Empire’, Journal of Islamic Manuscripts Vol. 2 (2011) pp. 3649CrossRefGoogle Scholar
ESDAILE, Charles: Napoleon’s Wars: An International History 1803–1815 (London: Allen Lane, 2007)Google Scholar
ETKIND, Alexander: Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience (Cambridge: Polity Press, 2001)Google Scholar
FERRET, Carole: ‘Des chevaux pour l’empire’, in CAC. Vols. 17–18. Le Turkestan russe: Une colonie comme les autres? ed. Gorshenina, Svetlana and Abašin, Sergej (Tashkent and Aix-en-Provence: IFEAC, Éditions De Boccard, 2009) pp. 211–53Google Scholar
FIELDING, Nick: South to the Great Steppe: The Travels of Thomas and Lucy Atkinson in Eastern Kazakhstan, 1847–1852 (London: FIRST, 2015)Google Scholar
FIGES, Orlando: Natasha’s Dance: A Cultural History of Russia (London: Allen Lane, 2002)Google Scholar
FISHER, Alan W.: The Annexation of Crimea by the Russian Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 1970)Google Scholar
FISHER, Michael H.: The Politics of the British Annexation of India 1757–1857 (Delhi: Oxford University Press, 1997)Google Scholar
FLETCHER, Joseph: ‘Ch’ing Inner Asia c. 1800’, in The Cambridge History of China. Vol. 10 (Cambridge: Cambridge University Press, 1978) pp. 5890Google Scholar
FLETCHER, Joseph: ‘Sino-Russian Relations 1800–62’, in The Cambridge History of China. Vol. 10 (Cambridge: Cambridge University Press, 1978) pp. 318–32Google Scholar
FRANK, Allen J.: Islamic Historiography and ‘Bulghar’ Identity among the Tatars and Bashkirs of Russia (Leiden: Brill, 1998)Google Scholar
FRANK, Allen J.: Muslim Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic World of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde 1780–1910 (Leiden: Brill, 2001)Google Scholar
FRANK, Allen J.: ‘The Qazaqs and Russia’, in The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age ed. Nicola di Cosmo, Allen J. Frank & Peter B. Golden, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009) pp. 36379CrossRefGoogle Scholar
FRANK, Allen J.: ‘Islam and Ethnic Relations in the Kazakh Inner Horde: Muslim Cossacks, Tatar Merchants and Kazakh Nomads in a Turkic Manuscript 1870–1910’, in Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. Vol. II. Inter-regional & Inter-ethnic Relations ed. Kügelgen, Anke von, Kemper, Michael & Frank, Allen J. (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1998) pp. 211–42Google Scholar
FRANKEL, Joseph: ‘Towards a Decision-Making Model in Foreign Policy’, Political Studies 7 (1959) No. 1, pp. 111CrossRefGoogle Scholar
FULLER, William C.: Strategy and Power in Russia 1600–1914 (Toronto: The Free Press, 1992)Google Scholar
GALBRAITH, John S. and MARSOT, Afaf Lutfi al-Sayyid: ‘The British Occupation of Egypt: Another View’, IJMES Vol. 9 (1978) No. 4, 471–88Google Scholar
GAMMER, Moshe: ‘Russian Strategies in the Conquest of Chechnia and Daghestan 1825–1859’, in The North Caucasus Barrier: The Russian Advance towards the Muslim World ed. Broxup, Marie Bennigsen (London: Hurst & Co., 1992) pp. 4561Google Scholar
GAMMER, Moshe: Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnya and Daghestan (London: Frank Cass, 1994)Google Scholar
GAO, Yuan: ‘Captivity and Empire: Russian Captivity Narratives in Fact and Fiction’ (M.A. Thesis, Nazarbayev University, 2016) (http://nur.nu.edu.kz/handle/123456789/1672)Google Scholar
GAUTHIER-PILTERS, Hilde & DAGG, Anne Innis: The Camel: Its Evolution, Ecology, Behaviour and Relationship to Man (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1981)Google Scholar
GERASIMOV, Ilya, KUSBER, Jan & SEMYONOV, Alexander (eds.): Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire (Leiden & Boston: Brill, 2009)CrossRefGoogle Scholar
