Skip to main content Accessibility help
×
Home
  • Get access
    Check if you have access via personal or institutional login
  • Cited by 3
  • Print publication year: 2003
  • Online publication date: March 2008

10 - Rural conditions

from PART III - MATERIAL GROWTH (to c. 1350)

Summary

Sedentary settlement in Scandinavia was predominantly agrarian during the Iron Age and the Middle Ages. Grain cultivation and animal husbandry were the basic means of providing sustenance, but were complemented, according to local conditions, by various forms of hunting, fishing and gathering. Most of the medieval sedentary population of Scandinavia based its existence on a combination of agriculture and animal husbandry. The systems of cultivation and the tillage technology that were employed at the end of the Viking Age had parallels in west and central Europe. Different patterns of settlement have existed in the Nordic countries from prehistoric times. There were farms grouped in villages of different sizes whose resource areas were more or less clearly separated from each other. There were also individual farms corresponding functionally and legally to villages in the sense that they had their own resource territories. Throughout the first millennium AD Danish agrarian society was marked by the continual relocation of rural villages and hamlets.

Related content

Powered by UNSILO
Ambrosiani, B. and Clarke, H., Towns in the Viking Age, Leicester, 1994.
Andersen, P. Sveaas, Samlingen av Norge og kristningen av landet 800–1130, Handbok i Norges historie, 2, Bergen, 1977.
Anderson, T., ‘The churchyard in the Folkebibliotekstomt (Library Site), Trondheim: An interim osteological report’, in Fortiden i Trondheim bygrunn: Folkebibliotekstomten, Meddelelser, 2, Trondheim, 1986.
Andersson, H., ‘Medeltidsarkeologi i Bohuslän’, in Festskrift til Olaf Olsen på 60-årsdagen den 7. juni 1988, København, 1988.
Andersson, H., ‘Medieval archaeology in Scandinavia’, in Andersson, H. and Wienberg, J. (eds.), The Study of Medieval Archaeology: European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology Lund 11–15 June 1990, Stockholm, 1993.
Andersson, H., ‘Sverige: En forskningsöversikt’, in Blom, G. A. (ed.), Urbaniseringsprosessen i Norden, 1, Oslo, 1977.
Andersson, H., Urbanisierte Ortschaften und lateinische Terminologie: Studien zur Geschichte des nordeuropäischen Städtewesen vor 1350, Göteborg, 1971.
Andræ, C. G., ‘Kolonisation, Sverige’, Kulturhistorik leksikon for nordisk middelalder, 8, 1963.
Andræ, C. G., Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid, Studia historica Upsaliensia, 4, Uppsala, 1960.
Andrén, A., ‘Städer och kungamakt – en studie i Danmarks geografi före 1230’, Scandia, 49, 1983.
Andrén, A., ‘State and towns in the Middle Ages: The Scandinavian experience’, Theory and Society, 18, 1989.
Andrén, A., Den urbana scenen: Städer och samhälle i det medeltida Danmark, Acta archaeologica Lundensis, Series in 8°, 13, Lund, 1985.
Andrén, A., Lund, tomtindelning, ägostruktur, sockenbildning, Stockholm, 1984.
Bååth, K., Öde sedan stora döden var: Bebyggelse och befolkning i norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal, Bibliotheca Historica Lundensis, 51, Lund, 1983.
Benedictow, O. J., ‘Den epidemiologiske transisjonen og bekjempelsen av pesten’, The Journal of the Norwegian Medical Association, 114, 30/1994.
Benedictow, O. J., ‘The demography of the Viking Age and the High Middle Ages in the Nordic countries’, Scandinavian Journal of History, 21:3, 1996.
Benedictow, O. J., ‘The Milky Way in history: Breast feeding, antagonism between the sexes and infant mortality in medieval Norway’, Scandinavian Journal of History, 10, 1985.
Benedictow, O. J., The Medieval Demographic System of the Nordic Countries, 2nd edn, Oslo, 1996.
Bertelsen, R. and Urbanczyk, P., ‘Two perspectives on Vågan in Lofoten’, Acta Borealia, 1/2, 1988.
