Skip to main content Accessibility help
×
Home

Ceci n'est pas une Tussentaal: Evoking Standard and Vernacular Language Through Mixed Dutch in Flemish Telecinematic Discourse

  • Jürgen Jaspers (a1) and Sarah Van Hoof (a2)

Abstract

This paper argues that the use of mixed Dutch, the speech style that Flemish linguists have come to name tussentaal (literally ‘interlanguage’) and which is made up of dialect and standard features, can index meanings conventionally associated with dialect and Standard Dutch, depending on the linguistic ecology in which it occurs. Consequently, and in contrast with current explanations that attribute context-independent social meaning to tussentaal, we argue that its meaning needs to be identified relative to the unfolding interaction in particular contexts of use. Using a corpus of Flemish telecinematic discourse, we suggest that this finding calls for a renewed appreciation of tussentaal in relation to burgeoning hypotheses of destandardization.*

Copyright

Corresponding author

Université Libre de Bruxelles (ULB), Avenue F. D. Roosevelt 50, CP 175 1050 Brussels, Belgium, [jurgen.jaspers@ulb.ac.be]
University of Oslo, P.O. Box 1102 Blindern 0317 Oslo, Norway, [sarah.vanhoof@iln.uio.no]

References

Hide All
Absillis, Kevin, Jaspers, Jürgen, & Van Hoof, Sarah (eds.). 2012. De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams Gent: Academia Press.
Agha, Asif. 2003. The social life of cultural value. Language and Communication 23. 231273.
Agha, Asif. 2005. Voice, footing, enregisterment. Journal of Linguistic Anthropology 15. 3859.
Agha, Asif. 2007. Language and social relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Androutsopoulos, Jannis. 2012. Introduction: Language and society in cinematic discourse. Multilingua 31. 139154.
Auer, Peter. 2005. Europe's sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative, ed. by Delbecque, Nicole, van der Auwera, Johan, & Geeraerts, Dirk, 842., Berlin-New York: De Gruyter.
Bauman, Richard, & Briggs, Charles. 2003. Voices of modernity. Language ideologies and the politics of inequality. Cambridge: Cambridge University Press.
Bauman, Zygmunt. 2000. Liquid modernity. Cambridge: Polity Press.
Belemans, Rob, & Goossens, Jan. 2000. Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel III: Inleiding en Klankgeografie. Assen: Van Gorcum.
Barnard, Benno. 1999. Het groot nationaal dichtertje. NRC Handelsblad, February 5, 1999.
van. Bezooijen, Renée. Dialectattitudes in Vlaanderen en Nederland. De Caluwe, Devos, Van, Keymeulen, & De, Schutter 2004, 777788.
Bleichenbacher, Lukas. 2008. Multilingualism in the movies. Hollywood characters and their language choices. Tübingen: Francke Verlag.
Blommaert, Jan. 2005. Discourse. A critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Bourdieu, Pierre. 1991. Language and symbolic power. Cambridge: Polity Press.
Bucholtz, Mary. 2003. Sociolinguistic nostalgia and the authentication of identity. Journal of Sociolinguistics 7. 398416.
Cajot, José. 2012. Waarom het Verkavelinsgsvlaams onvermijdelijk was. De ontwikkeling van een informele omgangstaal in Vlaanderen. Absillis, Jaspers, & Van Hoof 2012, 3966.
Camps, Hugo. 2011. Taal. De Morgen, July 28, 2011.
Coupland, Nikolas. 2009. The mediated performance of vernaculars. Journal of English Linguistics 37. 284300.
Coupland, Nikolas. 2010. Language, ideology, media and social change. Performing the self, ed. by Junod, Karen & Maillat, Didier, 127151. Tübingen: Gunter Narr.
Coupland, Nikolas. 2014. Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media. Mediatization and sciolinguistic change, ed. by Androutsopoulos, Jannis, 6796. Berlin: de Gruyter.
