Skip to main content Accessibility help
×
Home
Hostname: page-component-6c8bd87754-lkb8j Total loading time: 0.671 Render date: 2022-01-19T19:23:23.513Z Has data issue: true Feature Flags: { "shouldUseShareProductTool": true, "shouldUseHypothesis": true, "isUnsiloEnabled": true, "metricsAbstractViews": false, "figures": true, "newCiteModal": false, "newCitedByModal": true, "newEcommerce": true, "newUsageEvents": true }

Part I - Gender Quotas As Transformative Equality Remedies

Published online by Cambridge University Press:  21 July 2018

Éléonore Lépinard
Affiliation:
Université de Lausanne, Switzerland
Ruth Rubio-Marín
Affiliation:
Universidad de Sevilla
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Transforming Gender Citizenship
The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe
, pp. 39 - 154
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2018

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Celis, Karen, and Meier, Petra. 2013. ‘Genderquota als een kieshervorming: terug naar de context, actoren en belangen.’ Res Publica 55 (3): 287301.Google Scholar
Celis, Karen, Erzeel, Silvia, and Meier, Petra. 2013. ‘Twintig jaar quota en wat nu? Een empirische reflectie op de tijdelijkheid van genderquota in de lokale politiek.’ In Op zoek naar de kiezers. Lokale partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, edited by Deschouwer, Kris, Verthé, Tom, and Rihoux, Benoit, 123–46. Brussels: Academic & Scientific Publishers.Google Scholar
Celis, Karen, Erzeel, Silvia, Mügge, Liza, and Damstra, Alyt. 2013. ‘Quotas and intersectionality: ethnicity and gender in candidate selection.’ International Political Science Review 35 (1): 4154.CrossRefGoogle Scholar
Cromboom, Sofie, Samzelius, Johanna Tove, and Woodward, Alison. 2001. Toepassing van het quotadecreet van 1997 in de Vlaamse adviesraden. Brussels: RHEA.Google Scholar
Dahlerup, Drude, ed. 2006. Women, Quotas, Politics. London: Routledge.Google Scholar
Erzeel, Silvia, and Caluwaerts, Didier. 2013. ‘Hoe parlementsleden denken over de legitimiteit van quota: een Europese vergelijking.’ Res Publica 55 (3): 321–38.Google Scholar
Erzeel, Silvia, and Meier, Petra. 2011. ‘Is er iets veranderd? De rekrutering en selectie van kandidaten door Belgische partijen na de invoering van quotawetten.’ Tijdschrift voor Genderstudies 14 (2): 619.Google Scholar
Kittilson, Miki Caul. 2006. Challenging Parties, Changing Parliaments. Women and Elected Office in Contemporary Western Europe. Columbus, OH: Ohio State University Press.Google Scholar
Krook, Mona Lena. 2007. ‘Candidate gender quotas: a framework for analysis.’ European Journal of Political Research 46 (3): 367–94.CrossRefGoogle Scholar
Krook, Mona Lena, Lovenduski, Joni, and Squires, Judith. 2006. ‘Western Europe, North America, Australia and New Zealand. Gender quotas in the context of citizenship models.’ In Women, Quotas and Politics, edited by Dahlerup, Drude, 194221. London: Routledge.Google Scholar
Lépinard, Éléonore. 2016. ‘From breaking the rule to making the rules: the adoption, entrenchment, and diffusion of gender quotas in France.’ Politics, Groups, and Identities 4 (2): 231–45.CrossRefGoogle Scholar
Leyenaar, Monique. 2004. Political Empowerment of Women: The Netherlands and Other Countries. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.CrossRefGoogle Scholar
Lovenduski, Joni, ed. 2005. State Feminism and Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Lovenduski, Joni, and Norris, Pippa, eds. 1993. Gender and Party Politics. London: Sage.Google Scholar
Meier, Petra. 2000a. ‘From theory to practice and back again: gender quota and the politics of presence in Belgium.’ In Democratic Innovation, edited by Saward, Michael, 106–16. London: Routledge.Google Scholar
Meier, Petra. 2000b. ‘The evidence of being present: guarantees of representation and the example of the Belgian case.’ Acta Politica 35 (1): 6485.Google Scholar
Meier, Petra. 2004a. ‘De kracht van de definitie. Quotawetten in Argentinië, België en Frankrijk vergeleken.’ Res Publica 46 (1): 80100.Google Scholar
Meier, Petra. 2004b. ‘The contagion effect of national gender quota on similar party measures in the Belgian electoral process.’ Party Politics 10 (3): 583600.CrossRefGoogle Scholar
Meier, Petra. 2005. ‘The Belgian paradox: inclusion and exclusion of gender issues.’ In State Feminism and Political Representation, edited by Lovenduski, Joni, 4161. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Meier, Petra. 2008. ‘A gender gap not closed by quotas: the renegotiation of the public sphere.’ International Feminist Journal of Politics 10 (3): 329–47.CrossRefGoogle Scholar