Bjørgo, N., ‘Vågastemna i mellomalderen’, in Imsen, S. and Sandvik, G. (eds.), Hamarspor: Eit festskrift til Lars Hamre, Oslo, 1982.
Bjørkvik, H., Folketap og sammenbrudd 1350–1520, Helle, K. (ed.), Aschehougs Norgeshistorie, 4, Oslo, 1996.
Bjørn, C. (ed.), Det danske landbrugs historie, 1, Odense, 1988.
Blom, G. A. (ed.), Urbaniseringsprosessen i Norden, 1, Oslo, 1977.
Blomkvist, N., ‘Kalmars uppkomst och äldsta tid’, in Hammarström, I. (ed.), Kalmar stads historia, 1, Kalmar, 1979.
Blomqvist, R. and Mortensson, A. W., Thulegrävningen 1961, Lund, 1963.
Boldsen, J., ‘Palaeodemography of two southern Scandinavian medieval communities’, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, New series, 5, Lund, 1983–4.
Broberg, B. and Hasselmo, M., ‘Urban development in Sweden in the Middle Ages’, in Ersgård, L. et al. (eds.), Rescue and Research: Reflections of Society in Sweden 700–1700 A.D., Stockholm, 1992.
Bröste, K., ‘Skeletfundene fra den middelalderlige Rundbygning i Malling’, Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie, 1945.
Carpelan, C., ‘Comments on Sami Viking Age pastoralism – or “the Fur Trade Paradigm” reconsidered’, Norwegian Archaeological Review, 26, 1993.
Christaller, W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland: Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena, 1933.
Christensen, A. E., ‘Über die Entwicklung der dänischen Städte von der Wikingerzeit bis zum 13. Jahrhundert’, in Stenberger, M. (ed.), Die Zeit der Stadtgründung im Osteseeraum, Uppsala, 1965.
Christensen, A. E. et al. (eds.), Danmarks historie, 1, København 1977.
Christophersen, A. and Nordeide, S. W., Kaupangen ved Nidelva, Riksantikvarens skrifter, 7, Trondheim, 1994.
Christophersen, A., ‘Ports and trade in Norway during the transition to historical time’, in Crumlin-Pedersen, O. (ed.), Aspects of Maritime Scandinavia AD 200–1200, Roskilde, 1991.
Cinthio, E., ‘Variationsmuster im dem frühmittelalterlichen Städtewesen Schonens’, in Frühe Städte im westlichen Ostseeraum. Kiel Papers’ 72, Kiel, 1973.
Cinthio, H. and Boldsen, J., ‘Patterns of distribution in the early medieval cemetery at Löddeköpinge’, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, New series, 5, 1983–4.
Damsholt, N., ‘The role of the Icelandic women in the sagas and in the production of homespun cloth’, Scandinavian Journal of History, 9, 1984.
De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, 1–10, Oslo, Øvre Ervik, 1977–91.
Det nordiske syn på forbindelsen mellem hansestæderne og Norden, Det nordiske historikermøde i Århus 1957, Århus, 1957, reprinted 1972.
Dyrvik, S., ‘1536–1814’, in Danielsen, R. et al., Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager, Oslo, 1991.
Dyrvik, S., ‘Befolkningsutviklinga 1700–1850’, in Dyrvik, S. et al., Norsk økonomisk historie 1500–1850, Bergen, 1979.
Dyrvik, S., Den lange fredstiden 1720–1784, Mykland, K. (ed.), Norges historie, 8, 2nd edn, Oslo, 1988.
Eide, O. E., ‘De toskipede kirker i Oslo: Et forsøk på redatering og opphavsbestemmelse med utgangspunkt i de siste utgravninger i Clemenskirken’, unpublished master’s dissertation, University of Bergen, 1974.
Ersgård, L., ‘Vår marknad i Skåne’ – bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden, Stockholm, 1988.
Ersgård, L. et al. (eds.), Rescue and Research: Reflections of Society in Sweden 700–1700 AD, Stockholm, 1992.
Fehring, G. P. (ed.), 25 Jahre Archäologie in Lübeck: Erkenntnisse von Archäeologie und Bauforschung zur Geschichte und Vorgeschichte der Hansestadt, Lübeck, 1988.
