Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Print publication year: 2012
  • Online publication date: August 2012

24 - No Regrets

from Part VI - Overview

References

1. Buruma, Ian. 2006. Murder in Amsterdam: The death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance. London: Penguin.
2. Dalrymple, Theodore. 2001. Life at the Bottom: The Worldview That Makes the Underclass. New York: The Manhattan Institute.
3. Bronneman-Helmers, H. M. 2008. Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland. Een beleidsanalytische studie ten behoeve van het parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen, Parliamentary Archives, Archive number TK 31007, nr. 7.
4. Trappenburg, Margo. 2003. Had het anders gekund? Over het Nederlandse integratiebeleid, in Politiek in de multiculturele samenleving, ed. H. Pellikaan and M. Trappenburg, 13–37. Amsterdam: Boom, Meppel.
5. Lakeman, P. 1999. Binnen zonder kloppen. Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen. Amsterdam: Meulenhoff.
6. Karsten, S., et al. 2003. Onderwijssegregatie in Amsterdam. Hoe staat het ervoor en wat willen en kunnen we eraan doen?Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
7. Tesser, P. T. M., and J. Iedema. 2001. Rapportage minderheden 2001. Den Haag:: SCP.
8. Trappenburg, Margo J. 2003. Against segregation: Ethnic mixing in liberal states. Journal of Political Philosophy 11: 295–319.
9. Dworkin, Ronald. 1993. Life’s Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia and Individual Freedom. New York: Alfred A. Knopf.
10. Battin, Margaret P. 2001. New life in the assisted-death debate in the USA. In Regulating Physician-Negotiated Death, ed. Albert Klijn, Margaret Otlowski, and Margo Trappenburg, 49–66. Den Haag: Elsevier.
11. Kennedy, James. 2002. Een weloverwogen dood. Euthanasie in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.
12. Griffiths, John, Heleen Weyers, and Maurice Adams. 2008. Euthanasia and Law in Europe. Oxford: Hart.
13. Griffiths, John, Alex Bood, and Heleen Weyers. 1998. Euthanasia and Law in the Netherlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
14. Vermeulen, E. 2001. Een proeve van leven. Praten en beslissen over extreem te vroeg geboren kinderen. Amsterdam: Aksant.
15. Outshoorn, J. 1986. De politieke strijd rondom de abortuswetgeving in Nederland. Ph.D. diss., Vrije Universiteit, Amsterdam.
16. Visser, M. R. M., et al. 2005. Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap. Den Haag: ZonMW. Available at: http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/WAZ_evaluatie_Definitieve_webversie_b.pdf (accessed September 8, 2009).
17.Zembla: dezelfde conclusies als verboden EO-opnamen. 1997. Trouw, January 16. Available at: http://www.trouw.nl/krantenarchief/1997/01/16/2518260/Zembla__dezelfde_conclusies_als_verboden_EO-opnamen.html (accessed September 8, 2009).
18. van Tol, D. 2005. Grensgeschillen. Een rechtssociologisch onderzoek naar het classificeren van euthanasie enander medisch handelen rond het levenseinde. Ph.D. diss., Groningen University.
19. den Hartogh, G. A. 2003. Mysterieuze cijfers. Medisch Contact 58, 26/27: 1063–1066.
20. NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). 2009. Online news site of the Dutch Association for Voluntary Euthanasia, available at: http://www.nvve.nl/nvve2/pagina.asp?pagkey=105252&metkey=375 (accessed September 8, 2009).
21. McEwan, I. 1998. Amsterdam. London: Cape.
22. Soeting, M. 1996. Alleen als de dood onbegrijpelijk is, is hij natuurlijk: euthanasie in de Nederlandse literatuur. De Gids 159, 1: 49–56.
23. Soeting, M. 2005. Tussen wet en werkelijkheid: euthanasie in het licht van een romn van Willem Jan Otten en de filosofie van Merleau-Ponty. Ph.D. diss., Maastricht University, Universitaire Pers Maastricht.
24. Kluun. 2003. Komt een vrouw bij de dokter. Amsterdam: Podium.
25. Giphart, R. 2000. Ik omhels je met duizend armen. Amsterdam: Podium.
26. Otten, W. J. 1996. Ons mankeert niets. Amsterdam: Van Oorschot.