Skip to main content Accessibility help
×
Home

Separating the Wheat from the Chaff: Dating Charred Plant Remains Extracted from Daub (With Reference to the 14C Chronology of the Epi-Lengyel Culture in Upper Silesia)

  • Tomasz J Chmielewski (a1), Agata Sady (a2), Tomasz Goslar (a3) (a4), Mirosław Furmanek (a5) and Jiři Juchelka (a6)...

Abstract

Despite their great potential, charred particles of chaff-and-straw temper from daub architecture have very rarely been considered as material suitable for 14C dating. This short paper is intended to change this situation. With this aim in mind, we first present the rationale and objectives of the sampling procedure based on archaeobotanical exploration of prehistoric remains of daub architecture, and then report and discuss the results of a short chronometric exercise based on such samples. The empirical verification of the sampling procedure was based on finds related to the epi-Lengyel culture from Upper Silesia.

Copyright

Corresponding author

*Corresponding author. Email: chmielewski.2007@gmail.com.

References

Hide All
Abdalla, M. 2001. Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Świat Orientu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Dialog”.
Abdalla, M. 2005. Pages from the history of the Assyrian agriculture in Al-Jazira, Syria (1940’s to 1970’s). Journal of Assyrian Academic Studies 19(2):527.
Bayliss, A, van der Plicht, J, Bronk Ramsey, C, McCormac, GF, Healy, F, Whittle, A. 2011. Towards generational time-scales: the quantitative interpretation of archaeological chronologies. In: Whittle A, Healy F, Bayliss A, editors. Gathering Time: Dating the Early Neolithic Enclosures of Southern Britain and Ireland. Cambridge: Oxbow Books.
Bonsall, C, Cook, G, Manson, JL, Sanderson, D. 2002. Direct dating of Neolithic pottery: progress and prospects. Documenta Praehistorica 29:4759.
Boudin, M, Van Strydonck, M, Crombé, P, De Clercq, W, van Dierendonck, RM, Jongepier, H, Ervynck, A, Lentacker, A. 2010. Fish reservoir effect on charred food residue 14C dates: are stable isotope analyses the solution? Radiocarbon 52(2–3):697705.
Brock, F, Higham, T, Ditchfield, P, Bronk Ramsey, C. 2010. Current pretreatment methods for AMS radiocarbon dating at the Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU). Radiocarbon 52(1):103112.
Bronk Ramsey, C. 2009. Dealing with outliers and offsets in radiocarbon dating. Radiocarbon 51(3):10231045.
Burdukiewicz, JM, Furmanek, M. 2002. Badania ratownicze stanowiska 36 w Owsiszczach, województwo śląskie. In: Tomczak E, editor. Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych, 1999/2000. Katowice. p 107122.
Chapman, JC. 2014. The 2013 season. The Tripillia Mega-Sites Project website [/j.c.chapman/tripillia/2013.season]. Retrieved 7 September 2016 at 21:08.
Chmielewski, TJ, Furmanek, M, Patay, R, Sady, A. 2014. Năgara (Stipa sp.) în neoliticul și eneoliticul Europei Centrale. Studiu pentru o dezbatere aspura fenomenului. In: Forţiu S, Cîntar A, editors. Arheovest, Nr. II: In Honorem Gheorge Lazarovici, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 6 decembrie 2014, Vol. I. Szeged: JATEPress Kiadó. p 109156.
Chmielewski, TJ, Kołodyńska-Gawrysiak, R, Makowiecki, D, Sady, A, Kozak-Zychman, W. 2015. Settlement and burial complex in Pliszczyn. Conclusions. In: Chmielewski T, Mitrus E, editors. Pliszczyn, site 9. Eneolithic Settlement Complex in the Lublin Region. Saved Archaeological Heritage 5. Pękowice–Wrocław: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo–Fundacja Nauki Archaeologia Silesiae. p 225234.