Fjällström, P., ‘Den nordsvenska kulturbarriären – en symbol för det mångkulturella Norrland’, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 14, 1987.
Floderus, E., Sigtuna, Sveriges äldsta medeltidsstad, Stockholm, 1941.
Frandsen, K.-E., Vang og tægt: Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682–83, Esbjerg, 1983.
Frank, R., ‘Marriage in twelfth- and thirteenth-century Iceland’, Viator, 4, 1973.
Gardberg, C. J., ‘Kaupunkilaitos keskiajalla ja uuden ajan alussa’, in Suomen kaupunkilaitoksen historia, 1, Helsinki, 1981.
Gejvall, N.-G., ‘Early medieval church at Westerhus in the light of C-14 collagen datings’, in Mårtensson, A. W. (ed.), Res Mediaevalis Archaeologica Lundensia, 3, Lund, 1968.
Gejvall, N.-G., Westerhus: Medieval Population and Church in the Light of Skeletal Remains, Lund, 1960.
Gissel, S. (ed), Falsterundersøgelsen, 1, Det nordiske Ødegårdsprosjekt, 16, Odense, 1989.
Gissel, S. (ed.), Hornsherredundersøgelsen, med indledende metodeafsnit, Det nordiske ødegårdsprosjekt, 2, København, 1977.
Gissel, S. et al. (eds.), Desertion and Land Colonization in the Nordic Countries c. 1300–1600, The Scandinavian Research Project on Deserted Farms and Villages, 11, Uppsala, 1981.
Grenholm, G. (ed.), Den svenska historien, 1–2, Stockholm, 1966.
Haase, C., Die Entstehung der westfälischen Städte, Münster, 1960.
Hagberg, U. E., ‘Den förhistoriska kalmarbygden’, in Hammarström, I. (ed.), Kalmar stads historia, 1, Kalmar, 1979.
Hald, K., ‘Busetnad, Danmark og Sverige’, Kulturhistorik leksikon for nordisk middelalder, 2, 1957.
Hansen, L. I., ‘Slektskap, eiendom og sosiale strategier i nordisk middlelalder’, Collegium Medievale, 7, 1994.
Hansson, P., Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden: Exemplet Närke, Aun, 13, Uppsala, 1989.
Helle, K., ‘Descriptions of Nordic towns and town-like settlements in early literature’, in Ambrosiani, B. and Clarke, H. (eds.), Developments Around the Baltic and the North Sea in the Viking Age, Birka Studies, 3, Stockholm, 1994.
Helle, K., ‘Tidlig byutvikling i Vestnorge’, in Øye, I. (ed.), Våre første byer, Onsdagskvelder i Bryggens Museum, 7, Bergen, 1992.
Helle, K., ‘Towns’, in Pulsiano, Ph. (ed.), Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, New York and London, 1993.
Helle, K., Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536, Bergen bys historie, 1, Bergen, 1982.
Helle, K., Under kirke og kongemakt, Helle, K. (ed.), Aschehougs Norges historie, 3, Oslo, 1995.
Hellesen, J. K. and Tuxen, O. (eds.), Historisk Atlas Danmark, København, 1988.
Helmfrid, S., Östergötland “Västanstång”: Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese, Geografiska Annaler, 1962.
Helmfrid, S. (ed.), Kulturlandskapet och bebyggelsen, Sveriges Nationalatlas, Italy, 1994.
Herteig, A. E., ‘The archaeological excavations at Bryggen, “The German Wharf”, in Bergen, 1955–68: Excavation, stratigraphy, chronology, field-documentation’, in Herteig, A. E. (ed.), The Bryggen Papers, Main Series, 1, Bergen, 1985.
Herteig, A. E., The buildings at Bryggen: Their topographical and chronological development, Herteig, A. E.(ed.), The Bryggen Papers, Main Series, 3:, 1990.
Högberg, U. et al., ‘Maternal deaths in medieval Sweden: an osteological and life table analysis’, Journal of Biosocial Science, 19, 1987.
