Skip to main content Accessibility help
×
Hostname: page-component-594f858ff7-wfvfs Total loading time: 0 Render date: 2023-06-07T03:17:05.502Z Has data issue: false Feature Flags: { "corePageComponentGetUserInfoFromSharedSession": false, "coreDisableEcommerce": false, "corePageComponentUseShareaholicInsteadOfAddThis": true, "coreDisableSocialShare": false, "useRatesEcommerce": true } hasContentIssue false

Further Reading

Published online by Cambridge University Press:  17 August 2018

Helmer J. Helmers
Affiliation:
Universiteit van Amsterdam
Geert H. Janssen
Affiliation:
Universiteit van Amsterdam
Get access

Summary

Image of the first page of this content. For PDF version, please use the ‘Save PDF’ preceeding this image.'
Type
Chapter
Information
Publisher: Cambridge University Press
Print publication year: 2018

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Primary Sources

Davids, K., and Lucassen, J. (eds.), A Miracle Mirrored: The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge, 1995.Google Scholar
Frijhoff, W., and Spies, M., Dutch Culture in a European Perspective, vol. I, 1650: Hard-Won Unity, Basingstoke, 2004.Google Scholar
Huizinga, J., Dutch Civilisation in the Seventeenth Century, New York, 1969.Google Scholar
Israel, J. I., The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806, Oxford, 1995.Google Scholar
Prak, M. The Dutch Republic in the Seventeenth Century: A Golden Age, Cambridge, 2005.CrossRefGoogle Scholar
Price, J. L., The Dutch Republic in the Seventeenth Century, Basingstoke, 1998.CrossRefGoogle Scholar
Schama, S., The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, London, 1987.Google Scholar