Meier, Petra. 2012a. ‘Paradoxes in the meaning of quotas in Belgium.’ In The Impact of Gender Quotas, edited by Franceschet, Susan, Krook, Mona Lena, and Piscopo, Jennifer, 157–72. New York, NY: Oxford University Press.Google Scholar
Meier, Petra. 2012b. ‘Why the traditional laggard became a model student: explaining the Belgian gender quotas and parity clause.’ West European Politics 35 (2): 362–79.CrossRefGoogle Scholar
Meier, Petra. 2013. ‘Quotas, quotas everywhere: from party regulations to gender quotas for corporate management boards. Another case of contagion.’ Representation 49 (4): 453–66.CrossRefGoogle Scholar
Meier, Petra. 2014. ‘Quotas for advisory committees, business and politics: just more of the same?International Political Science Review 35 (1): 106–18.CrossRefGoogle Scholar
Meier, Petra, and Verlet, Dries. 2008. ‘La position des femmes en politique locale belge et l'impact des quotas.’ Swiss Political Science Review 14 (4): 715–40.CrossRefGoogle Scholar
Moor, de Joost, Marien, Sofie, and Hooghe, Marc. 2013. ‘“Won't You Be My Number Two?” De invloed van genderquota op het rekruteringsproces van vrouwelijke burgemeesters in het Vlaams Gewest van België (2012).’ Res Publica 55 (3): 303–20.Google Scholar
Paye, Olivier. 1997. ‘Féminiser le politique: recitoyennisation ou tribalisation? Une réponse du monde politique belge.’ Sextant 7: 139–61.Google Scholar
Phillips, Anne. 1993. Democracy and Difference. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.Google Scholar
Pilet, Jean-Benoit, and Pauwels, Teun. 2010. ‘De vertegenwoordiging van taalgroepen in België: de weg naar een hyperinstitutionalisering.’ In Gezien, Gehoord, Vertegenwoordigd? Diversiteit in de Belgische Politiek, edited by Celis, Karen, Meier, Petra, and Wauters, Bram, 4768. Gent: Academia Press.Google Scholar
Popelier, Patricia. 2011. ‘Geslachtsquota in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen vanuit juridisch perspectief.’ In Recht en Gender in België, edited by Brems, Eva and Stevens, Liesbeth, 145–79. Brugge: Die Keure.Google Scholar
Popelier, Patricia. 2014. ‘Het kaduke masker van de Senaat: tussen deelstaatfederalisme en multinational confederalisme.’ In De Zesde Staatshervorming. Instellingen, Bevoegdheden en Middelen, edited by Velaers, Jan et al., 5390. Antwerp: Intersentia.Google Scholar
Remiche, Adélaïde. 2013. ‘Le juge est une femme. Réalité, impact et justification de la presence des femmes dans la magistrature’. Paper presented at the conference ‘Le juge est une femme’, Brussels, 7–8 November 2013.
Remiche, Adélaïde. 2014. ‘Belgian Parliament Introduces Sex Quota in Constitutional Court’. OxHRH-Blog, 21 April 2014, available at: http://humanrights.dev3.oneltd.eu/?p=5385. Accessed 2 February 2016.
Reynolds, Andrew. 2006. Electoral Systems and the Protection and Participation of Minorities. London: Minority Rights Group International.Google Scholar
Schandevyl, Eva, Woodward, Alison E., Valgaeren, Elke, and De Metsenaere, Machteld. 2013. ‘Genderquota in de wetenschap, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht in België.’ Res Publica 55 (3): 359–74.Google Scholar
Sliwa, Sandra, Meier, Petra, and Thijssen, Peter. 2011. ‘De impact van party magnitude op het aantal vrouwelijke verkozenen. Gender quota in België kritisch bekeken.’ Res Publica 53 (2): 141–65.Google Scholar
Uyttendaele, Mark, and Sohier, Jérôme. 1995. ‘Les quotas féminins en droit électoral ou les paradoxes de l’égalité.’ Journal des Tribunaux 114 (5754): 249–56.Google Scholar
Van Molle, Leen and Gubin, Eliane. 1998. Vrouw en Politiek in België. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Wauters, Bram, Maddens, Bart, and Put, Gert-Jan. 2014. ‘It takes time: the long-term effects of gender quota.’ Representation 50 (2): 143–59.CrossRefGoogle Scholar
Woodward, Alison. 1998. ‘Politische partizipation von Frauen in Belgien: die gespaltene frau.’ In Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa, edited by Hoecker, Beate, 1739. Opladen: Leske und Budrich.CrossRefGoogle Scholar
Baudino, Claudie. 2005. “Gendering the Republican System: Debates on Women's Political Representation in France.” In State Feminism and Political Representation, edited by Lovenduski, Joni, 85105. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Bender, Anne-Françoise, Dang, Rey, and Scotto, Marie José. 2016. “Les profils des femmes membres des conseils d'administration en France.” Travail, genre et sociétés 2016/1 (35): 6785.CrossRefGoogle Scholar