GEYER, Dietrich: Russian Imperialism: The Interaction of Domestic and Foreign Policy 1860–1914 trans. Bruce Little (Leamington Spa: Berg, 1987)Google Scholar
GOMMANS, Jos: ‘The Horse Trade in 18th-Century South Asia’, JESHO Vol. 37 (1994) No. 3, pp. 228–50Google Scholar
GORSHENINA, Svetlana: Asie Centrale: L’invention des frontiers et l’heritage russo-soviétique (Paris: CNRS Éditions, 2012)Google Scholar
GRASSI, Evelin: ‘The Manuscripts of the Works by Ahmad Danish and His Popularity as a Precursor of the Bukharan Jadids’, in Iranian Languages and Literatures of Central Asia: From the 18th Century to the Present ed. Matteo De Chiara and Evelin Grassi. Cahiers de Studia Iranica Vol. 57 (2015) pp. 233–58Google Scholar
GREVEMEYER, Jan-Heeren: Herrschaft, Raub und Gegenseitigkeit: Die politische Geschichte Badakhshans 1500–1883 (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1982)Google Scholar
GROSS, Jo-Ann: ‘Historical Memory, Cultural Identity and Change: Mirza ‘Abd al-‘Aziz Sami’s Representation of the Russian Conquest of Bukhara’, in Russia’s Orient:Imperial Borderlands and Peoples 1700–1917 ed. Daniel Brower & Edward J. Lazzerini (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1997) pp. 203–26Google Scholar
HAIJIT, Baymirza: ‘Some Reflections on the Subject of the Annexation of Turkestani Kazakhstan by Russia’, CAS Vol. 3 (1984) No. 4, pp. 6176Google Scholar
HAPPEL, Jörn: Nomadische Lebenswelten und zarische Politik: Der Aufstand in Zentralasien 1916 (Stuttgart: Franz Steiner, 2010)Google Scholar
HAUGEN, Arne: The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003)CrossRefGoogle Scholar
HARTLEY, Janet M.: Russia 1762–1825: Military Power, the State and the People (Westport, CN & London: Praeger, 2008)Google Scholar
HAULE, Sébastien: ‘“… us et coutumes adoptées dans nos guerres d’orient”: L’expérience coloniale russe et l’expédition d’Alger’, CMR Vol. 45 (2004) Nos. 1–2, pp. 293320Google Scholar
HAUNER, Milan: What Is Asia to Us? Russia’s Asian Heartland Yesterday and Today (London: Routledge, 1997)Google Scholar
HEADRICK, Daniel R.: The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century (Oxford: Oxford University Press, 1981)Google Scholar
HEVIA, James: English Lessons: The Pedagogy of Imperialism in Nineteenth-Century China (Durham, NC: Duke University Press, 2003)Google Scholar
HEVIA, James: The Imperial Security State: British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)CrossRefGoogle Scholar
HEVIA, James: Animal Labor and Colonial Warfare (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2018)CrossRefGoogle Scholar
HIRSCH, Francine: Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005).Google Scholar
HOFMEISTER, Ulrich: Die Bürde des Weißen Zaren: Russische Vorstellungen einer imperialen Zivilisierungsmission in Zentralasien (Stuttgart: Franz Steiner, 2019)Google Scholar
HOFMEISTER, Ulrich: ‘Civilization and Russification in Tsarist Central Asia, 1860–1917’, JWH Vol. 27 (2016) No. 3, pp. 411–42Google Scholar
HOJAGELDIÝEW, Nargylyç: Gökdepe galasy: Gysgaça taryhy oçerk (Ashgabat: ‘Çäç’ döredijilik-önümçilik birleşigi, 1991)Google Scholar
HOPKIRK, Peter: The Great Game: On Secret Service in High Asia (London: John Murray, 1990)Google Scholar
HOPKINS, Benjamin: The Making of Modern Afghanistan (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008)CrossRefGoogle Scholar
HOLZWARTH, Wolfgang: ‘Relations between Uzbek Central Asia, the Great Steppe and Iran, 1700–1750’, in Shifts and Drifts in Nomad–Sedentary Relations ed.Leder, Stefan & Streck, Bernard (Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag, 2005) pp. 179216Google Scholar