Secondary Sources

Jacobs, J., The Colony of New Netherland: A Dutch Settlement in Seventeenth-century America, Ithaca, 2009.Google Scholar
Kaplan, B. J., Calvinists and Libertines: Confession and Community in Utrecht, 1578–1620, Oxford, 1995.CrossRefGoogle Scholar
McCants, A. E. C., Civic Charity in a Golden Age: Orphan Care in Early Modern Amsterdam, Urbana, IL, 1997.Google Scholar
Montias, J. M., Artists and Artisans in Delft: A Socio-economic Study of the Seventeenth Century, Princeton, 1982.Google Scholar
Prak, M., The Dutch Republic in the Seventeenth Century: A Golden Age, Cambridge, 2005.CrossRefGoogle Scholar
Price, J. L., Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century: The Politics of Particularism, Oxford, 1994.CrossRefGoogle Scholar
Vries, J. de and van der Woude, A., The First Modern Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815, Cambridge, 1997.CrossRefGoogle Scholar
Bieleman, J., Boeren op het Drentse zand 1600–1910. Een nieuwe visie op de ‘oude’ landbouw, Wageningen, 1987.Google Scholar
Brusse, P., Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe (1650–1850), Wageningen, 1999.Google Scholar
Cruyningen, P. J. van, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuwse-Vlaanderen 1650–1850, Wageningen, 2000.Google Scholar
Lambert, A. M., The Making of the Dutch Landscape: An Historical Geography of the Netherlands, London, 1985.Google Scholar
Priester, P., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600–1910, Wageningen, 1998.Google Scholar
Vries, J., Barges and Capitalism: Passenger Transportation in the Dutch Economy (1632–1839), Utrecht, 1981.Google Scholar
Vries, J., The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700, New Haven, 1974.Google Scholar
Vries, J., and van der Woude, A., The First Modern Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815, Cambridge, 1997.CrossRefGoogle Scholar
Briels, J., Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572–1630. Een demografische en cultuurhistorische studie, Sint-Niklaas, 1985.Google Scholar
Deursen, A. Th. van, Plain Lives in a Golden Age: Popular Culture, Religion, and Society in Seventeenth-Century Holland, Cambridge, 1991.Google Scholar
Dunthorne, H., Britain and the Dutch Revolt, 1560–1700, Cambridge, 2013.CrossRefGoogle Scholar
Janssen, G. H., The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe, Cambridge, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Kruijtzer, G., ‘European Migration in the Dutch Sphere’, in Oostindie, G., Dutch Colonialism, Migration, and Cultural Heritage, Leiden, 2008, 97154.Google Scholar
Kuypers, E., Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in zeventiende-eeuws Amsterdam, Hilversum, 2005.Google Scholar
Linden, D., Experiencing Exile: Huguenot Refugees in the Dutch Republic, 1680–1700, Farnham, 2015.Google Scholar
Lottum, J., Across the North Sea: The Impact of the Dutch Republic on International Labour Migration, c. 1550–1850, Amsterdam, 2007.Google Scholar
Lucassen, J., ‘Labour and Early Modern Economic Development’, in Davids, K. and Lucassen, J. (eds.), A Miracle Mirrored: The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge, 1995, 367409.Google Scholar
Müller, J., Exile Memories and the Dutch Revolt: The Narrated Diaspora, Leiden, 2016.CrossRefGoogle Scholar
Postma, J., The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600–1815, Cambridge, 1990.CrossRefGoogle Scholar
Ward, K., Networks of Empire: Forced Migration in the Dutch East India Company, Cambridge, 2008.CrossRefGoogle Scholar
Adriaenssen, L., Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572–1629, Tilburg, 2007.Google Scholar
Brandon, P., War, Capital, and the Dutch State (1588–1795), Leiden, 2015.Google Scholar
Bruijn, J. R., The Dutch Navy of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Columbia, SC, 1993.Google Scholar
Enthoven, V., den Heijer, H., and Jordaan, H. (eds.), Geweld in de West. Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600–1800, Leiden, 2013.Google Scholar
Gaastra, F., The Dutch East India Company: Expansion and Decline, Zutphen, 2003.Google Scholar
Glete, J., War and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, 1500–1660, London, 2002.CrossRefGoogle Scholar
Groen, P. (ed.), De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 1568–1648, Amsterdam, 2013.Google Scholar
Hart, M., The Dutch Wars of Independence: Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570–1680, London, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Jong, M., ‘Staat van oorlog’. Wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden 1585–1621, Hilversum, 2005.Google Scholar
Knaap, G., den Heijer, H., and de Jong, M., Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595–1814, Amsterdam, 2015.Google Scholar