Bereni, Laure. 2015. La bataille pour la parité. Mobilisations pour la féminisation du pouvoir. Paris: Economica.Google Scholar
Bereni, Laure, and Lépinard, Éléonore. 2004. “‘Les femmes ne sont pas une catégorie’: les stratégies de légitimation de la parité en France.” Revue française de science politique 54 (1): 7198.Google Scholar
Chaperon, Sylvie. 2012. “The Difficult Struggle for Women's Political Rights in France.” In The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens, edited by Ruiz, Blanca Rodriguez, and Rubio-Marín, Ruth, 305–20. Leiden: Brill.Google Scholar
Commaille, Jacques. 1993. Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique. Paris: La Découverte.Google Scholar
Dahlerup, Drude, and Freidenvall, Lenita. 2005. “Quotas as a ‘Fast Track’ to Equal Representation for Women: Why Scandinavia is No Longer the Model.” International Feminist Journal of Politics 7 (1): 2648.CrossRefGoogle Scholar
Ducoulombier, Audrey. 2002. “Parity is About ‘Race’: French Republican Citizenship and the French Caribbean.” Modern & Contemporary France 10 (1): 7587.CrossRefGoogle Scholar
Edel, Frédéric. 2013. “Les instruments juridiques de l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois publics: depuis le droit à l’égalité jusqu'aux politiques d’égalité.” Revue française d'administration publique 145: 109–35.CrossRefGoogle Scholar
Fraisse, Geneviève. 2001. La controverse des sexes. Paris: PUF.Google Scholar
Gaspard, Françoise. 1996. “Parité: quelles stratégies politiques?Projets féministes 4–5: 231–37.Google Scholar
Gaspard, Françoise, Servan-Schreiber, Claude, and Le Gall, Anne. 1992. Au pouvoir citoyennes! Liberté, égalité, parité. Paris: Seuil.Google Scholar
Guillaume, Cécile, Pochic, Sophie, and Silvera, Rachel. 2015. “Dans les syndicats: du volontarisme à la contrainte légale.” Travail, genre et sociétés 2015/2 (34): 193–8.Google Scholar
Jacquemart, Alban, Le Mancq, Fanny, and Pochic, Sophie. 2016. “Femmes hautes fonctionnaires en France. L'avènement d'une égalité élitiste.” Travail, genre et sociétés 2016/1 (35): 2745.CrossRefGoogle Scholar
Jenson, Jane. 1986. “Gender and Reproduction: Or, Babies and the State.” Studies in Political Economy. 20: 946.CrossRefGoogle Scholar
Jenson, Jane, and Sineau, Mariette. 1994. “The Same or Different? An Unending Dilemma for French Women.” In Women and Politics Worldwide, edited by Nelson, B. J. and Chowdhury, N., 243–60. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Lemercier, Élise. 2015. “À l'université: les dessous d'un consensus apparent.” Travail, genre et sociétés 2015/2 (34): 175–80.Google Scholar
Lépinard, Éléonore. 2007. L’égalité introuvable. La parité, les féministes et la République. Paris: Presses de Sciences Po.Google Scholar
Lépinard, Eléonore. 2013. “For Women Only? Gender Quotas and Intersectionality in France.” Politics & Gender 9 (3): 276–98.Google Scholar
Lépinard, Eléonore. 2016. “From breaking the rule to making the rules: The adoption, entrenchment and diffusion of gender quotas in France.” Politics, Groups and Identities 4 (2): 231–45.CrossRefGoogle Scholar
Lépinard, Éléonore, and Mazur, Amy G.. 2009. “Republican Universalism Faces the Feminist Challenge: The Continuing Struggle for Gender Equality.” In The French Fifth Republic at Fifty. Beyond Stereotypes, edited by Brouard, Sylvain, Appleton, Andrew M., and Mazur, Amy G., 247–66. New York: Palgrave.Google Scholar
Mazur, Amy G. 1995. Gender Bias and the State: Symbolic Reform at Work in Fifth Republic France. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.Google Scholar
Moniolle, Carole. 2014. “La représentativité des sexes dans les jurys de concours de la fonction publique.” In La loi et le genre, edited by Hennette-Vauchez, Stéphanie, Pichard, Marc, and Roman, Diane, 561–82. Paris: Editions du CNRS.Google Scholar
Murray, Rainbow. 2010. Parties, Gender Quotas and Candidate Selection in France. Basingstoke: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Odoul-Asorey, Isabel. 2014. “Le Droit à l'assaut des effets de genre, dans le champ de la représentation collective des salaries.” In La loi et le genre, edited by Hennette-Vauchez, Stéphanie, Pichard, Marc, and Roman, Diane, 525–39. Paris: Editions du CNRS.Google Scholar
Opello, Katherine A.R. 2006. Gender Quotas, Parity Reform and Political Parties in France. Lanham, MD: Lexington Books.Google Scholar
Prat, Reine. 2015. “Art et culture … et que rien ne change!Travail, genre et sociétés 34: 187–91.Google Scholar
Rodriguez Ruiz, Blanca, and Rubio-Marín, Ruth. 2008. “The Gender of Representation. On Democracy, Equality and Parity.” International Journal of Constitutional Law 6 (2): 287316.CrossRefGoogle Scholar
Rodriguez Ruiz, Blanca, and Rubio-Marín, Ruth 2009. “Constitutional Justification of Parity Democracy.” Alabama Law Review 60 (5): 1171–96.Google Scholar
Roman, Diane and Hennette-Vauchez, Stéphanie. 2013. “Note, sous Conseil d'État, Assemblée, 7 mai 2013.” Revue française de droit administratif 2013: 882.Google Scholar
Rosenblum, Darren. 2006. “Parity/Disparity. Electoral Gender Equality on the Tightrope of Liberal Constitutional Traditions.” University of California Davis Law Review 39: 1119–89.Google Scholar
Scott, Joan W. 2005. Parité! Sexual Equality and the Crisis of French Universalism. Chicago: Chicago University Press.CrossRefGoogle Scholar
Siim, Birte. 2000. Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain and Denmark. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Southwell, Priscilla L. 2013. “Gender parity thwarted? The effect of electoral reform on Senate and European Parliamentary elections in France, 1999–2011.” French Politics 11 (2): 169–81.CrossRefGoogle Scholar
Southwell, Priscilla L. 2014. “How to become a députée – Lean to the Left: Party differences and gender parity in the 2012 National Assembly Elections.” French Politics 12 (4): 348–56.CrossRefGoogle Scholar
Verge, Tània, and Troupel, Aurélia. 2011. “Unequals among equals: Party strategic discrimination and quota laws.” French Politics 9 (3): 260–81.Google Scholar
Viennot, Eliane. 1994. “Parité: les féministes entre défis politiques et révolution culturelle.” Nouvelles Questions Féministes 15 (4): 76–7.Google Scholar
Vogel-Polsky, Eliane. 1996. “Genre et droit, les enjeux de la parité.” Cahiers du GEDISST 17: 928.Google Scholar
Antić Gaber, Milica. 1998. Ženske v parlamentu [Women in Parliament]. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.Google Scholar
Antić Gaber, Milica. 2015. “The structuring of Slovenian society and gender as the structured and the structuring structure.” In Gender structuring of contemporary Slovenia, vol. 9, edited by Antić Gaber, Milica, 922. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.CrossRefGoogle Scholar
Antić Gaber, Milica, Rožman, Sara, and Selišnik, Irena. 2009. “Zagotavljanje enakih pravic moških in žensk.” In Brez spopada: kultur, spolov, generacij, edited by Tašner, Veronika, et al., 129–42. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.Google Scholar
Antić Gaber, Milica, and Gortnar, Maruša. 2004. “Gender quotas in Slovenia: A short analysis of failures and hopes.” European political science 3 (3): 73–9. Available at: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/gender_quotas_in_slovenia_090924.pdf.Google Scholar
Antić Gaber, Milica, and Lokar, Sonja. 2006. “The Balkans: From total rejection to gradual acceptance of gender quotas.” In Women, quotas and politics, edited by Dahlerup, Drude, 138–67. London: Routledge.Google Scholar
Auth, Diana. 2010. “Welfare states and gender in Central and Eastern Europe: The current state of research and prospective research.” In Welfare states and gender inequality in Central and Eastern Europe: continuity and post-socialist transformation in the EU member states, edited by Klenner, Christina and Leiber, Simone, 3356. Brussels: ETUI.Google Scholar
Bahovec, Eva, ed. 2005. Gender and governance: The civic and political participation and representation of women in Central and Eastern Europe: Slovenia. Ljubljana: Faculty of Arts.Google Scholar
Cairney, Paul. 2007. “The professionalization of MPs. Refining the ‘Politics-Facilitating’ Explanation.” Parliamentary Affairs. 6 (2): 212–33.Google Scholar
Corrin, Chris. 1992. Superwomen and the Double Burden, Women's experience of change in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. London: Scarlet Press.Google Scholar
Crnović, Deja, and Gaber, Milica Antić. 2011. “Viktorija Potočnik, poslanka, županja in prva direktorica Urada za enake možnosti.” In Ženske na robovih politike [Women on the fringes of politics], edited by Gaber, Milica Antić, 297312. Ljubljana: Sophia.Google Scholar
Dahlerup, Drude, and Freidenvall, Lenita. 2005. “Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for women: Why Scandinavia is no longer the model.” International Feminist Journal of Politics 7 (1): 2648.CrossRefGoogle Scholar
Ferge, Zsuzsa. 1997a. “The changed welfare paradigm: The individualization of the social.” Social Policy and Administration 31 (1): 2044.CrossRefGoogle Scholar
Fink-Hafner, Danica. 1997. “Development of a party system.” In making a new nation: The formation of Slovenia, edited by Fink-Hafner, Danica and Robbins, John R., 135–55. Aldershot, England: Dartmouth.Google Scholar
Fink-Hafner, Danica, Krašovec, Alenka, Deželan, Tomaž, and Topolinjak, Simona. 2011. “Politične stranke in ženske v času tranzicije [Political parties and women in times of transition].” In Ženske na robovih politike [Women on the fringes of politics], edited by Antić Gaber, Milica, 187208. Ljubljana: Sophia.Google Scholar
Gortnar, Maruša. 2004. “Razprave o kvotah v slovenskem parlamentu: Obravnave Zakona o političnih strankah in Zakona o enakih možnostih žensk in moških.” Teorija in praksa 41 (5–6).Google Scholar
Jalušič, Vlasta. 1999. “Women in post-socialist Slovenia: socially adapted, politically marginalized.” In Gender politics in the Western Balkans: Women and society in Yugoslavia and the Yugoslav successor states, edited by Ramet, Sabrina P., 109–30. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.Google Scholar
Javornik, Jana. 2012. “State socialism. Dismantling the male-breadwinner family model in Central and Eastern Europe?” Working paper 14/2012. Department of Sociology, Umeå, Sweden. Available at: www.soc.umu.se/digitalAssets/111/111121_14_2012_javornik.pdf
Jeraj, Mateja. 2005. Slovenke na prehodu v socializem. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.Google Scholar
Jogan, Maca. 1986. Ženska, cerkev in družina. Ljubljana: Delavska enotnost.Google Scholar
Jogan, Maca. 1990. Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.Google Scholar
Jogan, Maca. 2001. Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.Google Scholar
Kenworthy, Len, and Malami, Melissa. 1999. “Gender inequality in political representation: A worldwide comparative analysis.” Social Forces 78 (1): 253–69.CrossRefGoogle Scholar
Klenner, Christina, and Leiber, Simone, eds. 2010. Welfare states and gender inequality in Central and Eastern Europe: Continuity and post-socialist transformation in the EU member states. Brussels: ETUI.Google Scholar
Kozmik, Vera. 1999. “Ženske v politki – kje smo in kaj lahko storimo.” In Ženske, politika, demokracija: za večjo prisotnost žensk v politiki, edited by Antić, Milica G. and Jeram, Jasna. Ljubljana: Urad za žensko politiko.Google Scholar
Krook, Mona Lena, Lovenduski, Joni, and Squires, Judith. 2009. “Gender quotas and models of political citizenship.” British Journal of Political Science 39 (35): 781803. doi: 10.1017/S0007123409990123.CrossRefGoogle Scholar
Lépinard, Éléonore. 2016. “From breaking the rule to making the rules: the adoption, entrenchment, and diffusion of gender quotas in France.” Politics, Groups, and Identities 4 (2): 231–45. First published online 12 Oct 2015.CrossRefGoogle Scholar
Lilliefeldt, Emelie. 2012. “Party and gender in Western Europe revisited: A fuzzy-set qualitative comparative analysis of gender-balanced parliamentary parties.” Party Politics 18 (2): 193214.CrossRefGoogle Scholar
Lokar, Sonja. 2005. “A short history of quotas in Slovenia.” In The implementation of quotas: European experiences, edited by Ballingto, Julie and Binda, Francesca, 118–24. Stockholm: International IDEA.Google Scholar
Lorenčič, Aleksander. 2015. “Ženske v gospodarstvu po osamosvojitvi Slovenije.” In Žensko delo: Delo žensk v zgodovinski prespektivi, edited by Šorn, Mojca, Vodopivec, Nina and Lazarević, Žarko, 5767. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.Google Scholar
Marshall, Thomas H. 1950. Citizenship and social class. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
Matland, Richard E., and Montgomery, Kathleen A., eds. 2003. Women's access to political power in post-communist Europe. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
Matland, Richard E., and Studlar, Donley T.. 1996. “The contagion of women candidates in single-member district and proportional representation electoral systems: Canada and Norway.” The Journal of Politics 58 (3): 707–33.CrossRefGoogle Scholar
Mencin Čeplak, Metka. 2011. “Politična emancipacija Zveze socijalistične mladine Slovenije in ženska politika.” In Ženske na robovih politike, edited by Antić Gaber, Milica, 105–24. Ljubljana: Sophia.Google Scholar
Murray, Rainbow, Krook, Mona Lena, and Opello, Katherine A. R.. 2009. Elite bias, not voter bias: Gender quotas and candidate performance in France. Paper presented at the first European Conference on Politics and Gender, Belfast, 21–3 January 2009.