HOLZWARTH, Wolfgang: ‘The Uzbek State as Reflected in Eighteenth Century Bukharan Sources’, AS Vol. LX (2006) No. 2, pp. 321–53Google Scholar
HOLZWARTH, Wolfgang: ‘Bukharan Armies and Uzbek Military Power, 1670–1870: Coping with the Legacy of a Nomadic Conquest’, in Nomad Military Power in Iran and Adjacent Areas in the Islamic Period ed. Franz, Kurt & Holzwarth, Wolfgang (Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 2015) pp. 273354Google Scholar
HOPKINS, A. G.: ‘The Victorians and Africa: A Reconsideration of the Occupation of Egypt, 1882’, Journal of African History Vol. 27 (1986) No. 2, 363–91CrossRefGoogle Scholar
HOPKINS, Benjamin: ‘The Bounds of Identity: The Goldsmid Mission and the Delineation of the Perso-Afghan Border in the Nineteenth Century’, JGH Vol. 2 (2007) pp. 233–54Google Scholar
HOPKINS, Benjamin: The Making of Modern Afghanistan (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008)CrossRefGoogle Scholar
HORÁK, Slavomír: ‘The Battle of Gökdepe in the Turkmen Post-Soviet Historical Discourse’, CAS Vol. 34 (2015) No. 2, pp. 149–61Google Scholar
HOSKING, Geoffrey: Russia, People and Empire 1552–1917 (London: HarperCollins, 1997)Google Scholar
HULL, Isabel Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006)Google Scholar
HUZZEY, Richard Huzzey: Freedom Burning: Anti-slavery and Empire in Victorian Britain (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012)Google Scholar
HSÜ, Immanuel C. Y.: The Ili Crisis: A Study of Sino-Russian Diplomacy 1871–1881 (Oxford: Clarendon Press, 1965)Google Scholar
INGLE, Harold N.: Nesselrode and the Russian Rapprochement with Britain, 1836–1844 (Berkeley, CA: University of California Press, 1976)Google Scholar
INGRAM, Edward: In Defence of British India: Great Britain in the Middle East, 1775–1842 (London: Frank Cass, 1984)Google Scholar
INGRAM, Edward: The Beginning of the Great Game in Asia, 1828–1834 (Oxford: Clarendon Press, 1979)Google Scholar
IRONS, William: The Yomut Turkmen: A Study of Social Organization among a Central Asian Turkic-Speaking Population (Ann Arbor, MI: University of Michigan Anthropological Papers, 1975)CrossRefGoogle Scholar
JACQUESSON, Svetlana: Pastoréalismes: Anthropologie historique des processus d’intégration chez les Kirghiz du Tian Shan intérieur (Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 2010)Google Scholar
JAMISON, Matthew: ‘Weakness, Expansion and “Disobedience”: The Beginnings of Russian Expansion into the Heart of Central Asia, 1864–1865’ (D.Phil. Thesis, University of Oxford, 2007)Google Scholar
JOHNSON, Rob: ‘“Russians at the Gates of India”: Planning the Strategic Defence of India, 1884–1899’, JMH Vol. 67 (2003) pp. 697743Google Scholar
JOHNSON, Rob: Spying for Empire: The Great Game in Central and South Asia 1757–1947 (London: Greenhill, 2006)Google Scholar
JOHNSON, Rob: The Afghan Way of War (London: Hurst, 2011)Google Scholar
JOLL, James: 1914: The Unspoken Assumptions: An Inaugural Lecture Delivered 25 April 1968 (London: Weidenfeld & Nicholson, 1968)Google Scholar
JONES, David R. (ed.): Military–Naval Encyclopaedia of Russia and the Soviet Union (Gulf Breeze, FL: Academic International press, 1978) 8 volumesGoogle Scholar
JONES, S. F.: ‘Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empire: The Case of the Gurian Republic’, SEER Vol. 67 (1989) No. 3, pp. 403–34Google Scholar
KALBANOVA, E. E.: ‘Les Cosaques de l’Oural au Karakalpakistan’, in CAC. Vol. 10. Karakalpaks et autres gens de l’Aral: Entre rivages et déserts (Tashkent & Aix-en-Provence: IFEAC, Éditions De Boccard, 2002)Google Scholar
KALINOVSKY, Artemy: A Long Goodbye: The Soviet Withdrawal from Afghanistan (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011)CrossRefGoogle Scholar