Nimwegen, O., The Dutch Army and the Military Revolutions, 1588–1688, Woodbridge, 2010.Google Scholar
Parker, G., The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659: The Logistics of Spanish Victory and Defeat in the Low Countries’ Wars, Cambridge, 1972.Google Scholar
Tracy, J. D., The Founding of the Dutch Republic: War, Finance, and Politics in Holland, 1572–1588, Oxford, 2008.CrossRefGoogle Scholar
Zwitzer, H. L., ‘De militie van den staat’. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Amsterdam, 1991.Google Scholar
Groen, P. (ed.), De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog, 1568–1648, Amsterdam, 2013.Google Scholar
Groesen, M., Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil, Philadelphia, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Haks, D., Vaderland en vrede 1672–1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog, Hilversum, 2013.Google Scholar
Hart, M., The Dutch Wars of Independence: Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570–1680, London, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Klinkert, C. M., Nassau in het nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590–1600, Amsterdam, 2005.Google Scholar
Knaap, G., den Heijer, H., and de Jong, M., Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595–1814, Amsterdam, 2015.Google Scholar
Knevel, P., Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550–1700, Hilversum, 1994.Google Scholar
Kuijpers, E., ‘Between Storytelling and Patriotic Scripture: The Memory Brokers of the Dutch Revolt’, in Kuijpers, E. et al. (eds.), Memory Before Modernity: Practices of Memory in Early Modern Europe, Leiden, 2013, 183201.CrossRefGoogle Scholar
Maarseveen, M. M. et al. (eds.), Beelden van een strijd. Oorlog en kunst voor de vrede van Münster, 1621–1648, Zwolle, 1998.Google Scholar
Prak, M., ‘Citizens, Soldiers and Civic Militias in Late Medieval and Early Modern Europe’, Past & Present 228 (2015), 93123.CrossRefGoogle Scholar
Pollmann, J., Memory in Early Modern Europe, 1500–1800, Oxford, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Prud’homme van Reine, R., Zeehelden, Amsterdam, 2005.Google Scholar
Sigmond, P., and Kloek, W., Zeeslagen en zeehelden in de Gouden eeuw, Amsterdam, 2007.Google Scholar
Schmidt, B., Innocence Abroad: The Dutch Imagination and the New World, 1570–1670, Cambridge, 2001.Google Scholar
Steen, J., Memory Wars in the Low Countries, 1566–1700, Leiden, 2015.Google Scholar
Blaas, P. B. M., De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen, Hilversum, 2000.Google Scholar
Bruin, G., ‘De soevereiniteit in de Republiek. Een machtsprobleem’, BMGN – Low Countries Historical Review 94 (1979), 2740.CrossRefGoogle Scholar
Fruin, R., Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, The Hague, 1900.Google Scholar
Gelderen, M., The Political Thought of the Dutch Revolt 1555–1590, Cambridge, 1995.Google Scholar
Groenveld, S., Unie – Bestand – Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Hilversum, 2009.Google Scholar
Nierop, H. F. K., ‘Alva’s Throne – Making Sense of the Revolt of the Netherlands’, in Darby, G. (ed.), The Origins and Development of the Dutch Revolt, London, 2001, 2947.CrossRefGoogle Scholar
Pollmann, J. S., ‘Eendracht maakt macht. Stedelijke cultuuridealen en politieke werkelijkheid in de Republiek’, in Bos, D. et al. (eds.), Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu, Amsterdam, 2007, 134–51.Google Scholar
Prak, M., ‘The People in Politics: Early Modern England and the Dutch Republic Compared’, in Jacob, M. C. and Sécretan, C. (eds.), In Praise of Ordinary People: Early Modern Britain and the Dutch Republic, New York, 2014, 141–61.Google Scholar
Price, J. L., Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century: The Politics of Particularism, Oxford, 1994.CrossRefGoogle Scholar
Rowen, H. H., and Lossky, A., Political Ideas and Institutions in the Dutch Republic, Los Angeles, 1985.Google Scholar
Stern, J., Orangism in the Dutch Republic in Word and Image, 1650–1675, Manchester, 2010.Google Scholar
Deen, F., Reinders, M., and Onnekink, D. (eds.), Pamphlets and Politics in the Dutch Republic, Leiden, 2011.Google Scholar
Dekker, R., Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw, Baarn, 1982.Google Scholar
Dixhoorn, A., Bloemendal, J., and Strietman, E. (eds.), Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450–1650, Leiden, 2011.Google Scholar
Haks, D., Vaderland en Vrede 1672–1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog, Hilversum, 2013.Google Scholar
Harline, C., Pamphlets, Printing and Political Culture in the Dutch Republic, The Hague, 1987.CrossRefGoogle Scholar
Harms, R., Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw, Amsterdam, 2011.Google Scholar
Helmers, H., The Royalist Republic: Literature, Politics, and Religion in the Anglo-Dutch Public Sphere, 1639–1660, Cambridge, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Nierop, H. F. K.. ‘Popular Participation in Politics in the Dutch Republic’, in Blickle, P. (ed.), Resistance, Representation and Community, Oxford, 1997, 272–90.Google Scholar
Reinders, M., Printed Pandemonium: Popular Print and Politics in the Netherlands, 1650–1672, Leiden, 2013.CrossRefGoogle Scholar
Sierhuis, F., The Literature of the Arminian Controversy, Oxford, 2016.Google Scholar
Spaans, J., Graphic Satire and Religious Change: The Dutch Republic, 1676–1702, Leiden, 2011.CrossRefGoogle Scholar
Stensland, M., Habsburg Communication in the Dutch Revolt, Amsterdam, 2012.Google Scholar
Weduwen, A., Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, Leiden, 2017.Google Scholar
Weekhout, I., Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw, The Hague, 1998.Google Scholar
Bavel, B. J. P., and van Zanden, J. L., ‘The Jump-Start of the Holland Economy During the Late Medieval Crisis, c. 1350–c. 1500’, Economic History Review 57 (2004), 503–32.Google Scholar
Bochove, C., The Economic Consequences of the Dutch: Economic Integration Around the North Sea, 1500–1800, Amsterdam, 2008.Google Scholar
Gelderblom, O., Cities of Commerce: The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250–1650, Princeton, 2013.CrossRefGoogle Scholar
Gelderblom, O., and Jonker, J., ‘The Low Countries’, in Neal, L. and Williamson, J. G. (eds.), The Cambridge History of Capitalism, Cambridge, 2014, 314–56.Google Scholar
Heuvel, D., Women and Entrepreneurship: Female Traders in the Northern Netherlands, c. 1580–1815, Amsterdam, 2007.Google Scholar
Heuvel, D., and Ogilvie, S., ‘Retail Development in the Consumer Revolution: The Netherlands, 1670–1815’, Explorations in Economic History 50 (2013), 6987.CrossRefGoogle Scholar
Lesger, C., The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange: Merchants, Commercial Expansion and Change in the Spatial Economy of the Low Countries, c. 1550–1630, Aldershot, 2006.Google Scholar
Lottum, J., Across the North Sea: The Impact of the Dutch Republic on International Labour Migration, c. 1550–1850, Amsterdam, 2007.Google Scholar
McCants, A. E. C., ‘Goods at Pawn: The Overlapping Worlds of Material Possessions and Family Finance in Early Modern Amsterdam’, Social Science History 31 (2007), 213–38.CrossRefGoogle Scholar
Nederveen Meerkerk, E., De draad in eigen handen. Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, Amsterdam, 2007.Google Scholar
Schmidt, A., and van Nederveen Meerkerk, E., ‘Reconsidering The “First Male-Breadwinner Economy”: Women’s Labor Force Participation in the Netherlands, 1600–1900’, Feminist Economics 18 (2012), 6996.CrossRefGoogle Scholar
Vries, J., The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700, New Haven, 1974.Google Scholar
Vries, J., The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present, Cambridge, 2008.CrossRefGoogle Scholar
Vries, J., and van der Woude, A., The First Modern Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815, Cambridge, 1997.CrossRefGoogle Scholar
Zanden, J. L., The Rise and Decline of Holland’s Economy: Merchant Capitalism and the Labor Market, Manchester, 1993.Google Scholar
Zanden, J. L., The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective 1000–1800, Leiden, 2009.Google Scholar
Andrade, T., Lost Colony: The Untold Story of China’s First Great Victory over the West, Princeton, 2011.Google Scholar
Antunes, C., and Gommans, J. (eds.), Exploring the Dutch Empire: Agents, Networks and Institutions, 1600–2000, London, 2015.Google Scholar
Cook, H. J., Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven, 2007.CrossRefGoogle Scholar
Gaastra, F., The Dutch East India Company: Expansion and Decline, Zutphen, 2003.Google Scholar
Gelman Taylor, J., The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia, Madison, 2009 [1983].Google Scholar
Groesen, M., Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil, Philadelphia, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Haefeli, E., New Netherland and the Dutch Origins of American Religious Liberty, Philadelphia, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Heijer, H. den, De geschiedenis van de WIC, Zutphen, 2013.Google Scholar
Huigen, S., de Jong, J. L., and Kolfin, Elmer (eds.), The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks, Leiden, 2010.Google Scholar
Klooster, W., The Dutch Moment in Atlantic History: War, Trade, and Settlement in the Transformation of the Americas, Ithaca, 2016.Google Scholar
Krohn, D., de Filippis, M., and Miller, P., Dutch New York Between East and West: The World of Margrieta van Varick, New York, 2009.Google Scholar
Locher-Scholten, E., and Rietbergen, P. (eds.), Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC, 1620–1720, Leiden, 2005.Google Scholar
Postma, J., The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600–1815, Cambridge, 1990.CrossRefGoogle Scholar
Romney, S. S., New Netherland Connections: Intimate Networks and Atlantic Ties in Seventeenth-Century America, Chapel Hill, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Schmidt, B., Inventing Exoticism: Geography, Globalism, and Europe’s Early Modern World, Philadelphia, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Worden, N. (ed.), Cape Town Between East and West: Social Identities in a Dutch Colonial Town, Hilversum, 2012.Google Scholar
Zandvliet, K., Mapping for Money: Maps, Plans and Topographic Paintings and Their Role in Dutch Overseas Expansion During the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Amsterdam, 2002.Google Scholar
Asselt, W. J., Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen, Heerenveen, 1997.Google Scholar
Deursen, A. Th. van, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en Kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt, Assen, 1974.Google Scholar
Israel, J. I., The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806, Oxford, 1995.Google Scholar
Kaplan, B. J., Calvinists and Libertines: Confession and Community in Utrecht 1578–1620, Oxford, 1995.CrossRefGoogle Scholar
Kooi, C., Calvinists and Catholics During Holland’s Golden Age: Heretics and Idolaters, Cambridge, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Lieburg, Fred A., ‘From Pure Church to Pious Culture: The Further Reformation in the Seventeenth-Century Dutch Republic’, in Graham, F. W. (ed.), Later Calvinism: International Perspectives, Kirksville, MO, 1994, 409–30.Google Scholar
Pollmann, Judith, Religious Choice in the Dutch Republic: The Reformation of Arnoldus Buchelius (1565–1641), Manchester, 1999.Google Scholar
Niemejer, H. E., Calvinisme en koloniale stadscultuur. Batavia 1619–1725, Amsterdam, 1996.Google Scholar
Roodenburg, Herman, Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578–1700, Hilversum, 1990.Google Scholar
Stanglin, K. D., and McCall, T. H., Jacob Arminius: Theologian of Grace, Oxford, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Schalkwijk, F. L., The Reformed Church in Dutch Brazil (1630–1654), Zoetermeer, 1998.Google Scholar
Schilling, H., ‘Confessional Europe’, in Brady, T. A. Jnr, Oberman, H. A., and Tracy, J. D. (eds.), Handbook of European History, 1400–1600, Leiden, 1994, vol. II, 641–82.Google Scholar
Spaans, J., Haarlem na de Reformatie. Stedelijke Cultuur en Kerkelijk Leven, 1577–1620, The Hague, 1989.Google Scholar
Wouters, A. Ph F., and Abels, P. H. A. M, Nieuw en Ongezien. Kerk en Samenleving in de classis Delft en Delftland, 1572–1621, 2 vols., Delft, 1994.Google Scholar
Berkvens-Stevelinck, C. et al. (eds.), The Emergence of Tolerance in the Dutch Republic, Leiden, 1997.Google Scholar
Deursen, A. Th. van, Plain Lives in a Golden Age: Popular Culture, Religion, and Society in Seventeenth-Century Holland, Cambridge, 1991.Google Scholar
Duke, A., ‘The Ambivalent Face of Calvinism in the Netherlands, 1561–1618’, in Duke, A., Reformation and Revolt in the Low Countries, London, 1990, 269–93.Google Scholar
Forclaz, B., Catholiques au défi de la Réforme. La coexistence confessionelle à Utrecht au XVIIe siècle, Paris, 2014.Google Scholar
Frijhoff, W., Embodied Belief: Ten Essays on Religious Culture in Dutch History, Hilversum, 2002.Google Scholar
Hsia, R. Po-Chia, and van Nierop, H. F. K. (eds.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age, Cambridge, 2002.CrossRefGoogle Scholar
Kaplan, B. J., Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe, Cambridge, MA, 2007.CrossRefGoogle Scholar
Kooi, C., Calvinists and Catholics During Holland’s Golden Age: Heretics and Idolaters, Cambridge, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Parker, C. H., Faith on the Margins: Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age, Cambridge, MA, 2008.Google Scholar
Pettegree, A., ‘The Politics of Toleration in the Free Netherlands, 1572–1620’, in Grell, Ole Peter, and Scribner, Bob (eds.), Tolerance and Intolerance in the European Reformation, Cambridge, 1996, 182–98.Google Scholar
Pollmann, J., Religious Choice in the Dutch Republic: The Reformation of Arnoldus Buchelius (1565–1641), Manchester, 1999.Google Scholar
Spiertz, M. P. G., ‘Priest and Layman in a Minority Church: The Roman Catholic Church in the Northern Netherlands, 1592–1686’, in Shields, W. J. and Blackwood, Diana (eds.), The Ministry: Clerical and Lay, Oxford, 1989, 287301.Google Scholar
Spohnholz, J., ‘Confessional Coexistence in the Early Modern Netherlands’, in Safley, T. M. (ed.), A Companion to Multiconfessionalism in the Early Modern World, Leiden, 2011, 4573.Google Scholar
Swetschinski, D. M., Reluctant Cosmopolitans: The Portuguese Jews of Seventeenth-Century Amsterdam, London, 2000.CrossRefGoogle Scholar
Woltjer, J. J., ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’, De Zeventiende Eeuw 10 (1994), 323.Google Scholar
Eck, X., Clandestine Splendor: Paintings for the Catholic Church in the Dutch Republic, Zwolle, 2008.Google Scholar
Finney, P. C. (ed.), Seeing Beyond the Word: Visual Arts and the Calvinist Tradition, Grand Rapids, 1999.Google Scholar
Frijhoff, W., Embodied Belief: Ten Essays on Religious Culture in Dutch History, Hilversum, 2002.Google Scholar
Hollander, A., Visser, P., and Harinck, G. (eds.), Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic, Leiden, 2014.Google Scholar
Kaplan, B. J., ‘Fictions of Privacy: House Chapels and the Spatial Accommodation of Religious Dissent in Early Modern Europe’, American Historical Review 114 (2002), 1031–64.Google Scholar
Kooi, C., Calvinists and Catholics During Holland’s Golden Age: Heretics and Idolaters, Cambridge, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Nadler, S., Rembrandt’s Jews, Chicago, 2003.Google Scholar
Perlove, S., and Silver., L., Rembrandt’s Faith: Church and Temple in the Dutch Golden Age, University Park, PA, 2009.Google Scholar
Schenkeveld-van der Dussen, M. A., ‘Cultural Participation as Stimulated by the Seventeenth-Century Reformed Church’, in Rigney, Ann and Fokkema, Douwe (eds.), Cultural Participation: Trends Since the Middle Ages, Amsterdam, 1993, 3950.CrossRefGoogle Scholar
Simmel, G., ‘The Stranger’, in Levine, D. (ed.), On Individuality and Social Forms, Chicago, 1971, 143–50.Google Scholar
Vanhaelen, A., The Wake of Iconoclasm: Painting the Church in the Dutch Republic, University Park, PA, 2012.Google Scholar
Brewer, J., and Porter, R. (eds.), Consumption and the World of Goods, London, 1993.Google Scholar
Davids, K., and De Munck, B. (eds.), Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern Cities, London, 2014.Google Scholar
De Marchi, N., and Raux, S. (eds.), Moving Pictures: Intra-European Trade in Images, Sixteenth–Eighteenth Centuries, Turnhout, 2014.CrossRefGoogle Scholar
De Munck, B., and Lyna, D. (eds.), Concepts of Value in European Material Culture, 1500–1900, Aldershot, 2015.Google Scholar
Freedberg, D., and de Vries, J. (eds.), Art in History, History in Art: Studies in Seventeenth-Century Dutch Culture, Santa Monica, CA, 1991.Google Scholar
Goldgar, A., Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, Chicago, 2007.CrossRefGoogle Scholar
Hessler, M., and Zimmermann, C. (eds.), Creative Urban Milieus: Historical Perspectives on Culture, Economy and the City, Berlin, 2008.Google Scholar
Montias, J. M., Artists and Artisans in Delft: A Socio-economic Study of the Seventeenth Century, Princeton, 1982.Google Scholar
North, M., Art and Commerce in the Dutch Golden Age, London, 1997.Google Scholar
O’Brien, P. et al. (eds.), Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London, Cambridge, 2001.Google Scholar
Rasterhoff, C., ‘Economic Aspects of Dutch Art’, in Franits, W. (ed.), The Ashgate Research Companion to Dutch Art of the Seventeenth Century, London, 2016, 355–72.Google Scholar
Rasterhoff, C., Painting and Publishing as Cultural Industries: The Fabric of Creativity in the Dutch Republic, 1580–1800, Amsterdam, 2016.CrossRefGoogle Scholar
Rittersma, R. (ed.), Luxury in the Low Countries: Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present, Brussels, 2010.Google Scholar
Ryckbosch, W., ‘Early Modern Consumption History: Current Challenges and Future Perspectives’, BMGN – Low Countries Historical Review 130 (2015), 5784.CrossRefGoogle Scholar
Van Damme, I., De Munck, B., and Miles, A. (eds.), Cities and Creativity from the Renaissance to the Present, London, 2017.CrossRefGoogle Scholar
Franits, W., Dutch Seventeenth-Century Genre Painting: Its Stylistic and Thematic Evolution, New Haven, 2004.Google Scholar
Franits, W. (ed.), The Ashgate Research Companion to Dutch Art of the Seventeenth Century, London, 2016.Google Scholar
Hollander, M., An Entrance for the Eyes: Space and Meaning in Seventeenth-Century Dutch Art, Berkeley, 2002.Google Scholar
Loughman, J., and Montias, J. M., Public and Private Spaces: Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses, Zwolle, 2000.Google Scholar
Phagan, P. (ed.), Images of Women in Seventeenth-Century Dutch Art: Domesticity and the Representation of the Peasant, Athens, GA, 1996.Google Scholar
Sluijter, E. J., Seductress of Sight: Studies in Dutch Art of the Golden Age, Zwolle, 2001.Google Scholar
Westermann, M., The Art of the Dutch Republic, 1585–1718, London, 1996.Google Scholar
Bloemendal, J., and Korsten, F.-W. A. (eds.), Joost van den Vondel (1587–1679): Dutch Playwright in the Golden Age, Leiden, 2012.CrossRefGoogle Scholar