Norris, Pippa, and Lovenduski, Joni. 1993. Gender and party politics. London: Sage.Google Scholar
Pascall, Gillian, and Lewis, Jane. 2004. “Emerging gender regimes and policies for gender equality in a wider Europe.” Journal of Social Policy 33 (3): 373–94.CrossRefGoogle Scholar
Podreka, Jasna, and Gaber, Milica Antić. 2015. “Paid work, prestige professions and politics.” In Gender structuring of contemporary Slovenia, edited by Antić, Milica G., 103–35. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.Google Scholar
Rodríguez-Ruiz, Blanca, and Rubio-Marín, Ruth. 2009. “Constitutional justification of parity democracy.” Alabama Law Review 60 (5): 1171. Available at: www.law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2060/Issue%205/rodriguez.pdf.Google Scholar
Selišnik, Irena. 2011. “Volilna pravica kot sumljiva institucija ali kako se je spremenilo pojmovanje politike.” In Ženske na robovih politike, edited by Gaber, Milica Antić, 2140. Ljubljana: Sophia.Google Scholar
Squires, Judith. 1999. Gender in political theory. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Toš, Niko, ed. 1999. Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990–1998 [Values in transition II] Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV CJMMK.Google Scholar
Vrečko, A. Lea, and Gaber, Milica Antić. 2011. “Mesto in položaj žensk v slovenskih skupščinah in vladah.” In Ženske na robovih politike, edited by Gaber, Milica Antič, 83103. Ljubljana: Sophia.Google Scholar
Zarkov, Dubravka. 2000. “Feminism and the disintegration of Yugoslavia: On the politics of gender and ethnicity.” Paper. Available at: https://repub.eur.nl/pub/23361.
Adecco (2014). VI Encuesta Adecco a Mujeres Directivas. Available at: www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/629.pdf. Accessed 7 January 2016.
Aguado, Ana. 2012. “Constructing Women's Citizenship: The Conquest of Suffrage and Women's Political Rights in Spain.” In The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens, edited by Rodríguez-Ruiz, Blanca and Rubio-Marín, Ruth, 289303. Leiden-Boston: Brill.CrossRefGoogle Scholar
Alonso, Alba, and Verge, Tània. 2015. “El impacto de la distribución territorial del poder sobre las políticas de igualdad en España.” Revista Española de Ciencia Política 39: 239–61.Google Scholar
Beveridge, Fiona. 2012. “‘Going Soft’? Analysing the Contribution of Soft and Hard Measures in EU Gender Law and Policy.” In The Europeanization of Gender Equality Policies: A Discursive-Sociological Approach, edited by Lombardo, Emanuela and Forest, Maxime, 2848. Basingstoke: Palgrave.CrossRefGoogle Scholar
Bianco, Magda, Ciavarella, Angela, and Signoretti, Rossella. 2011. Women on boards in Italy. CONSOB Study n. 70, October 2011. Available at: www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/studi_analisi/quaderni_finanza/qdf70.htm.
Bustelo, Maria. 2014. “Three Decades of State Feminism and Gender Equality Policies in Multi-Governed Spain.” Sex Roles 74 (3): 107–20.Google Scholar
Casey, Catherine, Skibnes, Renate, and Pringle, Judith K.. 2011. “Gender Equality and Corporate Governance.” Gender, Work, and Organization 18 (6): 613–30.CrossRefGoogle Scholar
Castaño, Cecilia, Briones, Joaquina Laffarga, Fernández, Carlos Iglesias, de Fuentes Ruiz, Pilar, Fernández, Juan Martín, Heras, Raquel Llorente, Molina, María José Charlo, Manso, Yolanda Giner, Cupeiro, Susana Vázquez, Torrado, Miriam Núñez, and Martínez Cantos, José Luís. 2009. Mujeres y Poder Empresarial en España. Madrid: Instituto de la Mujer, Estudios n. 108.Google Scholar
Caul Kittilson, Miki. 2006. Challenging Parties, Changing Parliaments. Women and Elected Office in Contemporary Western Europe. Columbus, OH: The Ohio State University Press.Google Scholar
Celis, Karen. 2006. “Substantive Representation of Women and the Impact of Descriptive Representation. Case: The Belgian Lower House 1900–1979.” Journal of Women, Politics and Policy 28 (2): 85114.CrossRefGoogle Scholar
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 2007. Barómetro Septiembre 2007. Study number 2732. Madrid.
Chapman, Jennifer. 1993. Politics, Feminism and the Reformation of Gender. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades (CM). 2006. “Comparecencias para informar en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.” Sesiones 16-17-18. Diario de Sesiones de las Cortes Generales, 76-78-79. 16, 24, 25 October.
Comisión Nacional del Mercado de Valores. (2006). Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Madrid: CNMV.
Comisión Nacional del Mercado de Valores. (2015). Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Madrid/Barcelona: CNMV.
Consejo Económico y Social de España (CES). (2006). Dictamen sobre el anteproyecto de ley orgánica de igualdad entre mujeres y hombres. Dictamen 8/2006. Madrid: CES.