Czarniak, K. 2012. Młodsze kultury cyklu naddunajskiego w Polsce południowo-zachodniej. Szczecin-Wrocław: Mediatour.
Denaire, A. 2009. Radiocarbon Dating of the Western European Neolithic: Comparison of the Dates on Bones and Dates on Charcoals. Radiocarbon 51(2):657674.
Eriksson, G, Lõugas, L, Zagorska, I. 2003. Stone Age hunter-fisher-gatherers at Zvejnieki, norther Latvia: radiocarbon, stable isotope and archaeozoology data. Before Farming 1(2):126.
Fera, M. 2011. Geophysikalische Prospektion und archäologische Verifikationsgrabung 2000 der prähistorischen Siedlungsstelle Platt-Reitlüsse, NÖ [master’s thesis]. Wien: Universität Wien.
Fischer, A, Heinemeier, J. 2003. Freshwater reservoir effect in 14C dates of food residue on pottery. Radiocarbon 45(3):449466.
Görsdorf, J. 1995. Datierung von Menschenknochen aus dem Gräberfeld Jelšovce. In: Pavúk J, Bátora J. Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce (Mit Beiträgen von J. Jakab, M. Fabiš, L. Illášova, E. Pernicka und J. Görsdorf). Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae 5. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. p 205–9.
Goslar, T, Czernik, J, Goslar, E. 2004. Low-energy 14C AMS in Poznan Radiocarbon Laboratory, Poland. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 223–224:511.
Gulyás, S, Sümegi, P, Molnár, Z. 2010. New radiocarbon dates from the Late Neolithic tell settlement Hódmezővásárhely-Gorzsa, SE Hungary. Radiocarbon 52(2–3):14581464.
Janák, V. 1993. Die Lengyel-Kultur in Oberschlesien. In: Bánesz L, et al., editors. Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991, vol. 2. Bratislava. p 551556.
Janák, V. 2007. Lengyel-Kultur in Oberschlesien. In: Kozłowski JK, Raczky P, editors. The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków–Budapest: The Polish Academy of Arts and Sciences–Eötvös Loránd Universitz, Institue of Archaeological Sciences. p 217232.
Kamieńska, J, Kozłowski, JK. 1990. Entwicklung und Gliederung der Lengyel- und Polgar-Kulturgruppen in Polen. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 46. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Krištuf, P. 2012. Nová radiokarbonová data z časného eneolitu v Čechách. In: Peška J, Trampota F, editors. Otázky neolitu a eneolitu 2011. Sbornik referátu z 30. Pracovního setkáni badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska. Mikulov 19.-22.9.2011. Mikulov-Olomouc: Archeologické centrum Olomouc – Regionální muzeum v Mikulově. p 6166.
Kuča, M, Kovář, J, Nýltová Fišaková, M, Škrdla, P, Prokeš, L, Vaškových, M, Schenk, Z. 2012. Chronologie neolitu na Moravě: předběžné výsledky. Přehled výzkumů 53(1):5164.
Kuča, M, Bartik, J, Kovář, J, Nýltová Fišaková, M, Prokeš, L, Škrdla, P. 2016. Testing the proposed relative chronology model forthe Moravian Late Neolithic using radiometric dating. In: Kovárník J, et al., editors. Centenary of Jaroslav Palliardi´s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology (1914–2014). Hradec Králové-Ústí nad Orlicí. p 117125.
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1979. Młodsze kultury kręgu naddunajskiego na ziemiach polskich. In: Hensel W, Wiślański T, editors. Prahistoria Ziem Polskich. Vol. 2. Neolit. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. p 19164.
Lazarovici, CM, Lazarovici, G. 2006. Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România. Vol. I. Neoliticul. Iaşi: Trinitas.
Lazarovici, CM, Lazarovici, G. 2007. Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România. Vol. II. Epoca cuprului. Iaşi: Trinitas.
Lemonnier, P. 1992. Elements for an Anthropology of Technology. Anthropological Papers 88. Ann Arbor: University of Michigan–Museum of Anthropology.