Holck, P., Cremated Bones: A Medical-Anthropological Study of an Archaeological Material on Cremation Burials, Antropologiske skrifter, 1, Oslo, 1986.
Holck, P., Skjelettmaterialet fra Peterskirken, Tønsberg: En antropologisk rapport, Oslo, 1987.
Holmsen, A., Norges historie fra de eldste tider til 1660, 4th edn, Oslo, 1977.
Holmsen, A., Nye studier i gammel historie, Oslo, 1976.
Hybel, N., ‘The creation of large-scale production in Denmark’, Scandinavian Journal of History, 20, 1995.
Ingesman, P. and Jensen, J. V. (eds.), Denmark i senmiddelalderen, Aarhus, 1994.
Iversen, T., Trelldommen: Norsk slaveri i middelalderen, Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Skrifter, 1, Bergen, 1997.
Jacobsen, G., ‘Sexual irregularities in medieval Scandinavia’, in Bullough, V. L. and Brundage, J. (eds.), Sexual Practices & the Medieval Church, Buffalo and New York, 1982.
Jern, K., ‘Förvaltning, beskatning och befolkningsutveckling i svenska Österbotten före 1809’, in Svenska Österbottens historia, 1, Vasa, 1977.
Jutikkala, E., Bonden i Finland genom tiderna, Helsingfors, 1963.
Karras, R. M., Slavery and Society in Medieval Scandinavia, New Haven and London, 1988.
Kaukiainen, Y., ‘Suomen asuttaminen’, in Jutikkala, E. et al. (eds.), Suomen taloushistoria, 1, Helsinki, 1980.
Kerkkonen, G., Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden, Helsingfors, 1945.
Keyser, R. and Munch, P. A. (eds.), Norges gamle Love indtil 1387, 1, Christiania, 1846.
Klang, L., ‘Kolonisation och bebyggelseutveckling i nordöstra Smålands inland’, Bebyggelse-historisk tidskrift, 11, 1986.
Kulturhistorik leksikon for nordisk middelalder, 1–22, Oslo, København, Malmö, 1956–78.
Kvamme, M., ‘Lokale pollendiagram og bose tningshistorie’, in Näsman, U. and Lind, J. (eds.), Folkevandringstiden i Norden: En krisetid mellem ældre og yngre jernalder, Aarhus, 1988.
Lárusson, M. M., ‘Busetnad, Island: Bebyggelse’, Kulturhistorik leksikon for nordisk middelalder, 2, 1957.
Líndal, S., ‘Ægteskab’, Kulturhistorik leksikon for nordisk middelalder, 20, Oslo, 1976.
Lindkvist, T., Landborna i Norden under äldremedeltid, Studia historica Upsaliensia, 110, Uppsala, 1979.
Lindman, G., Svedjebruket i Munkeröd: Ett exempel på periodiskt svedjande från yngre stenålder till medeltid i södra Bohusläns kustland, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter, 3, Göteborg, 1993.
Lindquist, S.-O., Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Östergötland: Hallebyundersökningen, I, Acta Universitatis Stockholmiensis, Studies in North-European Archaeology, 2, Stockholm, 1968.
Livi-Bacci, M., A Concise History of World Population, Cambridge, Massachusetts, 1989.
Löfgren, O., ‘Family and household among Scandinavian peasants’, Ethnologia Scandinavica, 1974.
Lund, N. and Hørby, K., Samfundet i vikingetid og middelalder 800–1500, Dansk socialhistorie, 2, København, 1980.
Lunde, Ø., Trondheims fortid i bygrunnen: Middelalderbyens topografi på grunnlag av det arkeologiske materialet inntil 1970, Riksantikvarens skrifter, 2, Trondheim, 1977.
Lunden, K., ‘Gardar, bruk og menneske i høgmellomalderen’, Historisk Tidsskrift, Oslo, 1979.
Lunden, K., Norge under Sverreætten, Mykland, K. (ed.), Norges historie, 3, Oslo, 1976.
Magnusson, G., ‘Lågteknisk järnhandtering i Jämtlands län’, Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie, 22, Stockholm, 1986.
Martens, I., Jernvinning på Møsstrond i Telemark: En studie i teknikk, busetning og økonomi, Norske oldfunn, 12, Oslo, 1988.
Marthinsen, L., ‘Maksimum og minimum: Norsk busetnadshistorie etter DNØ’, in Haarstad, K. et al. (eds.), Innsikt og utsyn: Festskrift til Jørn Sandnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Skriftserie fra Historisk institutt, 12, Trondheim, 1996.
Miller, W. I., ‘Some aspects of householding in the medieval Icelandic commonwealth’, Continuity and Change, 3, 1988.
Moring, B., Skärgårdsbor: Hushåll, familj och demografi i en finlänsk kustbygd på 1600-, 1700- och 1800-talen, Helsinki, 1994.
Murray, A. C., Germanic Kinship Structure: Studies in Law and Society in Antiquity and the Early Middle Ages, Studies and Texts. Pontifical Institute of Medieval Studies, 65, Toronto, 1983.
Mykland, K., Gjennom nødsår og krig 1648–1720, Mykland, K. (ed.), Norges historie, 7, 2nd edn, Oslo, 1988.
Myrdal, J. and Söderberg, J., Kontinuitetens dynamik: Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige, Stockholm Studies in Economic History, 15, Stockholm, 1991.
Myrdal, J., ‘Agrarteknik och samhälle under två tusen år’, in Näsman, U. and Lind, J. (eds.), Folkevan-dringstiden i Norden: En krisetid mellem ældre og yngre jernalder, Aarhus, 1988.
Myrdal, J., Medeltidens åkerbruk: Agrarteknik i Sverige ca. 1000 till 1520, Nordiska museets Handlingar, 105, Borås, 1985.
Myrvoll, S., ‘The trade in Eidsborg hones over Skien in the Medieval Period’, in Edgren, T. (ed.), Proceedings of the Third Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Mariehamn, Åland, Finland, 8–11. October 1984, Iskos, 5, Helsinki, 1985.
Nedkvitne, A. and Norseng, P., Byen under Eikaberg, Oslo bys historie, 1, Oslo, 1991.
Niitemaa, V., Baltian historia, Porvoo, 1959.
Norrbäck, N. (ed.), Finlands historia, 1, Ekenäs, 1992.
Oftedal, M., ‘Busetnad’, KLMN, 2, 1957.
Ólafsson, G. (ed.), Hus, gård och bebyggelse: Föredrag från det XVI nordiska arkeologmötet, Island 1982, Reykjavík, 1983.
Olofsson, S. E., ‘Övre Norrlands medeltid’, in Westin, G. (ed.), Tiden till 1600, Övre Norrlands historia, 1, Umeå, 1962.
Orrman, E., ‘Den svenska bebyggelsens historia’, in Zilliacus, K. (ed.), “Finska skären”: Studier i åboländsk kulturhistoria utgivna av Konstsamfundet till dess 50-årsjubileum 1990, Helsingfors, 1990.
Orrman, E., ‘Ett forsök att beräkna bebyggelsens omfattning i Finland vid utgången av högmedeltiden’, in Haarstad, K. et al. (eds.), Innsikt og utsyn: Festskrift til Jørn Sandnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Skriftserie fra Historisk institutt, 12, Trondheim, 1996.
Orrman, E., ‘Ett samhälle av bönder och syndersfolk’, in Emsalöboken, 1, Borgå, 1992.
Orrman, E., ‘Geographical factors in the spread of permanent settlement in parts of Finland and Sweden from the end of the Iron Age to the beginning of modern times’, Fennoscandia archaeologica, 7, 1991.
Orrman, E., ‘Om geologiska faktorers inverkan på bebyggelsen i södra Finland mot slutet av järnåldern och under tidig medeltid’, Historisk Tidskrift för Finland, 72, 1987.
Orrman, E., ‘Svedjebruk på 1500-talets finska kungsgårdar’, in Larsson, B. (ed.), Svedjebruk och röjningsbränning i Norden – terminologi, datering, metoder, Skrifter om skogs- och lant-brukshistoria, 7, Stockholm, 1995.