Dahlerup, Drude. 2007. “Electoral Gender Quotas: Between Equality of Opportunity and Equality of Result.” Representation 43 (2): 7392.CrossRefGoogle Scholar
de Anca, Celia. 2008. “Women on Corporate Boards of Directors in Spanish Listed Companies.” In Women on Corporate Boards of Directors, edited by Vinnicombe, Susan, Singh, Val, Burke, Ronald J., Bilimoria, Diana, and Huse, Morten. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 96107.Google Scholar
Del Brío, Esther, and Del Brío, Inmaculada. 2009. “Los consejos de administración en las sociedades cotizadas: avanzando en femenino.” Revista de Estudios Empresariales 1: 102–18.Google Scholar
Díaz García, María, and Moreno, Ángela González. 2012. “La cuota de mujeres en los consejos de administración: ¿2015 una utopía?Boletín Económico de ICE Nº 3027 (June): 5361.Google Scholar
Diz Otero, Isabel, and González, Marta Lois. 2015. “El impacto de las cuotas sobre los ejecutivos autonómicos: presencia y características de la elite gubernamental autonómica.” In Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas, perspectivas, edited by La Barbera, MariaCaterina and López, Marta Cruells. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 157182.Google Scholar
El País. 1998. “El PSOE renuncia a promover la paridad legal antes de junio.” 27 December.
El País. 1999, “No al “feminismo de salón” y sí al de hechos.” 7 March.
Engelstad, Frederik, and Teigen, Mari. 2012. “Gender and Varieties of Economic Power – the Significance of Family and State.” Comparative Social Research 29: xixxi.CrossRefGoogle Scholar
Fagan, Colette, González, Maria C., and Gómez, Silvia. 2012. Women on Corporate Boards and in Top Management. London: Palgrave Macmillan UK.CrossRefGoogle Scholar
Ferree, Myra Marx. 2012. Varieties of Feminism. German Gender Politics in Global Perspective. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Freidenvall, Lenita. 2013. “Step by Step – Women's Inroads to Parliamentary Politics.” In Breaking Male Dominance in Old Democracies, edited by Dahlerup, Drude and Leyenaar, Monique. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
González, Maria C., and Martínez, Lara. 2012. “Spain on the Norwegian Pathway: Towards a Gender-Balanced Presence of Women on Corporate Boards.” In Women on Corporate Boards and in Top Management, edited by Fagan, Colette, González, Maria C., and Gómez, Silvia, 169–97. Basingstoke: Palgrave.Google Scholar
Hillman, Amy J., Shropshire, Christine, and Cannella, Albert A.. 2007. “Organizational Predictors of Women on Corporate Boards.” Academy of Management Journal 50 (4): 941–52.CrossRefGoogle Scholar
Howell, Kerry E. 2004. “Developing Conceptualisations of Europeanization: Synthesising Methodological Approaches.” Queen's Papers on Europeanization 3/2004.
Informa. 2014. Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Alcobendas, Madrid: Informa D&B, S.A. Available at: www.paridad.eu/docs/10_06_40_330_Estudio_Mujeres_en_Consejos_de_Administracion_2012.pdf. Accessed 15 May 2014.
Instituto de la Mujer. 2016. Mujeres en Cifras. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
IESE. 2014. Las mujeres en los Consejos del IBEX-35. Barcelona: Inforpress-IESE. Available at: www.iese.edu/research/pdfs/ST-0332.pdf. Accessed 15 May 2014.
Jenson, Jane, and Valiente, Celia. 2003. “Comparing Two Movements for Gender Parity. France and Spain.” In Women's Movements Facing the Reconfigured State, edited by Banaszak, Lee Ann, Beckwith, Karen, and Rucht, Dieter, 6993. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Kenny, Meryl. 2013. Gender and Political Recruitment: Theorizing Institutional Change. Basingstoke: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
Krook, Mona L. 2006. “Reforming Representation: The Diffusion of Candidate Ggender Quotas Worldwide.” Politics & Gender 2 (3): 303–27.Google Scholar
Krook, Mona L. 2009. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
Lépinard, Éléonore. 2013. “For Women Only? Gender Quotas and Intersectionality in France.” Politics & Gender 9 (3): 276–98.Google Scholar
Lombardo, Emanuela. 2004. La europeización de la política española de igualdad de género. Valencia: Tirant lo Blanch.Google Scholar
Lombardo, Emanuela. 2008. “Gender Inequality in Politics. Policy Frames in Spain and the European Union.” International Feminist Journal of Politics 10 (1): 7896.CrossRefGoogle Scholar
Lombardo, Emanuela. 2012. “Gender quotas in corporate boards: Italy and Spain.” Note for Gender quotas in management boards, by Jo Armstrong and Sylvia Walby. Briefing note for the European Parliament, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, PE 462.429.