KAMP, Marianne: The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity and Unveiling under Communism (Seattle, WA: University of Washington Press, 2006)Google Scholar
KANYA-FORSTNER, A. S.: The Conquest of the Western Sudan: A Study in French Military Imperialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1969)Google Scholar
KAPPELER, Andreas: The Russian Empire: A Multiethnic History (London: Longmans, 2001)Google Scholar
KAZEMZADEH, Firuz: ‘Anglo-Russian Convention of 1907’, in Encyclopædia Iranica, Vol. II, Part 1, pp. 6870Google Scholar
KAZEMZADEH, Firuz: Russia and Britain in Persia, 1864–1914: A Study in Imperialism (Newhaven, CN: Yale University Press, 1968)Google Scholar
KEAY, John: The Gilgit Game: Explorers of the Western Himalayas 1865–1895 (London: John Murray, 1979)Google Scholar
KEAY, John: Where Men & Mountains Meet: The Explorers of the Western Himalayas 1820–1875 (Karachi: Oxford University Press, 1977)Google Scholar
KEENAN, Edward, ‘Muscovy and Kazan: Some Introductory Remarks on the Patterns of Steppe Diplomacy’, SR Vol. 26 (1967) No. 4, 548–58Google Scholar
KEEP, John L. H. (ed.): Soldiers of the Tsar: Army and Society in Russia 1462–1874 (Oxford: Clarendon Press, 1985)Google Scholar
KELLER, Shoshana: To Moscow, not Mecca: The Soviet Campaign against Islam in Central Asia, 1917–1941 (New York, NY: Praeger, 2001)Google Scholar
KELLY, Laurence: Diplomacy and Murder in Tehran: Alexander Griboyedov and Imperial Russia’s Mission to the Shah of Persia (London: I.B. Tauris, 2002)Google Scholar
KENNEDY, Dane: ‘Guardians of Edenic Sanctuaries: Paharis, Lepchas, and Todas in the British Mind’, South Asia Vol. 14 (1991) No. 2, pp. 5777CrossRefGoogle Scholar
KENNEDY, Paul: The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500–1980 (London: Unwin Hyman, 1988)Google Scholar
KHALID, Adeeb: The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (Berkeley, CA: University of California Press, 1998)Google Scholar
KHALID, Adeeb: ‘Society and Politics in Bukhara, 1868–1920’, CAS Vol. 19 (2000) Nos. 3–4, pp. 364–93Google Scholar
KHALID, Adeeb: ‘Culture and Power in Colonial Turkestan’, in CAC. Vols. 17–18. Le Turkestan russe, une colonie comme les autres? ed. Gorshenina, Svetlana & Abašin, Sergej (Tashkent & Aix-en-Provence: IFEAC, Éditions De Boccard, 2009) pp. 413–47Google Scholar
KHALID, Adeeb: Making Uzbekistan: Nation, Empire and Revolution in the Early USSR (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015)CrossRefGoogle Scholar
KHALID, Adeeb, KNIGHT, Nathaniel & TODOROVA, Maria: ‘Ex Tempore – Orientalism’, Kritika Vol. 1 (2000) No. 4, pp. 691727CrossRefGoogle Scholar
KHAZANOV, Anatoly: Nomads and the Outside World (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1994)Google Scholar
KHAZANOV, Anatoly: ‘Review of David Sneath The Headless State’, Social Evolution & History Vol. 9 (2010) No. 2, pp. 135–8Google Scholar
KHAZENI, Arash: ‘Across the Black Sands and the Red: Travel Writing, Nature and the Reclamation of the Eurasian Steppe circa 1850’, IJMES Vol. 42 (2010) No. 4, pp. 591614Google Scholar
KHODARKOVSKY, Michael: Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads 1600–1771 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992)Google Scholar
KHODARKOVSKY, Michael: Russia’s Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500–1800 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2002)Google Scholar
KHODARKOVSKY, Michael: Bitter Choices: Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011)CrossRefGoogle Scholar
KILIAN, Janet: ‘Allies and Adversaries: The Russian Conquest of the Kazakh Steppe’ (Ph.D. Dissertation, George Washington University, 2013)Google Scholar