Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-544b6db54f-s4m2s Total loading time: 0.242 Render date: 2021-10-17T10:51:14.805Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": true, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true, "newEcommerce": true, "newUsageEvents": true }

The Evangelical Lutheran Church in Denmark and the Multicultural Challenges

Published online by Cambridge University Press:  30 September 2011

Hans Morten Haugen*
Affiliation:
Diakonhjemmet University College
*
Address correspondence and reprint requests to: Hans Morten Haugen, Diakonhjemmet University College, Diakonveien 14, P.O. Box 184, Vinderen, 0319 Oslo, Norway. E-mail: haugen@diakonhjemmet.no

Abstract

Christianity and Danishness are mutually reinforcing phenomena in Denmark. Three factors applying specifically to Denmark explain this: first, the lack of national representative bodies of the Evangelical Lutheran Church in Denmark; second, the journal Tidehverv (“New Era”) has nurtured a conservative and nationalistic Christian ethics among parts of the Danish clergy; and third, Danish politicians' abuse of the links between Christianity and Danishness as a tool in their anti-immigration strategies.

Type
Articles
Copyright
Copyright © Religion and Politics Section of the American Political Science Association 2011

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Ahrendtsen, Alex. 2004. “I krigens hus, anmeldelse (In the House of War-Review).” Tidehverv 78: 19.Google Scholar
Andersen, Poul E. 2006. “Kulturrelativismen møder islam (Cultural Relativism meets Islam).” In Storm over Europa. Islam — Fred Eller Trussel, eds. Nørgaard, Lone, and Wulff, Tabita. Kongens Lyngby: Holkenfeldt 3, 97113.Google Scholar
Bellah, Robert N. 1967. “Civil Religion in America.” Daedalus 96: 121.Google Scholar
Blom, Svein. 2006. Holdninger til innvandrere og innvandring 2006, med komparative data fra den europeiske samfunnsundersøkelsen, SSB notat 2006/77 (Attitudes to Immigrant and Immigration 2006, with Data from the European Social Survey). Oslo: Statistisk Sentralbyrå.Google Scholar
Botvar, Pål Kjetil. 2009. “Scandinavian Folk Churches, Chauvinism and Xenophobia.” In Holy Nations and Global Identities Civil Religion, Nationalism, and Globalisation, eds. Annika, Hvithamar, Warburg, Margit, and Jacobsen, Brian Arly. Haag: Brill, 183–97.CrossRefGoogle Scholar
Bramming, Torben. 1993. Tidehvervs historie (The History of New Era). Fredriksberg: Anis.Google Scholar
Breengaard, Carsten. 2007. “En doktorgrad forpligter (A PhD Sets the Requirements).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/269844 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Christensen, Jens. 1989. “Konfrontation — islam og kristendom (Confrontation — Islam and Christianity).” http://www.answering-islam.org/Books/Christensen/christensen.pdf. (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Råd, Det Mellemkirkelige. 2003. Årsberetning (Annual Report). Copenhagen: Evangelical Lutheran Church in Denmark.Google Scholar
Råd, Det Mellemkirkelige. 2004. Årsberetning (Annual Report). Copenhagen: Evangelical Lutheran Church in Denmark.Google Scholar
Eriksen, Jens-Martin, and Stjernfelt, Frederik. 2008. Adskillelsens politikk. Multikulturalisme — ideologi og virkelighed (Politics of Separation. Multiculturalism — Ideology and Reality). Copenhagen: Lindhardt & Ringhof.Google Scholar
Esposito, John L., and Mogahed, Dalia. 2007. Who Speaks For Islam? What A Billion Muslims Really Think? New York: Gallup Press.Google Scholar
Fergo, Tove. 2007. “Lokal forankring og rummelighed (Local Embeddedness and Adequate Space).” In Karma, kirke og koran: Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring (Karma, Church and Quran: Religious Pluralism as a Challenge to the Folk Church), eds. Christensen, Berit Schelde, Viggo, Mortensen and Lars Buch, Viftrup. Højberg: Forlaget Univers, 6371.Google Scholar
Fidjestøl, Alfred. 2007. “Kampen om Grundtvig (The Struggle over Grundtvig).” Klassekampen, 27 December, 1215.Google Scholar
Fogh Rasmussen, Anders. 2005. “Anders Fogh Rasmussen om Grundtvig og Kierkegaard (Anders Fogh Rasmussen on Grundtvig and Kierkegaard).” http://www.kristendom.dk/artikel/267747 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Fogh Rasmussen, Anders. 2006. “Hold religionen indendørs (Keep Religion Indoors).” http://aforisme.dk/192 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Folkekirke og religionsmøde. 2006a. Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer (Report from Consultation among Muslim Organisations and Mosques). Århus: Folkekirke og religionsmøde.Google Scholar