Lombardo, Emanuela, and Mergaert, Lut. 2013. “Gender Mainstreaming and Resistance to Gender Training. A Framework for Studying Implementation.” NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research 21 (4): 296311.CrossRefGoogle Scholar
Lovenduski, Joni. 2005. State Feminism and Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Lovenduski, Joni, and Norris, Pippa. 1993. Gender and Party Politics. Thousand Oaks: Sage.Google Scholar
Matland, Richard E., and Studlar, Donley T.. 1996. “The Contagion of Women Candidates in Single-Member District and Proportional Representation Electoral Systems: Canada and Norway.” Journal of Politics 58: 707–33.CrossRefGoogle Scholar
Mateos, Ruth, Escot, Lorenzo, and Gimeno, Ricardo. 2006. “Análisis de la presencia de la mujer en los consejos de administración de las mil mayores empresas españolas.” Documento de Trabajo num. 263/2006. Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros.Google Scholar
Mateos, Ruth, Gimeno, Ricardo, and Escot, Lorenzo. 2010. “Discriminación en consejos de administración: análisis e implicaciones económicas.” Revista de Economía Aplicada 53 (XVIII): 131–62.Google Scholar
Toyah, Miller, and del Carmen Triana, María. 2009. “Demographic Diversity in the Boardroom: Mediators of the Board Diversity–Firm Performance Relationship.” Journal of Management Studies 46 (5): 755–86.Google Scholar
Ministerio de Economía y Hacienda. 2011. “Informe sobre la aplicación de políticas de igualdad.” Available at: www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Gestión%20del%20Portal/Igualdad%20de%20género/IGUALDAD%202011%20INFORME%20DEFINITIVO%20ECONOMIA%20Y%20HACIENDA%20CO.pdf. Accessed 18 July 2014.
Ministerio de Trabajo. 2011. “Informe sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el ministerio de empleo y seguridad social.” Available at: www.empleo.gob.es/es/igualdad/documentos/informe-politicas-igualdad-meyss2011.pdf. Accessed 18 July 2014.
Niven, David. 1998. “Party Elites and Women Candidates: The Shape of Bias.” Women and Politics 19 (2): 5780.CrossRefGoogle Scholar
Norris, Pippa. 2004. Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. New York: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
Peces-Barba, Gregorio. 1999. “La cuota femenina en las candidaturas electorales.” El País. 1 July: 14.
Pérez-Nievas, Santiago, Vintila, Cristina Daniela, Morales, Laura, and Paradés, Marta. 2014. La representación política de los inmigrantes en elecciones municipales. Un análisis empírico. Colección Opiniones y Actitudes no. 72. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.Google Scholar
Piscopo, Jennifer, and Muntean, Susan Clark. 2013. “Getting Women on Board: A cross-country comparison of corporate quotas in the European Union.” Paper presented at the 3rd European Conference on Politics and Gender, Barcelona, 21–3 March.
PSOE. 2013. Conferencia Política. Madrid: PSOE, Secretaría de Organización.Available at: https://www.psoe.es/media-content/2016/04/resoluciones-201310-Conferencia-Politica.pdf. Accessed 2 April 2018.
Rodríguez Ruiz, Blanca, and Rubio-Marín, Ruth. 2008. “The Gender of Representation: On Democracy, Equality, and Parity.” International Journal of Constitutional Law (I*CON) 6 (2): 287316.CrossRefGoogle Scholar
Rubio-Marín, Ruth. 2014. “The achievement of female suffrage in Europe: On women's citizenship.” International Journal of Constitutional Law (I*CON) 12 (1): 434.CrossRefGoogle Scholar
Teigen, Mari. 2012. “Gender Quotas on Corporate Boards: On the Diffusion of a Distinct National Policy Reform.” Comparative Social Research 29: 115–46.CrossRefGoogle Scholar
Threlfall, Monica. 2005. “Towards parity representation in party politics.” In Gendering Spanish Democracy, edited by Threlfall, Monica, Cousins, Christine and Valiente, Celia, 125–61. New York: Routledge.Google Scholar
Tienari, Janne, Holgersson, Charlotte, Meriläinen, Susan, and Höök, Pia. 2009. “Gender, Management, and Market Discourse: The Case of Gender Quotas in the Swedish and Finnish Media.” Gender, Work, and Organization 16 (4): 501–21.CrossRefGoogle Scholar
Valiente, Celia. 2005. “The Women's Movement, Gender Equality Agencies, and Central-State Debates on Political Representation in Spain (1983–2003).” In State Feminism and Political Representation, edited by Lovenduski, Joni, 174–94. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Verge, Tània. 2006. “Mujer y partidos políticos en España: Las estrategias de los partidos y su impacto institucional, 1978–2004.” Revista Española de Investigaciones Sociológicas 115 (6): 165–96.Google Scholar
Verge, Tània. 2008. “Cuotas voluntarias y legales en España. La paridad a examen.” Revista Española de Investigaciones Sociológicas 123: 123–50.Google Scholar
Verge, Tània. 2012. “Institutionalising Gender Equality in Spain: Incremental Steps from Party to Electoral Gender Quotas.” West European Politics 35 (2): 395414.CrossRefGoogle Scholar
Verge, Tània. 2013. “Regulating Gender Equality in Political Office in Southern Europe: The Cases of Greece, Portugal and Spain.” Representation 49 (4): 439–52.CrossRefGoogle Scholar
Walby, Sylvia. 2009. Globalization and Inequalities: Complexity and Contested Modernities. London: Sage.Google Scholar

Send book to Kindle

To send this book to your Kindle, first ensure no-reply@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about sending to your Kindle.

Note you can select to send to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be sent to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Available formats
×

Send book to Dropbox

To send content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about sending content to Dropbox.

Available formats
×

Send book to Google Drive

To send content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about sending content to Google Drive.

Available formats
×