Persson, E. and Persson, O., ‘Medeltidsfolket från kvarteret Repslagaren’, in Mårtensson, A. W. (ed.), S:t Stefan i Lund: Ett monument ur tiden, Lund, 1981.
Persson, O., ‘Undersökning av människoskelett’, in Mårtensson, A. W. (ed.), Uppgrävt förflutet för Pkbanken i Lund: En investering i arkeologi, Lund, 1976.
Petersen, E. Ladewig, Fra standssamfund til rangsamfund 1500–1700, Dansk socialhistorie, 3, København, 1981.
Pulsiano, Ph. (ed.), Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, New York and London, 1993.
Rahmqvist, S., Sätesgård och gods: De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelseshistoria, Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, 53, Uppsala, 1996.
Sandnes, J. and Salvesen, H., Ødegårdstid i Norge: Det nordiske ødegårdsprosjekts norske undersøkelser, Det nordiske ødegårdsprosjekt: Publikasjoner, 4, Oslo, 1978.
Sandnes, J., ‘Ødegårdsprosjektet og tallet på gårdsbruk i Norge i høgmiddelalderen’, Historisk Tidsskrift, 58, Oslo, 1979.
Sandnes, J., ‘Bosetning og næringsliv i Nordvestskandinavia i yngre jernalder og tidlig kristen middelalder: en oversikt’, in Baudou, E. and Dahlstedt, K.-H. (eds.), Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning, Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in Humanities, 24, Umeå, 1980.
Sandnes, J., ‘Tolv kyr, to hester og tre træler: Litt om omfanget av træleholdet i Norge i vikingtid og tidlig kristen tid’, Historisk Tidsskrift, 62, Oslo, 1983.
Sandnes, J., Ødetid og gjenreisning: Trøndsk busetningshistorie ca. 1200–1600, Oslo, 1971.
Sandnes, J. and Stemshaug, O. (eds.), Norsk Stadnamnleksikon, Oslo, 1976.
Sarmela, M., ‘Swidden cultivation and environment’, in Larsson, B. (ed.), Svedjebruk och röjningsbränning i Norden – terminologi, datering, metoder, Skrifter om Skogs- och lantbruk-shistoria, 7, Stockholm, 1995.
Sawyer, B. and P., Medieval Scandinavia: From Conversion to Reformation, The Nordic Series, 17, Minneapolis, 1993.
Schia, E., ‘Urban Oslo: Evolution from a royal stronghold and administrative centre’, in Myrvoll, S. el al. (eds.), Archaeology and the Urban Economy, Festschrift to Asbjørn E. Herteig, Arkeologiske skrifter fra Historisk Museum, Universitetet i Bergen, 5, Bergen, 1989.
Schia, E., Oslo innerst i Viken: Liv og virke i middelalderbyen, Oslo, 1991.
Schück, A. (ed.), Befolkning under medeltiden, Nordisk Kultur, 2, Stockholm, Oslo and København, 1938.
Selinge, K. G., ‘Reviderad karta – reviderad forntid?’, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 11, 1986.
Selinge, K.-G., ‘Graves and Iron Age settlement’, in Selinge, K.-G. (ed.), Cultural Heritage and and Preservation, National Atlas of Sweden, Italy, 1994.
Sellevold, B. J. et al., Iron Age Man in Denmark, Nordiske Fortidsminder, Ser. B, 8, København, 1984.
Semmingsen, I. et al. (eds.), Norges kulturhistorie, 1, Oslo, 1979.
Sigurðsson, J. V., ‘Forholdet mellom frender, hushold og venner på Island i fristatstiden’, Historisk Tidsskrift, Oslo, 1995.
Siven, C. H., ‘On reconstructing the (once) living population from osteological age data’, International Journal of Anthropology, 6, 1991.
Soininen, A. M., Vanha maataloutemme, Historiallisis Tutkimuksia, 96, Forssa, 1975.
Sømme, A., Jordbrukets geografi i Norge, A–B, Skrifter fra Norges Handelshøyskole i rekken geografiske avhandlinger, 3, Bergen, 1949–59.
Sporrong, U. and Wennersten, E., Marken, gården, släkten och arvet, Solna, 1995.
Sporrong, U., Kolonisation, bebyggelseutveckling och administration: Studier i agrar kulturland-skapsutveckling under vikingatid och tidig medeltid med exempel från Uppland och Närke, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet, Meddelanden, 61, Stockholm, 1985.
Sporrong, U., Mälarbygd: Agrar bebyggelse och odling ur ett historisk-geografiskt perspektiv, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet, Meddelanden, 61, Stockholm, 1985.
Stenvik, L. F., ‘Samfunnsstrukturer i Trøndelag i jernalderen’, in Gullberg, K. (ed.), Järnåldern i Mittnorden: Ett symposium kring nya arkeologiska och ekologiska forskningsrön, Acta Antiqua Ostrobotniensia, 4, Vasa, 1994.
Storli, I., ‘Sami Viking Age pastoralism – or “the Fur Trade Paradigm” reconsidered’, Norwegian Archaeological Review, 26, 1993.
Taavitsainen, J.-P., ‘Kaskeaminen ja metsästys erämailla’, Kalevalaseuran vuosikirja, 73, 1994.
Teitsson, B. and Stefánsson, M., ‘Um rannsóknir á íslenzkri byggðarsögu tímabilsins fyrir 1700’, Saga, 10, 1972.
Tesch, S., ‘Sigtuna: Stronghold and early town’, in Nilsson, L. and Lilja, S. (eds.), The Emergence of Towns: Archaeology and Early Urbanization in Non-Roman North-West Europe, Studier i stads- och kommunhistoria, 14, Stockholm, 1996.
Tollin, C., ‘Tidigmedeltida kolonisation i mellersta Småland’, Ymer, 106, 1986.
þorláksson, H., ‘Arbeidskvinnens, særlig veverskens økonomiske stilling på Island’, in Gunneng, H. and Strand, B. (eds.), Kvinnans ekonomiska ställning under nordisk medeltid: Uppsatser framlagda vid ett Kvinnohistoriskt symposium i Kungälv 8–12 oktober 1979, Göteborg, 1981.
Tornberg, M., ‘Storfamiljinstitutionen i Finland’, Nord-Nytt, 1972.
Ulsig, E., ‘Højmiddelalderens danske godssystem set i europæisk sammenhæng’, Bol og by, Land-bohistorisk Tidsskrift, 2, 1996.
Ulsig, E., ‘Landboerne i Skæring: En retrospektiv analyse’, in Ilsøe, H. and Jørgensen, B. (eds.), Plov og pen: Festskrift til Svend Gissel, København, 1991.
Ulsig, E., ‘Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundre’, Historisk Tidsskrift, 91, København, 1991.
Ulsig, E., Danske adelsgodser i middelalderen, København, 1968.
Urbanczyk, P., Medieval Arctic Norway, Warszawa, 1992.
Vahtola, J., ‘Kansojen moninaisuus’, in Hederyd, O. and Alamäki, Y. (eds.), Tornionlaakson historia, 1, Malung, 1991.
Vebæk, C. L., ‘Kolonisation, Kolonisation af Grønland’, Kulturhistorik leksikon for nordisk middelalder, 8, 1963.
Vikkula, A., Seppälä, S.-L. et al., ‘The ancient field of Rapola’, Fennoscandia archaeologica, 11, 1994.
Wallerström, T., Norrbotten, Sverige och medeltiden: Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi, 1, Lund Studies in Medieval Archaeology, 15:, Stockholm, 1995.
Wastenson, L., National Atlas of Sweden, 1–17, Stockholm 1990–6.
Windelhed, B., Barknåre by: Markanvändning och bebyggelse i en uppländsk by under tusen år, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet: Meddelanden, B 92, Stockholm, 1995.
Wrigley, E. A., ‘Mortality in pre-industrial England: The example of Colyton, Devon, over three centuries’, Dædalus, 97, 1968.
Zachrisson, I. et al., Möten i gränsland: Samer och germaner i Mellanskandinavien, Stockholm, 1997.
Zachrisson, I., ‘Arkeologi och etnicitet: Samisk kultur i mellersta Sverige ca. 1–1500’, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 14, 1988.