Bonger, H., and De Voogt, G., The Life and Work of Dirck Volckertszoon Coornhert, Amsterdam, 2004.Google Scholar
Davidson, P., and van der Wiel, A. (eds.), A Selection of the Poems of Sir Constantijn Huygens (1596–1687), Amsterdam, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Duits, H., and van Strien, T., Rhetoric, Rhetoricians, and Poets: Studies in Renaissance Poetry and Poetics, Amsterdam, 1999.Google Scholar
Elk, M., Early Modern Women’s Writing: Domesticity, Privacy and the Public Sphere in England and the Dutch Republic, Basingstoke, 2016.Google Scholar
Erenstein, R. L. (ed.), Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam, 1996.Google Scholar
Gemert, L. (ed.), Women’s Writing from the Low Countries 1200–1875, Amsterdam, 2010.Google Scholar
Grootes, E. K., and Schenkeveld-van der Dussen, M., ‘The Dutch Revolt and the Golden Age, 1560–1700’, in Hermans, T. (ed.), A Literary History of the Low Countries, Rochester, 2009, 153291.Google Scholar
Korsten, F.-W., Sovereignty as Inviolability: Vondel’s Theatrical Explorations in the Dutch Republic, Hilversum, 2009.Google Scholar
Noak, B., Politische Auffassungen im niederländischen Drama des 17. Jahrhunderts, Münster, 2002.Google Scholar
Parente, J. A., Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in Germany and in the Netherlands, 1500–1680, Leiden, 1987.Google Scholar
Porteman, K., and Smits-Veld, M. B., Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1560–1700, Amsterdam, 2008.Google Scholar
Schenkeveld van der Dussen, M. A., Dutch Literature in the Age of Rembrandt: Themes and Ideas, Amsterdam, 1991.CrossRefGoogle Scholar
Veldhorst, N., Zingend door het leven. Het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 2009.CrossRefGoogle Scholar
Blankert, A., (ed.), Hollands classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst, Rotterdam, 1999.Google Scholar
Fremantle, K., The Baroque Town Hall of Amsterdam, Utrecht, 1957.Google Scholar
Génetiot, A., Le classicisme, Paris, 2005.Google Scholar
Huisken, J., Ottenheym, K., and Schwartz, G. (eds.), Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1995.Google Scholar
Kuyper, W., Dutch Classicist Architecture: A Survey of Dutch Architecture, Gardens and Anglo-Dutch Architectural Relations from 1625 to 1700, Delft, 1980.Google Scholar
Ottenheym, K., Vincenzo Scamozzi: The Idea of a Universal Architecture, Amsterdam, 2003.Google Scholar
Ottenheym, K., ‘Proportional Design Systems in Seventeenth-Century Holland’, Architectural Studies 2 (2014), 114.Google Scholar
Sluijter, E. J., ‘Rembrandt and the Rules of Art Revisited’, Jahrbuch der Berliner Museum 51 (2009), 121–9.Google Scholar
Spies, M., Rhetoric, Rhetoricians and Poets: Studies in Renaissance Poetry and Poetics, Amsterdam, 1999.CrossRefGoogle Scholar
Worsley, G., Inigo Jones and the European Classicist Tradition, New Haven, 2007.Google Scholar
Boekholt, P. Th F M., and de Booy, E. P, Geschiedenis van de school in Nederland, vanaf de middeleeuwen tot de huidige tijd, Assen, 1987, 2285.Google Scholar
Doorninck, M., and Kuijpers, E., De geschoolde stad. Onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1993.Google Scholar
Fortgens, H. W., Schola Latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs, Zwolle, 1958.Google Scholar
Groenendijk, L., ‘Die reformierte Kirche und die Schule in den Niederlanden während des 16. und 17. Jahrhunderts’, in Schilling, H. and Ehrenpreis, S. (eds.), Frühneuzeitliche Bildungsgeschichte der Reformierten in konfessionsvergleichender Perspektive. Schulwesen, Lesekultur und Wissenschaft, Berlin, 2007, 4774.Google Scholar
Lunsingh-Scheurleer, T. H. et al. (eds.), Leiden University in the Seventeenth Century: An Exchange of Learning, Leiden, 1975.Google Scholar
Miert, D., Humanism in an Age of Science: The Amsterdam Athenaeum in the Golden Age, 1632–1704, Leiden, 2009.CrossRefGoogle Scholar
De Ridder-Symoens, H., and Fletchers, J. M. (eds.), Academic Relations Between the Low Countries and the British Isles, 1450–1700, Ghent, 1989.Google Scholar
Schneppen, H., Niederländische Universitäten und Deutsches Geistesleben. Von der Gründung der Universität Leiden bis ins späte 18. Jahrhundert, Munster, 1960.Google Scholar
Beekman, E. M. (ed.), The Ambonese Curiosity Cabinet of Georgius Everhardus Rumphius, New Haven, 1999.Google Scholar
Bergvelt, E., and Kistemaker, R. (eds.), De Wereld Binnen Handbereik. Nederlandse Kunst- en Rariteitenverzamelingen, 1585–1735, Zwolle, 1992.Google Scholar
Berkel, K., Isaac Beeckman on Matter and Motion: Mechanical Philosophy in the Making, Baltimore, 2013.Google Scholar
Berkel, K., van Helden, A., and Palm, L. (eds.), A History of Science in the Netherlands: Survey, Themes, and Reference, Leiden, 1999.Google Scholar
Cook, H. J., Matters of Exchange: Commerce, Medicine and Science in the Dutch Golden Age, New Haven, 2007.CrossRefGoogle Scholar
Cohen, H. F., The Rise of Modern Science Explained: A Comparative History, Cambridge, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Egmond, F., Eye for Detail: Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500–1630, London, 2016.Google Scholar
Fournier, M., The Fabric of Life: Microscopy in the Seventeenth Century, Baltimore, 1996.Google Scholar
Jorink, E., Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1575–1715, Leiden, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Knoeff, R., Herman Boerhaave (1668–1738): Calvinist Chemist and Physician, Amsterdam, 2002.Google Scholar
Margócsy, D., Commercial Visions: Science, Trade, and Visual Culture in the Dutch Golden Age, Chicago, 2014.CrossRefGoogle Scholar
Mooij, A., Doctors of Amsterdam: Patient Care, Medical Training and Research (1650–2000), Amsterdam, 2002.Google Scholar
Roberts, L., Schaffer, S., and Dear, P. (eds.), The Mindful Hand: Inquiry and Invention from the Late Renaissance to Early Industrialisation, Amsterdam, 2007.Google Scholar
Schmidt, B., Inventing Exoticism: Geography, Globalism, and Europe’s Early Modern World, Philadelphia, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Verbeek, T., Descartes and the Dutch: Early Reactions to Cartesian Philosophy, 1637–1650, Carbondale, IL, 1992.Google Scholar
Vermij, R., The Calvinist Copernicans: The Reception of the New Astronomy in the Dutch Republic, 1575–1750, Amsterdam, 2002.Google Scholar
Bunge, W., From Stevin to Spinoza: An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch Republic, Leiden, 2001.CrossRefGoogle Scholar
Bunge, W., and Klaver, W. (ed.), Disguised and Overt Spinozism Around 1700, Leiden, 1996.Google Scholar
Israel, J. I., Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750, Oxford, 2001.CrossRefGoogle Scholar
Hoftijzer, P., and Verbeek, T. (eds.), Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in de zeventiende eeuw, Hilversum, 2005.Google Scholar
Weststeijn, A., Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age: The Political Thought of Johan and Pieter de la Court, Leiden, 2011.CrossRefGoogle Scholar
Wielema, M., The March of the Libertines: Spinozists and the Dutch Reformed Church (1600–1750), Hilversum, 2004.Google Scholar
Besamusca, E., and Verheul, J. (eds.), Discovering the Dutch: On Culture and Society of the Netherlands, Amsterdam, 2010.CrossRefGoogle Scholar
Davids, K., and Lucassen, J. (eds.), A Miracle Mirrored: The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge, 1995.Google Scholar
Goedkoop, H., and Zandvliet, K., The Dutch Golden Age: Gateway to our Modern World, Zutphen, 2012.Google Scholar
Grijzenhout, F., and Veen, H. (eds.), The Golden Age of Dutch Painting in Historical Perspective, Cambridge, 1999.Google Scholar
Helmers, H. J., The Royalist Republic: Literature, Politics, and Religion in the Anglo-Dutch Public Sphere, 1639–1660, Cambridge, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Jardine, L., Going Dutch: How England Plundered Holland’s Glory, London, 2008.Google Scholar
Price, J. L., Dutch Culture in the Golden Age, London, 2011.Google Scholar
Quodbach, E. (ed.), Holland’s Golden Age in America: Collecting the Art of Rembrandt, Vermeer, and Hals, Philadelphia, 2014.Google Scholar
Schwartz, G., A Pregnant Past: The Dutch Seventeenth Century in the Global Twenty-First, Amsterdam, 2015.CrossRefGoogle Scholar
Stott, A., Holland Mania: The Unknown Dutch Period in American Art and Literature, Woodstock, 1998.Google Scholar

Save book to Kindle

To save this book to your Kindle, first ensure coreplatform@cambridge.org is added to your Approved Personal Document E-mail List under your Personal Document Settings on the Manage Your Content and Devices page of your Amazon account. Then enter the ‘name’ part of your Kindle email address below. Find out more about saving to your Kindle.

Note you can select to save to either the @free.kindle.com or @kindle.com variations. ‘@free.kindle.com’ emails are free but can only be saved to your device when it is connected to wi-fi. ‘@kindle.com’ emails can be delivered even when you are not connected to wi-fi, but note that service fees apply.

Find out more about the Kindle Personal Document Service.

Available formats
×

Save book to Dropbox

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Dropbox.

Available formats
×

Save book to Google Drive

To save content items to your account, please confirm that you agree to abide by our usage policies. If this is the first time you use this feature, you will be asked to authorise Cambridge Core to connect with your account. Find out more about saving content to Google Drive.

Available formats
×