Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Get access
    Check if you have access via personal or institutional login
  • Cited by 3
  • Print publication year: 2012
  • Online publication date: August 2012

6 - The Dutch Social Fabric

from Part I - Background and History

References

1. Cohen-Almagor, Raphael. 2001. Culture of death in the Netherlands: Dutch perspectives. Issues in Law & Medicine 17: 167.
2. Norwood, Frances. 2006. A hero and a criminal: Dutch huisartsen and the making of good death through euthanasia talk in the Netherlands. Medische Antropologie 18: 329–346.
3. Hendin, Herbert. 2002. The Dutch Experience. Issues in Law & Medicine 17: 3.
4. Andeweg, Rudy B., and Galen A. Irwin. 1993. Dutch Government and Politics. Houndmills: Macmillan.
5. Andeweg, Rudy B. 2000. From Dutch disease to Dutch model? Consensus government in practice. Parliamentary Affairs 53: 697–709.
6. Weyers, Heleen. 2004. Euthanasie. Het proces van rechtsverandering. Amsterdam: Amsterdam University Press.
7. Onwuteaka-Philipsen, Bregje D., Agnes van der Heide, Dirk Koper, Ingeborg Keij-Deerenberg, Judith A.C. Rietjens, Mette Rurup, Astrid M. Vrakking, Jean Jacques Georges, Martien T. Muller, Gerrit van der Wal, and Paul van der Maas. 2003. Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995 and 2001. The Lancet 362: 396–399.
8. Borgsteede, Sander D., Luc Deliens, Corrie Graafland-Riedstra, Anneke L. Francke, Gerrit van der Wal, and Dick L. Willems. 2007. Communication about euthanasia in general practice: Opinions and experiences of patients and their general practitioners. Patient Education and Counseling 66: 156–161.
9. Heide, Agnes van der, Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, Mette Rurup, Hilde M. Buiting, Johannes J. M. van Delden, Johanna E. Hanssen-de Wolf, Anke G. J. M. Janssen, J. Roeline W. Pasman, Judith A. C. Rietjens, Cornelis J. M. Prins, Ingeborg M. Deerenborg, Joseph K. M. Gevers, Paul J. van der Maas, and Gerrit van der Wal. 2007. End-of-life practices in the Netherlands under the Euthanasia Act. New England Journal of Medicine 356: 1957–1965.
10. Trappenburg, Margo. 2001. Paarse ethiek, In Zeven jaar paars, ed. F. Becker et al., 53–74. Amsterdam: De Arbeiderspers.
11. Oversloot, Hans. 2002. Van politiek naar economie, van staat naar markt en management. In Democratie in verval? ed. J. van Holsteyn and C.Mudde, 123–137. Amsterdam: Boom.
12. Andeweg, Rudy. 2001. Lijphart versus Lijphart: The cons of consensus democracy in homogeneous societies. Acta Politica 36: 117–128.
13. Katz, Richard, and Peter Mair. 1995. Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the kartel party. Party Politics 1: 5–28.
14. Hakhverdian, Armen, and Christel Koop. 2007. Consensus democracy and support for populist parties in Western Europe. Acta Politica 42: 401–420.
15. Andeweg, Rudy, and Jacques Thomassen. 2007. Binnenhof van binnenuit. Tweede Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie, p. 16. http://www.rob.rfv.nl.
16. Dagevos, Jaco, and Merove Gijsberts. 2007. Jaarrapport integratie 2007. Den Haag: SCP. http://www.scp.nl.
17. Phalet, K., C. van Lotringen, and H. Entzinger. 2000. Islam in de multiculturele samenleving. Opvattingen van jongeren in Rotterdam. http://www.manavzw.be/_files/Islam%20in%20de%20multiculturele%20samenleving_%20Opvattingen%20van%20jongeren%20-%202000.pdf (accessed October 30, 2011).
18. Lijphart, Arend. 1968. The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: University of California Press.
19. Scheffer, Paul. 2000. Het multiculturele drama. NRC Handelsblad, January 29.
20. Scheffer, Paul. 2007. Het land van aankomst. Amsterdam: De Bezige Bij.
21. Mak, Geert. 2004. In Europa: Reizen door de Twintigste EeuwAmsterdam: Atlas.
22. Huygen, F. J. A. 2006. Family Medicine: The Medical History of Families. Assen: Royal Van Gorcum.
23. Mol, A., and P. van Lieshout. 1989. Ziek is het woord niet. Medicalisering, normalisering en de veranderende taal van huisartsgeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg 1945–1985. Nijmegen: Sun.
24. Dwarswaard, J. 2011. De dokter en de tijdgeest. Een halve eeuw veranderingen in de beroepsethiek van huisartsen en chirurgen. Amsterdam: Boom/Lemma.
25. Ree, J. W. van. 2005. Eenmaal huisarts. Farewell lecture, Maastricht University. http://www.google.nl/search?hl=en&source=hp&q=van+ree+eenmaal+huisarts&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= (accessed August 23, 2010).
26. Kenens, R. J., and L. Hingstman. 2003. Cijfers uit de registratie van huisartsen, Peiling. Utrecht: NIVEL.
27. Pool, Robert. 1996. Vragen om te sterven. Euthanasie in een Nederlands ziekenhuis. Rotterdam: WYT.
28. Keizer, Bert. 1995. Het refrein is Hein: dagen uit een verpleeghuis. Nijmegen: Sun.
29. The, Anne-Mei. 1997. Vanavond om 8 uur … Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
30. Tol, D. G. van, S. van de Vathorst, and Bert Keizer. 2008. Euthanasie voor beginners. Medisch Contact 4, January 25.
31. Schers, Henk, Hans Bor, Wil van den Bosch, and Richard Gol. 2006. GPs’ attitudes to personal continuity: Findings from everyday practice differ from postal surveys. British Journal for General Practice 156: 536–538.
32. Groot, Marieke, Myrra Vernooij-Dassen, Ben J. P. Crul, and Richard Grol. 2005. General practitioners (GPs) and palliative care: Perceived tasks and barriers in daily practice. Palliative Medicine 19: 111–118.
33. Borgsteede, Sander, et al. 2008. Goede zorg in de laatste levensfase volgens patiënten en hun huisarts. Huisarts en Wetenschap 51: 120–124.
34. Giesen, P. H. J, E. Terpstra, and B. P. M. Schweitzer. 2008. Terminale zorg buiten kantoortijd. Medisch Contact 63, 6: 240–243.
35. Achterhuis, Hans. [1979] 1983. De markt van welzijn en geluk: een kritiek van de andragogie. Ambo: Baarn.
36. Trappenburg, Margo. 2008. Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
37. Trappenburg, Margo. 2005. Gezondheidszorg en democratie, rede EUR. Inaugural lecture, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
38. Pollitt, C., and G. Bouckaert. 2004. Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.
39. SCP/Netherlands Institute for Social Research. 2007. De sociale staat van Nederland 2007, p. 179. http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19574&type=org (accessed August 23, 2010).
40. NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie). 2008. Perspectieven op waardig sterven. http://www.nvve.nl/assets/nvve/nieuws/Perspectievennota.pdf (accessed August 23, 2010).
41. Uit vrije wil, burgerinitiatief Voltooid leven. 2010. http://www.uitvrijewil.nu/index.php?id=10 (accessed August 23 and 27, 2010).
42. NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie). 2010. NVVE onderzoekt mogelijkheid levenseinde kliniek. http://www.nvve.nl/nvve2/pagina.asp?pagkey=143915&metkey=375 (accessed August 23, 2010).