Lenneis, E, Stadler, P, Schlichterle, H. 1996. Neue 14C-Daten zum Frühneolithikum in Österreich. Préhistoire Européenne 8:97116.
Lichter, C. 1993. Untersuchungen zu den Bauten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums. Internationale Archäologie 18. Buch am Erlbach: Verlag Marie Leidorf.
Lityńska-Zając, M. 2005. Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Lityńska-Zając, M, Wasylikowa, K. 2005. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Vademecum Geobotanicum. Poznań: Sorus.
Moskal-del Hoyo, M, Kozłowski, JK. 2009. Botanical identification of wood charcoal remains and radiocarbon dating – new examples of the importance of the taxonomical identifications prior to 14C dating. Sprawozdania Archeologiczne 61:253271.
Mueller-Bieniek, A. 2016. Badania materiałów roślinnych związanych z kulturą pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. In: Grygiel R, Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom III. Środkowy i późny neolit. Kultura pucharów lejkowatych. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego–Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. p. 753769.
Nowak, M. 2014. Późny etap rozwoju cylku lendzielsko-polgarskiego w Zachodniej Małopolsce. In: Czarniak K, Kolenda J, Markiewicz K, editors. Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek do badań nad kulturą późnego antyku i wczesnego średniowiecza. p 239283.
Olsen, J, Heinemeier, J, Lübke, H, Lüth, F, Terberger, T. 2010. Dietary habits and freshwater reservoir effects in bones from a Neolithic NE German cemetery. Radiocarbon 52(2–3):635644.
Oross, C, Marton, T, Whittle, A, Hedges, REM, Cramp, LJE. 2011. Die Siedlung der Balaton-Lasinja Kultur in Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. In: Šuteková J, Pavúk P, Kalábková P, Kovár B, editors. Pantha rei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia 11. Bratislava: Comenius University. p 379405.
Pavelčik, J. 2001. Neolithikum und Äneolithikum in Nordmähren und Schlesien (Troppauer Gebiet) im Lichte der 14C-Daten. Preistoria Alpina 37:333336.
Pavúk, J. 2007. Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Lengyel-Kultur. In: Kozłowski JK, Raczky P, editors. The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków–Budapest: The Polish Academy of Arts and Sciences–Eötvös Loránd Universitz, Institue of Archaeological Sciences. p 1128.
Pavúk, J. 2012. Kolové stavby lengyelskej kultury. Pôdorysy, interiér a ich funkcia. Slovenská Archeológia 60(2):251284.
Peška, J. 2010. Záhady moravské archeologie aneb problemy absolutního datování vybraných nálezových souborů. Studia Archaeologica Brunensia M 14–15(2009-2010):177211.
Philippsen, B. 2015. Hard water and old food. The freshwater reservoir effect in radiocarbon dating of food residues on pottery. Documenta Praehistorica 42:159170.
Pleslová-Štiková, E. 1985. Makotrašy: a TRB Site in Bohemia. Fontes Archaeologici Pragenses 17. Pragae: Museum Nationale Pragae – Sectio Prehistorica.
Pospieszny, Ł. 2015. Freshwater reservoir effect and the radiocarbon chronology of the cemetery in Ząbie, Poland. Journal of Archaeological Science 53:264276.
Raczky, P, Anders, A. 2011. The times they are a-changin’: revisiting the chronological framework of the Late Neolithic settlement complex at Polgár–Csőszhalom. In: Šuteková J, Pavúk P, Kalábková P, Kovár B, editors. Pantha rei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia 11. Bratislava: Comenius University. p 357378.
Rajna, A. 2011. Az Abony 49. lelőhely protoboleráz-kori leletei és interpretációs lehetőségei. Studia Comitatensia 31:96124.