Coupland, Nikolas, & Kristiansen, Tore. 2011. Critical perspectives on language (de)standardisation. Standard languages and language standards in a changing Europe, ed. by Kristiansen, Tore & Coupland, Nikolas, 1138. Oslo: Novus.
De Caluwe, Johan, 2002. Tien stellingen over functie en status van tussentaal in Vlaanderen. Taalvariatie en taalbeleid. Bijdragen aan het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen, ed. by De Caluwe, JohanGeeraerts, Dirk, Kroon, Sjaak, Mamadouh, Virginie, Soetaert, Ronald, Top, Luc, & Vallen, Ton, 5767., Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
De Caluwe, Johan. 2009. Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde 14. 825.
Caluwe, De, Johan, Magda Devos, Van Keymeulen, Jacques, & De Schutter, Georges (eds.). 2004. Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Gent: Academia Press.
De Caluwe, Johan, & Van Renterghem, Evelien. 2011. Regiolectisering en de opkomst van tussentaal in Vlaanderen. Taal en Tongval 63. 6177.
De Schryver, Johan, 2012. Het einde van de tussentaal en de Vlaamse standaardtaaldiscussie. Absillis, Jaspers, & Van, Hoof 2012, 141165.
Devos, Magda, & Vandekerckhove, Reinhild. 2005. West-Vlaams. Tielt: Lannoo.
Deprez, Kas. 1981. Naar een eigen identiteit: resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguistisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen. Leuven, Belgium: K.U. Leuven dissertation.
Deprez, Kas. 1999. Flemish Dutch is the language of the Flemings. Belgian Journal of Linguistics 13. 1352.
De Wever, Bart. 2007. Wie echt cool is, heeft Bert Anciaux niet nodig. De Morgen, July 16, 2007.
Eckert, Penelope. 2012. Three waves of variation study. The emergence of meaning in the study of sociolinguistic variation. Annual Review of Anthropology 41. 87100.
Elsaesser, Thomas, & Hagener, Malte. 2010. Film Theory. An introduction through the senses. New York-London: Routledge.
Fairclough, Norman. 1992. Discourse and social change. Cambridge: Polity Press.
Florquin, Joos. 1965. Hier spreekt men Nederlands. Een dialoogtekst voor de hogere cyclus, gebruik dit in de klas! Bouw XI, 1.2223.
Flyvbjerg, Bent. 2006. Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry 12. 219245.
Geeraerts, Dirk. 1998. VRT-Nederlands en soap-Vlaams. Nederlands Van Nu, 46. 7577.
Geeraerts, Dirk. 2001. Everyday language in the media. The case of Belgian Dutch soap series. Sprache im Alltag. Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik Herbert Ernst Wiegand zum 65. Geburtstag gewidmet, ed. by Lehr, Andrea, Kammerer, Matthias, Konerding, Klaus-Peter, Storter, Angelika, Thimm, Gaja, & Wilski, Werner, 281291. Berlin-New York: Walter de Gruyter.
Geeraerts, DirkGrondelaers, Stef, & Speelman, Dirk. 1999. Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Amsterdam: Meertensinstituut.
Geeraerts, Dirk, & Sutter, Gert De. 2003. ‘Ma wa zegdegij nu? Da kanekik nie verstaan zelle’. Taalgedrag, taalbeleid en taalattitudes in Vlaanderen. Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal, ed. by Stroop, Jan, 5464., Amsterdam: Bert Bakker.
Ghyselen, Anne-Sophie. 2011. Structuur en dynamiek van diaglossische taalrepertoria. Studies van de BKL 6.
Giddens, Anthony. 1991. Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age. Stanford CA: Stanford University Press.
Grondelaers, Stefan, & Kristiansen., Tore 2013. On the need to access deep evaluations when searching for the motor of standard language change. Kristiansen & Grondelaers 2013, 952.
Grondelaers, Stefan, & van Hout, Roeland. 2011. The standard language situation in the Low Countries. Journal of Germanic Linguistics 23. 199243.
Grondelaers, Stefan, van Hout, Roeland, & Speelman, Dirk. 2011. A perceptual typology of standard language situations in the Low Countries. Standard languages and language standards in a changing Europe, ed. by Kristiansen, Tore & Coupland, Nikolas, 199222. Oslo: Novus.
Grondelaers, Stefan, & Speelman, Dirk. 2013. Can speaker evaluation return private attitudes towards stigmatised varieties? Evidence from emergent standardisation in Belgian Dutch. Kristiansen & Grondelaers 2013, 171192.
Haugen, Einar. 1972. The ecology of language. Stanford, CA: Stanford University Press.
Hendrickx, Ruud. 1998. Taalcharter. http://www.vrt.be/taal/taalcharter (accessed April 2014).
Hertmans, Stefan. 2012. Onzin, onzinnig en onzindelijk. De Standaard, August 31, 2012.
Hiligsmann, Philippe, & Rasier, Laurent. 2007. Prosodic transfer from L1 to L2. Theoretical and methodological issues. Nouveaux Cahiers de Linguistique Française 28, 4166.
Horst, Joop van der. 2008. Het einde van de standaardtaal. Amsterdam: Meulenhoff.
Horst, Joop van der. 2010. Het einde van de standaardtaal in België. Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal, ed. by Hendrickx, Els, Karl, Hendrickx, Willy, Martin, Smessaert, Hans, Van Belle, William, & van der Horst, Joop, 1525. Gent: Academia Press.
Janssens, Guido, & Marynissen, Ann. 2005. Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco.
Jaspers, Jürgen. 2001. Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en Tongval. 53. 129153.
Jaspers, Jürgen. 2011. Strange bedfellows. Appropriations of a tainted urban dialect. Journal of Sociolinguistics 15. 493524.
Jaspers, Jürgen, & Brisard, Frank. 2006. Verklaringen van substandaardisering. Leuvense Bijdragen. 95. 3570.
Jaspers, Jürgen, & Van Hoof, Sarah. 2013. Hyperstandardisation in Flanders: extreme enregisterment and its aftermath. Pragmatics 23. 331359.
Kristiansen, Tore, & Stefan, Grondelaers (eds.). 2103. Language (de)standardisation in late modern Europe. Oslo: Novus.
Chloé, Lybaert. 2011. Hoe percipieert een taalkundige leek het Vlaamse taallandschap? Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 64. 123146.
Mugglestone, Lynda. 2003. Talking proper. The rise of accent as a social symbol. Oxford: Oxford University Press.
Mühlhäusler, Peter. 1996. Linguistic ecology: Language change and linguistic imperialism in the Pacific region. London: Routledge.
Notte, Johan, & Scheirlink, Marie. 2007. Lui Vlaams. Interview met Johan Taeldeman. De Nieuwe Gemeenschap 4. 58.
Piazza, Roberta, Bednarek, Monika, & Rossi, Fabio (eds.). 2011. Telecinematic discourse. Approaches to the language of films and television series. Amsterdam: John Benjamins.
Plevoets, Koen. 2008. Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd
onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfosyntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands. Leuven, Belgium: K.U. Leuven dissertation.
Plevoets, Koen. 2009. Verkavelingsvlaams als de voertaal van de verburgelijking van Vlaanderen. Studies van de BKL/Papers of the Linguistic Society of Belgium, ed. by Vogeleer, Svetlana, Brisard, Frank, DeBrabanter, Philippe, Dendale, Patrick, & LeBruyn, Bert. Available athttp://webh01.ua.ac.be/linguist/sbkl/Vol4.htm.
Plevoets, Koen. 2012. Van hetzelfde laken een pak. Verkavelingsvlaams als uiting van status in het nieuwe rijke Vlaanderen. De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams, ed. by Absillis, Kevin, Jaspers, Jürgen, & Van Hoof, Sarah, 189223., Gent: Academia Press.
Koen, Plevoets, Speelman, Dirk, & Geeraerts, Dirk. 2007. A corpus-based study of modern colloquial “Flemish.” G ermanic language histories “from below” (1700–2000), ed. by Elspass, Stephan, Langer, Nils, Scharloth, Joachim, & Vandenbussche, Wim, 179188., Berlin: Mouton De Gruyter.
Queen, Robin. 2004. ‘Du hast jar keene Ahnung’: African American English dubbed into German. Journal of Sociolinguistics 8. 515537.
Rampton, Ben. 2006. Language in late modernity. Interaction at an urban school. Cambridge: Cambridge University Press.
Reynebeau, Marc. 2006. De Vlamingen begrijpen elkaar nog altijd niet. De Standaard, June 11, 2006.
Richardson, Kay. 2010. Television dramatic dialogue. Oxford: Oxford University Press.
Rys, Kathy, & Taeldeman, Johan. 2007. Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal. Tussen taal, spelling en onderwijs, ed. by Cuvelier, Pol, Rymenans, Rita, Dominiek, Sandra, & Van Petegem, Peter, 19. Gent: Academia Press.
Silverman, David. 1993. Interpreting qualitative data. London: Longman.
Slembrouck, Stef, & Van Herreweghe, Mieke. 2004. Teletekstondertiteling en tussentaal. De pragmatiek van het alledaagse. De Caluwe, Devos, Van Keymeulen, & De Schutter 2004, 853876.
Taeldeman, Johan. 1992. Welk Nederlands voor Vlamingen? Spieghel Historiael, 33. 928.
Taeldeman, Johan. 2006. Polarization revisited. Language variation —European perspectives, ed. by Hinskens, Frans, 233248., Amsterdam: John Benjamins.
Taeldeman, Johan. 2008. Zich stabiliserende kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal en Tongval 60. 2650.
Van, Gijsel, Sophie, Dirk Speelman, & Geeraerts, Dirk. 2008. Style shifting in commercials. Journal of Pragmatics 40. 205226.
Van Hoof, Sarah, . In press. Feiten en fictie. Een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictiereeksen op de Vlaamse openbare omroep 19772012Gent: Academia Press.
Van Hoof, Sarah, & Jaspers, Jürgen. 2012. Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 108. 97125.
Van Hoof, Sarah, & Vandekerckhove, Bram. 2013. Feiten en fictie. Taalvariatie in Vlaamse televisiereeksen vroeger en nu. Nederlandse Taalkunde 18. 3564.
Vandekerckhove, Reinhild. 2000. Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. De dynamiek van het Deerlijkse dialect. Gent: KANTL.
Vandekerckhove, Reinhild. 2005. Belgian Dutch versus Netherlandic Dutch: New patterns of divergence? On pronouns of address and diminutives. Multilingua 24. 379397.
Vandekerckhove, Reinhild, & Nobels, Judith. 2010. Code eclecticism: Linguistic variation and code alternation in the chat language of Flemish teenagers. Journal of Sociolinguistics 14. 657677.
Vandenbussche, Wim. 2010. Standardisation through the media. The case of Dutch in Flanders. Variatio Delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation, ed. by Gilles, Peter, Scharloth, Joachim, Zieger, Evelyn, 309322. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Vlaams, Parlement. 2012. Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 29 november 2012. http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=684056 (accessed January 2013).
Willemyns, Roland. 1996. Pluricentric principles in the standardization of 19th century Dutch. Word — Journal of the International Linguistics Association, 47. 6372.
Willemyns, Roland. 2007. De-standardization in the Dutch language territory at large. Standard, variation and language change in Germanic languages, ed. by Fandrych, Christian & Salverda, Reinier, 265279., Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Willemyns, Roland. 2013. Dutch. Biography of a language. Oxford: Oxford University Press.
Willemyns, Ronald, & Daniëls, Wim (eds.). 2003. Het verhaal van het Vlaams. Antwerpen: Standaard.
Woolard, Kathryn. 1998. Simultaneity and bivalency as strategies in bilingualism. Journal of Linguistic Anthropology 8. 329.

Metrics

Full text views

Total number of HTML views: 0
Total number of PDF views: 0 *
Loading metrics...

Abstract views

Total abstract views: 0 *
Loading metrics...

* Views captured on Cambridge Core between <date>. This data will be updated every 24 hours.

Usage data cannot currently be displayed