Folkekirke og religionsmøde. 2006b. “Ytringsfrihed og respect (Freedom of Expression and Respect).” http://www.religionsmoede.dk/index.php/nyheder/71-ytringsfrihed-og-respekt (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Folkekirke og religionsmøde. 2008a. Tro i tiden – Lytterunde blandt mennesker inspireret af østlig religiøsitet og spiritualitet (Contempory Faith — A Consultation Among Persons Inspired by Eastern Religiosity and Spritituality). Århus: Folkekirke og religionsmøde.Google Scholar
Folkekirke og religionsmøde. 2008b. “Folkekirke og Religionsmøde (The Folk Church and Religious Dialogue).” http://www.religionsmoede.dk/index.php/om/folkekirke-og-religionsmode (Accessed on August, 1 2011).Google Scholar
Folkekirke og religionsmøde. 2008c. “Rapport fra den tredje konference i kristen-muslimsk samtaleforum (Report from the Third Conference in Christian-Muslim Dialogue Forum).” http://www.religionsmoede.dk/index.php/nyheder/142-rapport-fra-3-konference (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Folkekirke og religionsmøde. 2009. “Rapport fra den fjerde konference i kristen-muslimsk samtaleforum (Report from the Fourth Conference in Christian-Muslim Dialogue Forum).” http://www.religionsmoede.dk/images/religionsmoede/billeder/4-kms/kms-rapport-4-web.pdf (August 1, 2011).Google Scholar
Goul Andersen, Jørgen, and Bjørklund, Tor. 2000. “Radical Right-Wing Populism in Scandinavia: From Tax Revolt to Neoliberalism and Xenophobia.” In The Politics of the Extreme Right: From the Margins to the Mainstream, ed. Hainsworth, Paul. London: Pinter, 193224.Google Scholar
Goul Andersen, Jørgen, and Bjørklund, Tor. 2008. “Scandinavia and the Far Right.” In The Far Right in Europe. An Encyclopedia, eds. Davies, Peter, and Jackson, Paul. Oxford: Greenwood Press, 147163.Google Scholar
Goul Andersen, Jørgen. 2007. “Nationalism, New Right, and New Cleavages in Danish Politics: The Foreign and Security Policy of the Danish Peoples' Party.” In Europe for the Europeans. The Foreign and Security Policy of the Populist Radical Right, ed. Liang, Christina Schori. Aldershot: Ashgate, 105123.Google Scholar
Grosbøll, Mette Kathrine. 2006. Teologisme – om Tidehvervs vej til Christiansborg (Theologism - How ‘New Era’ Entered the Danish Parliament). Fredriksberg: Anis.Google Scholar
Gundelach, Peter, Iversen, Hans Raun, and Warburg, Margit, eds. 2008. I hjertet af Danmark: Institutioner og mentaliteter. (In the Heart of Denmark: Institutions and Mentalities). København: Hans Reitzels Forlag.Google Scholar
Høgenhaven, Jesper. 2004. “Hadet til kristenheden (The Hate Against Christianity).” Tidehverv 78: 177179.Google Scholar
Horstmann, Johannes. 1988. “Om at være muhammedansk flygtning eller indvandrer i Danmark (Being a Muslim Refugee or Immigrant in Denmark).” Tidehverv 62: 149153, 158.Google Scholar
Islamic Council in Norway. 2008. “Uheldig og splittende fremgangsmåte (Unfortunate and Dividing Approach).” http://irn.no/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=75 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Jansen, Flemming. 2005. “Lallende naive præster (Ridicuously Naïve Priests).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/53819 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Jespersen, Karen, and Pittelkow, Ralf. 2007. Islamister og naivister: Et anklageskrift (Islamists and Naivists: A Criticism). Oslo: Kagge.Google Scholar
Karpantschof, René. 2002. Populism and Right Wing Extremism in Denmark 1980–2001. Copenhagen: Copenhagen University.Google Scholar
Karpantschof, René. 2003. “Højreradikalismen i Danmark — en politik model på historisk- sociologisk grund (The Radical Right in Denmark – A Historical-Sociologically Embedded Political Model).” Dansk Sociologi 14: 2541.CrossRefGoogle Scholar
Kirkeministeriet. 1998. “Dåpsoblæring (Christian Training).” http://www.km.dk/ministeriet/publikationer/vejledninger/daabsoplaering.html (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kirkeministeriet. 2004. “En folkekirke – men tæt på. Et dæbatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken (A Folk Church – Being Close to You. A Discussion Pamphlet on Democracy. Economy and the States' Relation to the Evangelical Lutheran Church in Denmark).” http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/20040604debatoplaeg.pdf (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kirkeministeriet. 2006a. “Rapport fra arbeidsgruppen om kirkelige læresager mv (Report from the Working Group on Doctrinal Issues and Other Matters).” http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/betaenkninger/Rapport_om_gejstlige_l_resager.pdf (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kirkeministeriet. 2006b. “Klager over bishop Kjeld Holms over hans tilslutning til det såkallede præsteinitiativ og over hans prædiken juledag 2005 (Complaints Concerning Bishop Kjeld Holm's Support to the So-called Priest Initiative and his Preaching on Christmas Day 2005).” http://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/nyheder/Notat_om_klager_over_biskop.pdf (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Klausen, Jytte. 2009. The Cartoons That Shook the World. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Krarup, Søren. 1987. “Kristendommen sætter nationaliteten! (Christianity Gives Nationality!)” Tidehverv 61: 2526.Google Scholar
Krarup, Søren. 2000. Dansen om menneskerettighederne (The Dance Around Human Rights). Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
Krarup, Søren. 2003. “Tidehverv (New Era).” Tidehverv 77: 6162.Google Scholar
Krarup, Søren. 2007. “Kulturkamp (Culture War).” Tidehverv 81:193194.Google Scholar
Krarup, Søren. 2008. “Kirkekamp (Ecclasiastical War).” Tidehverv 82: 13.Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2006a. “Se listen med de protesterende præster (See the List with the Protesting Priests).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/51668 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2006b. “Hør optagelser fra præsteinitiativets flygtningehøring (Hear Recordings from the Priest Initiative's Hearing on Refugees).” http://www.kristendom.dk/artikel/268034 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2006c. “Religionen i Foghs private rum (Religion in Fogh's Private Space).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/33330 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2006d. “Leder: Rohdehoved (Editiorial: Rohdehoved [Criticizing Liberal Party Politician, Jens Rohde]).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/52048 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2006e. “Dansk kirkedelegation ind i konfliktmaegling (Danish Church Delegation Involved in Conflict Mediation).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/52048 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2006f. “Generalsekretær opfordrer til brobygning mellem kristne og muslimer (Secretary-General Encourages Bridge-Building between Christians and Muslims).” http://www.kristendom.dk/artikel/267781 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2007. “Ikke så troende, at det gør noget (Not Affectionate Believe).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/262303 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Kristeligt Dagblad. 2008. “Folkekirken får topkarakter for integration (The Evangelical Lutheran Church in Denmark Gets Top Score for Integration Efforts).” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/279284 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Leirvik, Oddbjørn. 2000. “Dialog eller konfrontasjon? Religion — og kulturmøte mellom kristne og muslimer i Norden Rapport fra seminar på Voksenkollen 10–12 Mars (Dialogue or Confrontation? Religious and Cultural Encounter between Christians and Muslims in the Nordic Countries. Report from a Seminar at Voksenkollen, March 10–12).” http://folk.uio.no/leirvik/tekster/Lysebu_referat.htm (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Lodberg, Peter, ed. 2007. Sammenhcengskraften. Replikker til Fogh (Social Cohesion. Replies to Fogh). Højberg: Univers.Google Scholar
Lüchau, Peter. 2007. “Nation, Religion and Globlization in Denmark.” Nordic Journal of Religion and Society 20: 7994.Google Scholar
Marqvard Rasmussen, Steen. 2007, “Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring [Appendix] (Religious plurailty as a challenge for the Folk Church).” In Karma, kirke og koran: Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring (Karma, Church and Quran: Religious Pluralism as a Challenge to the Folk Church), eds. Christensen, Berit Schelde, Mortensen, Viggo, and Viftrup, Lars Buch. Højberg: Forlaget Univers, 145257.Google Scholar
Minerva. 2007. “Frihetskampen, Intervju med Søren Krarup (The Fight for Freedom. Interview with Søren Krarup).” http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=3017&id=2308200712114331801 &magasin=ja (Accessed on August 1,2011).Google Scholar
Mogensen Mogens, S. 2007, “Mission eller dialog (Mission or Dialogue).” In Karma, kirke og koran: Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring (Karma, Church and Quran: Religious Pluralism as a Challenge to the Folk Church), eds. Christensen, Berit Schelde, Mortensen, Viggo and Viftrup, Lars Buch. Højberg: Forlaget Univers, 111127.Google Scholar
Mogensen, Mogens S. 2007. “Mission eller dialog (Mission or Dialogue).” In Karma, kirke og koran: Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring (Karma, Church and Quran: Religious Pluralism as a Challenge to the Folk Church), eds. Berit Schelde, Christensen, Mortensen, Viggo and Viftrup, Lars Buch. Højberg: Forlaget Univers, 111127Google Scholar
Mudde, Cas. 2007. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Nielsen, Harald, ed. 2000. Samtalen fremmer forståelsen (Dialogue Promotes Understanding). Valby: Unitas Forlag.Google Scholar
Norris, Pippa, and Inglehart, Ronald. 2004. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Norwegian Commission for Human Values. 2001. Et brev om frihet; verdimelding (A Letter on Freedom; Commission on Human Values Report). Oslo: Verdikommisjonen.Google Scholar
Østergaård, Uffe. 1994. “Nation-Building Danish Style. State, Nation and National Identity in the Danish Nation-State in the 19th Century.” In Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century, ed. Sørensen, Øystein.Oslo: Research Council of Norway.Google Scholar
Popper, Karl. 1971. The Open Society and Its Enemies. Princeton,: Princeton University Press.Google Scholar
Pors, Kristine Kaaber. 2000. “Fokus på sameksistensen. Folkekirkemedlemmer, muslimer og andre danskere (Focus on Coexistence. Members of the Folk Church, Muslims and Others Danes).” In Samtalen fremmer forståelsen (Dialogue Promotes Understanding), ed. Nielsen, Harald.Valby: Unitas Forlag, 4581.Google Scholar
Raun Iversen, Hans. 2006. “Secular Religion and Religious Secularism.” Nordic Journal of Religion and Society 19: 7592.Google Scholar
Repstad, Pål. 2009. “Civil Religion in an Age of Changing Churches and Societies. A Look at the Nordic Situation.” In Holy Nations and Global Identities Civil Religion, Nationalism, and Globalisation, eds. Hvithamar, Annika, Margit, Warburg, and Brian, Arly Jacobsen. Haag: Brill, 199213.CrossRefGoogle Scholar
Rydgren, Jens. 2004. “Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The Case of Denmark.” West European Politics 27: 474502.CrossRefGoogle Scholar
Schoop, Morten. 2007. “Det kan du selv være Anmeldelse av Mette Kathrine Grosbølls Teologisme — om tidehvervs vej til Christiansborg (Be it Yourself. Review of Mette Kathrine Grosbøll's Theologism - How ‘New Era’ Entered the Danish Parliament).” http://www.litteraturnu.dk/univers.php?action=read&id=1036 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Slot-Henriksen, Rolf. 2006. “På vej mot kaos? (Towards Chaos?)” http://inif.dk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=81 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Smith, Anthony. 1999. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Smith, Anthony. 2003. Chosen People: Sacred Sources of National Identity. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Smith, Anthony. 2009. “Hierarchy and Covenant in the Formation of Nations.” In Holy Nations and Global Identities Civil Religion, Nationalism, and Globalisation, eds. Hvithamar, Annika, Margit, Warburg, and Brian Arly, Jacobsen. Haag: Brill, 2145.Google Scholar
Stålsett, Gunnar. 2004. “Om toleranse og terror. Kirkens og religionenes ansvar (On Tolerance and Terror. The Responsibility of the Church and the Religions).” Kirke og Kultur 109: 473–87.Google Scholar
Stubager, Rune. 2006. The Education Cleavage: New Politics in Denmark. Aarhus: Politica.Google Scholar
Stubager, Rune. 2009. The Education Cleavage: The Socio-Structural Foundations of Culture Wars, paper presented at IPSA's 21st World Congress of Political Science, Santiago 12–16 July 2009.Google Scholar
Thomsen, Jens Petter F. 2006 Konflikten om de nye danskere (Conflicts Over the New Danes). Copenhagen: Akademisk forlag.Google Scholar
Tidehverv. 2008. “Bøger til salg på Tidehvervs Forlag (Books for Sale at New Era Publishing).” http://tidehverv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=45 (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
Warburg, Margit. 2008. “Danebrog: Waving in and out of Danish Civil Religion.” Nordic Journal of Religion and Society 21: 165184.Google Scholar
World Council of Churches. 2006. “Mutual respect, responsibility and dialogue with people of other faiths.” www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/porto-alegre-2006/1-statements-documents-adopted/international-affairs/report-from-the-public-issues-committee/people-of-other-faiths.html (Accessed on August 1, 2011).Google Scholar
2
Cited by

Send article to Kindle

To send this article to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

The Evangelical Lutheran Church in Denmark and the Multicultural Challenges
Available formats
×

Send article to Dropbox

To send this article to your Dropbox account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Dropbox.

The Evangelical Lutheran Church in Denmark and the Multicultural Challenges
Available formats
×

Send article to Google Drive

To send this article to your Google Drive account, please select one or more formats and confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your <service> account. Find out more about sending content to Google Drive.

The Evangelical Lutheran Church in Denmark and the Multicultural Challenges
Available formats
×
×

Reply to: Submit a response

Please enter your response.

Your details

Please enter a valid email address.

Conflicting interests

Do you have any conflicting interests? *