Rassamakin, Y, Menotti, F. 2011. Chronological development of the Tripolye Culture giant-settlement of Talianki (Ukraine): 14C vs. pottery typology. Radiocarbon 53(4):645657.
Ruttkay, E, Teschler-Nicola, M, Stadler, P. 2014. Eine epilengyelzeitliche Speichergrube mit Schädelnest aus Sommerein-Fuchsbicheläcker, VB Bruck an der Leitha, Niederösterreich. Archäologie Österreichs Spezial 3:149170.
Sady, A. 2015. Wyniki analizy odcisków na polepie z wielokulturowego stanowiska nr 56 w Bieńkowicach, gm. Krzyżanowice, woj. śląskie. In: Bobrowski P., editor. Badania archeologiczne na terenie “Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie (polder)”, Tom IV. Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk–Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu–Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. p 155167.
Schier, W. 1996. The relative and absolute chronology of Vinča new evidence from the type site. In: Drașovean F, editor. The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections. International Symposium on the Vinča Culture, Its Role and Cultural Connections, Timişoara, Romania, October 1995. Bibliotheca historica et archaeologica Banatica 2. Timişoara: Museul Banatului. p 141162.
Schier, W. 2008. Uivar: a late Neolithic-early Eneolithic fortified tell site in Western Romania. In: Bailey D, Whittle A, Hofmann D, editors. Living Well Together? Settlement and Materiality in the Neolithic of South-East and Central Europe. Oxford: Oxbow Books. p 5467.
Shishlina, NI, van der Plicht, J, Hedges, REM, Zazovskaya, EP, Sevastyanov, VS, Chichagova, OA. 2007. The Catacomb cultures of the North-West Caspian steppe: 14C chronology, reservoir effect, and paleodiet. Radiocarbon 49(2):713726.
Šmíd, M. 1994. Nástin periodizace kultury s nálevkovitými poháry ne Moravĕ. Pravĕk, Nová řada 2(1992):131157.
Stadler, P, Ruttkay, E. 2007. Absolute chronology of the Moravian-Eastern-Austrian Group of the Painted Pottery Culture (Lengyel-Culture) based on new radiocarbon dates from Austria. Kozłowski JK, Raczky P, editors. The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków–Budapest: The Polish Academy of Arts and Sciences–Eötvös Loránd Universitz, Institue of Archaeological Sciences. p 117146.
Stadler, P, Ruttkay, E, Doneus, M, Friesinger, H, Lauermann, E, Kutschera, W, Mateiciucová, I, Neubauer, W, Neugebauer, C, Trnka, G, Weninger, F, Wild, EM. 2006. Absolutchronologie der Mährisch- Ostösterreichischen Gruppe (MOG) der bemalten Keramik aufgrund von neuen 14C-Datierungen. Archäologie Österreichs 17(2):4169.
Staüble, H. 1995. Radiocarbon dates of the earliest Neolithic in Central Europe. Radiocarbon 37(2):227237.
Stuiver, M, Polach, HA. 1977. Discussion: reporting of 14C data. Radiocarbon 19(3):355363.
van Klinken, GJ. 1999. Bone collagen quality indicators for palaeodietary and radiocarbon measurements. Journal of Archaeological Science 26:687695.
van der Veen, M. 1999. The economic value of chaff and straw in arid and temperate zones. Vegetation History and Archaeobotany 8:211224.
Weninger, B, Reigruber, A, Hansen, S. 2011. Konstruktion eines stratigraphischen Altersmodells für die Radiocarbondaten aus Pietrele, Rumänien. In: Šuteková J, Pavúk P, Kalábková P, Kovár B, editors. Pantha rei. Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia 11. Bratislava: Comenius University. p 141149.
Whittle, A. 1990. Radiocarbon dating of the Linear Pottery culture: the contribution of cereal and bone samples. Antiquity 64(243):297302.

Keywords

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed