Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-56f9d74cfd-h5t46 Total loading time: 1.424 Render date: 2022-06-27T18:59:53.312Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "useRatesEcommerce": false, "useNewApi": true }

Bibliography

Published online by Cambridge University Press:  22 May 2020

Chiara Maritato
Affiliation:
Università degli Studi di Torino, Italy
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2020

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

Ahmad, Mirza Bashir-ud-Din Mahmood. Muhammad the Liberator of Women. 1st ed. Tilford, UK: Islam International Publications, 1991.Google Scholar
Altaş, Nurullah. “Dini Danışmanlığin Teorik Temelleri.” Ilahiyat Fakültesi Dergisi 41 (2000): 327–50.Google Scholar
Arslan, Mustafa. Kadın Kur’an Kursu Öğreticilerinde Iş ve Aile Hayatının Dengelenmesi. Ankara: Turkiye Diyanet Vakfı, 2013.Google Scholar
Avcı Erdemli, Kadriye. “Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme (3T) Projesi.” Din ve Hayat, 2013, TVD Yay. Matbaası ed.Google Scholar
Avcı Erdemli, Kadriye. “Vaize Kimdir? Görevleri Ve Sorunları Nelerdir?” Tasavvufokulu, August 18, 2012. https://bit.ly/36PWT4G.Google Scholar
Aycan, Irfan. “Islam Geleneğinde Cami ve Kadın.” In Cami Kadın ve Aile, edited by Yeşilyurt, Mustafa, 1321. Halk Kitapları 234. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar
Bardakoğlu, Ali. “Kadın Sorunlarının Kaynağı Din Değildir.” In Kadın ve Aile Yazıları, edited by Parlak, Ali Osman, 121–23. Halk Kitapları 195. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2012.Google Scholar
Bardakoğlu, Ali. Religion and Society: New Perspectives from Turkey. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2009.Google Scholar
Bardakoğlu, Ali. Yüzyıl Türkiye’sinde Din ve Diyanet. DIB Yayinlari. Vol. 1. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2010.Google Scholar
Başar, Serpil. “Bayan Vaizlerin Mesleki Sorunlarn ve Çözüm Önerileri.” In Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu I (17–18 Aralık 2011), edited by Derin, Ismail, 647–51. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar
Bayraktar Karahan, Fatma. Iz Bırakanlar. Medeniyetemiz Inşa Eden Kadınlar. Halk Kitapları 346. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2018.Google Scholar
Bayraktar Karahan, Fatma. Rahman’ın Kadın Kulları. Halk Kitapları 346. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2018.Google Scholar
Bayraktar Karahan, Fatma. “Camin Fonksiyon Çeşitliği.” In Cami Kadın ve Aile, edited by Yeşilyurt, Mustafa, 6571. Halk Kitapları 234. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.Google Scholar
Bayram, Fatma. Bir Vaizenin Günlüğü. Üsküdar, İstanbul: Kaknus Yayinlari, 2010.Google Scholar
Bulut, Aytekin. Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018.Google Scholar
Cebeci, Suat. Dini Danışma ve Rehberlik. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2016.Google Scholar
Sargut, Cemalnur [Women in Sufism]: www.cemalnur.org.Google Scholar
Çınar, Aliye. “Kadının Kendi Olması ve Kendini Bulması.” In Kadın Dindarlığı, edited by Derin, Ismail, 3542. Halk Kitapları 214. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar
Cosar, Simten, and Yegenoglu, Metin. “The Neoliberal Restructuring of Turkey’s Social Security System.” Monthly Review. https://bit.ly/2Z4Q9gl.Google Scholar
Ahmet, Cubbeli [Sermons]: www.cubbeliahmethoca.tv.Google Scholar
Daʿwah, . The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford Islamic Studies Online. www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0182. Last consulted on September 19, 2015.Google Scholar
Demi̇r, Zekiye. Almanya’da Yaşayan Türk Kadınları Durumları, Sorunları, Din ve Diyanet Algıları. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2010.Google Scholar
Derin, Ismail. Kadın Dindarlığı. Halk Kitapları 214. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. 2010 Faaliyet Raporu. Ankara: Diyanet Işleri Başkanlığı Yayınları, 2011.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. 2013 Din Hizmetleri Raporu. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayınları, 2014.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. 2015 Faaliyet Raporu. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayınları, 2016.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. 2017 Faaliyet Raporu. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2018.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. “Answers to Six Key Questions concerning Alevi.” 2008. www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/aciklama-alevilik/5936? getEnglish=.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. Diyanet Işleri Başkanlığı Faaliyet Raporu 2013. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayınları, 2014.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. Hizmetler ve Projeler 2003–2010. Vol. 818. Ankara: Diyanet Işleri Başkanlığı Yayınları, 2011.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı. Strateji Geliştirme Başkanlığı. “Diyanet İşleri Başkanlığı İstatistikler 2017.” Ankara: Diyanet Işleri Başkanlığı, 2018.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı’s Directive, Aile İrşat ve Rehberkik Bürolari Çalişma Yönergesi, No. 633, March 19, 2010.Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı’s Directive. Aile İrşat ve Rehberkik Büroları Genelgesi, No. 204, August 29, 2013Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı’s Directive. Görev ve çalisma Yönergesi, No. 29033, June 17, 2014Google Scholar
Diyanet Işleri Başkanlığı’s Directive. Aile ve Dinî Rehberlik Büro veya Merkezleri Çalışma Yönergesi No. E.14480, July 23, 2015Google Scholar
Başkanlığı, Diyanet Işleri. Din Işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı [Higher Council of Religious Affairs].Google Scholar
Başkanlığı, Diyanet Işleri. Fatwa Online Platform. https://fetva.diyanet.gov.tr/Kurul-Anasayfa.Google Scholar
Durmuş, Alpaslan. “Türk Din Eğitiminde Öncü Bir Isim: Beyza Bilgin.” Değerler Eğitimi Dergisi 1, no. 3 (2003): 145–67.Google Scholar
Er, İzzet, Bekaroğlu, Mehmet, and Çekin, Ahmet. Kadın ve Aileye Yönelik Çalışmalar. Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2007–2009. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2010.Google Scholar
Islamoğlu, Mustafa. [Sermons]. www.mustafaislamoglu.com.Google Scholar
Müftülüğü, Istanbul Il [Provincial Mufti Office] website: http://istanbul.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx.Google Scholar
Müftülüğü, Istanbul Il. Archive online: https://bit.ly/2S8vneq.Google Scholar
Müftülüğü, Istanbul Il. Number of personnel: https://bit.ly/2S5WVRD.Google Scholar
Müftülüğü, Istanbul Il. Family Offices: https://bit.ly/2s0oRfc.Google Scholar
Kabacaoğlu, Tûba. “Kadınlar Cami Ile Barışıyor.” Aksion (August 2005). www.aksiyon.com.tr/kapak/kadinlar-cami-ile-barisiyor_513674.Google Scholar
Kara, Ismail. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam. Istanbul: Dergah, 2008.Google Scholar
Meriç, Nevin. “Fetva Sorularında Iffet.” Din ve Hayat, no. 19, 2013.Google Scholar
Meriç, Nevin. “Istanbul Müftülüğü Fetva Soru Örneklerinde Gündelik Hayat.” Din ve Hayat, no. 24, 2015.Google Scholar
Okumuş, Ejder. “Kadın Dindarlığının Sosyolojik Yansımaları.” In Kadın Dindarlığı, edited by Derin, Ismail, 2434. Halk Kitapları 214. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar
Parlak, Ali Osman, edited by Kadın ve Aile Yazıları. Halk Kitapları 195. Ankara:Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2012.Google Scholar
Ramazanoğlu, Yıdız. “Camilerde Kadının Gölgesi.” Din ve Hayat. TDV Yay. Matbaası, 2013.Google Scholar
Gazete, Resmi [Official Gazette] Law 6495/2013. www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802 1.htm.Google Scholar
Şefkatli Tuksal, Hidayet. Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri. Ankara: Otto Yayınevi, 2000.Google Scholar
Sucu, Ayşe. Din ve Kadın. Ankara: Lotus Yayınevi, 2005.Google Scholar
Tosun, Cemal. “İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36 (1997): 179221.Google Scholar
TRT Diyanet [Diyanet TV], www.diyanet.tv/.Google Scholar
Turkish 1982 Constitution. Turkish Parliament’s official website: www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm.Google Scholar
Turkish Constitutional Court. Anayasa Mahkemesi Kararı, No. 14216, June 15, 1972.Google Scholar
Vakfı, Türkiye Diyanet, Islam Ensiklopedisi: https://islamansiklopedisi.org.tr/.Google Scholar
Vakfı, Türkiye Diyanet. Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM): http://tdvkagem.org.tr/.Google Scholar
Vakfı, Türkiye Diyanet. Islam Kadın ve Toplum (Kadın Panelleri). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011.Google Scholar
Vakfı, Türkiye Diyanet. Islam’ın Işığında Kadın (TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: 1996-1997). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2008.Google Scholar
Yaman, Ahmet. Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile Hayatımız. Halk Kitapları 261. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2015.Google Scholar
Yeşilyurt, Mustafa. Cami Kadın ve Aile. Halk Kitapları 234. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar
Yeşilyurt, Mustafa. Vaaz Kılavuzu. 916 vols. Mesleki Eserler 63. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2012.Google Scholar
Yılmaz, Hüseyin. “Kadınların Eğitiminde Camilerin Rolü.” In Cami Kadın ve Aile. Vol. 969, 4763. Halk Kitapları 234. Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2013.Google Scholar

Secondary Sources

Abu-Lughod, Lila. “Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others.” American Anthropologist 104, no. 3 (2002): 783–90.CrossRefGoogle Scholar
Abu-Lughod, Lila. “The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power through Bedouin Women.” American Ethnologist 17, no. 1 (1990): 4155.CrossRefGoogle Scholar
Acar, Feride. “Women and Islam in Turkey.” In Women in Modern Turkish Society: A Reader, edited by Tekeli, Şirin, 4660. London: Zed, 1995.Google Scholar
Acar, Feride. and Altunok, GülbanuThe ‘Politics of Intimate’ at the Intersection of Neo-liberalism and Neo-conservatism in Contemporary Turkey.” Women’s Studies International Forum 41, (2012): 1423.CrossRefGoogle Scholar
Acker, Joan. “From Sex Roles to Gendered Institutions.” Contemporary Sociology 21, no. 5 (1992): 565–69.CrossRefGoogle Scholar
Adak, Sevgi. “Anti-veiling Campaigns and Local Elites in Turkey of the 1930s: A View from the Periphery.” In Anti-veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism and the Politics of Dress, edited by Cronin, Stephanie, 3667. London: Routledge, 2014.Google Scholar
Adanali, Ahmet Hadi. “The Presidency of Religious Affairs and the Principle of Secularism in Turkey.” The Muslim World 98, no. 2 (2008): 228–41.CrossRefGoogle Scholar
Adelkhah, Fariba. La révolution sous le voile: Femmes islamiques d’Iran. Paris: Karthala, 1991.CrossRefGoogle Scholar
Agrama, Hussein Ali. “Ethics, Tradition, Authority: Toward an Anthropology of the Fatwa.”American Ethnologist 37, no. 1 (2010): 218.CrossRefGoogle Scholar
Agrama, Hussein Ali. “Secularism, Sovereignty, Indeterminacy: Is Egypt a Secular or a Religious State?Comparative Studies in Society and History 52, no. 3 (2010): 495523.CrossRefGoogle Scholar
Ahaber. “Diyanet’te FETÖ operasyonu.” July 26, 2016. https://bit.ly/2SWvslY.Google Scholar
Ahmad, Sadaf. Transforming Faith: The Story of Al-Huda and Islamic Revivalism among Urban Pakistani Women. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2009.Google Scholar
Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven, CT: Yale University Press, 1992.Google Scholar
Ahval. “What Is Pushing Half of Turkey towards Deism?” May 6, 2018. https://bit.ly/2N3j2oy.Google Scholar
Akin, Erkan, and Karasapan, Omer. “The ‘Turkish-Islamic Synthesis.” Middle East Report 153 (1988): 18.CrossRefGoogle Scholar
Aksel, Damla. “Kins, Distant Workers, Diasporas: Constructing Turkey’s Transnational Members Abroad.” Turkish Studies 15, no. 2 (2014): 195219.CrossRefGoogle Scholar
Aksoy, Hürcan Aslı. “Invigorating Democracy in Turkey: The Agency of Organized Islamist Women.” Politics & Gender 11, no. 1 (2015): 146–70.CrossRefGoogle Scholar
Aldıkaçtı Marshall, Gül. “Ideology, Progress, and Dialogue: A Comparison of Feminist and Islamist Women’s Approaches to the Issues of Head Covering and Work in Turkey.” Gender & Society 19, no.1 (2005): 104–20.Google Scholar
Al-monitor. “Turkey Hits Jackpot by Privatizing Gambling.” October 7, 2014. https://bit.ly/2s1MEeG.Google Scholar
Altınay, Ayşe Gül. The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender and Education in Turkey. New York: Palgrave Macmillan, 2004.CrossRefGoogle Scholar
Amit, Vered. Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London: Routledge, 2000.Google Scholar
Ajansi, Anadolu. “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün illerimizde kadın müftü yardımcımız olacak.” April 25, 2018. https://bit.ly/35sXFmV.Google Scholar
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.Google Scholar
Anews. “Diyanet Launches Report on FETO’s Misuse of Religion.” July 26, 2017. https://bit.ly/2Qzbdt4.Google Scholar
Arat, Yeşim. “Feminists, Islamists, and Political Change in Turkey.” Political Psychology 19, no. 1 (1998): 117–31.CrossRefGoogle Scholar
Arat, Yeşim. Political Islam in Turkey and Women’s Organizations, Istanbul: TESEV Publications, 1991.Google Scholar
Arat, Yeşim. “The Project of Modernity and Women in Turkey.” In The Quest for the Islamic Self within the Context of Modernity, edited by Bozdoğan, Sibel and Kasaba, Reşat, 95112. Seattle: University of Washington Press, 1997.Google Scholar
Arat, Yeşim. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics. Albany: State University of New York Press, 2012.Google Scholar
Ari, Başar. “Religion and Nation-Building in the Turkish Republic: Comparison of High School History Textbooks of 1931–41 and of 1942–50.” Turkish Studies 14, no. 2 (2013): 372–93.CrossRefGoogle Scholar
Arslan, Mustafa. Kadın Kur’an Kursu Öğreticilerinde Iş ve Aile Hayatının Dengelenmesi. Ankara: Turkiye Diyanet Vakfı, 2013.Google Scholar
Asad, Talal. “Anthropological Conceptions of Religion: Reflections on Geertz.” Man 18, no. 2 (1983): 237–59.CrossRefGoogle Scholar
Asad, Talal. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. 1st ed. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.Google Scholar
Asad, Talal. “The Idea of Anthropology of Islam.” Occasional Papers Series, Center for Contemporary Arab Studies Georgetown University, 1986.Google Scholar
Ask, Karin, and Tjomsland, Marit. Women and Islamization: Contemporary Dimensions of Discourse on Gender Relations. Oxford: Berg, 1998.Google Scholar
Aslan, Ednan, and Windisch, Zsofia. The Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012.Google Scholar
Aune, Kristin, Sharma, Sonya, and Vincett, Giselle. Women and Religion in the West: Challenging Secularization. Farnham: Ashgate Publishing, 2008.Google Scholar
Ayata, Ayşe Guneş, and Tütüncü, Fatma. “Party Politics of the AKP (2002–2007) and the Predicaments of Women at the Intersection of the Westernist, Islamist and Feminist Discourses in Turkey1.” British Journal of Middle Eastern Studies 35, no. 3 (2008): 363–84.CrossRefGoogle Scholar
Aymes, Marc, Gourisse, Benjamin, and Massicard, Elise. L’art de l’Etat en Turquie: Arrangements de l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours. Paris: Karthala, 2014.Google Scholar
Ayubi, Nazih N. Political Islam: Religion and Politics in the Arab World. London: Routledge, 1991.Google Scholar
Azak, Umut. Islam and Secularism in Turkey: Kemalism, Religion and the Nation State. New York: I. B. Tauris, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Azak, Umut. “Secularism in Turkey as a Nationalist Search for Vernacular Islam.” Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no. 124 (November 2008): 161–79.CrossRefGoogle Scholar
Bachrach, Peter, and Baratz, Morton. “Two Faces of Power.” American Political Science Review 56, no. 4 (1962): 947–52.CrossRefGoogle Scholar
Badran, Margot. Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. Oxford: Oneworld Publications, 2009.Google Scholar
Badran, Margot. “Gendering the Secular and Religious in Modern Egypt.” In Religion, the Secular and the Politics of Sexual Difference, edited by Cady, Linell E. and Fessenden, Tracy, 103–20. New York: Columbia University Press, 2013.Google Scholar
Bano, Masooda, and Kalmbach, Hilary. Women, Leadership and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority. Leiden: Brill, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Bano, Masooda, and Kalmbach, Hilary. “The Spread of Female Islamic Leadership.” Open Democracy, November 21, 2011.Google Scholar
Bauberot, Jean. “Secularism and French Religious Liberty: A Sociological and Historical View.” BYU Law Review 2003, no. 2 (May 1, 2003): 451–64.Google Scholar
Bayar, Yeşim. “The Dynamic Nature of Educational Policies and Turkish Nation Building: Where Does Religion Fit In?Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29, no. 3 (January 1, 2009): 360–70.CrossRefGoogle Scholar
Bayard de Volo, Lorraine, and Schatz, Edward. “From the Inside Out: Ethnographic Methods in Political Research.” Political Science & Politics 37, no. 2 (April 2004): 267–71.CrossRefGoogle Scholar
Bayart, Jean-François. L’Islam républicain: Ankara, Téhéran, Dakar. Paris: Albin Michel, 2010.Google Scholar
Beech, Nic, Hibbert, Paul, MacIntosh, Robert, and McInnes, Peter. “‘But I Thought We Were Friends?’ Life Cycles and Research Relationships.” In Organizational Ethnography: Studying the Complexities of Everyday Life, edited by Ybema, Sierk, Yanow, Dvora, Wels, Harry, and Kamsteeg, Frans H., 196214. London: Sage Publications, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Bein, Amit. Ottoman Ulema, Turkish Republic: Agents of Change and Guardians of Tradition. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.Google Scholar
Belge, Burçin. “Prof. Gözaydın: Diyanet’te Yeniden Yapılandırma İçin Müzakere Şart.” BİANET, December 28, 2010.Google Scholar
Bellah, Robert N.Civil Religion in America.” Daedalus 134, no. 4 (September 1, 2005): 4055.CrossRefGoogle Scholar
Berger, Peter L. The Social Reality of Religion. London: Penguin Books, 1973.Google Scholar
Berkes, Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. Milton Park: Taylor & Francis, 1998.Google Scholar
Berktay, Fatmagül. Women and Religion. Montreal, Quebec: Black Rose Books, 1998.Google Scholar
Bilge, Sirma. “Beyond Subordination vs. Resistance: An Intersectional Approach to the Agency of Veiled Muslim Women.” Journal of Intercultural Studies 31, no. 1 (February 1, 2010): 928.CrossRefGoogle Scholar
Bilici, Faruk. “Islam officiel, Islam parallèle de l’Empire ottoman à la Turquie contemporaine (XVIe–XXe siècles).” Analecta Isisiana, no. 85 (2006).Google Scholar
Bilici, Faruk. “Sociabilité et expression politique Islamistes en Turquie: Les nouveaux vakifs.” Revue française de science politique 43, no. 3 (1993): 412–34.CrossRefGoogle Scholar
Birkland, Thomas A. After Disaster: Agenda Setting, Public Policy, and Focusing Events. Washington, DC: Georgetown University Press, 1997.Google Scholar
Blasi, Anthony J.A Market Theory of Religion.” Social Compass 56, no. 2 (June 1, 2009): 263–72.CrossRefGoogle Scholar
Bourdieu, Pierre. Langage et pouvoir symbolique. Points Essais. Paris: Seuil, 2001.Google Scholar
Bozan, Irfan. “Devlet Toplum Ile Arasında Bir Okul: Imam Hatip Liseleri… Bir Kurum: Diyanet Işleri Başkanlığı … ” Istanbul: TESEV Publication, 2007.Google Scholar
Bozarslan, Hamit. “Le madhisme en Turquie: L’‘incident de Menemen’ en 1930.” Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no. 91–94 (October 15, 2004): 297–320.CrossRefGoogle Scholar
Bozçağa, Tuğba. “Women and the Welfare State Regime of Turkey.” Turkish Policy Quarterly 11, no. 4 (2013): 177–88.Google Scholar
Bozdoğan, Sibel, and Kasaba, Reşat. Rethinking Modernity and National Identity in Turkey. Seattle: University of Washington Press, 1997.Google Scholar
Bozkurt, Umut. “Neoliberalism with a Human Face: Making Sense of the Justice and Development Party’s Neoliberal Populism in Turkey.” Science and Society 77, no. 3 (2013): 372–96.CrossRefGoogle Scholar
Bracke, Sarah. “Conjugating the Modern/Religious, Conceptualizing Female Religious Agency Contours of a ‘Post-secular’ Conjuncture.” Theory, Culture & Society 25, no. 6 (November 1, 2008): 5167.CrossRefGoogle Scholar
Braud, Philippe. Sociologie politique. 9th ed. Paris: LGDJ, 2008.Google Scholar
Brockett, Gavin D.Revisiting the Turkish Revolution, 1923–1938: Secular Reform and Religious ‘Reaction.’History Compass 4, no. 6 (November 1, 2006): 1060–72.Google Scholar
Bruce, Benjamin. “Les imams ‘exportés’ de la Diyanet en France: Enjeu de politique étrangere, enjeu de politique interieure.” Cahiers de l’OBTIC, no. 2 (2012): 15–20.Google Scholar
Buğra, Ayşe. “Labour, Capital, and Religion: Harmony and Conflict among the Constituency of Political Islam in Turkey.” Middle Eastern Studies 38, no. 2 (April 1, 2002): 187204.CrossRefGoogle Scholar
Buğra, Ayşe. and Keyder, Çağlar. “The Turkish Welfare Regime in Transformation.” Journal of European Social Policy 16, no. 3 (August 1, 2006): 211–28.CrossRefGoogle Scholar
Buğra, Ayşe. and Savaşkan, Osman. New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Burgat, François. L’islamisme en face. Paris: La Découverte, 2002.Google Scholar
Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge, 1990.Google Scholar
Cady, Linell E., and Fessenden, Tracy. Religion, the Secular, and the Politics of Sexual Difference. New York: Columbia University Press, 2013.Google Scholar
Çakır, Ruşen, and Bozan, Irfan. “Sivil, Şeffaf , Demokratik Bir Diyanet İşleri Başkanlığı Mümkün Mü?” Istanbul: TESEV, 2005.Google Scholar
Çakır, Ruşen and Talu, Balkan. Imam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler. Istanbul: TESEV Publishing, 2004.Google Scholar
Çamur, Fatma Yüksel. “Camilerdeki Fiziksel Mekanların Ihtiyaçlara Göre Düzenlenmesi.” In Cami Kadın ve Aile, edited by Yeşilyurt, Mustafa, 8599. Halk Kitapları 234. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2013.Google Scholar
Çarkoğlu, Aslı, Kafescioğlu, Nilüfer, and Mitrani, Aslı Akdaş. “Review of Explicit Family Policies in Turkey from a Systemic Perspective.” Journal of Child and Family Studies 21, no. 1 (February 1, 2012): 4252.CrossRefGoogle Scholar
Casanova, José. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 1994.CrossRefGoogle Scholar
Celis, Karen, and Childs, Sarah. Gender, Conservatism and Political Representation. Colchester: ECPR Press, 2014.Google Scholar
Chadwick, Owen. The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.CrossRefGoogle Scholar
Chaves, Mark. Ordaining Women: Culture and Conflict in Religious Organizations. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 1991.Google Scholar
Chaves, Mark. “Secularization as Declining Religious Authority.” Social Forces 72, no. 3 (March 1, 1994): 749– 74.CrossRefGoogle Scholar
Chong, Dennis, and Druckman, James N.. “Framing Theory.” Annual Review of Political Science 10, no. 1 (2007): 103–26.CrossRefGoogle Scholar
Christiansen, Connie C.Women’s Islamic Activism: Between Self-Practices and Social Reform Efforts.” In Modernizing Islam, edited by Esposito, John L. and Burgat, François, 145–65. London: Hurst & Company, 2003.Google Scholar
Cindoğlu, Dilek, and Zencirci, Gizem. “The Headscarf in Turkey in the Public and State Spheres.” Middle Eastern Studies 44, no. 5 (2008): 791806.CrossRefGoogle Scholar
Çitak, Zana. “The Institutionalization of Islam in Europe and the Diyanet: The Case of Austria.” Ortadoğu Etütleri 5, no. 1 ( 2013): 167–82.Google Scholar
Çitak, Zana. “Between ‘Turkish Islam’ and ‘French Islam’: The Role of the Diyanet in the Conseil français du culte musulman.” Journal of Ethnic and Migration Studies 36, no. 4 (2010): 619–34.CrossRefGoogle Scholar
Çizakça, Murat. A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. İstanbul: Bogazici University, 2000.Google Scholar
Cizre-Sakallioğlu, Ümit. “Parameters and Strategies of Islam–State Interaction in Republican Turkey.” International Journal of Middle East Studies 28, no. 2 (1996): 231–51.Google Scholar
Cizre-Sakallioğlu, Umit, and Çınar, Menderes. “Turkey 2002: Kemalism, Islamism, and Politics in the Light of the February 28 Process.” The South Atlantic Quarterly 102, no. 2 (2003): 309–32.Google Scholar
Çınar, Alev. “The Justice And Development Party: Turkey’s Experience with Islam, Democracy, Liberalism, and Secularism.” International Journal of Middle East Studies 43, no. 3 (2011): 529–41.CrossRefGoogle Scholar
Çınar, Alev. Modernity, Islam, and Secularism in Turkey: Bodies, Places, and Time. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.Google Scholar
Clark, Janine A. Islam, Charity, and Activism: Middle-Class Networks and Social Welfare in Egypt, Jordan, and Yemen. Bloomington: Indiana University Press, 2004.Google Scholar
Clayer, Nathalie. “Un laiklik imposé ou négocié?” In L’art de l’Etat en Turquie: Arrangements de l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours, edited by Aymes, Marc, Gourisse, Benjamin, and Massicard, Elise, 103–25. Paris: Karthala, 2014.Google Scholar
Cobb, Roger W., and Elder, Charles D.. “The Politics of Agenda-Building: An Alternative Perspective for Modern Democratic Theory.” The Journal of Politics 33, no. 4 (1971): 892915.CrossRefGoogle Scholar
Cobb, Roger W., Ross, Marc Howard, and Ross, Jennie-Keith. “Agenda Building as a Comparative Political Process.” The American Political Science Review 70, no. 1 (1976): 126–38.CrossRefGoogle Scholar
Colebatch, H. K. Policy, Concepts in the Social Sciences. Buckingham: Open University Press, 2000.Google Scholar
Colebatch, H. K.. “Thinking about Policy: Finding the Best Way.” Paper for the stream “Anticipating Future Policy Challenges to Governments – New Ways of Thinking about Policy and Advising Governments,” GovNet International Conference, 2006.Google Scholar
Corbin, Henry. History of Islamic Philosophy. London: Routledge, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Cronin, Stephanie. Anti-veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism and the Politics of Dress. London: Routledge, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Cumhuriyet. “Skandalların kurumu Diyanet’ten yeni kapatma kararı.” January 12, 2016. https://bit.ly/2tADOFa.Google Scholar
Davison, Andrew. “Turkey, a ‘Secular’ State?: The Challenge of Description.” The South Atlantic Quarterly 102, no. 2 (2003): 333–50.CrossRefGoogle Scholar
Dedeoglu, Saniye, and Elveren, AdemYavuz. Gender and Society in Turkey: The Impact of Neoliberal Policies, Political Islam and EU Accession. New York: I. B. Tauris, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Deeb, Lara. An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.CrossRefGoogle Scholar
Delaney, Carol. “Father State, Motherland, and the Birth of Modern Turkey.” In Naturalizing Power: Essays in Feminist Cultural Analysis, edited by Yanagisako, Sylvia and Delaney, Carol, 177–99. London: Routledge, 1995.Google Scholar
Delaney, Carol. The Seed and the Soil: Gender and Cosmology in Turkish Village Society. Berkeley: University of California Press, 1991.Google Scholar
Delaney, Carol, and Yanagisako, Sylvia. Naturalizing Power: Essays in Feminist Cultural Analysis. New York: Routledge, 1994.Google Scholar
Delibas, Kayhan. “Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey.” International Political Science Review 30, no. 1 (2009): 89103.CrossRefGoogle Scholar
Delibas, Kayhan. “Diyanet Hutbelerinde Kadın Söylemi (2001–2011) Women Discourse in the Khutbas of Diyanet (2001–2011).” Toplum Bilimleri Dergisi 7, no. 14 (2013): 95118.Google Scholar
Diner, Cagla, and Toktaş, Şule. “Waves of Feminism in Turkey: Kemalist, Islamist and Kurdish Women’s Movements in an Era of Globalization.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 12, no. 1 (March 2010): 4157.CrossRefGoogle Scholar
Doorn-Harder, Pieternella. Women Shaping Islam: Reading the Qu’ran in Indonesia. Urbana: University of Illinois Press, 2006.Google Scholar
Dubois, Vincent. “Towards a Critical Policy Ethnography: Lessons from Fieldwork on Welfare Control in France.” Critical Policy Studies 3, no. 2 (2009): 221–39.CrossRefGoogle Scholar
Durakbasa, Ayse. “Kemalism As Identity Politics in Turkey.” In Deconstructing Images of Turkish Women, by Arat, Zehra, 139–55. New York: St. Martin Press, 1998.Google Scholar
Durakbasa, Ayşe, and Ilyasoğlu, Aynur. “Formation of Gender Identities in Republican Turkey and Women’s Narratives as Transmitters of ‘Herstory’ of Modernization.” Journal of Social History 35, no. 1 (2001): 195203.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Eder, Mine. “Retreating State? Political Economy of Welfare Regime Change in Turkey.” Middle East Law and Governance 2, no. 2 (2010): 152–84.CrossRefGoogle Scholar
Ekal, Berna. “Women’s Shelters and Municipalities in Turkey: Between Solidarity and Benevolence.” EchoGéo no. 16 (July 2011).CrossRefGoogle Scholar
El Ayadi, Mohammed, Rachik, Hassan, and Tozy, Mohamed. L’Islam au quotidien: Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc. Rabat, Marsam: Prologues, 2007.Google Scholar
El Fadl, Khaled Abou. Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women. London: Oneworld, 2001.Google Scholar
El Haitami, Meriem. “Women in Morocco: Re-conceptualizing Religious Activism.” The American Journal of Islamic Social Sciences 30, no. 4 (2013): 128–41.Google Scholar
Eligür, Banu. The Mobilization of Political Islam in Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Elorza, Antonio. “De la teocracia a la religión política.” Política y Sociedad 22 (1996): 5379.Google Scholar
Er, İzzet. “Religious Services of the PRA.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 271–81.CrossRefGoogle Scholar
Erdem, Gazi. “Religious Services in Turkey: From the Office of Şeyhülislām to the Diyanet.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 199215.CrossRefGoogle Scholar
Erkilet, Alev. “Mahremiyetin Dönüşümü: Değer, Taklit ve Gösteriş Tüketimi Bağlamında İslami Moda Dergileri.” Birey ve Toplum Dergisi 2, no. 4 (2012): 2741.Google Scholar
Erşahin, Seyfettin. “The Ottoman Foundation of the Turkish Republic’s Diyanet: Ziya Gokalp’s Diyanet Ishları Nazâratı.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 182–98.CrossRefGoogle Scholar
Eslen-Ziya, Hande, and Korkut, Umut. “Political Religion and Politicized Women in Turkey: Hegemonic Republicanism Revisited.” Totalitarian Movements and Political Religions 11, no. 3(2010): 311–26.CrossRefGoogle Scholar
Evrensel. “Sığınmaevinde ‘Vaize’ dönemi.” January 22, 2013. www.evrensel.net/haber/47024/siginmaevinde-vaize-donemi.Google Scholar
Financial Times. “How Debt Threatens Turkey’s Economy.” May 2014. https://on.ft.com/2ZWqRSg.Google Scholar
Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Sheridan, Alan. New ed. London: Penguin, 1991.Google Scholar
Foucault, Michel. “Governmentality.” In The Foucault Effect: Studies in Governmentality, edited by Burchell, Graham, Gordon, Colin, and Miller, Peter, 87105. Chicago: University of Chicago Press, 1978.Google Scholar
Foucault, Michel. Security, Territory, Population: Lectures at the College De France, 1977–78, edited by Senellart, Michel. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.Google Scholar
Fraser, Nancy. Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition. London: Psychology Press, 1997.Google Scholar
Gaffney, Patrick D. The Prophet’s Pulpit: Islamic Preaching in Contemporary Egypt. Berkeley: University of California Press, 1994.CrossRefGoogle Scholar
Gauchet, Marcel. Le désenchantement du monde: Une histoire politique de la religion. Paris: Folio, 2005.Google Scholar
Gauthier, Sophie. “Déconstruire ‘1997’: Le cas des lycées religieux İmam Hatip.” Billet. http://ovipot.hypotheses.org/7364.Google Scholar
Geertz, Clifford. “Religion As a Cultural System.” In The Interpretation of Cultures: Selected Essays, edited by Geertz, Clifford, 87125. London: Fontana Press, 1993.Google Scholar
Geertz, Clifford. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.” In Turning Points in Qualitative Research, edited by Lincoln, Yvonna S. and Denzin, Norman K., 143–68. Walnut Creek: AltaMira, 2003.Google Scholar
Gentile, Emilio. “Fascism, Totalitarianism and Political Religion: Definitions and Critical Reflections on Criticism of an Interpretation.” Totalitarian Movements and Political Religions 5, no. 3 (January 1, 2004): 326–75.CrossRefGoogle Scholar
Gentile, Emilio. Politics as Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.Google Scholar
Ghobadzadeh, Naser. Religious Secularity: A Theological Challenge to the Islamic State: Religion and Global Politics. Oxford: Oxford University Press, 2015.Google Scholar
Giorgi, Alberta, and Polizzi, Emanuele. “Paths of Research in Religion and Politics: An Introduction.” Partecipazione e conflitto 7, no. 1 (2014): 113.Google Scholar
Glasner, Peter E. The Sociology of Secularisation: A Critique of a Concept. London: Routledge & K. Paul, 1977.Google Scholar
Göçmen, Ipek. “Religion, Politics and Social Assistance in Turkey: The Rise of Religiously Motivated Associations.” Journal of European Social Policy 24, no. 1 (2014): 92103.CrossRefGoogle Scholar
Göle, Nilüfer. “The Civilizational, Spatial, and Sexual Powers of the Secular.” In Varieties of Secularism in a Secular Age, edited by Warner, Michael, Van Antwerpen, Jonathan, and Calhoun, Craig, 243-265. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.Google Scholar
Göle, Nilüfer. The Forbidden Modern: Civilization and Veiling. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.CrossRefGoogle Scholar
Göle, Nilüfer. Musulmanes et modernes: Voile et civilisation en Turquie. Paris: La Découverte, 1993.Google Scholar
Göle, Nilüfer. “The Quest for the Islamic Self within the Context of Modernity.” In Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, edited by Bozdoğan, Sibel and Kasaba, Reşat, 8194. Seattle: University of Washington Press, 1997.Google Scholar
Göle, Nilüfer. “Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter-Elites.” Middle East Journal 51, no. 1 (January 1, 1997): 4658.Google Scholar
Görmez, Mehmet. “The Status of the Presidency of Religious Affairs in the Turkish Constitution and Its Execution.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 242–48.CrossRefGoogle Scholar
Gourisse, Benjamin. “Ordonner et transiger: L’action publique au concret dans l’Empire ottoman et en Turquie.” In L’art de l’Etat en Turquie: Arrangements de l’action publique de la fin de l’Empire ottoman à nos jours, edited by Aymes, Marc, Gourisse, Benjamin, and Massicard, Elise, 1134. Paris: Karthala, 2014.Google Scholar
Gözaydın, İştar B.Diyanet and Politics.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 216–27.CrossRefGoogle Scholar
Gözaydın, İştar B.. Diyanet – Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi. Istanbul: İletişim Yayincilik, 2009.Google Scholar
Gözaydın, İştar B.. “Management of Religion in Turkey: The Diyanet and Beyond.” Article presented at the Italian Political Science Association’s Conference (SISP), September 11, 2014.Google Scholar
Gözaydın, İştar B.. “A Religious Administration to Secure Secularism: The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey.” Marburg Journal of Religion 11, no. 1 (2006): 18.Google Scholar
The Guardian. “Turkey Builds ‘Traitors’ Cemetery’ for Insurgents Who Died in Failed Coup.” July 28, 2016. https://bit.ly/2sMb4cJ.Google Scholar
Gunn, T. J.Under God but Not the Scarf: The Founding Myths of Religious Freedom in the United States and Laïcité in France.” Journal of Church and State 46, no. 1 (2004): 724.CrossRefGoogle Scholar
Gürbey, Sinem. “Islam, Nation-State, and the Military: A Discussion of Secularism in Turkey.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29, no. 3 (2009): 371–80.CrossRefGoogle Scholar
Gürpinar, Doğan, and Kenar, Ceren. “The Nation and Its Sermons: Islam, Kemalism and the Presidency of Religious Affairs in Turkey.” Middle Eastern Studies 52, no. 1 (2016): 6078.CrossRefGoogle Scholar
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.Google Scholar
Hadden, Jeffrey K.Toward Desacralizing Secularization Theory.” Social Forces 65, no. 3 (1987): 587611.CrossRefGoogle Scholar
Hale, William. Turkish Politics and the Military. London: Routledge, 2013.CrossRefGoogle Scholar
Hänggli, Regula, and Kriesi, Hanspeter. “Frame Construction and Frame Promotion (Strategic Framing Choices).” American Behavioral Scientist 56, no. 3 (2012): 260–78.CrossRefGoogle Scholar
Harding, Susan. “Representing Fundamentalism: The Problem of the Repugnant Cultural Other.” Social Research 58, no. 2 (1991): 373–93.Google Scholar
Hassan, Mona. “Reshaping Religious Authority in Contemporary Turkey: State-Sponsored Female Preachers.” In Women, Leadership and Mosques Changes in Contemporary Islamic Authority, edited by Kalmbach, Hilary and Bano, Masooda, 85103. Leiden; Boston: Brill, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Hassan, Mona. “Women at the Intersection of Turkish Politics, Religion, and Education: The Unexpected Path to Becoming a State- Sponsored Female Preacher.” Comparative Islamic Studies 5, no. 1 (2011): 111–30.CrossRefGoogle Scholar
Hassan, Mona. “Women Preaching for the Secular State: Official Female Preachers (Bayan Vaizler) in Contemporary Turkey.” International Journal of Middle East Studies 43, no. 3 (2011): 451–73.CrossRefGoogle Scholar
Heiskala, Risto. “Theorizing Power: Weber, Parsons, Foucault and Neostructuralism.” Social Science Information 40, no. 2 (2001): 241–64.CrossRefGoogle Scholar
Heyneman, Stephen P. Islam and Social Policy. Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 2004.Google Scholar
Heywood, Andrew. Politics. Basingstoke, UK: Palgrave, 2002.Google Scholar
Hilgartner, Stephen, and Bosk, Charles L.. “The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model.” American Journal of Sociology 94, no. 1 (1988): 5378.CrossRefGoogle Scholar
Hirschkind, Charles, and Scott, David. Powers of the Secular Modern: Talal Asad and His Interlocutors. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.Google Scholar
Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World. New York: Simon & Schuster, 2007.Google Scholar
Huq, Samia, and Rashid, Sabina Faiz. “Refashioning Islam: Elite Women and Piety in Bangladesh.” Contemporary Islam 2, no. 1 (2008): 722.CrossRefGoogle Scholar
Hürriyet. “Yeniden Ayın Biri Kilisesi’ne gittim çünkü.” September 18, 2004. https://bit.ly/2T1IAGh.Google Scholar
Hürriyet. “İmam hatibe ilgi 11 yılda 7 kat arttı.” December 4, 2014. https://bit.ly/2s83icM.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “AKP Seeking to Create Own Women’s Movement.” March 4, 2013. https://bit.ly/35t09lr.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Board Approves Privatization of Turkish National Lottery.” August 29, 2014. https://bit.ly/39MbIHF.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Conservative Party Recommends Pink Metrobus for Istanbul’s Women.” February 21, 2012. https://bit.ly/39QsXHJ.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Islam and Women: A Small Step Forward.” December 7, 2011. https://bit.ly/2tGGbpP.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “It’s Not Just about Cemevis, Diyanet Remains the Problem.” December 4, 2014. https://bit.ly/2tCOvae.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Prosecutors Commit a Crime by Investigating.” March 6, 2015. https://bit.ly/2s83CIw.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Turkey Discriminates against Alevis over Worship Places, Euro Court Says in Landmark Ruling.” December 2, 2014. https://bit.ly/2QXxTSH.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Turkey’s Massive Corruption Case Dropped by Prosecutor.” October 17, 2014. https://bit.ly/2ZY1e3v.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Turkey’s Top Religious Official Labels Deism ‘Very Interesting Trap.’” November 2, 2018. https://bit.ly/2QxNhGd.Google Scholar
Hürriyet Daily News. “Turkish Gov’t Allows Headscarf for Fifth Graders, Causing Uproar.” September 23, 2014. https://bit.ly/2Qwyfkd.Google Scholar
Imber, Colin. “Eleven Fetvas of the Ottoman Sheikh Ul-Islam Abdurrahim.” In Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas, edited by Masud, Muhammad Khalid, Messick, Brinkley, and Powers, David, 141–49. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.Google Scholar
Jakobsen, Janet R., and Pellegrini, Ann. “Bodies-Politics: Christian Secularism and the Gendering of U.S. Policy.” In Religion, the Secular and the Politics of Sexual Difference, ED. Cady, Linell E. and Fessenden, Tracy, 139–74. New York: Columbia University Press, 2013.Google Scholar
Jawad, Rana. Religion and Social Welfare in the Middle East: A Lebanese Perspective. Bristol: Policy Press, 2009.Google Scholar
Jawad, Rana, and Yakut-Cakar, Burcu. “Religion and Social Policy in the Middle East: The (Re)constitution of an Old–New Partnership.” Social Policy & Administration 44, no. 6 (2010): 658–72.CrossRefGoogle Scholar
Jouanneau, Solenne. Les Imams en France: Une autorité religieuse sous contrôle. Marseille: Agone, 2013.CrossRefGoogle Scholar
Kadıoğlu, Ayşe. “The Pathologies of Turkish Republican Laicism.” Philosophy & Social Criticism 36, no. 3–4 (2010): 489504.CrossRefGoogle Scholar
Kalmbach, Hilary. “Social and Religious Change in Damascus: One Case of Female Islamic Religious Authority†.” British Journal of Middle Eastern Studies 35, no. 1 (2008): 3757.CrossRefGoogle Scholar
Kamerman, Sheila B., and Kahn, Alfred J.. Privatization and the Welfare State. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014.Google Scholar
Kandiyoti, Deniz. “Emancipated but Unliberated? Reflections on the Turkish Case.” Feminist Studies 13, no. 2 (1987): 317–38.CrossRefGoogle Scholar
Kandiyoti, Deniz. “Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish Modernity.” In The Quest for the Islamic Self within the Context of Modernity, edited by Bozdoğan, Sibel and Kasaba, Reşat, 113–32. Seattle: University of Washington Press, 1997.Google Scholar
Kandiyoti, Deniz. “The Travails of the Secular: Puzzle and Paradox in Turkey.” Economy and Society 41, no. 4 (2012): 513–31.CrossRefGoogle Scholar
Kandiyoti, Deniz. Women, Islam, and the State. Philadelphia, PA: Temple University Press, 1991.CrossRefGoogle Scholar
Kandiyoti, Deniz, and Saktanber, Ayşe. Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2002.CrossRefGoogle Scholar
Kaplan, Sam. The Pedagogical State: Education and the Politics of National Culture in Post-1980 Turkey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2006.Google Scholar
Karaman, Fikret. “The Status and Function of the PRA in the Turkish Republic.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 282–90.CrossRefGoogle Scholar
Karamustafa, Ahmet T. God’s Unruly Friends: Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period, 1200–1550. London: Oneworld, 2006.Google Scholar
Karshenas, Massoud, and Moghadam, Valentine M.. Social Policy in the Middle East: Political, Economics and Gender Dynamics. London: Palgrave Macmillan, 2006.Google Scholar
Kaya, Ayhan. “Islamisation of Turkey under the AKP Rule: Empowering Family, Faith and Charity.” South European Society and Politics 20, no. 1 (2015): 4769.CrossRefGoogle Scholar
Kenney, Sally. “New Research on Gendered Political Institutions.” Political Research Quarterly 49, no. 2 (1996): 445–66.CrossRefGoogle Scholar
Kenny, Meryl. “Gender, Institutions and Power: A Critical Review.” Politics 27, no. 2 (2007): 91100.CrossRefGoogle Scholar
Kepel, Gilles. La revanche de Dieu: Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde. Paris: Seuil, 1991.Google Scholar
Kersbergen, Kees van, and Manow, Philip. Religion, Class Coalitions, and Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Kingdon, John W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins College Publishers, 1995.Google Scholar
Kocamaner, Hikmet. “Delinquent Kids, Revolutionary Mothers, Uncle Governor, and Erdogan the Patriarch: The Gezi Park Protests and Politics of the Family in Turkey (Part I).” Jadaliyya, August 2013.Google Scholar
Kocamaner, Hikmet. “Governing the Family through Religion: Secularism, Expertise, and the Politics of the Family in the New Turkey,” draft paper, Brandeis University, https://bit.ly/37IWa5B.Google Scholar
Kocamaner, Hikmet.“The Politics of the Family: Religious Affairs, Civil Society, and Islamic Media in Turkey.” PhD dissertation, University of Arizona, 2014.Google Scholar
Koray, Meriem, and Çelik, Aziz. Himmet, Fitrat, Piyasa – AKP Döneminde Sosyal Politika. İstanbul: Iletisim Yayincilik, 2015.Google Scholar
Korkman, Zeynep Kurtuluş. “Politics of Intimacy in Turkey: A Distraction from ‘Real’ Politics?Journal of Middle East Women’s Studies 12, no. 1 (2016): 112–21.Google Scholar
Korkut, Umut, and Eslen-Ziya, Hande. “The Discursive Governance of Population Politics: The Evolution of a Pro-birth Regime in Turkey.” Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 23, no. 4 (2016): 555–75.CrossRefGoogle Scholar
Korteweg, Anna, and Yurdakul, Gökçe. The Headscarf Debates: Conflicts of National Belonging. Stanford, CA: Stanford University Press, 2014.Google Scholar
Krook, Mona Lena, Lovenduski, Joni, and Squires, Judith. “Gender Quotas and Models of Political Citizenship.” British Journal of Political Science 39, no. 4 (2009): 781803.CrossRefGoogle Scholar
Kubicek, Paul. “The European Union and Grassroots Democratization in Turkey.” Turkish Studies 6, no. 3 (2005): 361–77.CrossRefGoogle Scholar
Kurt, Umit. “The Doctrine of ‘Turkish-Islamic Synthesis’ As Official Ideology of the September 12 and the ‘Intellectuals’ Hearth – Aydınlar Ocağı’ As the Ideological Apparatus of the State.” European Journal of Economic and Political Studies 3, no. 2 (2010): 111–25.Google Scholar
Kuru, Ahmet T.Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion.” World Politics 59, no. 4 (2007): 568–94.CrossRefGoogle Scholar
Kuru, Ahmet T.. “Reinterpretation of Secularism in Turkey: The Case of the Justice and Development Party.” In The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti, ED. Hakan Yavuz, M., 136–59. Salt Lake City: University of Utah Press, 2006.Google Scholar
Kuru, Ahmet T.. Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Kutlu, Sönmez. “The Presidency of Religious Affairs’ Relationship with Religious Groups (Sects/Sufi Orders) in Turkey.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 249–63.CrossRefGoogle Scholar
Lascoumes, Pierre, and Galès, Patrick Le. Gouverner par les instruments. Paris: Presses de Sciences Po, 2005.Google Scholar
Lehman, Edward C. Gender and Work: The Case of the Clergy. New York: State University of New York Press, 1993.Google Scholar
Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey. New York: Oxford University Press, 1968.Google Scholar
Lindblom, Charles Edward, and Woodhouse, Edward J.. The Policy-Making Process. Upper Saddler River, NJ: Prentice Hall, 1993.Google Scholar
Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation, 2010.Google Scholar
Lord, Ceren. “Between Islam and the Nation; Nation-Building, the Ulama and Alevi Identity in Turkey.” Nations and Nationalism 23, no. 1 (2017): 4867.CrossRefGoogle Scholar
Lord, Ceren. Religious Politics in Turkey: From the Birth of the Republic to the AKP. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.CrossRefGoogle Scholar
Lukes, Steven. Power: A Radical View. New York: Palgrave Macmillan, 2004.Google Scholar
Lüküslü, Demet. “Creating a Pious Generation: Youth and Education Policies of the AKP in Turkey.” Southeast European and Black Sea Studies 16, no. 4 (2016): 637–49.CrossRefGoogle Scholar
Mackay, Fiona, and Waylen, Georgina. “Feminist Institutionalism.” Politics & Gender 5, no. 2 (2009): 237237.CrossRefGoogle Scholar
Mackay, Fiona, Kenny, Meryl, and Chappell, Louise. “New Institutionalism through a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism?International Political Science Review 31, no. 5 (2010): 573–88.CrossRefGoogle Scholar
Maclure, Jocelyn, and Taylor, Charles. Secularism and Freedom of Conscience. Translated by Todd, Jane Marie. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.CrossRefGoogle Scholar
Mahmood, Saba. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.Google Scholar
Mahmood, Saba. “Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation.” Public Culture 18, no. 2 (2006): 323–47.CrossRefGoogle Scholar
Mahmood, Saba. “Sexuality and Secularism.” In Religion, the Secular and the Politics of Sexual Difference, edited by Cady, Linell E. and Fessenden, Tracy., 4758. New York: Columbia University Press, 2013.Google Scholar
Maritato, Chiara. “Addressing the Blurred Edges of Turkey’s Diaspora and Religious Policy: Diyanet Women Preachers Sent to Europe.” European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey, no. 27 (December 31, 2018). http://journals.openedition.org/ejts/6020.CrossRefGoogle Scholar
Maritato, Chiara. “Expanding Religion and Islamic Morality in Turkey: The Role of the Diyanet’s Women Preachers.” Anthropology of the Middle East 13, no. 2 (2018): 4360.CrossRefGoogle Scholar
Maritato, Chiara. “To Make Mosques a Place for Women: Female Religious Engagement within the Turkish Presidency of Religious Affairs.” In Contemporary Turkey at a Glance II: Turkey Transformed? Power, History, Culture, edited by Ersoy, Meltem and Ozyurek, Esra, 3952. New York: Springer, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Maritato, Chiara. “Performing Irşad: Female Preachers’ (Vaizeler’s) Religious Assistance within the Framework of the Turkish State.” Turkish Studies 16, no. 3 (2015): 433–47.CrossRefGoogle Scholar
Martı, Huriye, edited by Sosyal Hizmet Kurumlarinda Din Hizmetleri Rehberi. Vol. 102. Ankara: Diyanet Işleri Başkanliği Yayinlari, 2015.Google Scholar
Masala, Anna. “Le confraternite turche e Kemal Atatürk.” Oriente moderno, Nuova serie, 17 (78), no. 3 (January 1, 1998): 467–77.Google Scholar
Massicard, Elise. “Une decennie de pouvoir AKP en Turquie: Vers une reconfiguration des modes de gouvernement?” Les etudes du CERI, 2014. https://bit.ly/35vnbIq.Google Scholar
Masud, Muhammad Khalid, Messick, Brinkley, and Powers, David. “Muftis, Fatwas, and Islamic Legal Interpretation.” In Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas, edited by Masud, Muhammad Khalid, Messick, Brinkley, and Powers, David, 332. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.Google Scholar
May, Judith V., and Wildavsky, Aaron B.. The Policy Cycle. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1979.Google Scholar
McAdam, Doug, McCarthy, John D., and Zald, Mayer N.. Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.CrossRefGoogle Scholar
Melchert, Christopher. “Whether to Keep Women Out of the Mosque: A Survey of Medieval Islamic Law.” In Authority, Privacy and Public Order in Islam, edited by Michalak-Pikulska, Barbara and Pikulski, Andrzej. Orientalia Lovaniensia Analecta 148, 5969. Leuven: Uitgeverij Peeters en Department Oosterse Studies, 2006.Google Scholar
Mencutek, Zeynep Sahin, and Baser, Bahar. “Mobilizing Diasporas: Insights from Turkey’s Attempts to Reach Turkish Citizens Abroad.” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 20, no. 1 (2018): 86105.CrossRefGoogle Scholar
Mernissi, Fatima. Beyond the Veil: Male–Female Dynamics in Modern Muslim Society. Bloomington: Indiana University Press, 1987.Google Scholar
Mernissi, Fatima. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam. Boston, MA: Addison-Wesley, 1987.Google Scholar
Migdal, Joel S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.CrossRefGoogle Scholar
Milliyet. “Her dileğe bir anahtar.” January 2, 2011. www.milliyet.com.tr/gundem/her-dilege-bir-anahtar-1333655.Google Scholar
Milliyet. “Bu günümü Atatürk’e borçluyum.” https://bit.ly/2s4u9q7.Google Scholar
Milliyet.“Kadına yönelik şiddetin haritası.” August 13, 2014. https://bit.ly/2Qvf6iC.Google Scholar
Mirhap Haber. “Diyanet Alo 190 Fetva Hattı Açıldı.” April 20, 2018. https://bit.ly/2Qxzks8.Google Scholar
Mirhap Haber. “Vatandaş Diyanet’e En Çok Hangi Soruları Sordu?” December 8, 2013. https://bit.ly/2SYqNzX.Google Scholar
Moghadam, Valentine M.Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 27, no. 4 (2002): 1135–71.CrossRefGoogle Scholar
Moghadam, Valentine M.. Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2003.Google Scholar
Moghissi, Haideh. Feminism and Radical Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis. London: Zed, 1999.Google Scholar
Mohanty, Chandra Talpade. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.” Feminist Review 30, no. 1 (1988): 6188.CrossRefGoogle Scholar
Murata, Sachiko. The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought. Albany: State University of New York Press, 1992.Google Scholar
Nadell, Pamela S. “‘Opening the Blue of Heaven to Us’: Reading Anew the Pioneers of Women’s Ordination.” Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies & Gender Issues, no. 9 (April 2005): 88–100.CrossRefGoogle Scholar
Nadwi, Mohammad Akram. Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam. Oxford: Interface Publications, 2007.Google Scholar
Navaro-Yashin, Yael. Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.Google Scholar
Nordlinger, Eric A. Soldiers in Politics: Military Coups and Governments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall College, 1976.Google Scholar
Norris, Pippa, and Inglehart, Ronald. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.CrossRefGoogle Scholar
Öcal, Samil. “From ‘the Fetwa’ to ‘Religious Questions’: Main Characteristics of Fetwas of the Diyanet.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 324–34.CrossRefGoogle Scholar
Öktem, Kerem. “Global Diyanet and Multiple Networks: Turkey’s New Presence in the Balkans.” Journal of Muslims in Europe 1, no. 1 (2012): 2758.CrossRefGoogle Scholar
Öktem, Kerem. “Turkey’s New Diaspora Policy: The Challenge of Inclusivity, Outreach and Capacity.” Istanbul Policy Center Reports, 2014.Google Scholar
Öktem, Kerem. “Turkey-Religiosity and the PRA.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 345–62.Google Scholar
Olivier de Sardan, Jean-Pierre. “La politique du terrain.” Enquête, no. 1 (1995): 1–25.CrossRefGoogle Scholar
Olson, Emelie A.Muslim Identity and Secularism in Contemporary Turkey: ‘The Headscarf Dispute.’” Anthropological Quarterly 58, no. 4 (October 1, 1985): 161–71.CrossRefGoogle Scholar
Oran, Baskın. Atatürk milliyetçiliği: resmi ideoloji dışı bir inceleme. Ankara: Dost Kitabevi, 1988.Google Scholar
Ozcetin, Hilal. “‘Breaking the Silence’: The Religious Muslim Women’s Movement in Turkey.” Journal of International Women’s Studies 11, no. 1 (2013): 106–19.Google Scholar
Özdalga, Elisabeth. “Transformation of Sufi-Based Communities in Modern Turkey: The Nakşibendis, the Nurcus, and the Gülen Community.” In Turkey’s Engagement with Modernity, edited by Kerslake, Celia J., Öktem, Kerem, and Robins, Philip, 6991. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Ozgur, Iren. Islamic Schools in Modern Turkey: Faith, Politics, and Education. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Öztürk, Ahmet Erdi. “Turkey’s Diyanet under AKP Rule: From Protector to Imposer of State Ideology?Southeast European and Black Sea Studies 16, no. 4 (2016): 619–35.CrossRefGoogle Scholar
Öztürk, Ahmet Erdi, and Sözeri, Semiha. “Diyanet As a Turkish Foreign Policy Tool: Evidence from the Netherlands and Bulgaria.” Politics and Religion, online (2018): 1–25.CrossRefGoogle Scholar
Pechilis, Karen. “Illuminating Women’s Religious Authority through Ethnography.” Journal of Feminist Studies in Religion 29, no. 1(2013): 93101.CrossRefGoogle Scholar
Pepicelli, Renata. Femminismo islamico: Corano, diritti, riforme. Roma: Carocci, 2010.Google Scholar
Peres, Richard. “A History of the Headscarf Ban in Turkey.” Turkish Review 2, no. 5 (2012): 3446.Google Scholar
Perlmutter, Amos. “The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil–Military Relations in Developing Polities.” Comparative Politics 1, no. 3 (1969): 382404.CrossRefGoogle Scholar
Pnina, Lahav. “Seeking Recognition: Women’s Struggle for Full Citizenship in the Community of Religious Worship.” In Gendering Religion and Politics: Untangling Modernities, edited by Herzog, Hanna and Braude, Ann, 125-151. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.Google Scholar
Pratt Ewing, Katherine. “Living Islam in the Dispora: Between Turkey and Germany.” In Relocating the Fault Lines: Turkey beyond the East–West Divide, edited by Güzeldere, Güven and Irzık, Sibel, 421–29. Durham, NC: Duke University Press, 2003.Google Scholar
Radikal. “Diyanet: Kadına şiddete son!” March 7, 2010. www.radikal.com.tr/turkiye/diyanet-kadina-siddete-son- 984114/.Google Scholar
Ranciere, Jacques. Aesthetics and Its Discontents. Cambridge: Polity, 2009.Google Scholar
Rapoport, Tamar, Garb, Yoni, and Penso, Anat. “Religious Socialization and Female Subjectivity: Religious-Zionist Adolescent Girls in Israel.” Sociology of Education 68, no. 1 (1995): 4861.CrossRefGoogle Scholar
Raudvere, Catharina. “Female Dervishes in Contemporary Istanbul: Between Tradition and Modernity.” In Women and Islamization, edited by Ask, Karin and Tjomsland, Marit, 93109. Oxford: Berg, 1998.Google Scholar
Raudvere, Catharina, and Stenberg, Leif. Sufism Today: Heritage and Tradition in the Global Community. New York: I. B. Tauris, 2008.Google Scholar
Reinhart, A. Kevin. “When Women Went to Mosques: Al-Aydini on the Duration of Assessments.” In Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas, edited by Masud, Muhammad Khalid, Messick, Brinkley, and Powers, David, 116–28. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.Google Scholar
Reuters. “With More Islamic Schooling, Erdogan Aims to Reshape Turkey.” January 25, 2018. www.reuters.com/investigates/special-report/turkey-erdogan-education/.Google Scholar
Rinaldo, Rachel. “Women and Piety Movements.” In The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion, edited by Turneressor, Bryan S., 584605. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Rochefort, David A., and Cobb, Roger W.. The Politics of Problem Definition: Shaping the Policy Agenda. Lawrence: University Press of Kansas, 1994.Google Scholar
Roy, Olivier. La laïcité face à l’Islam. Paris: Stock, 2005.Google Scholar
Roy, Olivier. “The Paradoxes of the Re-Islamization of Muslim Societies.” The Immanent Frame (blog). Accessed March 2, 2015. http://blogs.ssrc.org/tif/2011/09/08/the-paradoxes-of-the-re-islamization- of-muslim-societies/.Google Scholar
Rothman, Abdallah, and Coyle, Adrian. “Toward a Framework for Islamic Psychology and Psychotherapy: An Islamic Model of the Soul.” Journal of Religion and Health 57, no. 5 (2018): 1731–44.CrossRefGoogle Scholar
Saçmalı, Muhammet Habib. “Compliance and Negotiation: The Role of Turkish Diyanet in the Production of Friday Khutbas.” Master of Arts in Political Science and International Relations, Boğaziçi University, 2013.Google Scholar
Saktanber, Ayşe. “Becoming the ‘Other’ As a Muslim in Turkey: Turkish Women vs. Islamist Women.” New Perspectives on Turkey 11 (1994): 99134.CrossRefGoogle Scholar
Saktanber, Ayşe. “Women and the Iconography of Fear: Islamization in Post‐Islamist Turkey.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 32, no. 1 (2006): 2131.CrossRefGoogle Scholar
Saktanber, Ayşe, and Çorbacioğlu, Gül. “Veiling and Headscarf-Skepticism in Turkey.” Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 15, no. 4 (2008): 514–38.CrossRefGoogle Scholar
Sakurai, Keiko, and Adelkhah, Fariba. The Moral Economy of the Madrasa: Islam and Education Today. Abingdon, UK: Taylor & Francis, 2011.CrossRefGoogle Scholar
Sayeed, Asma. Shifting Fortunes: Women and Ḥadīth Transmission in Islamic History (First to Eighth Centuries). Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.Google Scholar
Schmidt, Vivien, and Radaelli, Claudio. “Policy Change and Discourse in Europe: Conceptual and Methodological Issues.” West European Politics 27, no. 2(2004): 183210.CrossRefGoogle Scholar
Şen, Mustafa. “Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice and Development Party.” Turkish Studies 11, no. 1 (2010): 5984.CrossRefGoogle Scholar
Shelley, Tara O’Connor, Morabito, Melissa Schaefer, and Tobin-Gurley, Jennifer. “Gendered Institutions and Gender Roles: Understanding the Experiences of Women in Policing.” Criminal Justice Studies 24, no. 4 (2011): 351–67.CrossRefGoogle Scholar
Shively, Kim. “Religious Bodies and the Secular State: The Merve Kavakçi Affair.” Journal of Middle East Women’s Studies 1, no. 3 (2005): 4672.Google Scholar
Shively, Kim. “Taming Islam: Studying Religion in Secular Turkey.” Anthropological Quarterly 81, no. 3 (2008): 683711.CrossRefGoogle Scholar
Shore, Cris, and Wright, Susan. Anthropology of Policy: Perspectives on Governance and Power. London: Taylor & Francis, 1997.Google Scholar
Shubowitz, Devorah. “Centripetal and Centrifugal: Tensions in the Religious Scholarship of Orthodox Jewish Women.” Berkeley Journal of Sociology 54 (January 2010): 5983.Google Scholar
Simmel, Georg. “A Contribution to the Sociology of Religion.” American Journal of Sociology 11, no. 3 (1905): 359–76.CrossRefGoogle Scholar
Simon, Rita J., and Nadell, Pamela S.. “In the Same Voice or Is It Different? Gender and the Clergy.” Sociology of Religion 56, no. 1 (1995): 6370.CrossRefGoogle Scholar
Skinner, Rasjid. “An Islamic Approach to Psychology and Mental Health.” Mental Health, Religion & Culture 13, no. 6 (2010): 547–51.CrossRefGoogle Scholar
Somer, Murat. “Whither with Secularism or Just Undemocratic Laiklik? The Evolution and Future of Secularism under the AKP.” In The Uncertain Path of the ‘New Turkey, edited by Talbot, Valeria, 2348. Milano: ISPI, Instituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2015.Google Scholar
Söyler, Mehtap. The Turkish Deep State: State Consolidation, Civil–Military Relations and Democracy. London: Routledge, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Stepan, Alfred C.Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations.’Journal of Democracy 11, no. 4 (2000): 3757.CrossRefGoogle Scholar
Stone, Deborah A.Causal Stories and the Formation of Policy Agendas.” Political Science Quarterly 104, no. 2 (1989): 281300.CrossRefGoogle Scholar
Subaşı, Necdet. “Critical Approaches to the PRA.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 264–70.CrossRefGoogle Scholar
Sundal, Fatma. “Invisible Women Visible Islam: Engendering Everyday Lives of Educated Islamist Women In Turkey.” Anadolu University Journal of Social Sciences 5, no. 1(2005): 109–30.Google Scholar
Sunier, Thijl, and Landman, Nico. Transnational Turkish Islam. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.Google Scholar
Tarrow, Sidney. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.CrossRefGoogle Scholar
Taş, Kemaleddin. “The Social Status of the PRA in Turkey and Its Overall Assessment: Common Public Opinion.” The Muslim World 98, no. 2–3 (2008): 363–69.CrossRefGoogle Scholar
Taylor, Charles. Modern Social Imaginaries. Durham, NC: Duke University Press, 2004.CrossRefGoogle Scholar
Tepe, Sultan. “Contesting Political Theologies of Islam and Democracy in Turkey.” Journal of Religious and Political Practice 2, no. 2 (May 2016): 175–92.CrossRefGoogle Scholar
Thomas, Jim. Doing Critical Ethnography. Thousand Oaks, CA: Sage University Press, 1993.CrossRefGoogle Scholar
Topal, Semiha. “Everybody Wants Secularism – but Which One? Contesting Definitions of Secularism in Contemporary Turkey.” International Journal of Politics, Culture, and Society 25, no. 1/3: (2012)114.CrossRefGoogle Scholar
Toprak, Binnaz. “Islam and Democracy in Turkey.” Turkish Studies 6, no. 2 (2005): 167–86.CrossRefGoogle Scholar
Toprak, Binnaz. “The State, Politics and Religion in Turkey.” In State, Democracy, and the Military: Turkey in the 1980s, edited by Heper, Metin and Evin, Ahmet, 119–36. Berlin: Walter de Gruyter, 1988.Google Scholar
Tozy, Mohamed. “Des oulémas frondeurs à la bureaucratie du ‘croire’: Les péripéties d’une restructuration annoncée du champ religieux au Maroc.” In La bureaucratisation néolibérale, edited by Hibou, Béatrice, 129–54. Paris: La Découverte, 2014.Google Scholar
Tripp, Charles. Islam and the Moral Economy: The Challenge of Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.CrossRefGoogle Scholar
Tschannen, Olivier. “The Secularization Paradigm: A Systematization.” Journal for the Scientific Study of Religion 30, no. 4 (1991): 395415.CrossRefGoogle Scholar
Tuğal, Cihan. “Fight or Acquiesce? Religion and Political Process in Turkey’s and Egypt’s Neoliberalizations.” Development and Change 43, no. 1 (2012): 2351.CrossRefGoogle Scholar
Tuğal, Cihan. Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.Google Scholar
Turam, Berna. Between Islam and the State: The Politics of Engagement. Stanford, CA: Stanford University Press, 2007.Google Scholar
Turam, Berna. Secular State and Religious Society: Two Forces in Play in Turkey. New York: Palgrave Macmillan, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Turam, Berna. “Turkish Women Divided by Politics.” International Feminist Journal of Politics 10, no. 4 (2008): 475–94.CrossRefGoogle Scholar
Turan, Ilter. “Religion and Political Culture in Turkey.” In Islam in Modern Turkey: Religion, Politics, and Literature in a Secular State, edited by Tapper, Richard, 3155. London: I. B. Tauris, 1991.Google Scholar
Türkmen, Buket. “A Transformed Kemalist Islam or a New Islamic Civic Morality? A Study of ‘Religious Culture and Morality’ Textbooks in the Turkish High School Curricula.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29, no. 3 (2009): 381–97.CrossRefGoogle Scholar
Tütüncü, Fatma. “The Women Preachers of the Secular State: The Politics of Preaching at the Intersection of Gender, Ethnicity and Sovereignty in Turkey.” Middle Eastern Studies 46, no. 4 (2010): 595614.CrossRefGoogle ScholarPubMed
Ulutaş, Ufuk. “Religion and Secularism in Turkey: The Dilemma of the Directorate of Religious Affairs.” Middle Eastern Studies 46, no. 3 (2010): 389–99.CrossRefGoogle Scholar
Urhan, Betül, and Urhan, Gülcan. “AKP Döneminde Sosyal Yardım.” In Himmet, Fıtrat, Piyasa. AKP Döneminde Sosyal Politika, edited by Koray, Meriem and Çelik, Aziz, 229–58. Istanbul: Iletisim Yayincilik, 2015.Google Scholar
Uzun, Hakan. “İktidarini Sürdürmek Isteyen Bir Partinin Kimlik Arayışı: Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947 Olağan Kurultayı.” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 12, no. 25 (2012): 101–39.Google Scholar
Ünver, Can. “Changing Diaspora Politics of Turkey and Public Diplomacy.” Turkish Policy Quarterly 1, no. 12 (2013): 182–89.Google Scholar
Vicini, Fabio. “Pedagogies of Affection: The Role of Exemplariness and Emulation in Learning Processes- Extracurricular Islamic Education in the Fethullah Gülen Community in Istanbul: Pedagogies of Affection.” Anthropology & Education Quarterly 44, no. 4 (2013): 381–98.CrossRefGoogle Scholar
Wadud, Amina. Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam. Oxford: Oneworld, 2006.Google Scholar
Wadud, Amina. Qurʼan and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.Google Scholar
Webb, Edward. “The ‘Church’ of Bourguiba: Nationalizing Islam in Tunisia.” Sociology of Islam 1, no. 1–2 (2013): 1740.CrossRefGoogle Scholar
Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.Google Scholar
Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Routledge, 2013.Google Scholar
Wedel, Janine R., Shore, Cris, Feldman, Gregory, and Lathrop, Stacy. “Toward an Anthropology of Public Policy.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 600 (2005): 3051.CrossRefGoogle Scholar
White, Jenny B. Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics. Seattle: University of Washington Press, 2002.Google Scholar
White, Jenny B.. “The Islamist Paradox.” In Fragments of Culture, edited by Kandiyoti, Deniz and Saktanber, Ayşe, 191217. New York: I. B. Tauris, 2002.Google Scholar
White, Jenny B.. Muslim Nationalism and the New Turks. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013.Google Scholar
White, Jenny B.. “State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman.” NWSA Journal 15, no. 3 (2003): 145–59.CrossRefGoogle Scholar
Wiktorowicz, Quintan. Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2003.Google Scholar
Yabanci, Bilge. “Populism as the Problem Child of Democracy: The AKP’s Enduring Appeal and the Use of Meso-Level Actors.” Southeast European and Black Sea Studies 16, no. 4 (2016): 591617.CrossRefGoogle Scholar
Yankaya, Dilek. La nouvelle bourgeoisie islamique: Le modèle turc. Paris: Presses Universitaires de France, 2013.CrossRefGoogle Scholar
Yanow, Dvora. How Does a Policy Mean? Interpreting Policy and Organizational Actions. Washington, DC: Georgetown University Press, 1996.Google Scholar
Yanow, Dvora. “Practices of Policy Interpretation.” Policy Sciences 28, no. 2 (1995): 111–26.CrossRefGoogle Scholar
Yanow, Dvora. “Qualitative–Interpretive Methods in Policy Research.” In Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, edited by Fischer, Frank, Miller, Gerald J., and Sidney, Mara S., 405–15. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2007.Google Scholar
Yavuz, M. Hakan. Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press, 2003.Google Scholar
Yavuz, M. Hakan. Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Yazıcı, Berna. “The Return to the Family: Welfare, State, and Politics of the Family in Turkey.” Anthropological Quarterly 85, no. 1 (2012): 103–40.CrossRefGoogle Scholar
Ybema, Sierk, Yanow, Dvora, Wels, Harry, and Kamsteeg, Frans H.. Organizational Ethnography: Studying the Complexity of Everyday Life. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Yeğenoğlu, Meyda. Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.CrossRefGoogle Scholar
Yılmaz, Hüseyin. “Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi.” Değerler Eğitimi Dergisi 5, no. 14 (2007): 107–30.Google Scholar
Yilmaz, Ihsan. “State, Law, Civil Society and Islam in Contemporary Turkey.” The Muslim World 95, no. 3 (2005): 385411.CrossRefGoogle Scholar
Yilmaz, Ihsan. “Towards a Muslim Secularism? An Islamic ‘Twin Tolerations’ Understanding of Religion in the Public Sphere.” Turkish Journal of Politics 3, no. 2 (2012): 4152.Google Scholar
Yükleyen, Ahmet. Localizing Islam in Europe: Turkish Islamic Communities in Germany and the Netherlands. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2011.Google Scholar
Zarcone, Thierry. La Turquie moderne et l’islam. Paris: Flammarion, 2004.Google Scholar
Zayzafoon, Lamia Ben Youssef. The Production of the Muslim Woman: Negotiating Text, History, and Ideology. Lanham, MD: Lexington Books, 2005.Google Scholar
Zengin, Berna. “State and Turkish Secularism: The Case of the Diyanet.” In The Religious and the Political, edited by Turner, Bryan, 206–23. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.Google Scholar
Zürcher, Erik J.. “The Importance of Being Secular: Islam in the Service of the National and Pre-national State.” In Turkey’s Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, edited by Kerslake, Celia J., Öktem, Kerem, and Robins, Philip, 5568. New York: Palgrave Macmillan, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Zürcher, Erik J. Turkey: A Modern History. 3rd ed. London: I. B. Tauris, 2004.Google Scholar