Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Print publication year: 2014
  • Online publication date: July 2014

8 - Between socialism and liberalism: law, emancipation and Solidarność

from Part II - Law and Europe’s ideological transformations

Bibliography

Arcimowicz, Jolanta (2003). Rzecznik praw obywatelskich. Warsaw: Trio.
Ash, Timothy Garton (1984). The Polish Revolution: Solidarity, 1980–82. New York, NY: Scribner.
Berman, Harold J. (1947). ‘Commercial Contracts in Soviet Law’, California Law Review 35(2): 191–234.
Davies, Norman (1986). Heart of Europe: A Short History of Poland. Oxford: Oxford University Press.
Ehrlich, Stanisław (1956). Praworządność. Warsaw: Sejm, Biblioteka Po Prostu 5, KiW.
Fuller, Lon L. (1969). The Morality of Law – revised edition. New Haven, CT: Yale University Press.
Fuszara, Małgorzata (2013). ‘Law, Politics and Justice’, Societas/Communitas 1(15), in print.
Ginsburgs, George, (1957). ‘“Socialist Legality” in the U.S.S.R. since the XXth Party Congress’, The American Journal of Comparative Law 6(4): 546–59.
Janoski, Thomas (1998). Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and Social Democratic Regimes. Cambridge: Cambridge University Press.
Jaster, Georg (1994). Der polnische Beauftragte für Bürgerrechte: eine Institution zum Schutz der Grundrechte im Übergang vom realen Sozialismus zum bürgerlichen Rechtsstaat. Baden-Baden: Nomos.
Kaczyńska, Elzbieta and Beata Chmiel (1998). Postulaty 1970–71 i 1980. Warsaw: NOW.
Kurczewski, Jacek (1993). Resurrection of Rights in Poland. Oxford: Oxford University Press.
Kurczewski, Jacek (2003). ‘Przedmowa’, in Jolanta Arcimowicz. Rzecznik praw obywatelskich. Warsaw: Trio, pp. 9–22.
Kurczewski, Jacek (2007). ‘Prawem i lewem. Kultura prawna społeczeństwa polskiego po komuniźmie’, Studia Socjologiczne 2: 33–60.
Kurczewski, Jacek (2010 [1981]). ‘Solidarity, State and Law’, in Jacek Kurczewski and Joanna Kurczewska. Conflict and ‘Solidarność’ 1980/1981, Warsaw: Instytut Lecha Wałęsy, pp. 47–54.
Kurczewski, Jacek (2013). ‘Adam Podgórecki’s Empirical Theory of Law’, Societas/Communitas 15: 79–95.
Kurczewski, Jacek and Barry Sullivan (2002). ‘The Bill of Rights and the Emerging Democracies’, Law and Contemporary Problems 65(2): 251–94.
Laba, Roman (1986). ‘Worker Roots of Solidarity’, Problems of Communism July: 47–67.
Łętowska, Ewa (1995). Po co ludziom konstytucja?Warsaw: ABC.
Mażewski, Lech (2010). ‘Dyskusja na temat reform ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956–1957’, Czasopismo prawno-historyczne, LXII(1): 225–42.
McCrea, Barbara P., Jack C. Piano and George Klein (1984). The Soviet and East European Political Dictionary. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
Nowicki (Novicky), Ivan and Łazar Łunc (L’unc) (1960 [1954]). Kurs radzieckiego prawa cywilnego. Warsaw: KiW.
Nowicki, Marek Antoni (2013). ‘“Raport madrycki” o stanie wojennymHR. Helsinska Fundacja Praw Człowieka. Kwartalnik o prawach człowieka 2(6): 3–7.
Paczkowski, Andrzej and Malcolm Byrne (2007). From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis of 1980–1981: A Documentary History. Budapest: Central European University Press.
Podgórecki, Adam (1991). A Sociologial Theory of Law. Milan: Giuffrè
Vaksberg, Arkady (1990). Stalin’s Prosecutor: The Life of Andrei Vyshinsky. New York, NY: Grove Weidenfeld.
Vyshinsky, Andrei Y. (ed.) (1948). The Law of the Soviet State. New York, NY: Macmillan.
Vyshinsky, Andrei Y. (1952). Zagadnienia teorii państwa i prawa A.J. Wyszyńskiego, Biblioteka Zrzeszenia Prawników Polskich.
Ziemba, Zdzisław A. (1997). Prawo przeciwko społeczeństwu. Warsaw: ISNS University of Warsaw.
Documents
Apel do społeczeństwa i władz PRL (1976) available at www.kor30.sws.org.pl/kor_2doc.htm accessed 6 January 2014.
DiP (1981). Ciemniewski, Jerzy, Jan Górski, Jacek Kurczewski, Jerzy Stembrowicz and Janina Zakrzewska (eds). DiP (Doświadczenie i Przyszłość) Report ‘Prawo, praworzadność i gwarancje prawnemimeographed, Warsaw.
Mały Rocznik Statystyczny 1990 (1990). Warsaw: GUS.
Solidarność (1981). ‘Oświadczenie “SOLIDARNOŚĆ”’, I Krajowy Zjazd Delegatow NSZZ, Uchwała Programowa z Aneksem [Program Declaration with Appendix]. Gdansk, 1981.
Statut NSZZ Solidarność 1980.
Szawlowski, Hanna and Richard Szawlowski (trans.) (1980). ‘Constitution of the Polish People’s Republic’, in William B. Simons (ed.). The Constitutions of the Communist World. Aalphen an den Rijn: Sijthoff & Noordhoff.

Documents

Apel do społeczeństwa i władz PRL (1976) available at www.kor30.sws.org.pl/kor_2doc.htm accessed 6 January 2014.
DiP (1981). Ciemniewski, Jerzy, Jan Górski, Jacek Kurczewski, Jerzy Stembrowicz and Janina Zakrzewska (eds). DiP (Doświadczenie i Przyszłość) Report ‘Prawo, praworzadność i gwarancje prawnemimeographed, Warsaw.
Mały Rocznik Statystyczny 1990 (1990). Warsaw: GUS.
Solidarność (1981). ‘Oświadczenie “SOLIDARNOŚĆ”’, I Krajowy Zjazd Delegatow NSZZ, Uchwała Programowa z Aneksem [Program Declaration with Appendix]. Gdansk, 1981.
Statut NSZZ Solidarność 1980.
Szawlowski, Hanna and Richard Szawlowski (trans.) (1980). ‘Constitution of the Polish People’s Republic’, in William B. Simons (ed.). The Constitutions of the Communist World. Aalphen an den Rijn: Sijthoff & Noordhoff.